eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zmiany w Kodeksie pracy
 • Kodeks pracy 2016: jakie zmiany?

  Kodeks pracy 2016: jakie zmiany?

  13:41 22.01.2016

  ... prawa. Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wchodzi w życie już 22 lutego 2016 r. przyniesie wiele zmian dla polskich pracodawców. Przedstawione zmiany dotyczą wyłącznie umów opartych o Kodeks Pracy. Umowy o pracę tymczasową regulowane przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pozostają bez zmiany. Należy jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks pracy, zmiany w Kodeksie pracy, umowa na czas określony, nowelizacja Kodeksu pracy
 • Umowa na czas określony: co oznaczają zmiany w Kodeksie pracy?

  Umowa na czas określony: co oznaczają zmiany w Kodeksie pracy?

  11:33 05.10.2015

  ... może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ... formą umów o pracę, zawieranych zamiast tych podpisywanych na czas nieokreślony. Resort pracy zamierza uregulować ten sposób zatrudnienia, zaczynając od ujednolicenia przepisów dotyczących wypowiadania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę na czas określony, umowy terminowe, Kodeks pracy, zmiany w Kodeksie pracy
 • KPP: Kodeks pracy trzeba zmienić

  KPP: Kodeks pracy trzeba zmienić

  12:54 26.02.2010

  ... pracy i przeprowadzania badań lekarskich przez pracowników, urlop "na żądanie" oraz odpowiedzialność pracodawcy z tytułu lobbingu to przepisy Kodeksu pracy, które wymagają zmiany, bądź nawet uchylenia. Konfederacja Pracodawców Polskich zaprezentowała ekspertyzę naukową na temat ograniczenia biurokratycznych barier dla pracodawców w kodeksie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, bariery przedsiębiorczości, absurdalne przepisy prawne, buble prawne
 • Kodeks pracy: choroby zawodowe - zmiany

  Kodeks pracy: choroby zawodowe - zmiany

  14:13 28.07.2009

  ... na zmianę przepisów dotyczących chorób zawodowych. Zmiany w Kodeksie pracy, które uchwalono na ostatnią chwilę, weszły w życie 3 lipca 2009 r. Konieczność zmian w Kodeksie pracy wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w czerwcu 2008 r. (sygn. P 23/07). Trybunał orzekł, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy jest niezgodny z Konstytucją. Tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w Kodeksie pracy, choroby zawodowe, kodeks pracy, protokół wypadkowy
 • Nowelizacja Kodeksu pracy a zakaz dyskryminacji

  Nowelizacja Kodeksu pracy a zakaz dyskryminacji

  14:02 26.01.2009

  ... w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz. Urz. WE L 269 z 5 października 2002 r.). Prześledźmy teraz zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych przepisach. Art. 183a § 4 K.p. Pierwsza z omawianych modyfikacji polega na uszczegółowieniu definicji ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, nowelizacja kodeksu pracy, zmiany w Kodeksie pracy, równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Nowy Kodeks pracy a zmiany w BHP

  Nowy Kodeks pracy a zmiany w BHP

  12:28 25.01.2009

  ... oraz inne urządzenia techniczne stosowane w zakładzie pracy powinny, jak dotychczas, zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Odpowiedzialność w tym zakresie nie należy już jednak do ich producenta i konstruktora, a spoczywa jedynie na pracodawcy. Art. 216 § 1 K.p. Wobec zmiany wyżej omawianego artykułu konieczne stało się obciążenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w Kodeksie pracy, nowelizacja kodeksu pracy, bhp, przepisy bhp
 • Zmiany w Kodeksie pracy odciążą firmy

  Zmiany w Kodeksie pracy odciążą firmy

  12:29 16.01.2009

  ... w znaczący sposób przyczyni się do zniesienia zbędnych obciążeń biurokratycznych. KPP podkreśla, że obecnie obowiązujące rozwiązania nie odpowiadają na zmiany zachodzące na dynamicznym rynku pracy. Proponowane zmiany nie zmniejszają praw pracowników oraz nie niosą zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wpisują się w unijną inicjatywę Better ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, nowelizacja kodeksu pracy, zmiany w Kodeksie pracy, badania wstępne
 • Uciążliwa ochrona przeciwpożarowa firm

  Uciążliwa ochrona przeciwpożarowa firm

  02:50 11.01.2009

  ... odpowiednio wykwalifikowanej osoby będzie narażony na mandaty nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy. W dalszej kolejności może doprowadzić to do wytaczania spraw sądowych i kar grzywny w ... i zagrożenia, jakie mogą spotkać pracodawców w związku z nowelizacją Kodeksu pracy. Eksperci postulują odroczenie wejścia w życie nowych przepisów do czasu, ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przeciwpożarowa, przepisy ochrony przeciwpożarowej, kodeks pracy, zmiany w Kodeksie pracy
 • KPP: potrzebne zmiany w Kodeksie pracy

  KPP: potrzebne zmiany w Kodeksie pracy

  13:31 05.08.2008

  ... stworzenie osobnych kodeksów dla indywidualnych stosunków pracy i zbiorowych układów pracy. Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje następujące zmiany w K.p.: Ograniczenie liczby pracowników chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy, Wypłatę odszkodowań zamiast przywrócenia pracownika do pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, bariery przedsiębiorczości, przepisy prawne
 • Jakie zmiany dla małych firm w Kodeksie pracy?

  Jakie zmiany dla małych firm w Kodeksie pracy?

  13:28 28.03.2008

  ... : roszczenie o przywrócenie do pracy i odszkodowanie na zasadach art. 45 Kodeksu pracy (a co za tym idzie, także roszczenia o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w razie, gdyby sad orzekł o przywróceniu do pracy), a jedynie niższe niż powszechne świadczenia odszkodowawcze. f. Rodzicielstwo nie pomoże Jeśli zmiany wejdą w życie, sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, nowelizacja kodeksu pracy, koszty podróży służbowej, zmiany w Kodeksie pracy


Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: