eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podróży służbowej
 • Przełomowy wyrok NSA: zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu

  Przełomowy wyrok NSA: zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu

  16:03 13.09.2023

  ... pracownik firmy budowlanej może zostać oddelegowany do pracy w innym mieście lub kraju, aby budować obiekt na zlecenie kontrahenta. Koszty w ramach diet zwolnione z podatku Jeśli koszty związane z delegacją mieszczą się w ramach diet lub innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy, są zwolnione z opodatkowania. Jeśli pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacje służbowe, delegowanie pracowników, delegacje, delegacja
 • Wyliczenie diet krajowych

  Wyliczenie diet krajowych

  09:25 09.01.2023 PORADA

  Czy obowiązuje zasada zaokrąglania należności za podróż służbową? Np. w przypadku zapewnionego śniadania: dieta wynosi 45 zł 2 * 45 zł = 90 zł, zapewnione śniadanie 45 zł * 25% = 11,25 zł 90 zł - 11,25 zł = 78,75 zł czy powinno się wypłacić 78,80 zł? WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe, dieta krajowa
 • Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

  Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

  13:55 28.11.2022

  ... przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety w tym roku już raz się zmieniła – ... podatkowy w firmie inFakt. Jak liczona jest dieta przy krajowej podróży służbowej? Wysokość diety przy podróży służbowej uzależniona jest od czasu jej trwania: poniżej 8h ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe
 • Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy

  Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy

  13:44 08.03.2022

  ... podlegający opodatkowaniu przychód pracownika. Z opodatkowania mogliby zostać zwolnieni ci pracownicy, którzy przemieszczają się taksówkami w podróży służbowej, ale w miejscowości docelowej, czyli innej niż miejscowość rozpoczęcia podróży i to tylko w związku z uzasadnioną potrzebą przewozu materiału do przeszczepu. Pracodawca wniósł skargę do sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: wydatki na taksówki, koszty przejazdu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Diety za podróż służbową w kosztach uzyskania przychodu

  Diety za podróż służbową w kosztach uzyskania przychodu

  13:31 08.09.2020

  ... podróży służbowej. Wskazuje ono m.in. za jaki okres oraz w jakiej wysokości pracownik jest uprawniony do diety, która w czasie podróży służbowej ma być przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Jej ustawowa wysokość w kraju to 30 zł za dobę podróży. Stawka ta jest inna w przypadku podróży ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe
 • Podróż służbowa pracownika/zleceniobiorcy w podatku dochodowym

  Podróż służbowa pracownika/zleceniobiorcy w podatku dochodowym

  13:15 26.08.2020

  ... płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe zwraca się koszty w udokumentowanej wysokości. W myśl bowiem § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej, pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe
 • Podróż służbowa: wypłacona delegacja w kosztach podatkowych

  Podróż służbowa: wypłacona delegacja w kosztach podatkowych

  13:50 19.06.2020

  ... podróży służbowej mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (czyli na zasadzie memoriałowej). Dopiero w przypadku niedotrzymania terminu wypłaty tych należności regulacja podatkowa odsyła do art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe
 • Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

  Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

  12:02 04.02.2019

  ... wydatków niestanowiących koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. (…)” Fiskus zatem nie zabrania rozliczenia wydatków na nocleg oddelegowanych pracowników w kosztach uzyskania przychodu. Chce jednak podatku od samych pracowników. Pracownik oddelegowany nie jest bowiem w podróży służbowej. Zdaniem organów podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Przedsiębiorca także rozlicza diety w podróży służbowej

  Przedsiębiorca także rozlicza diety w podróży służbowej

  13:54 07.01.2019

  ... z tytułu podróży służbowej, może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Podróż służbowa przedsiębiorcy w podatku dochodowym

  Podróż służbowa przedsiębiorcy w podatku dochodowym

  13:42 18.12.2018

  ... oraz rodzaj zakupionego towaru. Nocleg Przedsiębiorca rozlicza w kosztach podatkowych koszty noclegu w wysokości stwierdzonej fakturą lub rachunkiem. Nie ma tutaj kwot zryczałtowanych czy limitów stosowanych w przypadku podróży służbowej pracowników. Przejazdy lokalne Przedsiębiorca korzystający z przejazdów środkami komunikacji miejscowej ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Zwrot kosztów dojazdu weterynarza prowadzącego firmę

  Zwrot kosztów dojazdu weterynarza prowadzącego firmę

  13:03 15.11.2018

  ... pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości ... podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.), ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami. Niemniej jednak definiując pojęcie podróży należy mieć na uwadze pojęcie podróży służbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: