eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od osób prawnych
 • Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  13:08 11.02.2021

  Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (ustawa o CIT) powołano instytucję podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Jej istota z założenia sprowadza się do polepszenia efektywności ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

  Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

  13:39 10.02.2021

  ... od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Spółka jawna bądź komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT, kontynuuje dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ... na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

  Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

  13:50 09.02.2021

  ... dochodowym od osób prawnych na ich poziomie, a nie poziomie wspólników. Przestają w związku z tym być transparentne podatkowo. To zmienia sytuację prawną ich wspólników w zakresie rozliczania podatku dochodowego. Od 2021 r. to spółka komandytowa zapłaci podatek dochodowy od uzyskanych dochodów, a nie jej wspólnicy. Komandytariusze od uzyskanych ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Leasing samochodu osobowego 2021

  Leasing samochodu osobowego 2021

  13:42 02.02.2021

  ... są okrojone. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku droższych samochodów. Leasing operacyjny samochodu osobowego pozwala na odliczenie jedynie 50% VAT od rat leasingowych, chyba że pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej. W podatku dochodowym nadto ważna jest wartość pojazdu. Fiskus nie pozwala bowiem ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

  13:07 28.01.2021

  ... takiego obniżenia, począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Korzyścią podatkową podlegającą ocenie, którą Wnioskodawca wskazał we Wniosku, będzie niepowstanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub jego obniżenie ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Samochód osobowy: leasing i wykup w podatku dochodowym

  Samochód osobowy: leasing i wykup w podatku dochodowym

  13:11 19.01.2021

  ... o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. ... podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  13:00 15.01.2021

  ... od ubezpieczyciela odszkodowanie stanowi przychód podatkowy spółki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(…) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, przychody podatkowe, działalność gospodarcza, opodatkowanie odszkodowań
 • Brexit a rozliczenia transakcji towarowych na tle cła, podatku VAT i u źródła

  Brexit a rozliczenia transakcji towarowych na tle cła, podatku VAT i u źródła

  13:34 12.01.2021

  ... tzw. państwem trzecim. Jednakże z uwagi na okres przejściowy, który trwał od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r., zasadnicze zmiany w zakresie obrotu towarowego weszły w życie ... obejmują one dostawę towarów czy świadczenie usługi, a następnie dokonać stosowanych zmian. Podatek u źródła Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie obecna w EOG co pozwala na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

  Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

  12:33 23.12.2020

  ... w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, zwrócona – jako zwrot wydatków - nadpłata będzie stanowiła przychód podatkowy stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za trafny należy uznać argument Spółki, że nadpłata w podatku od nieruchomości, potwierdzona decyzją ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  13:45 22.12.2020

  ... , czy przewalutowanie pożyczki w trakcie trwania umowy skutkuje powstaniem różnic kursowych na tle podatku dochodowego od osób prawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(…) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych, podatek dochodowy, przychody podatkowe

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 55

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: