eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podróży służbowej
 • Podróż służbowa kierowcy: diety a podatek dochodowy

  Podróż służbowa kierowcy: diety a podatek dochodowy

  05:59 11.09.2009

  ... lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Podstawowym warunkiem otrzymania należności przewidzianych wyżej wymienionymi rozporządzeniami jest więc odbycie przez pracownika podróży służbowej. Definicja podróży służbowej została zawarta w art. 775 ustawy z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podróży służbowej, zwolnienia z PIT
 • Podróż służbowa prezesa zarządu a koszty spółki

  Podróż służbowa prezesa zarządu a koszty spółki

  11:12 28.08.2009

  ... , który wcześniej świadczył wnioskodawcy, ponieważ zwrócił koszty podróży służbowych Prezesowi Zarządu spółki. Świadczenia udziałowca i wnioskodawcy są zatem ich świadczeniami wzajemnymi. Koszty te są przy tym kosztami prowadzącymi do uzyskania przychodu przez wnioskodawcę, ponieważ podczas podróży służbowych Prezes Zarządu m.in. odbywa spotkania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podróż służbowa
 • Usługi transportowe a diety i ryczałt za nocleg

  Usługi transportowe a diety i ryczałt za nocleg

  05:46 21.07.2009

  ... z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.). Przewidziane tymi przepisami należności z tyt. podróży służbowych, w tym „ryczałt za noclegi” nie przysługują zatem przedsiębiorcom, wobec czego nie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość uznania za koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Podróż służbowa: ewidencja kosztów w PKPiR

  Podróż służbowa: ewidencja kosztów w PKPiR

  10:36 16.07.2009

  ... stanowią dla nich co do zasady koszty uzyskania przychodów. Należy je oczywiście odpowiednio udokumentować . Poniżej wskażemy, jakich obowiązków należy dopełnić w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. To, jak dokumentować koszty podróży służbowej pracownika w przedstawionej we wstępie sytuacji, reguluje ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, delegacje służbowe, podróże służbowe
 • Praca kierowcy a należności za podróże służbowe

  Praca kierowcy a należności za podróże służbowe

  13:28 31.05.2009

  ... z tytułu kosztów podróży służbowej? Czy zatem powinnam mu zmienić w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy? W opisanej w pytaniu sytuacji pracodawca powinien zmienić pracownikowi-kierowcy określone w umowie miejsce pracy - na obszar w ramach którego pracownik wykonuje swoją codzienną pracę. Koszty z tytułu podróży służbowej będą wypłacane dopiero ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce pracy pracownika, miejsce pracy kierowcy, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Podróż służbowa kierowcy a koszty firmy

  Podróż służbowa kierowcy a koszty firmy

  07:50 06.02.2009

  ... r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacone pracownikom do wysokości określonej w odrębnych przepisach, nie zostały wymienione ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Nocleg pracownika w hotelu a przychody podatkowe

  Nocleg pracownika w hotelu a przychody podatkowe

  07:26 19.01.2009

  ... , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zwraca pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz zatrudnionym w ramach umowy cywilnoprawnej (zlecenie) koszty noclegu podczas przebywania w podróży służbowej, bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Podróż służbowa pracownika a odliczenie VAT

  Podróż służbowa pracownika a odliczenie VAT

  13:20 06.11.2008

  ... stanowił koszty ... podróży, wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z płatnych autostrad, wydatki na parkingi, wydatki na zakup biletów komunikacji publicznej, noclegi. Sposób rozliczenia podatku VAT od tych wydatków zostanie omówiony poniżej. Wydatki na eksploatację samochodu, stanowiącego środek trwały firmy, wykorzystywanego do podróży służbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
 • Niewypełnienie celu a zwrot kosztów podróży służbowej

  Niewypełnienie celu a zwrot kosztów podróży służbowej

  13:37 05.09.2008

  ... (art. 22 § 1 kp). Jeśli więc pracownik nie zrealizował celu podróży służbowej, oznacza to, że nie wywiązał się z obowiązków służbowych i nie wykonał polecenia służbowego. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ponosić kosztów takiej podróży. Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, podróże służbowe, delegacje służbowe
 • Podróż służbowa przedsiębiorcy: dieta a koszty firmy

  Podróż służbowa przedsiębiorcy: dieta a koszty firmy

  07:59 23.07.2008

  ... osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w koszty uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do ... stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza granicami kraju ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej

poprzednia  

1 ... 9 10 11 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: