eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe: pracownicy muszą pamiętać o swoich prawach

  Zwolnienia grupowe: pracownicy muszą pamiętać o swoich prawach

  10:02 19.04.2024

  ... z firmą. Osobom odchodzącym należy się odprawa i odpowiednie zabezpieczenie. Pamiętajmy także, że zwolnienia grupowe nie następują z winy pracownika, a pracodawcy. Do tego, gdy pracodawca ponownie rekrutować będzie na stanowiska objęte redukcją to pracownicy odchodzący mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu - mówi mecenas Marek Jarosiewicz, adwokat ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie z pracy
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  11:27 07.04.2023

  ... ) oraz zapewnienie co najmniej jednej umywalki z doprowadzoną do niej ciepłą wodą - na każdych dwudziestu pracowników jednocześnie zatrudnionych, przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów zakaźnych lub toksycznych (rozdział 6 § 103 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, PFRON
 • Wypowiedzenie umowy a odprawa

  Wypowiedzenie umowy a odprawa

  10:57 18.08.2022 PORADA

  Witam, Szukałem konkretnej odpowiedzi, ale nie znalazłem. Więc proszę o pomoc. Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę, która była na czas określony. W związku z tym pracodawca wpisał tylko, że rozwiązuje ze mną umowę zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 2. Nie musi podawać przyczyny i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 30 kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawo do odprawy
 • Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  10:28 21.07.2022

  ... współpracy polega na: rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, porozumieniu stron. Przy zwolnieniach grupowych nie uwzględnia się pracowników realizujących swoje obowiązki w ... na zwolnieniu lub urlopie Według artykułu 5 ustawy, przewiduje się ograniczoną ochronę osób, które podczas przeprowadzania zwolnień grupowych przebywają na urlopie lub zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia społeczne, PFRON, wpłaty na PFRON
 • Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

  Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

  00:01 29.03.2022

  ... wynajęcie samochodu na okres trzymiesięczny z uwagi na fakt, że pracownik był uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania uwzględniono okoliczność, iż w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz samochód służbowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, porozumienie stron, odprawa, odprawa dla pracownika
 • Urlop wychowawczy: zwolnienie a wypłata 3 miesięcznego wypowiedzenia

  Urlop wychowawczy: zwolnienie a wypłata 3 miesięcznego wypowiedzenia

  15:51 06.08.2021 PORADA

  Dzień dobry, Od 2018 roku pozostaje na urlopie wychowawczym do października tego roku. Pracodawca nie chce mnie przyjąć do pracy, więc zamierza mnie zwolnić. Umowa jest na czas nieokreślony. Czy może mnie zwolnić wcześniej i skrócić okres urlopu wychowawczego? (Na tym mi zależy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym, zwolnienie na urlopie wychowawczym, okres wypowiedzenia
 • Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  Odprawa pieniężna w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

  13:18 07.06.2021 PORADA

  Pracownik otrzymał od pracodawcy trzymiesięczne wypowiedzenie (likwidacja zakładu pracy). W okresie wypowiedzenia pracownik  świadczył pracę. Czy zatem przysługuje mu odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Pracownik  przepracował u pracodawcy lat 14. Byłbym wdzięczny za ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, odprawa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, odprawa dla pracownika
 • Zwolnienie pracownika w Polsce nie jest proste. A jak to wygląda na świecie?

  Zwolnienie pracownika w Polsce nie jest proste. A jak to wygląda na świecie?

  00:22 01.04.2021

  ... . Dla porównania - jego odpowiednikowi w Grecji czy na Ukrainie przysługuje tylko odprawa. Czterdziestodziewięciolatek na analogicznym stanowisku, ze stażem pracy równym 11 lat i rocznym dochodem na poziomie 120 tys. euro przy zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracownika, również może otrzymać odszkodowanie zamiast okresu wypowiedzenia, odprawę ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, zwolnienie pracownika, zwolnienia grupowe, zwolnienie z pracy
 • Odprawa poniżej 20 osób

  Odprawa poniżej 20 osób

  13:26 20.07.2020 PORADA

  Witam Chciałbym zasięgnąć informacji o możliwości uzyskania odprawy od pracodawcy. Liczebność pracowników 19 osób właściciele jako spółka jawna. Czy uwzględnia się szefostwo do ogólnej ilości pracowników? WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, odprawa dla pracownika, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  Zwolnienia grupowe w dobie pandemii: kiedy wypłacić odprawy?

  11:43 21.04.2020

  ... przy zatrudnieniu mniejszym niż 100 pracowników co najmniej 10% pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 100 pracowników co najmniej 30 pracownikami, gdy zatrudnia co najmniej 300 pracowników Kiedy istnieje obowiązek wypłaty odprawy? Pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, redukcja etatów, likwidacja stanowisk pracy
 • Odprawa pieniężna i co jeszcze? Co specjaliści dostają na "odchodne"?

  Odprawa pieniężna i co jeszcze? Co specjaliści dostają na "odchodne"?

  11:32 02.10.2019

  ... – jeśli chcą wyjść poza wymóg ustawowy – dorzucają jeszcze „extra” dodatkową odprawę w wysokości 1 lub 2 miesięcznego wynagrodzenia. Druga grupa, której odprawa pieniężna przy zwolnieniu przekraczała 6 miesięcznych wynagrodzeń, jest specyficzna dla naszej puli ankietowanych. Tak wysokie odprawy zwykle towarzyszą osobom odchodzącym z firm w procesie ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, zwolnienie pracownika, rynek pracy specjalistów
 • Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?
  Tematy: odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu z pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika, zwolnienie z pracy
 • Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  00:40 03.11.2015

  ... z przyczyn nie dotyczących pracownika i w razie rozwiązania stosunku pracy odprawa będzie oczywiście należna.” Otóż odprawa nie będzie należna, a na pewno nie dla wszystkich, ... niewygodnych pracowników, którzy objęci są jakąś ochroną. Dla związków zawodowych, bo przy okazji negocjacji warunków przejścia czasami nie licznej grupy pracowników mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, ochrona przed zwolnieniem, zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  ... wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne, pracownikom tymczasowym oraz mianowanym, jak również funkcjonariuszom służb mundurowych, świadczącym pracę w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Czy należy mi się odprawa i zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się odprawa i zasiłek dla bezrobotnych?

  09:49 13.08.2014 PORADA

  Witam,  Od 8 marca 2013 roku do 30 listopada odbywałam staż na stanowisku sprzedawca. 2 grudnia 2013 roku zostałam zatrudniona na umowę od pracę. Umowa jest do 2 grudnia 2015 roku. W ostatnim czasie zostałam poinformowana o tym, że moje miejsce pracy będzie zlikwidowane. Czy należy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa dla pracownika, prawo do odprawy
 • Odprawa i ekwiwalent w przypadku upadłości likwidacyjnej. Jak uzyskać pieniądze?

  Odprawa i ekwiwalent w przypadku upadłości likwidacyjnej. Jak uzyskać pieniądze?

  19:02 12.08.2014 PORADA

  Witam. Firma, w której pracowałam, jest w upadłości likwidacyjnej. Wyrok zatwierdzono w styczniu 2014 i w tym też miesiącu jak byłam na urlopie macierzyńskim zwolniono mnie ze względu na upadłość firmy. Nie uzyskałam odprawy ani ekwiwalentu. W piśmie napisano, że jestem w ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja zakładu pracy, upadłość likwidacyjna, rozwiązanie umowy o pracę, ekwiwalent za urlop
 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  15:09 12.08.2014 PORADA

  Witam. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia, gdy dostaliśmy wypowiedzenia z powodu likwidacji pracodawcy, który od 3 miesięcy nie wypłaca nam wypłat. Czy otrzymamy odprawy, jeśli nie ma 20 pracowników? Wina tych zwolnień nie leży po stronie pracowników. WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie dla pracownika, brak wynagrodzenia, pracodawca nie płaci
 • Zmniejszenie etatu i wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy

  Zmniejszenie etatu i wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy

  08:49 05.12.2013 PORADA

  Mam pytanie dotyczące zwolnienia na czas określony od 11.09.2012 do 11.09 2014. Zapytano mnie czy wyrażam zgodę na przejście z całego etatu na 1/2 etatu, ponieważ muszą zatrudnić stażystkę po stażu. Nie wyraziłam zgody dlatego, że jest to mały dochód a jestem matką samotnie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, odprawa przy zwolnieniu, prawo do odprawy
 • Zwolnienie 20 osób. Czy należy się odprawa?

  Zwolnienie 20 osób. Czy należy się odprawa?

  22:27 01.12.2013 PORADA

  Pracuję jako ochroniarz, posiadam umowę do końca czerwca 2014 r., a teraz dostałem wypowiedzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Zostało naz zwolnionych 20 osób. Czy należy nam się odprawa? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, warunki wypowiedzenia umowy, prawa pracownika
 • Obliczanie wysokości odprawy

  Obliczanie wysokości odprawy

  12:12 27.11.2013 PORADA

  Jak obliczyć wysokość należnej odprawy pracownicy, która jest na 3-miesiecznym wypowiedzeniu z powodu likwidacji stanowiska. Pracownica od 15.10.2010 r. do 16.10.2013 r. przebywała na kolejnych urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz należnych jej urlopach wypoczynkowych. W ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, likwidacja stanowiska pracy, odprawa dla pracownika, odprawa

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: