eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zmiana warunków pracy
 • Poprawność aneksu do umowy

  Poprawność aneksu do umowy

  03:25 12.10.2022 PORADA

  Witam. Pracownik zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od 2018 r. Obecnie korzysta z art 186(7) KP w okresie od 1-07-22 do 31.12.22. W dniu wczorajszym ze względu na podwyżki w firmie otrzymuje aneks, w którym to jego wynagrodzenie zostaje obniżone co pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: aneks do umowy o pracę, aneks do umowy, obniżony wymiar czasu pracy, obniżenie wynagrodzenia
 • Ochronny wiek emerytalny a narzucenie zmiany miejsca pracy

  Ochronny wiek emerytalny a narzucenie zmiany miejsca pracy

  16:10 15.04.2022 PORADA

  Witam. Pracuję w Firmie 13 lat, sądzę że jak na dzisiejsze warunki życiowe to jest to spory okres. Skończyłem 61 lat, jestem mężczyzną i obowiązują mnie przywileje i obowiązki wg. prawa pracy z tym związane. Mój pracodawca ma 15 punktów sprzedaży, jestem kierownikiem w punkcie A ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, ochrona przedemerytalna, okres ochronny przed emeryturą, zmiana warunków pracy
 • Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  12:39 21.01.2022 PORADA

  Dzień dobry. Czy zmiana warunków pracy i płacy wymuszona zmianą ZUZP może wiązać się z obniżeniem kategorii zaszeregowania (z VII na VI), co powiązane jest z niższymi widełkami wynagrodzenia zasadniczego? Jednocześnie w wyniku zmian ZUZP poziom płacy zasadniczej wzrósł w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, warunki pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy i płacy
 • Odmówienie przejścia z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy w okresie ochronnym

  Odmówienie przejścia z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy w okresie ochronnym

  10:38 21.07.2021 PORADA

  Dzień dobry, zaproponowałam pracownicy w okresie ochronnym przejście z 1/3 etatu sprzątaczki na 1/2 etatu sprzedawcy. Po wstępnej zgodzie - odmówiła (po 2 dniach), nie zgodziła się też na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Chce zostać zwolniona dyscyplinarnie twierdząc, że nie ... WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, zmiana warunków pracy, zmiana stanowiska pracy, zmiana umowy o pracę
 • Umowa o pracę - zmiana godzin wykonywanej pracy

  Umowa o pracę - zmiana godzin wykonywanej pracy

  13:46 04.02.2021 PORADA

  Dzień dobry, jestem od kilku lat zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w korporacji. Zgodnie z zapisem umowy prace powinnam wykonywać w godzinach 7:30 - 15:45. Natomiast po niedawnych zmianach w strukturze firmy zostałam zmuszona do pracy w godzinach 14:00 - 22:15. Oczywiście ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, godziny pracy, czas pracy, grafik pracy
 • Na jakiej podstawie firma zmienia wielkość etatu z całego na 0,8

  Na jakiej podstawie firma zmienia wielkość etatu z całego na 0,8

  13:05 16.11.2020 PORADA

  Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie pracodawca może zmienić rodzaj zatrudnienia z cały etat na 0,8 etatu. Przy poprzednim zamknięciu gospodarki została wybrana komisja reprezentująca pracowników i to w porozumieniu z nimi firma podjęła decyzję o zmianie etatów ... WIĘCEJ

  Tematy: tarcza antykryzysowa, zmniejszenie etatu, lockdown, koronawirus
 • Zmiana warunków pracy

  Zmiana warunków pracy

  19:11 14.09.2020 PORADA

  Witam, pracodawca chce zmienić dotychczasowe warunki pracy, ale tylko ustnie. Bez zmian na piśmie. Nie akceptuję tych zmian i ich formy, dlatego złożyłem wypowiedzenie umowy, której okres trwa 3 miesiące. Pracodawca nie godzi się na skrócenie wypowiedzenia i wymusza na mnie pracę w ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, zmiana warunków umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, długość okresu wypowiedzenia
 • Czas pracy równoważny

  Czas pracy równoważny

  07:29 29.07.2020 PORADA

  Dzień dobry, opiszę następującą sytuację. Jako technik elektroradiolog pracuję w szpitalu. W umowie o pracę mam zapisaną informację odnośnie czasu pracy na dobę: 7:35 h. Umowa zawarta jest jako: czas pracy równoważny. Dotychczas system pracy był jednozmianowy.  Obecnie ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, czas pracy, godziny pracy, harmonogram czasu pracy
 • Aneks zmniejszający etat

  Aneks zmniejszający etat

  12:39 25.07.2020 PORADA

  Dzień dobry  Pracuje w firmie, której z końcem lipca kończy się tarcza antykryzysowa, która nie będzie przedłużana. Dyrektor wpadł na pomysł aby dać pracownikom umowy na niższy etat dla "ratowania miejsc pracy". Ponieważ przy okazji tarczy zostaliśmy oszukani, pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmniejszenie etatu, uprawnienia pracodawcy, zmiana warunków pracy, zmiana umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  22:30 31.05.2020 PORADA

  Witam, urlop macierzyński roczny trwa do 04.06.20 r. Szef wypowiada warunki płacy, gdyż likwiduje zakładowy regulamin płacy, gdzie na umowie była stała kwota 800 zł plus dodatki przy umowie na czas nieokreślony pełen etat. Od 05 do 30.06 trwa urlop wypoczynkowy. Jakie wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

  Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

  10:11 23.06.2016

  ... do powierzenia pracownikowi innej pracy niż umówiona przysługuje pracodawcy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu Pracy. Przepis ten precyzuje zasady przesuwania członków poszczególnych zespołów w ramach struktury firmy organizacyjnej i może być stosowany także w okresie wypowiedzenia umowy o pracy, po spełnieniu określonych w nim warunków. Po pierwsze ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, powierzenie innej pracy, zmiana warunków pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  10:20 06.08.2013

  ... strony w umowie o pracę mogą wprowadzić zastrzeżenie, zgodnie z którym zmiana warunków pracy i płacy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku konsekwencją niedochowania zastrzeżonej formy jest nieważność czynności prawnej, co powoduje, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy nie powoduje żadnych skutków (art. 76 KC ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  13:22 09.02.2012

  ... warunków pracy, jeśli nie godzą się na dokonanie takiej zmiany. 1. Zmiana samej nazwy nie zawsze wymaga zmiany umowy… Nie każda zmiana warunków pracy musi być dokonana w drodze wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub zawarcia z nimi porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy. Jeśli bowiem zmiana dotyczy jedynie nazwy stanowiska pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, zmiana stanowiska pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana umowy o pracę
 • Inne stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim

  Inne stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim

  11:48 31.01.2012

  ... wypowiadania warunków pracy i płacy) może już pierwszego dnia po powrocie pracownicy do pracy z urlopu macierzyńskiego „oddelegować” ją na podstawie art. 42 § 4 kp do innej pracy, jeżeli: taka potrzeba wynika z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, powierzenie pracy dotyczy innej pracy niż określona w umowie o pracę, okres powierzenia pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska pracy, zmiana warunków pracy, urlop macierzyński, powrót z urlopu macierzyńskiego
 • Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  13:48 11.01.2012

  ... ze stosunkiem pracy. Czasami pracownik nie wyraża jednak zgody na takie zmiany, co może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Zmiana warunków umowy albo zwolnienie Pracodawca, jako podmiot nadrzędny w stosunku pracy, ma możliwość jednostronnego przekształcenia ustalonych umownie warunków zatrudnienia. Zmiany dotyczące warunków pracy lub płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, warunki zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  11:35 31.10.2011

  ... pracy. Jeżeli pracownik wykonujący pracę poza siedziba pracodawcy nie zgłasza się po odbiór dokumentów, można przekazać je drogą pocztową lub za pośrednictwem firm kurierskich. 1. Zmiana warunków umowy o pracę może być dokonana także bez zachowania formy pisemnej Zmiana warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy, zmiana warunków umowy, porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  13:35 09.06.2011

  ... pracownicy nie ulegały zmianie. Zmiana polegała tylko na czasowym wykonywaniu pracy w miejscowości odległej o 90 km od miejsca zamieszkania pracownicy. Zdaniem sądu w tej sytuacji odmowa przyjęcia nowych warunków pracy stanowiła współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę, ponieważ proponowane warunki pracy nie nosiły znamion szykany i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, wypłata odprawy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  11:07 07.06.2011

  ... jest zmiana warunków płacy lub pracy. Następuje ona po upływie okresu wypowiedzenia. Należy podkreślić, że uprawnienie do wniesienia odwołania od wypowiedzenia oraz do złożenia oświadczenia o braku zgody na zmianę warunków umowy są niezależne od siebie i nie mogą być stosowane zamiennie. Zmiana regulaminu, a potem umowy Każda zmiana warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków pracy i płacy

  Zmiana warunków pracy i płacy

  12:42 10.03.2011

  ... wykonywania pracy stanowi jeden z istotnych warunków umowy o pracę i jego zmiana może nastąpić : w drodze porozumienia stron (za zgodną wolą pracownika i pracodawcy), bądź też w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowych warunków płacy i pracy, w trybie określonym w art. 42 Kodeksu pracy (wypowiedzenie zmieniające). Zmiana warunków umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające
 • Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  13:37 09.02.2011

  ... zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, może wypowiedzieć pracownicy warunki pracy i płacy. Wysokość wynagrodzenia na nowym stanowisku pracy musi być jednak adekwatna do wykonywanej pracy i porównywalna do płacy pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach pracy. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy pracodawca nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, badania kontrolne, obowiązkowe badania kontrolne, badania lekarskie

 

1 2 ... 10 ... 18

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: