eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodów
 • Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

  Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

  11:39 20.07.2021

  ... ustawą o CIT i w konsekwencji zakwestionują taki wydatek. Limit kosztów uzyskania przychodów Pomimo korzystnego stanowiska fiskusa więksi podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię ograniczenia w kosztach zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych w sytuacji, gdy koszty takich usług przekroczą określone ustawą progi (art. 15e ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Hipotetyczne odsetki w rozliczeniu CIT

  Hipotetyczne odsetki w rozliczeniu CIT

  13:08 14.07.2021

  ... wydatków. Koszty finansowania zewnętrznego Kolejną zachętą dla zatrzymania zysków w firmie jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości kosztów finansowania w przypadku przekroczenia pewnych limitów. Zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT podatnicy muszą wyłączać z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, stawka podatku CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od osób prawnych
 • Zakupy z bezzwrotnej pożyczki z urzędu pracy w kosztach podatkowych

  Zakupy z bezzwrotnej pożyczki z urzędu pracy w kosztach podatkowych

  13:06 14.07.2021

  ... od osób fizycznych nie wynika bowiem, aby koszty sfinansowane pożyczonymi środkami przestawały być kosztami uzyskania przychodów ze względu na umorzenie pożyczki. W świetle art. 23 ust. 1 pkt 56 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Czy kask i odzież motocyklowa może być kosztem uzyskania przychodu?

  Czy kask i odzież motocyklowa może być kosztem uzyskania przychodu?

  13:28 15.06.2021

  ... było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi. Zdaniem organu: podatnik musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy lub przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na celowość i racjonalność poniesionych wydatków z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: motocykl, odzież ochronna, kask, własna firma
 • Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

  Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

  13:33 01.06.2021

  ... . 22p ustawy o PIT. Jeżeli zaś podatnik już zaliczył dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, to w części, w jakiej jego płatność nastąpi z naruszeniem powyższego obowiązku, zmniejsza ona koszty uzyskania przychodów bądź zwiększa przychody (gdy koszty nie pozwolą na pełne obniżenie) w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  13:02 21.05.2021

  ... są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Odroczenie zapłaty składek ZUS pracownika a koszty podatkowe

  Odroczenie zapłaty składek ZUS pracownika a koszty podatkowe

  12:47 19.05.2021

  ... z pensji pracownika stanowią koszty uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której do kosztów zaliczane jest wynagrodzenie tego pracownika. Organ podkreślił, iż okoliczność, że pracodawca zapłaci pobrane z pensji pracownika składki w odroczonym terminie, nie zmienia daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie, przy odroczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  14:10 13.05.2021

  ... przedsiębiorcę wyjaśnień. Koszty niemające związku z przychodem spółki Naczelnik urzędu celno-skarbowego podwyższył spółce kwotę zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, które dotyczyło rozliczeń podatkowych spółki za 2013 r. W opinii organu spółka zaniżyła swoje zobowiązanie w CIT wskutek zawyżenia kosztów uzyskania przychodów m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  12:30 12.05.2021

  ... po zeskanowaniu ich oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska, w odpowiedzi z dnia 4 maja 2021 r. na wskazaną interpelację poselską w pierwszej kolejności ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, zasady wystawiania faktur, e-faktury
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  ... zapłaciła i w związku z tym wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że jej koszt będzie dla niej stanowił koszt uzyskania przychodu. Zapłata cudzego długu nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po przeanalizowaniu sprawy 30 stycznia 2018 r. stwierdził, że zapłacona przez spółkę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  12:58 20.04.2020 PORADA

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów koszty porady prawnej, która dotyczyła wygranej sprawy w sądzie z pracodawcą o niewypłacne wynagrodzenie za nadgodziny? Pytanie dotyczy PIT-37. WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodów, porada prawna, nadgodziny
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia a ulga dla młodych - PIT-37

  Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia a ulga dla młodych - PIT-37

  08:56 17.04.2020 PORADA

  Witam, od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. uzyskałam przychód z tytułu umowy zlecenia w wysokości 580,22 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 116,05 zł. W PIT-37 skarbówka nie uwzględniła mi tych kosztów. Dlaczego nie można ich odliczyć? WIĘCEJ

  Tematy: ulga dla młodych, koszty uzyskania przychodów, KUP, umowa zlecenia
 • Rozliczenie dochodu zagranicznego (Holandia) i polskiego za 2016

  Rozliczenie dochodu zagranicznego (Holandia) i polskiego za 2016

  13:18 13.03.2017 PORADA

  Dzień dobry, Mam nietypową sytuację i czy mogliby Państwo udzielić mi porady? W 2016 roku pracowałem przez kilka miesięcy w Holandii na umowę o pracę. Mieszkałem w miejscowości, w której byłem zatrudniony przez holenderską agencję (bez meldunku, ale agencja pobierała z ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Holandii, Holandia, praca za granicą, dochody z zagranicy
 • Jakie koszty uzyskania przychodu?

  Jakie koszty uzyskania przychodu?

  18:43 28.02.2017 PORADA

  Witam, czy mając PIT-11, a w nim jeden stosunek pracy (poz. 29) i jedną działalność wykonywaną osobiście (poz. 49), to czy mam prawo do kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku do pracy albo tylko jednego stosunku do pracy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, stosunek pracy, działalność gospodarcza, KUP
 • Podatek od umowy zlecenie poniżej 200 zł

  Podatek od umowy zlecenie poniżej 200 zł

  13:01 24.02.2017 PORADA

  Zawarliśmy umowę zlcenie z uczennicą na kwotę poniżej 140 zł. Z rozpędu potraktowaliśmy tę umowę jak pozostałe, tzn. naliczono koszty uzyskania przychodów 20 % i podatek. Co teraz należałoby zrobić? Wysyłać PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, uczeń, rozliczenie umowy zlecenia, koszty uzyskania przychodów
 • PIT od obligacji

  PIT od obligacji

  12:11 24.02.2017 PORADA

  Kilka lat temu kupiłem na GPW obligacje (seria B) jednej ze spółek. Spółka miała wykupić je w 2014. Niestety nie wykupiła, sąd ogłosił upadłość firmy z możliwością zawarcia układu. Układ z obligatariuszami został zawarty i na jego podstawie otrzymałem kolejne obligacje (seria ... WIĘCEJ

  Tematy: giełda papierów wartościowych, obligacje, inwestowanie w akcje, akcje
 • PIT-11 i PIT-40A

  PIT-11 i PIT-40A

  17:34 20.02.2017 PORADA

  Dzień dobry, mam prośbę czy dobrze rozliczam tatę? Ma PIT-11 i PIT-40A. PIT-40A: poz.38 - 9040,26. poz. 39-649, poz.43 - 700,62. poz. 47 - 371. poz. 49-278. poz. 50-371. PIT-11: przychód 4036,36. koszty uzyskania przychodów: 417,18. dochód: 3619,18 zaliczka pobrana przez płatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-40A, koszty uzyskania przychodów, KUP
 • Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje

  Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje

  11:13 09.03.2016 PORADA

  Witam, proszę o informację, jak mam dokładnie rozliczyć się z małżonkiem, gdyż ja jestem osobą niepracującą. Proszę o szczegółowe informacje, jak dokładnie dokonać tego obliczenia i gdzie należy co wpisać. Przy czym przychód wynosi 57880,65 zł, koszty uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, niepracująca żona, koszty uzyskania przychodów, przychód
 • PIT-37, a praca w dwóch miejscowościach

  PIT-37, a praca w dwóch miejscowościach

  23:09 17.02.2016 PORADA

  Witam, w roku 2015 pracowałem u dwóch pracodawców - jeden w miejscowości zamieszkania, drugi poza miejscowością zamieszkania. Nie była to praca u obu pracodawców jednocześnie - po zakończeniu pracy u pierwszego pracodawcy, zacząłem pracę u drugiego. Z tego tytułu otrzymałem 2 druki ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, PIT-11, koszty uzyskania przychodów, obliczenie podatku

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 149

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: