eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

  Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

  13:33 03.08.2020

  ... przypadku przedsiębiorstw w spadku. Uproszczenie polega tutaj zatem na tym, że zaliczki na podatek są ustalana na podstawie danych historycznych, z ubiegłych lat i płaci się je w stałej wysokości. Właściwe zobowiązanie podatkowe ustala się tutaj dopiero w rocznym PIT/CIT. Decydując się na zaliczki uproszczone przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek PIT, podatek od firmy, podatek CIT
 • Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  12:14 25.06.2020

  ... zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. W informacji PIT-11 podlegają uwzględnieniu zarówno dochody, od których występuje obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, jak i dochody zwolnione od podatku na podstawie umów ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, rozliczenia z urzędem skarbowy
 • Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

  13:44 21.05.2020

  ... mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek
 • Tarcza antykryzysowa: kto może zrezygnować z zaliczek uproszczonych?

  Tarcza antykryzysowa: kto może zrezygnować z zaliczek uproszczonych?

  10:30 21.04.2020

  ... antykryzysowej pozwala m.in. zrezygnować przedsiębiorcy z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie dla każdej firmy jednak rozwiązanie takie zostało przewidziane. Mowa tu o ... ostatni raz zastosował tę formę wpłacania zaliczek, należy obliczać zaliczki na podatek na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 updop oraz art. 44 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek PIT, podatek od firmy, podatek CIT
 • Zwolnienie z ZUS: Na tarczy antykryzysowej zyska fiskus

  Zwolnienie z ZUS: Na tarczy antykryzysowej zyska fiskus

  13:32 08.04.2020

  ... liczeniu zaliczki na podatek od wynagrodzeń, podstawę opodatkowania obniża się o pobrane przez płatnika (nie mylić z przekazanymi do ZUS) składki na ubezpieczenie społeczne. Art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT mówi zaś, że obliczoną zaliczkę pomniejsza się o pobraną przez płatnika (z ustawowym ograniczeniem) składkę na ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  10:30 12.10.2019

  ... za pracę na rzecz Wnioskodawcy) na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy, jak również Wnioskodawca nie będzie ciążyć również obowiązek informacyjny związany z wystawieniem oddelegowanemu pracownikowi informacji PIT-11. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  13:20 06.08.2019

  ... w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - pobiera się zryczałtowany podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  13:22 22.07.2019

  ... prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  13:14 04.06.2019

  ... za pośrednictwem polskiego banku, w którym zainteresowany ma rachunek. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w Polsce powinien płacić podatek od niemieckiej emerytury? Czy bank powinien tutaj potrącać zaliczkę na podatek i sporządzać informację podatkową i czy wreszcie emeryturę tę wykazywać w polskim rozliczeniu podatkowym? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  13:55 21.05.2019

  ... podatkiem dochodowym, a w konsekwencji czy na Klubie ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą ww. świadczeń? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot kosztów, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, zwolnienie przedmiotowe
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  20:19 22.03.2015 PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 20

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: