eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  00:26 21.12.2021

  ... i odszkodowań za wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług nie uznaje ... , że przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, jako że stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 15 ust. 1 tej ustawy, winien być interpretowany ściśle ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  13:58 07.12.2021

  ... przypadku braku w umowie klauzuli „gross-up” nie dochodzi do ubruttowienia płatności, a więc podatek w wysokości 20% płatności podlega wpłacie na konto urzędu skarbowego, a pozostała ... skalę działalności gospodarczej prowadzonej przez płatnika. Innymi słowy, od dużego przedsiębiorcy będą wymagane dużo większe standardy w kwestii zachowania należytej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, usługi niematerialne, przelew zagraniczny, rezydencja podatkowa
 • Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  00:01 02.12.2021

  ... i prawnych, w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek akcyzowy od ubytków wyrobów akcyzowych Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek CIT
 • Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  11:00 01.12.2021

  ... siebie metody amortyzacji. Wyboru metody podatnik dokonuje pomiędzy metodami opisanymi w art. 16i–16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak stanowi art. 16i ust. 1 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

  Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

  13:29 25.11.2021

  ... wdrażany kolejny model funkcjonowania powiązanych przedsiębiorstw – tym razem w zakresie podatku od towarów i usług, funkcjonujący oddzielnie, tj. Grupę VAT. Spółka ... podatek. Pozostanie jednak możliwość korzystania ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy CIT, tj. zwolnień z tytułu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: Nowy Ład, Polski Ład, opodatkowanie działalności gospodarczej, rok 2022
 • Świadczenia wzajemne opodatkowane VAT i CIT

  Świadczenia wzajemne opodatkowane VAT i CIT

  13:49 24.11.2021

  ... wystawiania dokumentów księgowych i opodatkowania powstałego przychodu. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, na co wskazuje analiza kwestii podatkowych. Podatek dochodowy od osób prawnych W przypadku świadczeń wzajemnych nie występują płatności w formie pieniężnej, niemniej takich świadczeń nie można uznać za nieodpłatne w rozumieniu art ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, barter, wymiana barterowa
 • Podatek u źródła a dysponowanie prawami autorskimi

  Podatek u źródła a dysponowanie prawami autorskimi

  12:47 19.11.2021

  ... Przedmiot sporu Spór z polskim stowarzyszeniem filmowców dotyczył poboru podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz meksykańskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ... definicji powinno się odwoływać do krajowych aktów prawnych. Takie podejście jest też zgodne z hierarchią aktów prawnych, w której krajowe ustawy mają niższą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Rozliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej

  Rozliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej

  11:23 02.11.2021

  ... CIT PGK jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że PGK oraz spółki tworzące PGK są odrębnymi podmiotami podatku dochodowego od osób prawnych. Odrębność PGK i spółek ją ... na spółkę dominującą obowiązek poboru i wpłaty podatku oraz zaliczek na ten podatek. Nie można zatem utożsamiać PGK ze spółkami tworzącymi PGK. Obowiązki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek CIT, rozliczenia podatkowe, odliczenia podatkowe
 • Samochód osobowy w leasingu: dwa limity w podatku dochodowym

  Samochód osobowy w leasingu: dwa limity w podatku dochodowym

  11:55 25.10.2021

  ... od osób prawnych, 2. przepisów o specjalnych ... od osób fizycznych, to wartość netto wynikająca z umowy powiększona o podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi dla korzystającego podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Usługi pośrednictwa w sprzedaży niekiedy bez podatku u źródła

  Usługi pośrednictwa w sprzedaży niekiedy bez podatku u źródła

  13:44 21.10.2021

  ... . wniosku dołączyć. Z treści powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że od niektórych przychodów osiąganych na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu pobierany jest podatek dochodowy w sposób zryczałtowany. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • czy od otrzymanego odszkodowania za szkodę w kombajnie zbożowym zapłacę PDOOP

  czy od otrzymanego odszkodowania za szkodę w kombajnie zbożowym zapłacę PDOOP

  13:05 19.10.2021 PORADA

  Otrzymaliśmy odszkodowanie za szkodę na kombajnie zbożowym. Czy mogę ten przychód zwolnić z PDOOP na podstawie art. 17 ust. pkt 54a. WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, wypłata odszkodowania, odszkodowanie za szkodę, podatek od odszkodowania
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 51

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: