eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek CIT
 • Podatek CIT: w działalności rolniczej sprzedaż łożysk poporodowych

  Podatek CIT: w działalności rolniczej sprzedaż łożysk poporodowych

  11:59 17.01.2022

  ... i będą sprzedawane w stanie nieprzetworzonym, zatem sprzedaż łożysk poporodowych, będzie mogła zostać uznana za działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, przychody podatkowe, działalność rolnicza
 • COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  00:26 21.12.2021

  ... przychodu Co do zasady, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, wydatki z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług ... wykonanie usługi nie mieści się w wyłączeniu przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT i w związku z tym, by określić czy może stanowić koszt uzyskania przychodu należy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a status podatnika CIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a status podatnika CIT

  12:02 10.12.2021

  ... lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia) – do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT zobowiązana była spółka przekształcana (Spółka komandytowa) przed dniem rejestracji przekształcenia. Tymczasem jak wynika z opisu stanu faktycznego ww. oświadczenie złożone zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  13:58 07.12.2021

  ... podlegających podatkowi u źródła wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Są to usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli ... braku w umowie klauzuli „gross-up” nie dochodzi do ubruttowienia płatności, a więc podatek w wysokości 20% płatności podlega wpłacie na konto urzędu skarbowego, a pozostała ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, usługi niematerialne, przelew zagraniczny, rezydencja podatkowa
 • Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  00:01 02.12.2021

  ... . Zasadą jest, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46) ustawy o CIT podatek od towarów i usług nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca przewidział jednak ... przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek akcyzowy od ubytków wyrobów akcyzowych Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek CIT
 • Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

  11:00 01.12.2021

  ... trwałym, które początkowo były amortyzowane stawką degresywną, ale już nastąpiło przejście na amortyzację liniową zgodnie z przepisami art. 16i ust. 1 ustawy o CIT). Natomiast zidentyfikowano, że w stosunku do niektórych środków trwałych amortyzacja środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, w tym środków trwałych amortyzowanych liniowo po ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

  Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

  13:29 25.11.2021

  ... CIT, czyli zasadniczo powinna docelowo płacić podatek. Pozostanie jednak możliwość korzystania ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy CIT ... WIĘCEJ

  Tematy: Nowy Ład, Polski Ład, opodatkowanie działalności gospodarczej, rok 2022
 • Świadczenia wzajemne opodatkowane VAT i CIT

  Świadczenia wzajemne opodatkowane VAT i CIT

  13:49 24.11.2021

  ... Podatek dochodowy od osób prawnych W przypadku świadczeń wzajemnych nie występują płatności w formie pieniężnej, niemniej takich świadczeń nie można uznać za nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o CIT ... przychodu z takich świadczeń. Podatek od towarów i usług Jeśli chodzi o podatek VAT, szczególną uwagę w przypadku świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, barter, wymiana barterowa
 • Rozliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej

  Rozliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej

  11:23 02.11.2021

  ... podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT podatkową grupą kapitałową może być grupa co najmniej ... CIT, który stanowi że spółka dominująca jest obowiązana do złożenia zeznania podatkowego PGK oraz art. 1a ust. 7 ustawy o CIT, który nakłada na spółkę dominującą obowiązek poboru i wpłaty podatku oraz zaliczek na ten podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek CIT, rozliczenia podatkowe, odliczenia podatkowe
 • Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  12:51 26.10.2021

  ... 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1f ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Uczniowski klub sportowy - zwolnienie

  Uczniowski klub sportowy - zwolnienie

  08:57 25.11.2015 PORADA

  UKS działajacy na zasadzie stowarzyszenia ma możliwość korzystać ze zwolnienia z CIT. Wiadomo, jasne jest napisane w ustawie do 23. roku życia itd., ale jak to wygląda, jeżeli taki klub gra normalnie w I lidze i w jego szeregach jest 98% chłopców młodych do 18 lat, ale jest też dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: klub sportowy, stowarzyszenie, CIT, podatek CIT
 • Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT?

  Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT?

  15:17 24.06.2015 PORADA

  Jak prawidłowo ująć duplikat faktury w rozliczeniu do CIT oraz do VAT w momencie gdy nie dokonano jeszcze płatności za tę fakturę?  Otrzymałam duplikat faktury (po raz pierwszy, nie miałam wcześniej informacji o istnieniu kosztu X z tej faktury). Duplikat został zaksięgowany, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: duplikat faktury, faktura VAT, ewidencja księgowa, CIT
 • Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  17:23 08.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura VAT, cesja wierzytelności, CIT
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  16:36 11.01.2015 PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza
 • Jak rozliczyć stratę podatkową?

  Jak rozliczyć stratę podatkową?

  18:17 18.08.2014 PORADA

  Czy jeżeli narastająco od stycznia do lipca wychodzi mi strata w podatku CIT to będę mogła ją rozliczyć już w kolejnym miesiącu czy dopiero w zeznaniu rocznym? Jak to powinno wyglądać technicznie? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej
 • Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  10:29 17.08.2014 PORADA

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne w podatku CIT? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, faktura inwestycyjna, niezapłacone faktury

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 48

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: