eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od firmy
 • Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego

  Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego

  12:52 26.10.2021

  ... środek trwały firmy i służącego prowadzonej działalności gospodarczej (wyłącznie bądź w sposób mieszany), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku droższych samochodów ustawodawca wprowadził tutaj limit w rozpoznawaniu takich kosztów podatkowych, który nie jest uzależniony od sposobu użytkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód firmowy, samochód osobowy w podatkach, koszty podatkowe
 • Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  12:51 26.10.2021

  ... zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

  Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

  12:15 22.10.2021

  ... . Pole do nadużyć jest tutaj bowiem dużo większe, aniżeli w przypadku czynnych VAT-owców – gdzie dłużnik musi powiadomić fiskusa o korekcie podatku naliczonego od niezapłaconych faktur zakupowych. Jakie dodatkowe warunki zostały tutaj postawione wierzycielom? W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Jak nauczyciel może rozliczyć podatek z udzielania korepetycji?

  Jak nauczyciel może rozliczyć podatek z udzielania korepetycji?

  13:20 18.10.2021

  ... . Do wyboru są wówczas cztery podstawowe formy opodatkowania: zasady ogólne (skala podatkowa – 17% lub 32% w przypadku przekroczenia progu), 19% podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla nauczycieli w wysokości 17% oraz karta podatkowa. Karta to jedna z najbardziej preferencyjnych i uproszczonych form opodatkowania. Można ją ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, umowa zlecenie, podatek od umowy o dzieło, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  09:47 13.10.2021

  ... , stanowiące że przy cesji wierzytelności należy podwyższyć podstawę i podatek o całą kwotę wierzytelności, zostało zakwestionowane przez NSA dopiero w 2019 r. Od tego czasu wydaje się, że obowiązuje jednolita praktyka, ... i podstawy opodatkowania. Innymi słowy, w przypadku zbycia wierzytelności należy zgodnie z wyrokiem NSA doliczyć podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

  Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

  11:14 11.10.2021

  ... którą wystawiła fakturę w walucie obcej. Reklama była tak skuteczna, że przychody kontrahenta z tytułu sprzedawanych towarów reklamowanych przez firmę były wyższe od zakładanych. Dlatego też w maju 2021 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, firma wystawiła fakturę korygującą zwiększają wartość świadczonej usługi o 5%. Jaki kurs powinien ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, podatek od firmy, przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych
 • Nieoprocentowana pożyczka nie jest przychodem podatkowym

  Nieoprocentowana pożyczka nie jest przychodem podatkowym

  11:13 11.10.2021

  ... . Umowa pożyczki została zgłoszona do urzędu skarbowego, a podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony. Zainteresowani zadali pytanie, czy z uwagi na to, że pożyczka została im udzielona bez wynagrodzenia (bez odsetek), będą musieli zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

  Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

  12:41 07.10.2021

  ... firmy zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Z tego tytułu odliczał 50% VAT w czasie trwania leasingu od rat leasingowych, nieodliczona część VAT oraz wartość netto raty trafiały zaś do kosztów podatkowych. W takiej części podatek VAT odliczał również od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, leasing samochodów, samochód w leasingu, samochód dla firmy
 • Ataki hakerskie a dodatkowe przychody i koszty podatkowe

  Ataki hakerskie a dodatkowe przychody i koszty podatkowe

  13:52 29.09.2021

  ... Z kolei w innej interpretacji z 27 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-271/16/AK, organ podatkowy potwierdził, że , gdy strata (i) powstała w wyniku zdarzenia losowego, niezależnego od woli podatnika, (ii) była związana z działalnością gospodarczą podatnika oraz (iii) została właściwie udokumentowana, to w takim przypadku strata ta może stanowić ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty firmy
 • Zagraniczny VAT od sprzedaży jest przychodem podatkowym?

  Zagraniczny VAT od sprzedaży jest przychodem podatkowym?

  13:13 28.09.2021

  ... zwolnionych od podatku od towarów i usług, • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, b. podatek należny ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od wartości dodanej, podatek dochodowy, VAT należny, podatek VAT
 • Wysokość podatku przy działalności nierejestrowanej

  Wysokość podatku przy działalności nierejestrowanej

  18:59 21.09.2021 PORADA

  Witam, zamierzam otworzyć działalność nierejestrowaną. Czytałam że wysokość podatku wynosi 17% lub 32%, od czego to zależy? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność nierejestrowa, rozliczenia z urzędem skarbowym, podatek dochodowy
 • Czy mogę posiadać dwie Spółki Jawne o podobnym PKD?

  Czy mogę posiadać dwie Spółki Jawne o podobnym PKD?

  11:09 27.01.2021 PORADA

  Witam. Prowadzę razem ze wspólnikiem firmę instalacyjną (spółka jawna) na podatku liniowym 19%. Chcemy założyć drugą spółkę jawną na ryczałcie o niemal identycznym PKD, która będzie się zajmowała mniejszymi robotami instalacyjnymi oraz serwisem urządzeń. Czy możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, forma opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy
 • Jaki rodzaj opodatkowania wybrać

  Jaki rodzaj opodatkowania wybrać

  09:06 13.01.2021 PORADA

  Witam, pisze w takiej sprawie: planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi montażowe - drzwi, okna, fasady, elewacje dla firm produkcyjnych. Planuję zatrudnić 2-3 osoby na umowę o pracę i moje pytanie, jaki rodzaj opodatkowania wybrać oraz czy zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi montażowe, jednoosobowa działalność gospodarcza, forma opodatkowania, podatnik VAT
 • Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

  Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

  09:35 16.11.2020 PORADA

  Dzień dobry, w październiku tego roku założyłam firmę. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaciłam w listopadzie. Czy mogę odliczyć składkę zdrowotną od podatku dochodowego za październik? Czy dopiero za listopad? WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne, działalność gospodarcza
 • Jak rozliczyć firmę? Czy mogę zostać na ryczałcie

  Jak rozliczyć firmę? Czy mogę zostać na ryczałcie

  22:40 23.10.2020 PORADA

  Mam pytanie. Prowadzę firmę - naprawa i konserwacja maszyn. Chciałabym rozszerzyć działalność o sklep z częściami do maszyn. Rozliczam się teraz na ryczałcie. Czy muszę przejść na zasady ogólne? Czy pozostać na ryczałcie? Jak ten temat rozgryźć? Dziękuję za pomoc WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, handel częściami, sprzedaż części, sklep
 • Podatek samozatrudnienie

  Podatek samozatrudnienie

  13:39 21.10.2020 PORADA

  Witam, czy jeśli jestem na samozatrudnieniu, w tym momencie opłacam najniższy ZUS, co miesiąc wystawiam fakturę mojemu zleceniodawcy na kwotę 3500 zł, jaki podatek powinienem płacić? Jest to firma zajmująca się transportem międzynarodowym. WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek od firmy
 • Forma opodatkowania. Co wybrać?

  Forma opodatkowania. Co wybrać?

  19:58 04.08.2020 PORADA

  Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą zajmującą się wynajmem dekoracji ślubnych wazonów, napisów ledowych miłość, serwetek, krzeseł. Jaką formę opodatkowania wybrać? Myślę nad ryczałem 8,5%, ale nie jestem pewna czy planowana działalność nie jest wyłączona z ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego, forma opodatkowania, zakładanie działalności gospodarczej
 • Przychód z wyroku sądu

  Przychód z wyroku sądu

  22:22 08.12.2017 PORADA

  Jednoosobowa działalność gospodarcza wystąpiła do sądu arbitrażowego o wysokość prowizji (w związku ze świadczonymi usługami na rzecz pewnej znanej spółki). Sąd przyznał rację i nakazał tej spółce zapłatę wyższej prowizji tj. przyznał 6%, a wcześniej miał 2%. Ta ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok sądu, jednoosobowa działalność gospodarcza, prowizja, wynagrodzenie prowizyjne
 • Kto zapłaci podatek od działalności prowadzonej w nieodpłatnie użyczonym lokalu?

  Kto zapłaci podatek od działalności prowadzonej w nieodpłatnie użyczonym lokalu?

  13:47 19.07.2017 PORADA

  Dzień dobry, babcia (lekarz) ma zarejestrowaną działalność gospodarczą przy ul. X, ale usługi świadczy na podstawie umów w szpitalu i przychodniach. Wnuk ma rejestrowaną działalność gospodarczą (handel) przy ul. Y. Babcia kupiła nieruchomość (dom sklep) przy ul. Z i ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, użyczenie lokalu, miejsce wykonywania działalności, babcia
 • Rozliczenie kosztów wysyłki

  Rozliczenie kosztów wysyłki

  23:51 09.05.2017 PORADA

  Witam, od miesiąca maja mama prowadzi sprzedaż wysyłkowa jako firma na Allegro. Jest na ryczałtu 3%.  Jak uzupełnić książkę ewidencja przychodów? Czy jako kwotę przychodu wpisać kwotę z kosztem wysyłki, który płaci klient czy samą kwotę sprzedaży? Czy do ep wpisywać przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż wysyłkowa, ewidencja przychodów, koszty wysyłki, sprzedaż przez internet

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 126

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: