eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek CIT
 • Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

  12:55 22.01.2021

  ... uwagi jednak na następstwo prawne następujące pomiędzy poszczególnymi formami prawnymi, należałoby przeanalizować, czy treść ww. art. 1 ust. 5 ustawy o CIT nie przesądza o opodatkowaniu CIT wszystkich kolejnych sukcesorów spółki jawnej (także np. spółki partnerskiej). Reasumując, powyższe rozważania wydaje się, że spółka komandytowa może skutecznie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Samochód osobowy: leasing i wykup w podatku dochodowym

  Samochód osobowy: leasing i wykup w podatku dochodowym

  13:11 19.01.2021

  ... w opłatę wstępną), również z podziałem na kwotę netto +podatek VAT. Opłata związana z wykupem ... CIT, poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 51, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  13:00 15.01.2021

  ... 12 ust. 3 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), „za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, przychody podatkowe, działalność gospodarcza, opodatkowanie odszkodowań
 • COVID-19: dopłaty do pensji z podatkiem dochodowym

  COVID-19: dopłaty do pensji z podatkiem dochodowym

  12:59 31.12.2020

  ... do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne podatkowo. Stanowi przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o CIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD. Jakie wątpliwości wyjaśnił ... WIĘCEJ

  Tematy: tarcza antykryzysowa, pomoc dla przedsiębiorców, wsparcie dla przedsiębiorców, koronawirus
 • Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

  Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

  13:54 30.12.2020

  ... konieczność publikowania i przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o strategii podatkowej firmy podatek cukrowy podatek od sprzedaży detalicznej estoński CIT objęcie większej grupy mikro spółek 9% stawką CIT zwiększenie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Istotne i niestety niekorzystne ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  11:15 24.12.2020

  ... CIT. Nurt Brutto Przeciwstawny do przywołanego prąd przychyla się z kolei do tezy, na gruncie której pojęcie będącej przedmiotem sporu zbywanej wierzytelności zawiera w swojej istocie także należny podatek ... w rezultacie podważa pewne naczelne zasady, którymi rządzi się podatek od towarów i usług, a w szczególności regułę, stosownie do której ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

  Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

  12:33 23.12.2020

  ... , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Podatek od nieruchomości spółka traktuje jako koszt pośredni uzyskania przychodu. Płacone raty ... , w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie zaznaczyć należy, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 7 ustawy o CIT, do przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

  Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

  12:31 23.12.2020

  ... r. Przy skorzystaniu z tej możliwości to właśnie z tą datą uzyskają status podatnika CIT. Regulacje prawne nie wskazują przy tym, czy o takim wyborze ... rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników. W przypadku uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę jawną pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  13:45 22.12.2020

  ... to było następujące: „(…) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: 1. art. 15a, albo 2. przepisów o rachunkowości, pod warunkiem ... różnic kursowych jest metoda podatkowa, określona w art. 15a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych, podatek dochodowy, przychody podatkowe
 • Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych

  Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych

  13:23 15.12.2020

  Nabycia bądź wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (te ostatnie podatkowo można jedynie nabyć) nie można od razu odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Na ogół konieczna jest ich amortyzacja. Resort finansów przygotował wyjaśnienia wskazujące, jak amortyzację rozliczać. Poniżej prezentujemy ich treść. 1. ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Uczniowski klub sportowy - zwolnienie

  Uczniowski klub sportowy - zwolnienie

  08:57 25.11.2015 PORADA

  UKS działajacy na zasadzie stowarzyszenia ma możliwość korzystać ze zwolnienia z CIT. Wiadomo, jasne jest napisane w ustawie do 23. roku życia itd., ale jak to wygląda, jeżeli taki klub gra normalnie w I lidze i w jego szeregach jest 98% chłopców młodych do 18 lat, ale jest też dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: klub sportowy, stowarzyszenie, CIT, podatek CIT
 • Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT?

  Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT?

  15:17 24.06.2015 PORADA

  Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT w momencie gdy nie dokonano jeszcze płatności za tę fakturę?  Otrzymałam duplikat faktury (po raz pierwszy, nie miałam wcześniej informacji o istnieniu kosztu X z tej faktury). Duplikat został zaksięgowany, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: duplikat faktury, faktura VAT, ewidencja księgowa, CIT
 • Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  17:23 08.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura VAT, cesja wierzytelności, CIT
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  16:36 11.01.2015 PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej
 • Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  10:29 17.08.2014 PORADA

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne w podatku CIT? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, faktura inwestycyjna, niezapłacone faktury

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 42

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: