eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  13:40 21.09.2020

  ... Jakie podmioty mogą tworzyć PGK Zgodnie z art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PGK mogą tworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość ... PGK mają obowiązek w terminie 3 miesięcy od daty utraty prawa do statusu PGK rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty statusu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • COVID-19: wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

  COVID-19: wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

  13:45 24.08.2020

  ... .4010.373.2019.2.SG). W drodze nowelizacji dokonanej na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2159), zostały wprowadzone w tej materii pewne zmiany, niewątpliwie korzystne z punku widzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Podatek u źródła: fiskus nagina przepisy na swoją korzyść

  Podatek u źródła: fiskus nagina przepisy na swoją korzyść

  13:45 29.07.2020

  ... z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ustawy o PDOP), są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, tzw. podatek u źródła. Przepisy przewidują jednak możliwość zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Ośrodek interesów życiowych a wyjazd za pracą za granicę

  Ośrodek interesów życiowych a wyjazd za pracą za granicę

  10:15 24.07.2020

  ... ). Przepisy ustawy o PIT Kluczowe dla prawidłowego określenia miejsca rezydencji podatkowej jest ustalenie miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1a) uznaje się, że osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ośrodek interesów życiowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  12:52 16.07.2020

  ... zagadnienia coraz częściej są przedmiotem weryfikacji ze strony organów administracji skarbowej. Czym są podmioty powiązane na gruncie prawa podatkowego? W odróżnieniu od niezależnych przedsiębiorców, podmioty powiązane niekoniecznie muszą ustalać między sobą warunki wzajemnych transakcji na zasadach rynkowych. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  13:39 14.07.2020

  ... .916 zł. Zadano pytanie, czy od otrzymanej zaliczki należy płacić podatek dochodowy? Kiedy od najmu powstaje w tym podatku obowiązek podatkowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 865 ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

  Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

  13:38 14.07.2020

  ... musiał w związku z tym zaliczać go do środków trwałych, a od razu odnieść w ciężar kosztów podatkowych i ująć w ewidencji wyposażenia. Co ... będących: a) środkami trwałymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Zakup samochodu na firmę uregulowany gotówką?

  Zakup samochodu na firmę uregulowany gotówką?

  13:43 08.07.2020

  ... dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych): została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

  Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

  12:36 06.07.2020

  ... z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Ustawa o PDOP, zarówno w przypadku należności licencyjnych jak i dywidend przewiduje zwolnienia od podatku u źródła. Do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Cesja umowy leasingu samochodu osobowego: raty w kosztach

  Cesja umowy leasingu samochodu osobowego: raty w kosztach

  13:44 17.06.2020

  ... o podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi dla korzystającego podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi korzystającemu nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: