eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodów
 • Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  11:13 02.01.2021

  ... stanowi, że za koszty uzyskania przychodu nie uważa ... uzyskania przychodu, musi łącznie spełniać następujące warunki: zostać poniesionym przez podatnika; być definitywnym, a więc jego wartość nie została zwrócona podatnikowi; pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą; zostać poniesionym w celu uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

  Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

  12:16 27.12.2020

  ... , wydatki na jego nabycie powinny stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie dokonania likwidacji, zaś dokumentem potwierdzającym dokonanie tych czynności będzie protokół likwidacji. Sprzedaż W sytuacji, w której dany składnik majątku zostanie sprzedany, potrącenie kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie sprzedaży, czego ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja inwestycji, środki trwałe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  11:15 24.12.2020

  ... jako koszt uzyskania przychodów, o ile nie została uprzednio zaliczona jako przychód należny. Na gruncie m.in. przytoczonych przepisów poglądy organów oraz sądów rozeszły się w przeciwnych kierunkach. Jedna część orzecznictwa przyjmowała, iż zbyte wierzytelności generujące stratę mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodów wyłącznie w kwocie ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

  Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

  13:17 09.12.2020

  ... w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (skoro zakup następuje do firmowego samochodu, służącego działalności gospodarczej, to pozostaje w związku z tą działalnością, spełniając definicję kosztu podatkowego). I teraz w zależności od tego, czy pojazd służy tylko działalności gospodarczej czy celom mieszanym, koszty takie zostaną ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, środki trwałe, samochód osobowy, ulepszenie środka trwałego
 • Nieuczciwy sprzedawca a koszty uzyskania przychodu

  Nieuczciwy sprzedawca a koszty uzyskania przychodu

  11:36 07.12.2020

  ... za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, • być właściwie udokumentowany. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • MPP: Kompensata umowna wyłącza koszty podatkowe

  MPP: Kompensata umowna wyłącza koszty podatkowe

  13:51 24.11.2020

  ... nie mogą oni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesionego wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana w inny sposób niż MPP. W przypadku, gdy faktura której dotyczy obligatoryjny MPP zawiera pozycje również spoza załącznika nr 15, konsekwencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów odnoszą się tylko do pozycji ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Adwokat nie zaliczy zakupu garnituru do kosztów podatkowych

  Adwokat nie zaliczy zakupu garnituru do kosztów podatkowych

  12:24 18.11.2020

  ... , ma charakter zamknięty. Należy wskazać, że wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. – w pkt 23 tego przepisu – koszty reprezentacji. Zgodnie z tym przepisem: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: odzież służbowa, odzież i obuwie robocze, bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież robocza
 • Kompensata transakcji objętych MPP a podatek dochodowy

  Kompensata transakcji objętych MPP a podatek dochodowy

  14:00 16.11.2020

  ... , to w razie naruszenia powyższego obowiązku podatnik jest zobowiązany w odpowiedniej części zmniejszyć koszty uzyskania przychodów lub zwiększyć przychody (w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów) - w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku kompensaty ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  13:52 05.11.2020

  ... . Powstaje jednak pytanie – powyższe traktować jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, a więc potrącać z chwilą uzyskania przychodu, którego dotyczą, czy też jako koszty pośrednie – potrącane w dacie poniesienia? Problemu tego nie mają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną (tutaj koszt księgują ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

  Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

  13:46 27.10.2020

  ... uzyskania przychodu. Co mówią przepisy? Przepisy ustaw o podatku dochodowym, tj. art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wskazują, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów ... transakcji) może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zapłata z tytułu zakupionych przez Wnioskodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  12:58 20.04.2020 PORADA

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów koszty porady prawnej, która dotyczyła wygranej sprawy w sądzie z pracodawcą o niewypłacne wynagrodzenie za nadgodziny? Pytanie dotyczy PIT-37. WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodów, porada prawna, nadgodziny
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia a ulga dla młodych - PIT-37

  Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia a ulga dla młodych - PIT-37

  08:56 17.04.2020 PORADA

  Witam, od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. uzyskałam przychód z tytułu umowy zlecenia w wysokości 580,22 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 116,05 zł. W PIT-37 skarbówka nie uwzględniła mi tych kosztów. Dlaczego nie można ich odliczyć? WIĘCEJ

  Tematy: ulga dla młodych, koszty uzyskania przychodów, KUP, umowa zlecenia
 • Rozliczenie dochodu zagranicznego (Holandia) i polskiego za 2016

  Rozliczenie dochodu zagranicznego (Holandia) i polskiego za 2016

  13:18 13.03.2017 PORADA

  Dzień dobry, Mam nietypową sytuację i czy mogliby Państwo udzielić mi porady? W 2016 roku pracowałem przez kilka miesięcy w Holandii na umowę o pracę. Mieszkałem w miejscowości, w której byłem zatrudniony przez holenderską agencję (bez meldunku, ale agencja pobierała z ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Holandii, Holandia, praca za granicą, dochody z zagranicy
 • Jakie koszty uzyskania przychodu?

  Jakie koszty uzyskania przychodu?

  18:43 28.02.2017 PORADA

  Witam, czy mając PIT-11, a w nim jeden stosunek pracy (poz. 29) i jedną działalność wykonywaną osobiście (poz. 49), to czy mam prawo do kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku do pracy albo tylko jednego stosunku do pracy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, stosunek pracy, działalność gospodarcza, KUP
 • Podatek od umowy zlecenie poniżej 200 zł

  Podatek od umowy zlecenie poniżej 200 zł

  13:01 24.02.2017 PORADA

  Zawarliśmy umowę zlcenie z uczennicą na kwotę poniżej 140 zł. Z rozpędu potraktowaliśmy tę umowę jak pozostałe, tzn. naliczono koszty uzyskania przychodów 20 % i podatek. Co teraz należałoby zrobić? Wysyłać PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, uczeń, rozliczenie umowy zlecenia, koszty uzyskania przychodów
 • PIT od obligacji

  PIT od obligacji

  12:11 24.02.2017 PORADA

  Kilka lat temu kupiłem na GPW obligacje (seria B) jednej ze spółek. Spółka miała wykupić je w 2014. Niestety nie wykupiła, sąd ogłosił upadłość firmy z możliwością zawarcia układu. Układ z obligatariuszami został zawarty i na jego podstawie otrzymałem kolejne obligacje (seria ... WIĘCEJ

  Tematy: giełda papierów wartościowych, obligacje, inwestowanie w akcje, akcje
 • PIT-11 i PIT-40A

  PIT-11 i PIT-40A

  17:34 20.02.2017 PORADA

  Dzień dobry, mam prośbę czy dobrze rozliczam tatę? Ma PIT-11 i PIT-40A. PIT-40A: poz.38 - 9040,26. poz. 39-649, poz.43 - 700,62. poz. 47 - 371. poz. 49-278. poz. 50-371. PIT-11: przychód 4036,36. koszty uzyskania przychodów: 417,18. dochód: 3619,18 zaliczka pobrana przez płatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-40A, koszty uzyskania przychodów, KUP
 • Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje

  Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje

  11:13 09.03.2016 PORADA

  Witam, proszę o informację, jak mam dokładnie rozliczyć się z małżonkiem, gdyż ja jestem osobą niepracującą. Proszę o szczegółowe informacje, jak dokładnie dokonać tego obliczenia i gdzie należy co wpisać. Przy czym przychód wynosi 57880,65 zł, koszty uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, niepracująca żona, koszty uzyskania przychodów, przychód
 • PIT-37, a praca w dwóch miejscowościach

  PIT-37, a praca w dwóch miejscowościach

  23:09 17.02.2016 PORADA

  Witam, w roku 2015 pracowałem u dwóch pracodawców - jeden w miejscowości zamieszkania, drugi poza miejscowością zamieszkania. Nie była to praca u obu pracodawców jednocześnie - po zakończeniu pracy u pierwszego pracodawcy, zacząłem pracę u drugiego. Z tego tytułu otrzymałem 2 druki ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, PIT-11, koszty uzyskania przychodów, obliczenie podatku

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 147

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: