eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościeGospodarka.pl poleca › Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

2019-03-08 14:32

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych © Karolina Chaberek - Fotolia.com

Zdarza się, że musimy dokonać pilnych zakupów na kwotę większą niż odłożone oszczędności. Czasami pojawia się również nagła potrzeba - naprawy samochodu, lodówki, sfinansowania leczenia. Wiadomo, życie pisze różne scenariusze i bywają takie sytuacje, gdy potrzeba skorzystać z finansowania zewnętrznego - kredytu, pożyczki czy chwilówki. Jednak warto pamiętać, że kredyty czy pożyczki są produktami finansowymi, i jako takie mają swoje koszty, które można porównywać w celu wybrania najkorzystniejszej i pewnej oferty. Dlatego przygotowaliśmy Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych zbierający w jednym miejscu propozycje wielu firm pożyczkowych.

Przeczytaj także: Najtańsze pożyczki pozabankowe - rankingKredyt, pożyczka, chwilówka – czy to to samo?


Jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką czy chwilówką. Pomimo tego, że w świadomości wielu osób kredyt oraz pożyczka to to samo, jednak tak nie jest. Często stosujemy te dwa pojęcia zamiennie, jednak są to dwie formy pożyczania pieniędzy, zasadniczo różniące się między sobą. Kredytu może udzielić tylko bank lub firmy pośredniczące między bankiem a klientem, czyli firmy doradztwa finansowego. Udzielenie kredytu regulowane jest przy tym prawem bankowym oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Pożyczki natomiast może udzielić zarówno firma finansowa, jak i niefinansowa a także osoba fizyczna. Kwestię pożyczek zasadniczo regulują przepisy Kodeksu cywilnego, ale także zapisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie, jednak jeśli wartość pożyczki przekracza 500 złotych, powinna być zawarta pisemnie. Umowa kredytu bankowego powinna być zawarta na piśmie, ale również w formie elektronicznej, po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne oznaczone w umowie rzeczy. Natomiast przedmiotem kredytu są wyłącznie środki pieniężne.

Popularnie określana ”chwilówka” to jedynie nazwa kredytów lub pożyczek krótkoterminowych, nie udzielanych na ogół dłużej niż 30 dni (choć zdarzają się też 60-dniowe).

Koszty pożyczki – jak sprawdzić i obliczyć?


Na koszt kredytu lub pożyczki składają się koszty odsetkowe i pozaodsetkowe. W przypadku odsetek, ich maksymalny koszt nie może być wyższy niż dwukrotność odsetek ustawowych, a te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5% (obecnie – w marcu 2019 – wynoszą 10% w stosunku rocznym). Z kolei w przypadku nieterminowej spłaty kredytu, odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, a te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5% (obecnie odsetki te wynoszą 14%).


Odsetki nie są jednak jedynym kosztem kredytu. Oprócz tego kredytodawca lub firma pożyczkowa może pobierać od kredytobiorcy pozaodsetkowe koszty kredytu (opłata wstępna, prowizja, obsługa rachunku do spłaty, etc.). Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być wyższa niż suma 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki została zaciągnięta pożyczka. Jednak wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu.

Jak porównywać pożyczki?


Bardzo wygodnym narzędziem do porównywania pożyczek jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO. Jest to suma wszystkich kosztów do zapłaty odniesiona do zaciągniętego kredytu/pożyczki i wyrażona procentowo w stosunku rocznym. RRSO uwzględnia (prawie) całkowity koszt pożyczki/kredytu – oprócz odsetek, także prowizje, inne opłaty, ubezpieczenia.

W ten sposób można łatwo porównywać różne pożyczki lub kredyty – im mniejszy RRSO, tym pożyczka bardziej opłacalna, bowiem całkowita kwota do spłaty będzie niższa.

Ale do RRSO nie wlicza się opłat dodatkowych, nie związanych bezpośrednio z pożyczką – na przykład opłat za wizytę przedstawiciela firmy pożyczkowej w domu pożyczkobiorcy z celu odbioru kolejnych rat, opłat prolongacyjnych za wydłużenie okresu spłaty. Niektóre firmy pożyczkowe niestety poprzez dodatkowe opłaty, sprytnie ”pozaszywane” w umowach obchodzą ustawowe ograniczenia odsetek narzucone przez regulacje antylichwiarskie.

Obowiązki firm pożyczkowych


Od każdego pożyczkodawcy, jeszcze przed zawarciem umowy musimy otrzymać formularz informacyjny, zawierający dane o kosztach zobowiązania, pobieranych opłatach, etc. Na odstąpienie od umowy mamy 14 dni, jednak w przypadku rezygnacji musimy zapłacić odsetki za czas jaki minął pomiędzy otrzymaniem pieniędzy a przesłaniem ich z powrotem firmie pożyczkowej.

Pożyczkę można spłacić wcześniej – firma pożyczkowa musi się wtedy rozliczyć z pobranych opłat, zwracając pieniądze proporcjonalnie do okresu wcześniejszej spłaty.


Na co uważać przy zaciąganiu pożyczki?


Chcąc wziąć kredyt konsumpcyjny, kredyt gotówkowy, pożyczkę lub chwilówkę musimy zacząć od sprawdzenia firmy pożyczkowej lub pośrednika kredytowego. Najlepiej tego dokonać w rejestrach prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego: oraz . Kolejny krok to sprawdzenie, czy do działania danego pośrednika czy firmy pożyczkowej miał zastrzeżenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – na przykład czy pożyczkodawca stosował w umowach niedozwolone zapisy czy też naruszał prawa konsumentów. Najlepiej w tym celu skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej UOKiK, gdzie wystarczy wpisać nazwę firmy i sprawdzić w ten sposób, czy UOKiK miał zastrzeżenia do jej działalności.

Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do firm pożyczkowych nie podających informacji o sobie, danych o prawach pożyczkobiorców, nie realizujących obowiązków informacyjnych. Unikajmy również firm wymagających na wstępie podania zbyt dużej ilości danych osobowych, w tym szczególnie tych dotyczących dokumentów – numerów dowodu osobistego czy paszportu.

Czerwone światło powinno się też zapalić (choć nie jest to reguła) przy wszelkich ofertach reklamowanych hasłami „pożyczka bez BIK”, „pożyczka dla zadłużonych”, itd. Oznacza to albo wyższe koszty pożyczki (związane z wyższym ryzykiem, ponieważ pożyczkobiorca nie jest sprawdzany w rejestrach kredytowych czy dłużników), albo nawet próbę naciągania osób będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej na wydatki – za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego, opłaty wstępnej, kaucji (pomysłowość nieuczciwych firm finansowych w wymyślaniu nazw opłat jest w tej kwestii niesłychana).

Nie warto też przywiązywać wielkiej wagi do danych dotyczących kosztów pożyczek prezentowanych w witrynach internetowych pożyczkodawców czy prezentowanych w kalkulatorach pożyczkowych. Są to na ogół wartości obliczone dla klienta „idealnego”, a rzeczywiste oprocentowanie i wysokości rat zapisane w umowie pożyczkowej są już wyższe.

Mimo nieco wyższych kosztów warto jednak korzystać z usług większych i znanych firm pożyczkowych czy pośrednictwa, zrzeszonych w organizacjach branżowych takich jak na przykład czy . Firmy zrzeszone w takich organizacjach branżowych prowadzą bowiem listę tzw. dobrych praktyk, a także praktyk niedozwolonych. Członkostwo firmy pożyczkowej w takiej organizacji branżowej nie daje oczywiście pełnej gwarancji bezpieczeństwa, ale jednak poważnie obniża ryzyko naruszania przez takiego pożyczkodawcę zasad etyki lub praw konsumenta.

Jako podsumowanie warto też przypomnieć, że ZAWSZE należy dokładnie przeczytać umowę o chwilówkę lub pożyczkę. Jeśli jej zapisy są skomplikowane i ich nie rozumiemy, warto się skonsultować z osobą bardziej obeznaną w finansach lub po prostu takiej umowy nie podpisywać.