eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie od pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia?

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia?

  11:31 15.10.2020

  ... pracownika od pracy, a wypowiedzeniem. Z dużym prawdopodobieństwem jednak pracodawcy nie będą korzystać z możliwości wcześniejszego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z obawy przed „ucieczką” na zwolnienie lekarskie jeszcze przed wręczeniem wypowiedzenia. Inne możliwości? Brak przepisów w Kodeksie pracy O ile zwolnienie z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie od pracy, Kodeks pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności i przywileje

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności i przywileje

  12:23 12.03.2018 PORADA

  Od grudnia 2017 r. mam przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności, w dalszym ciągu pracuję. Wiem, że dodatkowe 10 dni urlopu będą mi się należały po roku od decyzji. W ustawie z 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej w art. 20 jest mowa również o zwolnieniu od pracy z zachowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: umiarkowany stopień niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, rehabilitacja, zwolnienie od pracy
 • Pracownik a wezwanie do sądu

  Pracownik a wezwanie do sądu

  14:06 30.06.2015

  ... stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji zwolnienie od pracy nie będzie przysługiwać i pracownik – strona postępowania chcąc wziąć udział w rozprawie, będzie zobligowana skorzystać z urlopu. Na końcu należy odpowiedzieć na pytanie kto płaci za czas zwolnienia od pracy wyżej opisanych okolicznościach? Zasadą jest, iż pracownik nie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozprawa sądowa, sprawa sądowa, wezwanie do sądu, zwolnienie od pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy po zmianach

  Usprawiedliwianie nieobecności w pracy po zmianach

  11:43 10.02.2014

  ... ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny). Podstawa prawna: § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1359) art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2013 ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, zwolnienie od pracy, niezdolność do pracy, usprawiedliwiona nieobecność
 • Nieobecność pracownika - biegłego a ZUS RSA

  Nieobecność pracownika - biegłego a ZUS RSA

  00:15 10.12.2012

  ... od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Jedną z takich okoliczności, które uprawniają pracownika do otrzymania zwolnienia od pracy jest konieczność stawienia się w odpowiednim organie w charakterze biegłego. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, usprawiedliwiona nieobecność, ZUS RSA, zwolnienie od pracy
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  00:26 20.05.2012

  ... złożył wypowiedzenie. Tego typu decyzję uzasadnia często obawa, że w okresie wypowiedzenia pracownik nie będzie należycie dbał o interes pracodawcy i tajemnice zakładu pracy. Pracodawca musi jednak pamiętać, że zwolnionemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zgodnie z art. 1671 k.p., w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie od pracy
 • Rozliczanie prywatnych wyjść a system czasu pracy

  Rozliczanie prywatnych wyjść a system czasu pracy

  13:05 28.03.2012

  ... dobowej oraz średniotygodniowej normy czasu pracy oraz zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to zatem, iż w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze godzin, polecenie "odpracowania" zwolnienia z części dnia pracy możliwe jest tylko w dniu wolnym od pracy, pod warunkiem, iż polecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, czas pracy, wyjście z pracy, wyjścia prywatne w czasie pracy
 • Wyjścia prywatne w godzinach pracy

  Wyjścia prywatne w godzinach pracy

  14:01 30.03.2011

  ... zwolnienia od pracy. Duża część takich zwolnień uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zwanym dalej rozporządzeniem. W razie wystąpienia sytuacji, z którą powszechne przepisy prawa wiążą prawo do zwolnienia od pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prywantne wyjście, wyjście z pracy, wyjścia prywatne w czasie pracy, czas pracy
 • Zasady udzielania urlopu okolicznościowego

  Zasady udzielania urlopu okolicznościowego

  13:04 15.03.2011

  ... prawną urlopów okolicznościowych jest więc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, a nie Kodeks pracy. Zgodnie z § 15 wskazanego aktu wykonawczego, pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na czas obejmujący: 2 dni - w razie ślubu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop okolicznościowy, prawa pracownika, urlop pracownika, zwolnienie okolicznościowe
 • Zwolnienie od pracy a trzynasta pensja

  Zwolnienie od pracy a trzynasta pensja

  13:22 05.01.2011

  ... w pracy. Natomiast zwolnienie pracownika od pracy następuje w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, a zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie od pracy, prawo do wynagrodzenia, nieobecność w pracy, wynagrodzenie za pracę
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zgoda pracodawcy

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zgoda pracodawcy

  11:10 30.12.2010

  ... udzielić zwolnienia od pracy Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika uznając np. iż wiedza nie będzie przydatna w wykonywanej przez pracownika pracy, może przyznać pracownikowi zamiast urlopu szkoleniowego i płatnych zwolnień od pracy inne uprawnienia, jak np. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój pracowników, dokształcanie pracowników

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: