eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

  Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

  13:33 01.06.2021

  ... . 22p ustawy o PIT. Jeżeli zaś podatnik już zaliczył dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, to w części, w jakiej jego płatność nastąpi z naruszeniem powyższego obowiązku, zmniejsza ona koszty uzyskania przychodów bądź zwiększa przychody (gdy koszty nie pozwolą na pełne obniżenie) w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wynajem pokoju w mieszkaniu rodziców

  Wynajem pokoju w mieszkaniu rodziców

  12:24 31.05.2021 PORADA

  Witam serdecznie, Planuję zarejestrować działalność pod adresem zamieszkania rodziców. Działalność będę prowadził w jednym z pokoi, który wciąż zachowa cele mieszkalne. Chcę jednak z rodzicami podpisać umowę najmu, aby płacić im drobne kwoty miesięczne. Czy mimo iż pokój ... WIĘCEJ

  Tematy: firma w domu, siedziba firmy, działalność gospodarcza, koszty firmy
 • Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  13:02 21.05.2021

  ... , że z ustawy o CIT nie wynika też, aby koszty nabycia takich usług nie podlegały ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu tylko dlatego, że przedsiębiorca prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Tacy przedsiębiorcy ustalają przychód i koszty jego uzyskania w ten sam sposób jak inni, a dopiero tak wyliczony ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Odroczenie zapłaty składek ZUS pracownika a koszty podatkowe

  Odroczenie zapłaty składek ZUS pracownika a koszty podatkowe

  12:47 19.05.2021

  ... ZUS pobrane z pensji pracownika stanowią koszty uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której do kosztów zaliczane jest wynagrodzenie tego pracownika. Organ podkreślił, iż okoliczność, że pracodawca zapłaci pobrane z pensji pracownika składki w odroczonym terminie, nie zmienia daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie, przy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  14:10 13.05.2021

  ... ust. 1 ustawy o CIT, jednocześnie znajdują się w katalogu wydatków wyłączonych wprost przez ustawodawcę z kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT nie uważa się za takie koszty kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

  12:30 12.05.2021

  ... po zeskanowaniu ich oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska, w odpowiedzi z dnia 4 maja 2021 r. na wskazaną interpelację poselską w pierwszej kolejności ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, zasady wystawiania faktur, e-faktury
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  ... koszt będzie dla niej stanowił koszt uzyskania przychodu. Zapłata cudzego długu nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po przeanalizowaniu sprawy 30 stycznia 2018 r. stwierdził, że zapłacona przez spółkę kara nie może stanowić dla niej kosztu uzyskania przychodu, bowiem to nie ona była ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Grupa kapitałowa: wzajemne transakcje w kosztach podatkowych

  Grupa kapitałowa: wzajemne transakcje w kosztach podatkowych

  13:21 23.04.2021

  ... odsetek do kosztów uzyskania przychodu, ale nie zgodził się na to organ podatkowy. Stwierdził, że spółki dokonały między sobą transakcji wyłącznie w celu uzyskania znacznej korzyści ... ust. 3 rozdziału 24 szwedzkiej ustawy o podatku dochodowym, który stanowi, że koszty z tytułu odsetek nie podlegają odliczeniu, jeśli głównym powodem zaciągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna nie są kosztami podatkowymi

  Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna nie są kosztami podatkowymi

  12:33 22.04.2021

  ... prolongacyjnej. Spółka zadała pytanie, czy odsetki oraz opłata prolongacyjna związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania, stanowią dla niej podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) O możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez podatników podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Koszty uzyskania przychodu

  Koszty uzyskania przychodu

  16:25 17.04.2021 PORADA

  Dzień dobry, czy mogę zaliczyć do KUP koszty zakupu zasilacza do laptopa, naprawy aparatu fotograficznego czy tuszu do drukarki, jeśli laptop, aparat i drukarka nie są wpisane do ewidencji środków stałych?  Wszystkie trzy sprzęty były kupione do użytku prywatnego przed założeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, koszty firmy, odliczenia podatkowe
 • Usługi IT a limit kosztów z art. 15e ustawy o CIT

  Usługi IT a limit kosztów z art. 15e ustawy o CIT

  12:24 24.03.2021

  ... art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a tym samym podlega limitowaniu (interpretacja z 8 maja 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.32.2020.2.BKD). Koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem W zakresie zakupowanych licencji na oprogramowanie oraz know how wykorzystywanych bezpośrednio do świadczenia usług organy potwierdzają, że ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Darowizna maseczek jako koszty podatkowe czy odliczenie od dochodu?

  Darowizna maseczek jako koszty podatkowe czy odliczenie od dochodu?

  13:19 10.03.2021

  ... działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że nie są kosztami uzyskania przychodu m.in. darowizny wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: Covid-19, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Kwota kosztów uzyskania przychodu na macierzyńskim - praca poza miejscem zamieszkania

  Kwota kosztów uzyskania przychodu na macierzyńskim - praca poza miejscem zamieszkania

  14:17 03.03.2021 PORADA

  Pracuję na umowę o pracę na pełen etat w Zgierzu, a mieszkam w Łodzi. Od lutego 2020 przebywam na urlopie macierzyńskim. Kwota kosztów uzyskania przychodu z PIT-11 wynosi 390,00 zł. Czy jednak mogę wpisać tam maksymalny limit w wysokości 3 600,00 zł (tak jak sugeruje aplikacja ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, jak rozliczyć PIT
 • Podatek od najmu

  Podatek od najmu

  13:58 18.02.2021 PORADA

  Dzień dobry, Od września udało mi się wynająć mieszkanie – 1200 zł miesięcznie, 400 zł czynsz do administracji. Czyli w zeszłym roku miałam dodatkowy dochód w wysokości 4200 zł. Nie wiem jednak jak mam się rozliczyć, ze względu na niski dochód roczny bo tylko 9300 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od najmu, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, PIT-36
 • PIT-38 - KUP

  PIT-38 - KUP

  20:18 17.02.2021 PORADA

  Dobry wieczór, Rozliczam PIT-38. Od banku otrzymałem Pit-8C za 2020 rok , ponieważ zbyłem papiery wartościowe. Bank (biuro maklerskie) w PIT-8C wypełniło  tylko część E poz/37 - Informacja o wysokości przychodów niewykazanych w części D (Przychód z odpłatnego zbycia pap ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-38, PIT-8C, jak rozliczyć PIT, jak wypełnić PIT
 • Kupno auta na działalność niezarejestrowaną

  Kupno auta na działalność niezarejestrowaną

  23:30 01.02.2021 PORADA

  Chciałbym rozpocząć działalność niezarejestrowaną jako transport do 3.5t niewymagający żadnej koncesji. Obecnie pracuję na umowę o pracę i ma to być forma dodatkowego zarobku. W jaki sposób mogę kupić auto na firmę niezarejestrowaną aby później móc odliczyć je od kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność nierejestrowa, usługi transportowe, działalność gospodarcza i umowa o pracę, kupno samochodu
 • Uprawnienia na przyczepę

  Uprawnienia na przyczepę

  14:51 25.01.2021 PORADA

  Dzień dobry, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, planuję zrobić uprawnienia na przyczepę tzw. E do B. Czy koszt wykonania tych uprawnień mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczyć podatek VAT, jeżeli by wystąpił? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty firmy, koszty uzyskania przychodu, odliczenie VAT
 • Czy koszt ubezpieczenia przesyłki pocztowej jest kosztem?

  Czy koszt ubezpieczenia przesyłki pocztowej jest kosztem?

  08:45 16.12.2020 PORADA

  Witam, spółka dostaje zbiorcze faktury z Poczty Polskiej na koniec miesiąca (kwota z faktur nie zawsze  odpowiada w 100 % płatnościom z całego miesiąca, które są dokonywane kartą). Na potwierdzeniach dla klienta uzyskiwanych z poczty okazuje się, że oprócz kwoty faktury doliczone ... WIĘCEJ

  Tematy: Poczta Polska, ubezpieczenie paczki, usługi pocztowe, przesyłki pocztowe
 • Otrzymana dotacja z Unii a podatek

  Otrzymana dotacja z Unii a podatek

  15:55 28.11.2020 PORADA

  Otrzymałem dofinansowanie z Unii na finansowanie bieżącej działalności firmy, czy muszę zapłacić od tego podatek? Co z kosztami, które sfinalizuję z otrzymanej dotacji, czy będą KUP czy NKUP? WIĘCEJ

  Tematy: dotacja z UE, dotacja, rozliczenie dotacji, KUP
 • Zwolniony z VAT, samochód prywatny wprowadzony do firmy, używanie mieszane. Jak odliczać koszty?

  Zwolniony z VAT, samochód prywatny wprowadzony do firmy, używanie mieszane. Jak odliczać koszty?

  16:12 24.10.2020 PORADA

  Samochód kupiony uszkodzony 12 tys. (okazja). Naprawa 2 tys. wycena ubezpieczyciela 27000, opłacony. Wprowadzam samochód do firmy, jestem ustawowo zwolniony z VAT. 1. jaka wartość początkowa - wg rachunku (i naprawy?) czy wg wyceny rynkowej (ubezpieczyciel) 2. używanie będzie mieszane, ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, samochód osobowy w podatkach, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 163

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: