eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › źródła przychodów podatkowych
 • Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

  Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

  12:01 16.09.2020

  ... koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W świetle art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od zysków kapitałowych, podatek dochodowy
 • Wynajem dwóch mieszkań rozliczyć w ramach najmu prywatnego

  Wynajem dwóch mieszkań rozliczyć w ramach najmu prywatnego

  13:43 15.09.2020

  ... przychodów do danego źródła, ale to, czy w okolicznościach faktycznych danej sprawy omawiane kryteria zostały rzeczywiście spełnione. Jak wynika z powyższego istniejące regulacje prawne dopuszczają możliwość osiągania przychodów z tytułu zawartych umów najmu zarówno w ramach źródła przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Przy umowie renty odpłatnej nie ma podatku dochodowego

  Przy umowie renty odpłatnej nie ma podatku dochodowego

  13:10 09.09.2020

  ... oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa dożywocia, podatek dochodowy, zbycie nieruchomości, nieruchomości
 • Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  12:57 19.08.2020

  ... Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z ustaw zawiera otwarty katalog dochodów (przychodów), które uważa się, iż są osiągnięte w Polsce. Umowy międzynarodowe Takimi dochodami są ... przypadku, w którym rezydent podatkowy innego państwa niż Polska uzyskuje dochody ze źródła położonego w Polsce, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzygają o ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o.
 • Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

  Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

  13:49 06.08.2020

  ... 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz ... stanowi – z zastrzeżeniem, że nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej – dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, kupno domu, sprzedaż domu, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  13:40 04.08.2020

  ... . Gmina przyznała mu z tego tytułu odszkodowanie za utracone korzyści oraz zwrot kosztów eksploatacyjnych za utrzymanie mieszkania. Właściciel wystąpił do organów podatkowych z zapytaniem o obciążenia podatkowe związane z tymi świadczeniami. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Wynajem koparki spółce na ryczałcie ewidencjonowanym

  Wynajem koparki spółce na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:41 28.07.2020

  ... podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów ... zdaniem kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów, do określonego źródła przychodów. Podstawowe znaczenia ma sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z najmu, forma opodatkowania
 • Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  13:25 04.06.2020

  ... i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”. Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 11 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Tłumaczenie książek i praca twórcza: należy rozgraniczać źródła przychodów

  Tłumaczenie książek i praca twórcza: należy rozgraniczać źródła przychodów

  13:35 23.04.2020

  ... tantiem wykonawczych mieści się w zakresie źródła przychodów z praw majątkowych (…) i z tego względu nie jest to przychód z działalności gospodarczej (…) jeśli dane przychody mogą być zaliczone do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9 cyt. ustawy, to nie są one zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej” (interpretacja indywidualna ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Handel mieszkaniami rozliczasz w ramach prowadzonej firmy

  Handel mieszkaniami rozliczasz w ramach prowadzonej firmy

  13:33 08.04.2020

  ... w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki: • nieruchomość nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 47

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: