eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenie podatku VAT
 • Biała lista VAT: zapłata na wirtualny rachunek bankowy

  Biała lista VAT: zapłata na wirtualny rachunek bankowy

  13:56 31.07.2020

  ... podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535, ze zm.), Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej rejestr czynnych podatników VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Biała lista VAT: nie sprawdzasz - stracisz koszty podatkowe

  Biała lista VAT: nie sprawdzasz - stracisz koszty podatkowe

  13:39 28.07.2020

  ... VAT, choć wprowadzona w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm., dalej jako ustawa o VAT), oddziałuje na podatników także na gruncie podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Wyłączenie samochodu osobowego z firmy bez podatku VAT?

  Wyłączenie samochodu osobowego z firmy bez podatku VAT?

  12:20 22.07.2020

  ... podatku naliczonego ani w całości, ani w części przy nabyciu samochodu, jak i Wnioskodawca nie nabywał części składowych powodujących trwały wzrost wartości samochodu. Wskazać należy, że dla zastosowania art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy nie ma znaczenia odliczenie przez Wnioskodawcę 50% podatku ... prawo do odliczenia podatku VAT oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, zmiany w VAT
 • 0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

  0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

  11:37 20.07.2020

  ... tych działań było wyłudzenie VAT poprzez niewpłacanie go we wczesnych etapach obrotu, bo faktury wystawiali tzw. znikający podatnicy, późniejsze odliczenie go przez dalszych ... we Wrocławiu podkreślił, że ponieważ sprawa dotyczy transakcji i rozliczeń w podatku od wartości dodanej, to musi być rozpoznawana z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

  Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

  13:15 17.07.2020

  ... podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Podkreślić należy, że ustawodawca umożliwił podatnikowi odliczenie podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

  Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

  13:38 07.07.2020

  ... VAT nie mają jednak ci, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Rozliczanie VAT przez małego podatnika korzystającego z metody kasowej

  Rozliczanie VAT przez małego podatnika korzystającego z metody kasowej

  09:41 29.06.2020

  ... podatku, jednak w praktyce generuje oszczędności dla podmiotów korzystających z metody kasowej. Czynności nieodpłatne W przypadku metody kasowej rozliczania podatku od towarów i usług pojawia się kwestia opodatkowania czynności nieodpłatnych wynikających z przepisów ustawy o VAT (art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2). Art. 21 ust. 1 ustawy o VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  13:54 22.06.2020

  ... eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych - czynności zwolnione z podatku VAT), jak i o innym przeznaczeniu np. lokale użytkowe czy garaże (czynności opodatkowane podatkiem VAT). Właściciele garaży, proporcjonalnie do metrażu, wnoszą opłaty na fundusz remontowy, które są opodatkowane podatkiem VAT. Nakłady na remont drogi będą stanowiły element ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Subwencja PFR w rozliczeniach podatkowych (PIT/CIT/VAT)

  Subwencja PFR w rozliczeniach podatkowych (PIT/CIT/VAT)

  13:32 15.06.2020

  ... części dokonanych umorzeń subwencji. Kosztem podatkowym będą za to zapłacone odsetki od takiej pożyczki. Odliczenie VAT Otrzymana subwencja PFR nie jest opodatkowana VAT. Z drugiej strony prawo do odliczenia tego podatku od wydatków sfinansowanych z subwencji przysługuje podatnikom na zasadach ogólnych. W rezultacie w takim zakresie, w jakim tak ... WIĘCEJ

  Tematy: tarcza antykryzysowa, koronawirus, pomoc dla firm, tarcza finansowa
 • Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka w PIT/CIT/VAT

  Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka w PIT/CIT/VAT

  13:24 04.06.2020

  ... . Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych mikropożyczką Ogólna zasada wyrażona w ustawie o VAT mówi, że od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych (z pewnym wyjątkami, które mogą czy to pozbawiać prawa do odliczenia, czy to je ograniczać), podatnik ma prawo do odliczenia podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: tarcza antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0., mikropożyczka, mikrofirma

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 62

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: