eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  00:50 04.11.2023

  ... . Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy Na podstawie art. 36(2) Kodeksu pracy pracodawca, w przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ma możliwość zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. Za ww. okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia?

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia?

  11:31 15.10.2020

  ... pracodawcy nie będą korzystać z możliwości wcześniejszego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z obawy przed „ucieczką” na zwolnienie lekarskie jeszcze przed wręczeniem wypowiedzenia. Inne możliwości? Brak przepisów w Kodeksie pracy O ile zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę nie budzi już ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie od pracy, Kodeks pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę. Czy muszę wykorzystać urlop?

  Wypowiedzenie umowy o pracę. Czy muszę wykorzystać urlop?

  10:23 05.11.2016 PORADA

  Witam, mąż po 5 miesiącach choroby wrócił do pracy i dostał wypowiedzenie z tyt. likwidacji stanowiska. Czy po takim czasie nie powinien zostać skierowany na badania lekarskie i dopiero dostać wypowiedzenie? Pracodawca zmusił męża do wykorzystania całego urlopu (zaległego - 2015 i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy, zaległy urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu
 • Koszty przywrócenia do pracy w kosztach uzyskania przychodu

  Koszty przywrócenia do pracy w kosztach uzyskania przychodu

  13:18 04.11.2016

  ... pracowników. Zatem, jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że żądanie pracownika co do wypłaty takiego świadczenia jest zasadne, to pracodawca nie może odmówić jego realizacji. Ponadto w przypadku przywrócenia pracownika do pracy będzie on nadal wykonywał pracę na rzecz pracodawcy. Zatem będzie występował wkład w działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracy
 • Zwolnienie z obowiązku pracy na wypowiedzeniu a wynagrodzenie

  Zwolnienie z obowiązku pracy na wypowiedzeniu a wynagrodzenie

  06:35 15.09.2016 PORADA

  Miałam umowę o pracę na czas określony. Przepracowałam półtora roku, 5 miesięcy byłam na zwolnieniu chorobowym. Po zakończonym leczeniu wróciłam do pracy. Zakładowy lekarz orzekł niedopuszczenie mnie do pracy na określonym stanowisku pracy. Następnie wypowiedziano mi umowę o ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, L4, zwolnienie chorobowe, stanowisko pracy
 • Wypowiedzenie miesięczne a odszkodowanie

  Wypowiedzenie miesięczne a odszkodowanie

  13:55 10.09.2016 PORADA

  Zwolniono mnie z pracy, bo nie dopuszczono mnie do niej z istniejących przeciwwskazań (lekarz orzecznik w zakładzie pracy). Mogę powód zrozumieć. Jestem według nich mało efektywna. Zwolnią mnie z pracy z miesięcznym wypowiedzeniem. Czy tym samym pracodawca jest zwolniony z płacenia mi ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zwolnienie z pracy, okres wypowiedzenia, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia kontraktu

  Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia kontraktu

  19:19 01.06.2016 PORADA

  Witam serdecznie,  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Współpracuję na zasadzie kontraktu z pewną firmą, która wypowiedziała kontrakt z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zgodnie z zapisem na umowie.   Zgodnie z wytyczną od mojego "przełożonego ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, praca kontraktowa, umowa kontraktowa, okres wypowiedzenia
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania umowy o pracę na czas nieokreślony

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania umowy o pracę na czas nieokreślony

  18:28 14.03.2016 PORADA

  Żona ma orzeczoną niepełnosprawność od 2013 w stopniu znacznym a teraz w stopniu umiarkowanym. Poinformowała o tym fakcie pracodawcę w 2015 r. w lutym, dostarczając do kadr w/w orzeczenia. W tym miesiącu jeszcze raz poinformowała o tym fakcie a konkretnie 11.03.2016 r. Dzisiaj otrzymała ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, współmałżonek
 • Zwolnienie ze świadczenia pracy a nieobecność usprawiedliwiona płatna

  Zwolnienie ze świadczenia pracy a nieobecność usprawiedliwiona płatna

  15:26 07.01.2015 PORADA

  Pracownik ma podpisaną umowę od dnia 12.01, ale badania wstępne wykona dopiero 13.01 i wtedy też zacznie świadczyć pracę. Czy za 12.01 należy dać mu nieobecność usprawiedliwioną płatną, czy zwolnienie ze świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia? Czy wystarczy o tym poinformować ... WIĘCEJ

  Tematy: badania lekarskie, wynagrodzenie dla pracownika, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, nieobecność w pracy
 • Czy mogę odwoływać się wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  Czy mogę odwoływać się wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  13:49 12.09.2014 PORADA

  Witam, z dniem 25.04.2014 zostałam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Dnia 20.05.2014 syndyk poinformował mnie, iż rozwiązuje ze mną umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31.08.2014. Jednocześnie poinformował mnie, iż mam ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, ekwiwalent za urlop
 • L4 w okresie wypowiedzenia

  L4 w okresie wypowiedzenia

  14:38 20.08.2014 PORADA

  Witam 19.08.2014 dostałem rozwiązanie umowy o pracę (umowę miałem na czas nieokreślony) z dniem 30.11.2014. Pracodawca od 1.09 wysyła mnie na urlop, a następnie do 30.11 rezygnuje ze świadczenia przeze mnie usług. Moje pytanie brzmi: czy np. od 22.08.2014 mogę iść na zwolnienie i na ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu
 • Skrócony urlop wychowawczy a zwolnienie z pracy

  Skrócony urlop wychowawczy a zwolnienie z pracy

  14:11 20.08.2014 PORADA

  Witam. Złożyłam wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego. Wracam do pracy na pełny etat - umowa na czas nieokreślony. Czy pracodawca może mnie zwolnić, a jak tak, to czy musi zachować 3 miesięczny okres wypowiedzenia? I czy za te 3 miesiące otrzymam pensję? Spodziewam się ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, skrócenie urlopu wychowawczego, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, przerwanie urlopu wychowawczego
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i brak możliwości świadczenia pracy

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i brak możliwości świadczenia pracy

  12:36 15.08.2014 PORADA

  Witam Wypowiedziałem pracodawcy umowę o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zamierzałem świadczyć. (wypowiedzenie z 08.08.2014 okres wypowiedzenia kończył by się 30.09.2014) Pracodawca wezwał mnie do Firmy (350 km od domu) i zabrał narzędzia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia, prawa pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  00:26 20.05.2012

  ... 2005 r. (III APa 48/05), Sąd Najwyższy stwierdził, że okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. W szczególności okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie służy tym celom, jakie winien spełniać urlop wypoczynkowy, tj ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie od pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

  00:18 12.02.2012

  ... tego pracownika i obawiając się o swoje interesy, woli zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, nawet ryzykując, że zostanie to uznane za naruszenie obowiązków pracodawcy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest uregulowane w przepisach prawa pracy, z nielicznymi wyjątkami odnoszącymi się do określonych grup pracowników (np. pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za pracę, rozwiązanie stosunku pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

  13:45 29.11.2010

  ... pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Jednak aby takie cofnięcie było skuteczne, niezbędna jest zgoda pracownika. W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy. Zdaniem SN: Cofnięcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy - tylko za zgodą pracownika Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, zwolnienie pracownika, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Zwolnienie od pracy a prowadzenie zajęć dydaktycznych

  Zwolnienie od pracy a prowadzenie zajęć dydaktycznych

  09:12 26.05.2010

  ... dzienne (np. o zwolnienie na dwa 12-godzinne, czy też- jak miało to miejsce w omawianym przypadku- na trzy 8-godzinne dni pracy w miesiącu). W opinii SN, wprowadzenie dwóch zakresów czasowych zwolnienia pracownika reguluje nie prawo pracownika do zwolnienia, lecz obowiązek pracodawcy i jednocześnie granice tego obowiązku. Sformułowanie użyte ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, uprawnienia pracownika, zwolnienie okolicznościowe, zwolnienie od pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

  01:35 19.12.2009

  ... świadczenia pracy przez zatrudnionego. Wobec powyższego zasadne wydaje się przyznać, że wzmiankowany we wstępie pracownik miał słuszność, twierdząc, że zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy wymaga jego akceptacji. Biorąc pod uwagę treść art. 22 § 1 K.p., nasuwa się też kolejny wniosek. Mianowicie, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie ze świadczenia pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy a zwolnienie ze świadczenia pracy

  Wypowiedzenie umowy a zwolnienie ze świadczenia pracy

  01:28 24.10.2009

  ... pracownika do odpowiedniej pracy. 2. Niezdolnego do pracy nie zwalnia się z obowiązku jej świadczenia Wypowiadając umowę o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Takie zwolnienie jest jednak zasadne tylko w sytuacji, w której pracownik ma zdolność do świadczenia pracy. W sytuacji opisanej ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  08:36 02.05.2009

  ... musiał powstrzymać się od świadczenia pracy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a interes pracodawcy Zobowiązanie do zatrudnienia przy pracy określonego rodzaju oznacza obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do świadczenia umówionej pracy. W związku z tym odsunięcie pracownika od świadczenia takiej pracy decyzją pracodawcy pozostaje ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy, zwolnienie pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: