eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zmiana warunków pracy
 • Czas pracy równoważny

  Czas pracy równoważny

  07:29 29.07.2020 PORADA

  Dzień dobry, opiszę następującą sytuację. Jako technik elektroradiolog pracuję w szpitalu. W umowie o pracę mam zapisaną informację odnośnie czasu pracy na dobę: 7:35 h. Umowa zawarta jest jako: czas pracy równoważny. Dotychczas system pracy był jednozmianowy.  Obecnie ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, czas pracy, godziny pracy, harmonogram czasu pracy
 • Aneks zmniejszający etat

  Aneks zmniejszający etat

  12:39 25.07.2020 PORADA

  Dzień dobry  Pracuje w firmie, której z końcem lipca kończy się tarcza antykryzysowa, która nie będzie przedłużana. Dyrektor wpadł na pomysł aby dać pracownikom umowy na niższy etat dla "ratowania miejsc pracy". Ponieważ przy okazji tarczy zostaliśmy oszukani, pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmniejszenie etatu, uprawnienia pracodawcy, zmiana warunków pracy, zmiana umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  22:30 31.05.2020 PORADA

  Witam, urlop macierzyński roczny trwa do 04.06.20 r. Szef wypowiada warunki płacy, gdyż likwiduje zakładowy regulamin płacy, gdzie na umowie była stała kwota 800 zł plus dodatki przy umowie na czas nieokreślony pełen etat. Od 05 do 30.06 trwa urlop wypoczynkowy. Jakie wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Tarcza antykryzysowa a zmniejszenie wymiaru etatu w ciąży

  Tarcza antykryzysowa a zmniejszenie wymiaru etatu w ciąży

  01:57 09.05.2020 PORADA

  Dzień dobry, od połowy lutego jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. 8/05/2020 otrzymałam pismo od pracodawcy zmieniające warunki pracy (0,8) etatu i płacy (0,89% pensji). Mam umowę o pracę do końca 08/2020. Czy muszę podpisać tą zmianę oraz czy wpłynie to na wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, tarcza antykryzysowa, zmiana warunków pracy
 • Degradacja z stanowiska

  Degradacja z stanowiska

  22:08 30.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy jest możliwość zdegradowania prawonika na niższe stanowisko jeżeli pracownik przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim, za 20 dni kończy się urlop macierzyński i prawcownik będzie składał pierw wniosek o urlop wypoczynkowy a później będzie wybierać urlop ... WIĘCEJ

  Tematy: degradacja, stanowisko pracy, zmiana stanowiska pracy, warunki pracy
 • Nowa umowa z poprzednim pracodawcą a ciąża

  Nowa umowa z poprzednim pracodawcą a ciąża

  13:12 17.12.2019 PORADA

  Witam, u pracodawcy X miałam podpisaną umowę na czas określony od listopada 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Z pracodawcą Y podpisałam umowę na pół etatu od lutego 2019 do końca sierpnia 2019 (czyli od lutego do czerwca, miałam dwie różne umowy z dwoma pracodawcami). We wrześniu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, zmiana umowy, zmiana warunków pracy
 • Groźby zwolnienia. Jakie prawa mają pracownicy?

  Groźby zwolnienia. Jakie prawa mają pracownicy?

  11:31 26.08.2019 PORADA

  Witam, firma jest na etapie reorganizacji i pod tym płaszczykiem firma chce zmienić angaż z MASZYNISTA CHŁODNICZY na ANGAŻ MECHANIK, gdzie do obsługi by doszły jeszcze dwa działy bez zmiany stawki godzinowej. Pytanie brzmi: czy muszę przyjąć nowe warunki, a co w sytuacji gdy odmówie ... WIĘCEJ

  Tematy: stanowisko pracy, zmiana stanowiska pracy, stawka godzinowa, zmiana warunków pracy
 • Nowe dodatkowe obowiązki a wynagrodzenie

  Nowe dodatkowe obowiązki a wynagrodzenie

  18:21 01.08.2019 PORADA

  Witam, firma jest na etapie reorganizacji i pod tym płaszczykiem firma chce zmienić angaż z MASZYNISTA CHŁODNICZY na ANGAŻ MECHANIK, gdzie do obsługi by doszły jeszcze dwa działy bez zmiany stawki godzinowej. Pytanie brzmi: czy muszę przyjąć nowe warunki , a co w sytuacji gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska pracy, zakres obowiązków pracownika, zmiana warunków pracy, warunki pracy
 • Obniżenie etatu po wychowawczym a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

  Obniżenie etatu po wychowawczym a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

  09:19 11.07.2019 PORADA

  Pracuję w obniżonym wymiarze etatu po urlopie rodzicielskim (7/8). Pracodawca w czasie rodzicielskiego połączył się z innym pracodawcą. Czy muszę podpisać warunki zmieniające umowę o pracę dotyczące stanowiska pracy (uważam, że stanowisko jest niższe niż przed urlopem ... WIĘCEJ

  Tematy: 7/8 etatu, wypowiedzenie zmieniające, warunki pracy, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków pracy w trakcie i anulowanie umowy

  Zmiana warunków pracy w trakcie i anulowanie umowy

  00:16 28.05.2019 PORADA

  Dzień dobry, zostałem dziś postawiony w pracy w dość nietypowej sytuacji. Otóż zostałem zatrudniony na początku maja na konkretnych warunkach i z dniem 8 maja podpisałem umowę B2B na pewną kwotę, którą nota bene wcześniej miałem potwierdzoną również mailowo zanim zdecydowałem ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, warunki pracy, anulowanie umowy, zmiana umowy o pracę
 • Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

  Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe czy nie?

  10:11 23.06.2016

  ... do powierzenia pracownikowi innej pracy niż umówiona przysługuje pracodawcy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu Pracy. Przepis ten precyzuje zasady przesuwania członków poszczególnych zespołów w ramach struktury firmy organizacyjnej i może być stosowany także w okresie wypowiedzenia umowy o pracy, po spełnieniu określonych w nim warunków. Po pierwsze ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, powierzenie innej pracy, zmiana warunków pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  10:20 06.08.2013

  ... strony w umowie o pracę mogą wprowadzić zastrzeżenie, zgodnie z którym zmiana warunków pracy i płacy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku konsekwencją niedochowania zastrzeżonej formy jest nieważność czynności prawnej, co powoduje, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy nie powoduje żadnych skutków (art. 76 KC ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  13:22 09.02.2012

  ... warunków pracy, jeśli nie godzą się na dokonanie takiej zmiany. 1. Zmiana samej nazwy nie zawsze wymaga zmiany umowy… Nie każda zmiana warunków pracy musi być dokonana w drodze wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub zawarcia z nimi porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy. Jeśli bowiem zmiana dotyczy jedynie nazwy stanowiska pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, zmiana stanowiska pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana umowy o pracę
 • Inne stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim

  Inne stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim

  11:48 31.01.2012

  ... wypowiadania warunków pracy i płacy) może już pierwszego dnia po powrocie pracownicy do pracy z urlopu macierzyńskiego „oddelegować” ją na podstawie art. 42 § 4 kp do innej pracy, jeżeli: taka potrzeba wynika z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, powierzenie pracy dotyczy innej pracy niż określona w umowie o pracę, okres powierzenia pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska pracy, zmiana warunków pracy, urlop macierzyński, powrót z urlopu macierzyńskiego
 • Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia

  13:48 11.01.2012

  ... ze stosunkiem pracy. Czasami pracownik nie wyraża jednak zgody na takie zmiany, co może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Zmiana warunków umowy albo zwolnienie Pracodawca, jako podmiot nadrzędny w stosunku pracy, ma możliwość jednostronnego przekształcenia ustalonych umownie warunków zatrudnienia. Zmiany dotyczące warunków pracy lub płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, warunki zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  Zmiana warunków umowy o pracę nie tylko na piśmie

  11:35 31.10.2011

  ... pracy. Jeżeli pracownik wykonujący pracę poza siedziba pracodawcy nie zgłasza się po odbiór dokumentów, można przekazać je drogą pocztową lub za pośrednictwem firm kurierskich. 1. Zmiana warunków umowy o pracę może być dokonana także bez zachowania formy pisemnej Zmiana warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy, zmiana warunków umowy, porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  13:35 09.06.2011

  ... pracownicy nie ulegały zmianie. Zmiana polegała tylko na czasowym wykonywaniu pracy w miejscowości odległej o 90 km od miejsca zamieszkania pracownicy. Zdaniem sądu w tej sytuacji odmowa przyjęcia nowych warunków pracy stanowiła współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę, ponieważ proponowane warunki pracy nie nosiły znamion szykany i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, wypłata odprawy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

  11:07 07.06.2011

  ... jest zmiana warunków płacy lub pracy. Następuje ona po upływie okresu wypowiedzenia. Należy podkreślić, że uprawnienie do wniesienia odwołania od wypowiedzenia oraz do złożenia oświadczenia o braku zgody na zmianę warunków umowy są niezależne od siebie i nie mogą być stosowane zamiennie. Zmiana regulaminu, a potem umowy Każda zmiana warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana warunków pracy
 • Zmiana warunków pracy i płacy

  Zmiana warunków pracy i płacy

  12:42 10.03.2011

  ... wykonywania pracy stanowi jeden z istotnych warunków umowy o pracę i jego zmiana może nastąpić : w drodze porozumienia stron (za zgodną wolą pracownika i pracodawcy), bądź też w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowych warunków płacy i pracy, w trybie określonym w art. 42 Kodeksu pracy (wypowiedzenie zmieniające). Zmiana warunków umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające
 • Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  13:37 09.02.2011

  ... zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, może wypowiedzieć pracownicy warunki pracy i płacy. Wysokość wynagrodzenia na nowym stanowisku pracy musi być jednak adekwatna do wykonywanej pracy i porównywalna do płacy pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach pracy. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy pracodawca nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, badania kontrolne, obowiązkowe badania kontrolne, badania lekarskie

 

1 2 ... 10 ... 17

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: