eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przepisy prawne
 • Grzybobranie. Jakich przepisów prawnych powinien przestrzegać grzybiarz?

  Grzybobranie. Jakich przepisów prawnych powinien przestrzegać grzybiarz?

  00:20 03.09.2022

  ... jednak wiecie, jakich przepisów powinien przestrzegać każdy grzybiarz? I co grozi za niewłaściwe zachowanie w lesie? Specjalnie dla amatorów leśnych zdobyczy zawiłe przepisy prawne związane z grzybobraniem tłumaczy adwokat Aneta Sołtysik z Kancelarii Kupilas & Krupa z Bielska-Białej. Wysoka temperatura i wilgoć to idealne warunki do rozwoju grzybni ... WIĘCEJ

  Tematy: grzybobranie, grzyby, zbieranie grzybów, grzyby chronione
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2017 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2017 r.

  13:39 27.01.2017

  ... w statucie, umowie spółki albo innym dokumencie o podobnym charakterze, to przychodem będzie wartość rynkowa wkładu określona na dzień przeniesienia jego własności. Przepisy te mogą wpłynąć na zwiększenie obciążeń podatkowych podatników PIT i CIT wnoszących do spółek wskazane wkłady niepieniężne, natomiast aport w postaci przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, ochrona przyrody, wycinka drzew, działalność innowacyjna
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2016 r.

  11:42 12.12.2016

  ... do niego wielokrotnego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę; wskazano, iż przepisy dotyczące zabytków rejestrowych w zakresie prac i badań konserwatorskich oraz restauratorskich a także ... 1.680 zł miesięcznie. Powołał się na częściową nieważność umowy o pracę, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Płatnik odwołał się od ww. decyzji i wniósł o ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, usługi turystyczne, ochrona zabytków, kwota wolna od podatku
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

  14:21 14.11.2016

  ... którym mowa w ustawie. Raport z przeprowadzonego audytu powinien zostać złożony do Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni po jego przeprowadzeniu. wprowadzono przepisy karne wskazujące iż za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne - kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, zmiany w prawie, efektywność energetyczna, audyt energetyczny
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  13:33 06.09.2016

  ... znacznych ilości substancji, o których mowa powyżej oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje. Nowa ustawa wprowadziła do polskiego porządku prawnego przepisy ograniczające dostęp osób fizycznych (przeciętnych użytkowników) do niektórych substancji chemicznych wysokiego ryzyka. Powyższe, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, materiały wybuchowe, prawo geologiczne i górnicze, prokurent
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2016 r.

  11:18 30.08.2016

  ... i zapisobiercom ich posiadacza, a w konsekwencji ogranicza problemy następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych, a także wprowadza stosowne narzędzia prawne w tym zakresie. USTAWA O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ 1 lipca 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, ordynacja podatkowa, prawo bankowe, ustawa o administracji podatkowej
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2016 r.

  14:29 02.05.2016

  Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa handlowego, prawa własności przemysłowej, opłat sądowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów które weszły w życie w kwietniu 2016 r. PRAWO HANDLOWE 1 kwietnia 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, prawo handlowe, prawo własności przemysłowej, patent
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

  11:06 08.04.2016

  Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa o Prokuraturze, kredytu konsumenckiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz dotyczących raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, które weszły w życie w marcu 2016 r. PRAWO O PROKURATURZE 4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, prawo o prokuraturze, kredyt konsumencki, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2016 r.

  14:29 08.03.2016

  ... na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Dotychczasowe przepisy przewidywały w odniesieniu do umowy na czas określony możliwość wypowiedzenia tylko w ... Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11). Nowe przepisy mają m.in.: uporządkować i ograniczyć kompetencje służb uprawnionych do kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, kodeks pracy, umowy terminowe, umowy o pracę
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2016 r.

  14:37 19.02.2016

  ... z tytułu tej ustawy zostały usunięte słowa "i naprawcze". Nowy tytuł tego aktu ma odzwierciedlać aktualną zawartość ustawy. Uchylone w niej zostały przepisy o postępowaniu naprawczym, upadłości z możliwością zawarcia układu oraz o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli. Ponadto wprowadzono nową definicję niewypłacalności, w myśl której „dłużnik jest ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, zmiany w prawie, terminy zapłaty w transakcjach handlowych, prawo restrukturyzacyjne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: