eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › kodeks pracy
 • Dorabianie do etatu - co na to prawo i pracodawcy?

  Dorabianie do etatu - co na to prawo i pracodawcy?

  14:00 10.07.2024

  ... pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Jak podkreśla Anna Pokusa-Wantoła, Kierownik Regionalny Work&Profit spółka z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej, od tej reguły jest wyjątek. Przepisy są tutaj jasne. Kodeks pracy nie zabrania ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatkowe zatrudnienie, praca na dwa etaty, zatrudnienie pracownika, dodatkowa praca
 • Czy pracodawca może żądać założenia profilu zaufanego w celach służbowych?

  Czy pracodawca może żądać założenia profilu zaufanego w celach służbowych?

  13:14 29.05.2024

  ... zaufanego jest niezbędne do wykonywania danej pracy, trzeba taki wymóg zawrzeć w umowie o pracę zawieranej z pracownikiem lub w regulaminie pracy. W takim przypadku, jeśli ... wynika ani z umowy o pracę, ani z regulaminu zakładu pracy, nie można ukarać pracownika na mocy przepisów kodeksu pracy z tytułu nie stosowania się do poleceń przełożonego – ... WIĘCEJ

  Tematy: Profil Zaufany, pracodawca, pracownik, prawa pracodawcy
 • Zwolnienie przez Skype. Pracownica może wygrać przed sądem pracy

  Zwolnienie przez Skype. Pracownica może wygrać przed sądem pracy

  11:42 15.03.2024

  ... nowego narzędzia pracy i jej wydolność w pierwszych dniach pracy nie była stuprocentowa. Przedsiębiorca pożegnał się z nią w sposób nieelegancki. Przepisy kodeksu pracy zakładają, ... i kolegów – dodaje mecenas Jarosiewicz. - Osobiście uważam, że brak doświadczenia w pracy z określonym narzędziem nie dawałby podstawy nawet do wypowiedzenia umowy – z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej problematyczne dla pracodawców

  Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej problematyczne dla pracodawców

  00:15 16.01.2024

  ... zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec. Okazać się zatem może, iż Kodeks pracy formułuje szersze rozumienie siły wyższej na potrzeby usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Kluczowe dla praktyki będzie zadecydowanie jakie przypadki wchodzą w zakres tego przepisu, zwłaszcza jeśli uznamy, że należy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie od pracy, urlop na żądanie, urlop, dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • 5 rzeczy, które warto wiedzieć o regulaminie pracy

  5 rzeczy, które warto wiedzieć o regulaminie pracy

  10:08 23.10.2023

  ... zawierać postanowienia regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy, a także określające prawa i obowiązki pracowników – związane z organizacją i porządkiem pracy. Regulamin pracy powinien regulować przynajmniej takie kwestie, jak: organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika
 • Pracownik młodociany w gastronomii. O czym pamiętać zatrudniając nieletniego?

  Pracownik młodociany w gastronomii. O czym pamiętać zatrudniając nieletniego?

  12:30 08.08.2023

  ... presją czasu, pośpiech, niedostateczne zadowolenie klientów np. przez wydłużony czas oczekiwania, a z punktu widzenia pracownika realne zagrożenie wystąpienia wypadku przy pracy. Wypadek przy pracy zakończony urazem to z kolei utrata pracownika w związku ze zwolnieniem lekarskim na określony czas i konieczność zastępstw lub wypłaty nadgodzin. Lokal ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, praca dla nieletnich, rynek pracy, praca tymczasowa
 • Jak Polacy przyjęli zmiany w Kodeksie pracy?

  Jak Polacy przyjęli zmiany w Kodeksie pracy?

  09:09 04.07.2023

  ... prawa pracy uległy zmianie. Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Co Polacy sądzą o nowym Kodeksie pracy? Co wiedzą o zmianach w prawie pracy? ... Kodeks pracy – 89% osób deklarujących poglądy prawicowe i 83% osób o poglądach lewicowych. A 80% respondentów uważa, że zmiany w prawie pracy powinny zostać wprowadzone już wcześniej. Badanie „Nowe prawo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, nowelizacja kodeksu pracy, work-life balance, aktywność zawodowa Polek
 • Zmiany w prawie pracy kluczowe dla pracowników

  Zmiany w prawie pracy kluczowe dla pracowników

  12:33 25.05.2023

  ... punktu widzenia rodziców, jest możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy. Zalicza się do niej m.in. pracę zdalną, system przerywanego lub ruchomego czasu pracy, indywidualny rozkład czasu, a nawet system skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej czy obniżony wymiar czasu pracy. Co istotne, wnioski w tym zakresie mogą składać rodzice ... WIĘCEJ

  Tematy: work-life balance, prawo pracy, kodeks pracy, rynek pracy
 • Wyższy zasiłek macierzyński? Złóż wniosek do 17 maja

  Wyższy zasiłek macierzyński? Złóż wniosek do 17 maja

  13:33 10.05.2023

  Rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński, mają czas tylko do 17 maja na złożenie wniosku o ustalenie wyższej wysokości tego świadczenia. Ci, którzy tego nie zrobią, będą mieć wypłacany zasiłek w dotychczasowej wysokości. Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, wysokość zasiłku macierzyńskiego, obliczenie zasiłku macierzyńskiego
 • Wyższy zasiłek macierzyński. Jakie jeszcze zmiany w zasiłkach po 26 kwietnia?

  Wyższy zasiłek macierzyński. Jakie jeszcze zmiany w zasiłkach po 26 kwietnia?

  00:15 05.05.2023

  ... m.in. wyższy zasiłek macierzyński, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy, czy krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Nowelizacja przepisów w Kodeksie pracy i w ustawie zasiłkowej wynika z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance”. Jedna ze zmian dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński, urlop macierzyński, urlop opiekuńczy
 • Współpraca B2B i etat w jednej firmie

  Współpraca B2B i etat w jednej firmie

  16:21 07.05.2022 PORADA

  Dzień dobry, Otrzymałem ciekawą ofertę współpracy jednak zawiera ona dość nietypowy "haczyk" -  W ramach współpracy zatrudniony będę na dwóch stanowiskach, gdzie: Stanowisko A - umowa o pracę 1/20 etatu Stanowisko B - współpraca B2B Czy jeżeli oba stanowiska mają inny zakres ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, umowa B2B, składki ZUS dla przedsiębiorców, składki ZUS
 • Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych

  Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych

  12:47 30.04.2020 PORADA

  Witam, czy poniższy zapis w regulaminie pracy jest prawidłowy i zgodny z prawem pracy? Czy pracownikom na stanowiskach kierowniczych nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe? A jeśli nie wynagrodzenie, to może reompensata w postaci czasu wolnego?  "Pracownicy zatrudnieni na ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, kierownik, stanowisko pracy
 • Czy pracodawca może nie wypłacić mi nadgodzin?

  Czy pracodawca może nie wypłacić mi nadgodzin?

  14:46 27.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, w zakładzie, w którym pracuje panuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pracodawca postanowil zmienić okres rozliczeniowy na 12-miesięczny uprzednio nie rozliczając się za bieżący okres trzymiesięczny. Moje pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, okres rozliczeniowy, koronawirus
 • Dyscyplinarna, złośliwy pracodawca, kodeks pracy

  Dyscyplinarna, złośliwy pracodawca, kodeks pracy

  17:07 06.04.2020 PORADA

  1 kwietnia dostałam wypowiedzenie umowy o pracę na czas, pracodawca nakazał wypisać urlop bezpłatny na czas wypowiedzenia tj. 2 tygodnie od 1 kwietnia, czyli do 20 kwietnia. Nie zgodziła się, broniąc się, że należy mi się postojowe. Pracodawca powiedział, że nie ma dla mnie pracy i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, urlop bezpłatny, kodeks pracy, wynagrodzenie postojowe
 • Koniec umowy na L4

  Koniec umowy na L4

  20:34 05.04.2020 PORADA

  Mam takie pytanie. Obecnie od 6 marca 2020 roku przebywam na L4, a pracodawca 4 kwietnia 2020 roku oznajmia mi w SMS, iż obecna trzecia umowa skończyła się dnia 31.03.2020 roku. Czy jest to zgodne z prawem Kodeksu Pracy i czy w trakcie pobytu na L4 może zostać zakończony stosunek pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, trzecia umowa o pracę, umowa na czas określony, koniec umowy na czas określony
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

  16:17 31.03.2020 PORADA

  Witam, w związku ze złą sytuacją finansową firmy, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę na czas określony za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia. Czy jest to zgodne z prawem? Czy za brak wypowiedzenia należy mi się odszkodowanie? WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, brak wypowiedzenia, prawo pracy
 • Niekorzystne porozumienie zmieniające z mocą wsteczną

  Niekorzystne porozumienie zmieniające z mocą wsteczną

  14:23 30.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy co do zasady dopuszczalne jest wręczenie pracownikowi porozumienia zmieniającego np. w połowie miesiąca, które zmienia zasady od początku miesiąca? W związku z obecnym kryzysem mamy dość ciężką sytuację w firmie. Już za marzec nie ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, kodeks pracy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę
 • Ścięcie etatu

  Ścięcie etatu

  12:57 24.03.2020 PORADA

  Z przyczyn epidemii nie jestem w stanie pracować (jestem sprzedawcą w galerii handlowej). Wczoraj z firmy dostałam porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, porozumienie zostało zawarte pomiędzy Przedstawicielami Pracowników i dotyczy zmiany z całego etatu na 1/2 i ... WIĘCEJ

  Tematy: zmniejszenie etatu, e-mail, 1/2 etatu, uprawnienia pracodawcy
 • Koronawirus a praca

  Koronawirus a praca

  07:47 20.03.2020 PORADA

  Witam, mam takie pytanie, ponieważ mój mąż 09.03.20 zrezygnował z pracy i miał iść do nowej pracy. Na 16 dostał skierowanie na badania, ale niestety przez koronawirusa już ich nie wykonał i w najbliższym czasie nie wykona. W takiej sytuacji został bez pracy na czas epidemii. Co w ... WIĘCEJ

  Tematy: badania lekarskie, koronawirus, zdolność do pracy, prawo pracy
 • Kodeks pracy - art. 210

  Kodeks pracy - art. 210

  21:12 17.03.2020 PORADA

  Witam, temat dotyczy dużej sieci sklepów i punktu w małej galerii handlowej. Czy pomimo odgórnych zaleceń rządu apropo zamknięcia centrów handlowych pracodawca może przyzywać do pracy pracowników w celu odrabiania tzw. "zaległości"? Praca ma odbywać się bez klientów, obcowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 210 kodeksu pracy, kodeks pracy, koronawirus, wynagrodzenie przestojowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 22

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: