eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy - praca w szczególnych warunkach?

  Świadectwo pracy - praca w szczególnych warunkach?

  21:36 02.09.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy na świadectwie pracy wlicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach nieobecność nieusprawiedliwioną pracownika? Jeśli np. Pracownik był na zwolnieniu lekarskim, to nie ujmujemy tego okresu na świadectwie pracy jako pracy w szczególnych warunkach, a co w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, praca w szczególnych warunkach, nieobecność w pracy
 • Zwolnienie lekarskie - dawca komórek?

  Zwolnienie lekarskie - dawca komórek?

  21:46 01.09.2020 PORADA

  Dzień dobry,  Czy na świadectwie pracy trzeba dopisać informację, że dane L4 dotyczyło zabiegu oddawania komórek? Jeśli tak, to jak to najlepiej opisać? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, L4, zwolnienie lekarskie
 • Świadectwo pracy a odbyta kwarantanna

  Świadectwo pracy a odbyta kwarantanna

  14:34 18.08.2020 PORADA

  Witam, wypełniam świadectwo pracy dla pracownika, który w związku z występowaniem epidemii COVID-19 przebywał na 2-tygodniowej kwarantannie, na podstawie decyzji administracyjnej. Czy należy ten okres wykazać w świadectwie pracy? Jeśli tak, to w którym punkcie świadectwa? Z góry ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, kwarantanna, świadectwo pracy
 • Czy wpisanie w CV pracy jako podwykonawca jest niezgodne z prawem?

  Czy wpisanie w CV pracy jako podwykonawca jest niezgodne z prawem?

  10:34 12.06.2020 PORADA

  Szanowni Państwo, Pracowałem 10 lat w jednej firmie. Nazwijmy ją ABC Sp. z o.o. Jednak firma praktykowała zatrudnianie poprzez pośrednictwo pracy. W ciągu 10 lat miałem umowę podpisaną z innymi pośrednikami, jednak cały czas wykonywałem pracę na rzecz firmy ABC Sp. z o.o. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: cv, dokumenty aplikacyjne, doświadczenie zawodowe, pisanie CV
 • Korekta świadectwa pracy

  Korekta świadectwa pracy

  16:59 03.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Złożyłam pozew o sprostowanie świadectwa pracy do sądu 23.03. Dziś listem zwykłym otrzymałam poprawione świadectwo pracy, ale na świadectwie jest data sporządzenia 2.03, czyli taka jak na tym pierwszym świadectwie pracy. Muszę cofnąć pozew. Czy ta data może tak ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy, korekta świadectwa pracy
 • Przyczyna ustania stosunku pracy

  Przyczyna ustania stosunku pracy

  21:11 31.05.2020 PORADA

  Witam, z końcem kwietnia 2020  dostałam wypowiedzenie. Na wypowiedzeniu napisane jest, że stosunek pracy ustaje z przyczyn ekonomicznych. Na świadectwie pracy nie ma żadnego zapisku, że to pracodawca wypowiedział umowę, napisane jest tylko: "Stosunek pracy ustał w wyniku: za ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, przyczyna wypowiedzenia, art. 30 kodeksu pracy
 • Wypowiedzenia z pracy a L4

  Wypowiedzenia z pracy a L4

  15:27 28.04.2020 PORADA

  Witam, jestem na L4 od 17.04 do 30.04.2020 r. Mam umowę o pracę. 24.04.2020r dostarczono mi list z wypowiedzeniem do 30.05.2020 r., PIT-11 i świadectwo pracy - w którym nie jest uwzględnione L4. Kontaktu z kierownictwem nie mam. Nie wiem czy dostali oni moje zwolnienie lekarskie czy nie. I w ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, zasiłek chorobowy, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Pozew - dokumenty

  Pozew - dokumenty

  18:51 28.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, chcę załączyć do pozwu załączniki, m.in. umowę o pracę, świadectwo pracy, itp. Czy te załączniki muszą być w oryginale, czy wystarczy kserokopia dokumentów? Jeśli kserokopia, to należy każdy załącznik podpisać? WIĘCEJ

  Tematy: pozew do sądu, umowa o pracę, świadectwo pracy, kserokopia dokumentów
 • Pozwy do pracodawcy

  Pozwy do pracodawcy

  06:38 26.03.2020 PORADA

  Witam, czy w jednym pozwie można uwzględnić sprostowanie świadectwa pracy oraz wypłatę ekwiwalentu? Czy muszą to być dwa osobne pozwy? I co w przypadku, kiedy złożę już pozew a dopiero wtedy pracodawca wypłaciłby ekwiwalent oraz wydał sprostowane świadectwo pracy? Czy można ... WIĘCEJ

  Tematy: sprostowanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, ekwiwalent za urlop
 • Świadectwo pracy - pracodawca nie chce sprostować

  Świadectwo pracy - pracodawca nie chce sprostować

  05:55 25.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, pracodawca nie chce sprostować świadectwa pracy, tłumacząc się, że jest w grupie ryzyka i z nikim się nie będzie spotykać żeby się nie narażać. Czy mam to uznać jako odmowę? Terminy odwołań do sądu nadal obowiązują, więc nie wiem, jak traktować taką ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odmowa sprostowania
 • Jak zredagować świadectwo pracy?

  Jak zredagować świadectwo pracy?

  00:30 16.02.2020

  ... pracy). Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę. Świadectwo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Prawo pracy: oto najważniejsze zmiany 2019 roku

  Prawo pracy: oto najważniejsze zmiany 2019 roku

  00:44 20.12.2019

  ... funduszu. Świadectwo pracy bez zwłoki Wrześniowa nowelizacja zmieniła także zasady wydawania świadectwa pracy. Przede wszystkim sprecyzowano, że dzień wydania świadectwa pracy oznacza „dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy" – do tej pory przepisy wskazywały, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy „niezwłocznie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, Kodeks pracy, zmiany w prawie, RODO
 • Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  00:32 16.11.2019

  ... świadczenia emerytalnego dla ZUS znaczenie mają przede wszystkim pisemne zaświadczenia pracodawcy, świadectwa pracy i legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaju i wymiarze czasu pracy oraz orzeczenia sądu. Staż pracy i wysokość wynagrodzenia mogą również poświadczać pośrednie dowody, jak np. umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracownika, świadectwo pracy, staż pracy
 • Kosztowne zmiany w prawie pracy

  Kosztowne zmiany w prawie pracy

  00:45 04.10.2019

  ... pracodawcy Jedna ze zmian w prawie pracy odnosi się do zapisów regulujących kwestie związane ze świadectwem pracy. Dotychczas obowiązek jego wystawienia spoczywał na pracodawcy od - najwcześniej - następnego dnia po zakończonym stosunku pracy. Obecnie świadectwo pracy należy wręczyć nie tylko ostatniego dnia pracy, ale też zrobić to osobiście ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks pracy, świadectwo pracy, mobbing
 • Świadectwo pracy po zmianach

  Świadectwo pracy po zmianach

  00:20 16.09.2019

  ... , które warto egzekwować. Poprawny proces Paradoksalnie w branży, dla której pracujemy, znacznie większe zainteresowanie wywołują czerwcowe zmiany w zakresie świadectw pracy. Dotyczyły one wzoru świadectwa pracy i usunięcia z niego imion rodziców pracownika. Choć ten fakt może dziwić, jest on związany z tym, że uczelnie wyższe zawierają ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie pracy, prawo pracy, świadectwo pracy, zmiany w prawie
 • Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  12:24 03.09.2019

  ... do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Co to oznacza w praktyce? To sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo. - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie pracy, prawo pracy, nauka zawodu, zatrudnianie młodocianych
 • Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

  Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

  11:08 22.03.2019

  ... każdym z punktów. Czy informacja do świadectwa pracy to osobny dokument? Pracodawca, który rozwiązuje stosunek pracy, ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten powinien zostać wydany w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli nie możliwości, aby świadectwo wydać w tym terminie, powinno ono ... WIĘCEJ

  Tematy: informacja do świadectwa pracy, świadectwo pracy, dokumentacja pracownicza, rok 2019
 • Dokumentacja pracownicza - zmiany

  Dokumentacja pracownicza - zmiany

  10:58 02.11.2018

  ... . Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące prowadzenia akt pracowniczych, okresu ich przechowywania oraz nowy wzór świadectwa pracy zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej ( z dnia 13 września 2018 r.) Rewolucja w prowadzeniu akt osobowych polega na dodaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, e-zwolnienia, e-ZLA, akta osobowe pracownika
 • Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  13:47 30.06.2017

  ... pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa do sądu pracy oraz wprowadzenie możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, uprawnienia pracownika, przeciwdziałanie mobbingowi, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  14:11 15.02.2017

  ... pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem świadectwo pracy zawiera także informację na temat strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy - bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy. - Świadectwo pracy ze swej istoty jest ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 36

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: