eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościeGospodarka.pl poleca › Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

2018-05-30 00:01

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy w EURO © Production Perig - Fotolia.com

Prowadząc działalność gospodarczą coraz częściej zdarza nam się przeprowadzać transakcje z kontrahentami zagranicznymi, które rozliczamy w walutach innych niż złotówki. Również w życiu prywatnym coraz częściej płacimy przelewami w euro za produkty kupione zdalnie za granicą lub np. za wakacje. Jakie wiążą się z tym koszty i prowizje? Na co uważać? Jak najkorzystniej przeprowadzać takie operacje? Sprawdziliśmy różne sytuacje z jakimi możemy się spotkać oraz porównaliśmy oferty kilku banków, które mają w tej kwestii rozwiązania korzystne dla swoich klientów.

Przeczytaj także: Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Zacznijmy od przykładu: jeśli wykonamy przelew na 2.000 EURO w jednym z wybranych przez nas banków, koszt przelewu może wynieść od 0 do 120 zł. Natomiast kwota jaką musimy przeznaczyć na zakup waluty, potrzebnej do wykonania przelewu, może się wahać od około 8.530 zł do nawet 8.942 zł w zależności od sposobu przewalutowania (według kursów z 08.05.2018r.).

Warto więc sprawdzić, co wybrać, by była to korzystna dla nas operacja.

W artykule omówimy następujące tematy:


Jak oszczędzić wysyłając przelew walutowy w euro


1. Przelew europejski/sepa

W przypadku przelewów w euro wysyłanych w ramach UE, sprawa zazwyczaj jest bardzo prosta i tania, gdyż zdecydowana większość banków w Europie należy do porozumienia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i w ten sposób rozlicza przelewy walutowe.

W takiej sytuacji przelew będzie nas kosztował zazwyczaj od 0 do 10 zł (w zależności od banku) i nie będzie żadnych dodatkowych, nieprzewidzianych prowizji, a na koncie odbiorcy będzie dostępny już następnego dnia roboczego.

Jeśli nie posiadamy jeszcze waluty w wysokości wystarczającej na wykonanie przelewu, dodatkową kwestią jest koszt przewalutowania. Omówimy go szerzej w dalszej części artykułu.

Co zrobić, by nasz przelew był zrealizowany jako europejski/sepa?
 • Przelew musi być wyrażony w walucie EUR,
 • skierowany na konto w kraju Unii Europejskiej lub do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii,
 • numer rachunku bankowego odbiorcy musi być podany w formacie IBAN,
 • podany prawidłowy kod BIC banku odbiorcy,
 • musimy wybrać opcję kosztową SHA (koszt przelewu dzieli się między nadawcę i odbiorcę, czyli: my pokrywamy koszty naszego banku a odbiorca koszty swojego banku). W przelewach sepa z założenia brak jest banków pośredniczących, więc żadne inne prowizje nie wystąpią,
 • brak wskazanego banku pośredniczącego,
 • złożony poprzez system bankowości internetowej,
 • standardowy tryb wykonania (czyli przelew będzie na rachunku odbiorcy następnego dnia roboczego).

Ważne, by dokładnie zadbać o spełnienie wszystkich warunków. Jeśli któryś z punktów nie będzie spełniony lub cokolwiek źle zaznaczymy, to nasz przelew pójdzie jako standardowy przelew walutowy wraz z kosztami z tym związanymi.


Przykładowe koszty przelewu europejskiego/sepa:
  Alior Bank
iKonto
ING Bank Śląski
Konto Direct
mBank
konto Standard
Konto firmowe
Przelew
europejski/sepa

0 zł
Otwórz konto firmowe Alior

5 zł

5 zł (internetowo, w oddziale, AST, BOK)

Otwórz konto firmowe mBank
Konto osobiste
Przelew
europejski/sepa

5 zł

Otwórz konto osobiste Alior

5 zł

Otwórz konto osobiste ING

5 (Internetowo, w oddziale, BOK)

Otwórz konto osobiste mBank


2. A co w przypadku, gdy nasz przelew nie spełnia któregokolwiek z tych warunków?
Jeśli na przykład musimy go zrealizować jako pilny lub musimy mieć całkowitą pewność, że do odbiorcy trafi dokładnie cała wysłana kwota (zazwyczaj nie wiemy czy wybrany bank zagraniczny pobiera jakieś opłaty od otrzymywanych przelewów – na szczęście zdarza się to dość rzadko) albo jest w Euro ale skierowany do państwa nie będącego w UE.

W takiej sytuacji nasz przelew będzie zrealizowany według standardowych procedur dotyczących przelewów walutowych. Na co uważać w tym przypadku?

Przede wszystkim koszty, czyli prowizja naszego banku, prowizja banku odbiorcy, koszt banku (banków) pośredniczącego (jeśli nasze banki nie rozliczają się bezpośrednio). Dodatkowy koszt (jeśli nie posiadamy jeszcze Euro), na którego wysokość sami mamy bardzo duży wpływ, to koszt zakupu waluty czyli po prostu przewalutowanie.

O tym kto pokrywa koszty przelewu zagranicznego decydujemy my, podczas składania przelewu, w polu „Opcja pokrycia kosztów”. Do wyboru mamy następujące możliwości:

 • SHA – koszty dzielone między nadawcę i odbiorcę:

  My płacimy prowizję swojego banku (pobierana z naszego konta).

  Odbiorca przelewu ponosi koszt prowizji swojego banku i banków pośredniczących (jeśli wystąpią) – prowizje te są pobierane z kwoty przelewu.

  Przy takim rozwiązaniu musimy liczyć się z tym, że do odbiorcy może dotrzeć kwota mniejsza, niż wysłana z naszego konta. Jeżeli więc opłacamy jakąś usługę czy zakup towaru i chcemy mieć całkowitą pewność, że do odbiorcy trafiła dokładnie taka kwota jak trzeba, to lepiej zrezygnować z tej opcji, by nie mieć potem problemu, wynikającego z niespełnienia warunków transakcji.

 • OUR – całość kosztów pokrywa zleceniodawca, czyli my.

  W tej sytuacji mamy pewność, że odbiorca dostanie dokładnie tyle, ile wysłaliśmy. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, ile wyniosą nas rzeczywiste koszty przelewu. Na wstępie znamy tylko koszty naszego banku.

  Koszty banków zagranicznych (pośredniczących i docelowego) przychodzą z opóźnieniem i obciążają nasze konto. Wyjątek stanowi tutaj oferta Alior Banku, gdzie koszty banków zagranicznych płacimy ryczałtem od razu w chwili złożenia przelewu a bank bierze na siebie ryzyko tego, że rzeczywiste koszty zagranicznych banków będą większe (lub zysk, gdy będą mniejsze) niż zapłacona przez nas prowizja. [ Otwórz: lub w Alior Banku ]

 • BEN – całość kosztów (naszego banku, banków pośredniczących i banku docelowego) pokrywa odbiorca.

  Dla nas jest to najtańsza opcja, jednak musimy pamiętać, że do odbiorcy dotrze kwota przelewu pomniejszona o w/w prowizje.

Kiedy w realizacji przelewu biorą udział banki pośredniczące?
Zawsze, gdy nasz bank i bank odbiorcy nie rozliczają się bezpośrednio (nie mają podpisanych stosownych umów i prowadzonych wzajemnie rachunków do rozliczeń transakcji między swoimi klientami).

Ile mogą wynieść prowizje banków pośredniczących?
Ich wysokość zazwyczaj zależy od wysokości przelewu i może się wahać od kilkunastu euro do nawet kilkudziesięciu euro przy przelewach na kilkaset tysięcy euro.

Ile czasu trwa przelew w Euro inny niż europejski/sepa?
Zazwyczaj są to maksymalnie dwa dni robocze, ale czas ten może się wydłużyć, jeśli w przelewie uczestniczy bank pośredniczący.

Co jeszcze ma wpływ na koszt przelewu?
Znaczenie ma też sposób złożenia dyspozycji: oczywiście najkorzystniej jest złożyć zlecenie przez internet, zlecenia złożone telefonicznie lub w oddziale są zazwyczaj obarczone wyższą prowizją.

Zestawienie przykładowych prowizji dotyczących przelewów w EURO:
  Alior Bank
iKonto
ING Bank Śląski
Konto Direct
mBank
konto Standard
Konto firmowe
Standardowy przelew walutowy w Euro
(na rachunek w kraju lub za granicę)

20 zł – przez internet
30 zł – w oddziale lub telefonicznie
80 zł – dodatkowo, jeśli koszt OUR

Otwórz konto firmowe Alior

40 zł – przez internet,
0,25% kwoty przelewu,
min. 50 zł max. 200 zł
– złożony w oddziale

0,35% kwoty przelewu
min. 25 zł, max. 200 zł
(internetowo, w oddziale, AST, BOK) Otwórz konto firmowe mBank
Konto osobiste
Standardowy przelew walutowy w Euro
(na rachunek w kraju lub za granicę)

30 zł – przez internet
50 zł – w oddziale
70 zł – dodatkowo, jeśli koszt OUR

Otwórz konto osobiste Alior

40 zł – przez internet,
0,25% kwoty przelewu,
min. 50 zł max. 200 zł
– złożony w oddziale Otwórz konto osobiste ING

0,35% kwoty przelewu,
min. 25 zł, max. 200 zł
(Internetowo, w oddziale, BOK)

Otwórz konto osobiste mBank

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Uwaga na prawidłowe dane w przelewie!
W przypadku przelewów walutowych bardzo ważne jest byśmy prawidłowo podali wszystkie dane, szczególnie SWIFT kod, numer IBAN, imię i nazwisko/nazwę i adres beneficjenta. W przypadku jakiejkolwiek pomyłki czeka nas kosztowne postępowanie wyjaśniające banków zagranicznych lub zwrot przelewu, za który także zapłacimy prowizję rzędu 25-50 EUR lub nawet wyższą.

Czy przelew walutowy jako forma płatności np. za usługę lub za zakup zawsze jest dobrym rozwiązaniem?
Jeśli naszą płatność możemy wykonać przelewem europejskim/sepa, to jej koszt jest minimalny. Jeśli jednak będzie to standardowy przelew walutowy, przy którym wszystkie koszty weźmiemy na siebie (OUR) a kwota płatności jest niewielka np. rzędu 25 EUR, to może się okazać, że po doliczeniu kosztów banku pośredniczącego, prowizje które zapłacimy przewyższą kwotę przelewu.

Jak wygląda sytuacja z przelewami w Euro realizowanymi na terenie kraju?
Takie przelewy podlegają tym samym regułom, co zagraniczne przelewy walutowe: jeśli zrealizujemy je jako przelew europejski/sepa, to jego koszt wyniesie około 5 zł, jeśli wyślemy jako standardowy przelew walutowy, to koszt będzie taki jak przy wysyłaniu środków za granicę.

Z jakiego konta wykonać przelew?
Przelew walutowy w Euro możemy zlecić zarówno z konta prowadzonego w Euro, jak i z konta złotówkowego. Wybór rachunku nie ma wpływu na wysokość prowizji. Ma jednak bardzo duże znaczenie, ze względu na koszt przewalutowania. Jeśli przelew zlecamy z konta złotówkowego, nasz bank przewalutuje nam potrzebną kwotę złotówek po kursie z bezgotówkowej tabeli kursowej banku. Jest to dużo gorszy kurs, niż gdybyśmy sami dokonali przewalutowania np. w kantorze internetowym udostępnianym przez nasz bank i kwotę w euro zapewnili na koncie walutowym.

Przykład:
Wykonujmy przelew na 2.000 EURO w jednym z wybranych przez nas banków (według kursów z dnia 08.05.2018r.),

- przelew realizowany z konta złotówkowego - koszt przewalutowania wykonanego przez bank, będzie się wahać od około 8.778 zł do nawet 8.942 zł,

- przelew wykonujemy z konta prowadzonego w euro, wcześniej kupując euro w platformie kantoru bankowego – koszt zakupu waluty to około 8.552 zł.

Różnica między obydwoma sposobami może wynieść nawet 390 zł.


Zdecydowanie odradzam pomysł wykonania przelewu w euro z konta prowadzonego w walucie trzeciej np. USD. W takiej sytuacji bank używając tabeli bezgotówkowej dokona dwóch przewalutowań. Najpierw odkupi od nas dolary, zamieniając je na złotówki; następnie sprzeda nam Euro za złotówki otrzymane z pierwszego przewalutowania.

Po szczegóły zapraszam do sekcji Przewalutowania.

Przydatne linki:
» i
» i
»
»
»

Jakie koszty czyhają, gdy otrzymujemy przelew w euro


Jakie prowizje?
W przypadku przelewów w euro przesyłanych do nas z zagranicy, sytuacja jest lustrzanym odbiciem operacji przelewu wychodzącego. Tutaj to osoba zlecająca przelew decyduje jak będą podzielone koszty przelewu:
 • OUR – nadawca pokryje wszystkie koszty: swojego banku, banków pośredniczących i naszego banku a na nasz rachunek wpłynie pełna kwota przelewu,
 • SHA – nadawca pokryje koszty swojego banku a kwota, która wpłynie na nasz rachunek będzie pomniejszona o koszty banku (banków) pośredniczącego oraz naszego (zdarzają się banki, które pobierają prowizję za przyjęcie przelewu zagranicznego, przykładowo PKO BP od każdego przychodzącego przelewu europejskiego pobiera prowizję 5 zł, a od standardowego walutowego - 11 zł).
 • BEN – to my zapłacimy całość kosztów związanych z przelewem – kwota, która wpłynie na nasze konto będzie pomniejszona o prowizje banku nadawcy, banków pośredniczących i naszego banku.

Jakie konto najlepsze do otrzymania przelewu w euro?

Do wszelkich rozliczeń walutowych możemy używać zarówno konta walutowego prowadzonego w EUR, jak i złotówkowego (konta w walucie innej niż PLN czy EUR zdecydowanie odradzamy z powodów opisanych już wcześniej).

Jeśli przelew zagraniczny wpłynie na nasze konto złotówkowe, musimy liczyć się z tym, że otrzymana kwota waluty będzie przeliczona na złotówki po kursie kupna z tabeli bezgotówkowej banku. Jest to najmniej korzystny kurs spośród opcji bezgotówkowych obowiązujących w banku.

Jeśli jednak przelew otrzymywany w euro skierujemy na rachunek prowadzony w euro, którego jesteśmy posiadaczem, otrzymane środki będziemy mogli sami przewalutować na złotówki w banku lub poza nim w dowolnym wybranym przez nas momencie. Jest to operacja dużo korzystniejsza niż automatyczne przewalutowanie przez bank, nawet jeśli wykonamy ją tego samego dnia, nie czekając na wzrost kursu waluty.

Przykład:
załóżmy, że teraz to my czekamy na przelew walutowy w wysokości 2.000 EUR.

- Jeśli te środki mają wpłynąć na nasze konto złotówkowe, to bank wymieni je nam na 8.100 – 8.267 PLN (do wyliczenia zastosowaliśmy kursy z dnia 08.05.2018).

- Jeśli jednak środki wpłyną na nasze konto walutowe z którego my sami jeszcze tego samego dnia wykonamy przewalutowanie przez platformę kantoru bankowego, to dostaniemy za nie około 8.492 zł.

Różnica na przewalutowaniu wyniesie więc nawet 392 zł.

Po szczegóły zapraszam do rozdziału przewalutowania.

Przydatne linki:
» i
» i
»
»
»

Kiedy i jak korzystać z przewalutowania w swoim banku


Przewalutowanie wykonywane przez bank.
Jak już mówiliśmy, banki do wszystkich standardowych transakcji bezgotówkowych wymagających przewalutowania stosują kursy kupna/sprzedaży z bezgotówkowej tabeli kursowej banku. Są to kursy ze spreadami (różnica między kursem sprzedaży i kupna) na poziomie nawet 30-40 groszy czyli od 6% do 10%.

Jeśli potrzebujemy Euro np. do płatności zagranicznej czy np. do spłaty raty kredytu zaciągniętego w walucie euro, nie musimy zdawać się na automatyczne przewalutowanie wykonywane przez bank. Inne, możliwe rozwiązania to:
 • kupić walutę w kantorze stacjonarnym i wpłacić ją w oddziale banku płacąc prowizję od wpłaty gotówkowej;
 • kupić walutę w kantorze internetowym i przelać na nasze konto walutowe w banku,
 • skorzystać z kantoru internetowego banku, jaki w swojej ofercie udostępnia nam każdy z wymienionych banków.

Przykład:
Załóżmy, że potrzebujemy wysłać do kontrahenta 2.000 EURO (do wyliczenia zastosowaliśmy kursy z dnia 08.05.2018).

Jeśli zlecimy bankowi wykonanie przelewu z konta złotówkowego, bank wykona przewalutowanie po kursie sprzedaży ze standardowej tabeli bezgotówkowej. Za 2.000 euro zapłacilibyśmy więc od 8.778 zł do 8.942 zł (w zależności od banku). Spread dla euro w poszczególnych bankach wynosił wtedy od 0,26 zł (czyli 6%) do 0,42 zł (czyli 9,88%).

W tym samym czasie w internetowym kantorze bankowym (zwanym też np. platformą wymiany walut) taka operacja kosztowałaby nas około 8.553 zł. Spread dla EUR w poszczególnych kantorach bankowych wynosił wtedy od 0,028 zł (czyli 0,66%) do 0,0312 zł (czyli 0,075%).

Kupując 2.000 euro w kantorze stacjonarnym zapłacilibyśmy średnio 8.522 zł. Prowizja od gotówkowej wpłaty waluty na konto wyniosłaby około 20 zł. Łączny koszt, to 8.542 zł.

Kupując interesującą nas kwotę waluty w kantorze internetowym zapłacilibyśmy średnio około 8.530 zł, jednak tutaj możemy zapłacić dodatkową prowizję od przelewu tych środków ponownie do naszego banku.

Różnica między najtańszym a najdroższym rozwiązaniem wynosi więc nawet 412 zł na tej jednej transakcji.


Internetowy kantor bankowy

Opcja kantoru bankowego jest dużo korzystniejsza od standardowej tabeli kursowej banku a jednocześnie bardzo wygodna w użytkowaniu a kosztowo porównywalna z wymianą w niezależnym kantorze internetowym. Dodatkowym atutem jest szybkość wykonania transakcji i natychmiastowa dostępność kupowanej waluty.

By z niej skorzystać wystarczy posiadać konta w obydwu walutach (PLN i EUR) oraz bankowość internetową. Tutaj kursy są ustalane każdorazowo na żądanie klienta i aktualizowane co kilka-kilkadziesiąt sekund. Wysokość spreadu (różnica między kursem sprzedaży i kupna) ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniona m.in. od wielkości obrotów, częstotliwości przeprowadzanych transakcji oraz kwoty transakcji. Warunkiem zlecenia transakcji jest posiadanie na koncie środków w odpowiedniej wysokości.

W ING Banku Śląskim jest to funkcjonalność Kantor ING dostępna w systemie bankowości internetowej i mobilnej Moje ING.W mBanku do tego celu służy mPlatforma waluta dla kont firmowych oraz mKantor dla klientów indywidualnych, do których mamy dostęp poprzez stronę internetową banku oraz przez aplikację mobilną.
W Alior Banku dostęp do Kantoru Walutowego jest rozwiązany nieco inaczej – możemy z niego korzystać nawet jeśli nie posiadamy konta w tym banku. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej kantoru a konta pomocnicze w obydwu walutach będziemy mieli otwarte za darmo.


lub

Zestawienie różnic w ofercie platform walutowych wybranych banków:
  Kantor Alior Kantor Moje ING mKantor mBanku
Godziny funkcjonowania Możliwość handlu walutami 24h na dobę, także w soboty i niedziele.

W dni wolne kwotę kupowanej waluty będziemy mieli od razu dostępną na koncie, jednak kursy w te dni są mniej korzystne niż w dni robocze
Czynny non-stop.

Zlecenia złożone do godz. 20:00 w dni robocze i sobotę realizowane od razu.

Zlecenia składane po godz. 20:00 i w dni ustawowo wolne od pracy rozliczone będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia.
Czynny 24h na dobę.

W weekendy i w nocy ograniczenia kwotowe i możliwe mniej korzystne kursy.
Kwota minimalna 5 EURO lub 20 zł 5 EURO 1 jednostka waluty
Maksymalna kwota jednej transakcji 50 tys. jednostek kupowanej waluty 5 mln EURO 2,5 mln zł (od 8:00 do 17:00)
200 tys. zł (od 17:00 do 8:00)
  Skorzystaj z Kantoru Alior Otwórz konto ING z funkcją kantoru Otwórz konto mBank z funkcją kantoru

Dodatkowe możliwości

Każdy z wymienionych banków oferuje także możliwość autodealingu lub telefonicznej negocjacji kursu ze specjalistą ds. rynków finansowych. Jest to usługa indywidualnie ustalana z bankiem i pozwala na uzyskanie jeszcze korzystniejszego kursu. Możliwość korzystania z niej zazwyczaj uzależniona jest od obrotów na rachunku lub od wysokości kwoty transakcji i jeśli jesteśmy nią zainteresowani, to warto indywidualnie dopytać u naszego doradcy w banku.

Dodatkową przydatną opcją ( „Zlecenia walutowe” w kantorze Alior Banku i „Oferta” w mBanku) jest możliwość ustalenia z góry kursu zakupu/sprzedaży waluty w ustalonym przez nas przedziale czasowym. Składając zlecenie określamy kurs, ilość kupowanej waluty oraz termin ważności zlecenia – transakcja wymiany zostanie zawarta, gdy tylko kurs osiągnie żądaną wartość.

Czy zakup/sprzedaż waluty poza bankiem się opłaca


Kantor internetowy.
Jeśli posiadamy w banku konta w obydwu walutach, możemy również skorzystać z niezależnego kantoru internetowego. Cała operacja jest bardzo prosta i wykonywana elektronicznie.

Musimy jednak pamiętać, że w tym rozwiązaniu oprócz kosztu przewalutowania widocznego w różnicy kursowej (spreadzie) przy części kantorów może dojść koszt przelewu waluty między kantorem a naszym bankiem a czas przelewu uzależniony jest od tego czy nasz bank jest obsługiwany przez wybrany kantor automatycznie.

Skorzystaj z naszej porównywarki kursów w kantorach internetowych, aby znaleźć najlepszą ofertę:


Społeczność wymiany walut
W celu przewalutowania możemy skorzystać również z platformy umożliwiającej społecznościową wymianę walut pomiędzy uczestnikami platformy. Tutaj przewalutowanie może być zrealizowane po najlepszym dostępnym kursie spośród ofert przeciwstawnych. Często możliwe jest również złożenie oferty po średnim kursie FOREX lub kursie własnym.

W tym przypadku naszym kosztem jest prowizja pobierana każdorazowo po przeprowadzeniu transakcji dopasowania Oferty i potrącana z kwoty przeznaczonej do wypłaty. Kwoty prowizji uzależnione są zazwyczaj od naszych miesięcznych obrotów w platformie i wynoszą średnio około 0,20% kwoty transakcji. Również tutaj może dojść koszt przelewu a czas przelewu przewalutowanej kwoty na konto uzależniony jest od tego, czy wybrana platforma jest zintegrowana z naszym bankiem.

Podsumowanie:

Dokonując transakcji w euro, nie jesteśmy już skazani na standardowe kursy bankowe lub kupowanie waluty za gotówkę w kantorach stacjonarnych i zanoszenie jej do banku. Obecnie mamy dużo więcej korzystnych rozwiązań. Sami mamy również częściowy wpływ na wysokość zapłaconej prowizji bankowej.

Które z rozwiązań wybrać, zależy od naszej indywidualnej sytuacji, ilości wykonywanych transakcji, kwot, którymi operujemy. Mam nadzieję, że na podstawie przygotowanego zestawienia różnych rozwiązań i korzyści oraz kosztów łatwiej będzie dokonać wyboru.
Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanej przez nas oferty, którą z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.