eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › źródła przychodów podatkowych
 • Najem prywatny nie na znak towarowy

  Najem prywatny nie na znak towarowy

  13:40 04.11.2020

  ... przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego. Przychody te, pomniejszone o ewentualne koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z najmu, przychody podatkowe
 • Podział majątku a ryczałt z prywatnego najmu

  Podział majątku a ryczałt z prywatnego najmu

  13:45 27.10.2020

  ... rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. ... wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza albo jako odrębne źródło przychodów (tzw. najem prywatny). ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Zakup udziałów spółki z o.o. poniżej wartości rynkowej w podatku dochodowym

  Zakup udziałów spółki z o.o. poniżej wartości rynkowej w podatku dochodowym

  13:46 13.10.2020

  ... . ustawy, wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego skutkuje po stronie podatnika powstaniem przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy: „kapitały pieniężne”. Za ... kwalifikacji danego wkładu jako pieniężny albo niepieniężny dla celów podatkowych. Nie mają one jednak znaczenia decydującego, z uwagi na zasadę autonomii prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • 50% koszty uzyskania przychodów nie dla programów komputerowych?

  50% koszty uzyskania przychodów nie dla programów komputerowych?

  14:00 07.10.2020

  ... podatku dochodowego związane z wypłacaniem dochodów z praw autorskich oraz sposób postepowania w sytuacji ich zawyżenia. Wyjaśniona została również kwestia, iż koszty uzyskania przychodów w 50 proc. wysokości mogą mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego honorarium, co wyklucza ich zastosowanie np. do wypłaty środków z ZFŚS ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, przychody podatkowe
 • Sprzedaż złotych monet w podatku dochodowym

  Sprzedaż złotych monet w podatku dochodowym

  13:59 07.10.2020

  ... . Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w ... tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: Złote monety, sprzedaż złota, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Umowa dożywocia mieszkania otrzymanego w darowiźnie poza podatkiem dochodowym

  Umowa dożywocia mieszkania otrzymanego w darowiźnie poza podatkiem dochodowym

  13:31 25.09.2020

  ... ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, ... podatkowych, mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt II FPS 4/14, stwierdzić należy, że pomimo, iż przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie, to nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa dożywocia, podatek dochodowy, zbycie nieruchomości, nieruchomości
 • Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

  Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

  12:01 16.09.2020

  ... koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W świetle art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od zysków kapitałowych, podatek dochodowy
 • Wynajem dwóch mieszkań rozliczyć w ramach najmu prywatnego

  Wynajem dwóch mieszkań rozliczyć w ramach najmu prywatnego

  13:43 15.09.2020

  ... przychodów do danego źródła, ale to, czy w okolicznościach faktycznych danej sprawy omawiane kryteria zostały rzeczywiście spełnione. Jak wynika z powyższego istniejące regulacje prawne dopuszczają możliwość osiągania przychodów z tytułu zawartych umów najmu zarówno w ramach źródła przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Przy umowie renty odpłatnej nie ma podatku dochodowego

  Przy umowie renty odpłatnej nie ma podatku dochodowego

  13:10 09.09.2020

  ... oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa dożywocia, podatek dochodowy, zbycie nieruchomości, nieruchomości
 • Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  12:57 19.08.2020

  ... Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z ustaw zawiera otwarty katalog dochodów (przychodów), które uważa się, iż są osiągnięte w Polsce. Umowy międzynarodowe Takimi dochodami są ... przypadku, w którym rezydent podatkowy innego państwa niż Polska uzyskuje dochody ze źródła położonego w Polsce, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzygają o ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o.

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 47

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: