eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od firmy
 • Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

  Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

  13:26 06.04.2021

  ... podatek od takich dochodów (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). Nie stosuje się tutaj jednak zwolnienia przewidzianego dla komandytariuszy. Ustawodawca przewidział inną możliwość obniżenia podatku. Zgodnie z art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o CIT i odpowiednio art. 30a ust. 6a i6b ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • 9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

  9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

  13:53 02.04.2021

  ... euro na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Limit ten został podniesiony od 1 stycznia 2021 r. z 1,2 mln euro, które obowiązywało w latach poprzednich. Ponadto ... spółkami komandytowymi nie mogą dokonać odpowiednich przekształceń działalności, aby już od pierwszego okresu skorzystać z obniżonej stawki. 9% podatku a spółka komandytowa Do 31 ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  12:24 25.03.2021

  ... od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej. Niezależnie od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  12:44 18.03.2021

  ... dłużnikiem, który wynegocjował rezygnację z dodatkowych kar i odszkodowań, będzie zobowiązany do rozliczenia podatku w przypadku rezygnacji wierzyciela z tych zobowiązań. Jest to niezależne od woli stron. Wystarczy sama rezygnacja z dochodzenia kwot wynikających z umowy. Oznacza to, że powinno się bardzo dokładnie analizować zapisy umów w zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, podatek od firmy, zwolnienie z długu
 • Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

  Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

  13:28 15.03.2021

  ... działalności gospodarczej. Należy tutaj w pierwszej kolejności podkreślić, że niezależnie od form prawnych prowadzonej firmy (czyli na własne nazwisko czy w formie spółek osobowych) przychody ... powstaje pod warunkiem, że strata wystąpiła w roku/latach, w których podatek był liczony od dochodu. Straty takiej nie rozliczą natomiast kartowicze. Gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

  13:21 12.03.2021

  ... mogła to zrobić w 5-letnim okresie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. wygenerowane w latach poprzednich. Po rozwiązaniu grupy, po ... wskazał, że przepis art. 7 ust. 5 ustawy o CIT nie przewiduje żadnych wyjątków od reguły rozliczenia przez podatnika straty w kolejnych, następujących po sobie latach podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek CIT, rozliczenia podatkowe, odliczenia podatkowe
 • Zmiany 2021: Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej?

  Zmiany 2021: Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej?

  13:21 10.03.2021

  ... – co do zasady zapłaci on efektywnie dokładnie taki sam podatek (19%), jak przed wejściem w życie nowelizacji. Co więcej, efektywna ... komplementariusz płacił także daninę solidarnościową). Oczywiście zmiana obciążeń podatkowych zależeć będzie od specyfiki biznesu, a w szczególności poziomu przychodów i marży wypracowanej przez spółkę komandytową ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

  Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

  13:20 10.03.2021

  ... według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za ... z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników (w zależności od sytuacji). Status podatnika CIT może uzyskać jednakże wyłącznie ta ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

  Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

  12:41 09.03.2021

  ... tytułem opłaty sądowej w związku z jego pozwem w sprawie opisanej we wniosku, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowy wydatek choć nie może być powiązany z konkretnym przychodem uzyskanym przez Wnioskodawcę niewątpliwie wiąże się jednak z prowadzoną działalnością ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

  13:30 04.03.2021

  ... charakteru zawartej umowy, która nadal pozostaje umową zawartą przez Internet. Jak wynika z powołanego wyżej art. 3 pkt 5 ustawy o PSD, opodatkowaniem podatkiem od sprzedaży detalicznej podlega wyłącznie sprzedaż dokonywana na podstawie umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę powołane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Czy mogę posiadać dwie Spółki Jawne o podobnym PKD?

  Czy mogę posiadać dwie Spółki Jawne o podobnym PKD?

  11:09 27.01.2021 PORADA

  Witam. Prowadzę razem ze wspólnikiem firmę instalacyjną (spółka jawna) na podatku liniowym 19%. Chcemy założyć drugą spółkę jawną na ryczałcie o niemal identycznym PKD, która będzie się zajmowała mniejszymi robotami instalacyjnymi oraz serwisem urządzeń. Czy możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, forma opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy
 • Jaki rodzaj opodatkowania wybrać

  Jaki rodzaj opodatkowania wybrać

  09:06 13.01.2021 PORADA

  Witam, pisze w takiej sprawie: planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi montażowe - drzwi, okna, fasady, elewacje dla firm produkcyjnych. Planuję zatrudnić 2-3 osoby na umowę o pracę i moje pytanie, jaki rodzaj opodatkowania wybrać oraz czy zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi montażowe, jednoosobowa działalność gospodarcza, forma opodatkowania, podatnik VAT
 • Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

  Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

  09:35 16.11.2020 PORADA

  Dzień dobry, w październiku tego roku założyłam firmę. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaciłam w listopadzie. Czy mogę odliczyć składkę zdrowotną od podatku dochodowego za październik? Czy dopiero za listopad? WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne, działalność gospodarcza
 • Jak rozliczyć firmę? Czy mogę zostać na ryczałcie

  Jak rozliczyć firmę? Czy mogę zostać na ryczałcie

  22:40 23.10.2020 PORADA

  Mam pytanie. Prowadzę firmę - naprawa i konserwacja maszyn. Chciałabym rozszerzyć działalność o sklep z częściami do maszyn. Rozliczam się teraz na ryczałcie. Czy muszę przejść na zasady ogólne? Czy pozostać na ryczałcie? Jak ten temat rozgryźć? Dziękuję za pomoc WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, handel częściami, sprzedaż części, sklep
 • Podatek samozatrudnienie

  Podatek samozatrudnienie

  13:39 21.10.2020 PORADA

  Witam, czy jeśli jestem na samozatrudnieniu, w tym momencie opłacam najniższy ZUS, co miesiąc wystawiam fakturę mojemu zleceniodawcy na kwotę 3500 zł, jaki podatek powinienem płacić? Jest to firma zajmująca się transportem międzynarodowym. WIĘCEJ

  Tematy: samozatrudnienie, działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek od firmy
 • Forma opodatkowania. Co wybrać?

  Forma opodatkowania. Co wybrać?

  19:58 04.08.2020 PORADA

  Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą zajmującą się wynajmem dekoracji ślubnych wazonów, napisów ledowych miłość, serwetek, krzeseł. Jaką formę opodatkowania wybrać? Myślę nad ryczałem 8,5%, ale nie jestem pewna czy planowana działalność nie jest wyłączona z ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego, forma opodatkowania, zakładanie działalności gospodarczej
 • Przychód z wyroku sądu

  Przychód z wyroku sądu

  22:22 08.12.2017 PORADA

  Jednoosobowa działalność gospodarcza wystąpiła do sądu arbitrażowego o wysokość prowizji (w związku ze świadczonymi usługami na rzecz pewnej znanej spółki). Sąd przyznał rację i nakazał tej spółce zapłatę wyższej prowizji tj. przyznał 6%, a wcześniej miał 2%. Ta ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok sądu, jednoosobowa działalność gospodarcza, prowizja, wynagrodzenie prowizyjne
 • Kto zapłaci podatek od działalności prowadzonej w nieodpłatnie użyczonym lokalu?

  Kto zapłaci podatek od działalności prowadzonej w nieodpłatnie użyczonym lokalu?

  13:47 19.07.2017 PORADA

  Dzień dobry, babcia (lekarz) ma zarejestrowaną działalność gospodarczą przy ul. X, ale usługi świadczy na podstawie umów w szpitalu i przychodniach. Wnuk ma rejestrowaną działalność gospodarczą (handel) przy ul. Y. Babcia kupiła nieruchomość (dom sklep) przy ul. Z i ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, użyczenie lokalu, miejsce wykonywania działalności, babcia
 • Rozliczenie kosztów wysyłki

  Rozliczenie kosztów wysyłki

  23:51 09.05.2017 PORADA

  Witam, od miesiąca maja mama prowadzi sprzedaż wysyłkowa jako firma na Allegro. Jest na ryczałtu 3%.  Jak uzupełnić książkę ewidencja przychodów? Czy jako kwotę przychodu wpisać kwotę z kosztem wysyłki, który płaci klient czy samą kwotę sprzedaży? Czy do ep wpisywać przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż wysyłkowa, ewidencja przychodów, koszty wysyłki, sprzedaż przez internet
 • Czy muszę zapłaci podatek VAT dwa razy od tego samego samochodu?

  Czy muszę zapłaci podatek VAT dwa razy od tego samego samochodu?

  16:22 09.01.2017 PORADA

  Jestem rolnikiem i prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2008 r. kupiłem samochód ciężarowy za kwotę 66 000 zł, nie odliczałem podatku VAT. Samochód wpisałem do ewidencji środków trwałych, ponieważ przez okres prowadzenia działalności, tj. 8 lat pracowałem na nim w ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, pozarolnicza działalność gospodarcza, samochód ciężarowy, kupno samochodu

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 122

następnabezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: