eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  10:18 20.02.2014

  ... warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, zatrudniony może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Pracodawca musi poprawnie sformułować wypowiedzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  00:16 08.11.2013

  ... przez pracodawcę pracownikowi warunków pracy lub płacy wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak przypadki, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności zaproponowania mu nowych warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 § 4 k.p., wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  00:12 04.08.2012

  ... czasu pracy) - zaproponować im również konkretne, nowe warunki w miejsce tych wypowiedzianych. Uwaga! Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art. 42 § 2 Kodeksu pracy). A zatem prawidłowo przygotowane wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (zwane ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  10:12 20.02.2012

  ... istniejących warunków pracy i płacy to zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie zakładu pracy, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające
 • Regulamin wynagradzania a wypowiedzenie zmieniające
  Tematy: regulamin wynagradzania, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające
 • Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  12:07 22.03.2011

  ... wypowiedzenie im stosunku pracy, ale możliwe jest wypowiedzenie im dotychczasowych warunków pracy i płacy. 2. Obniżenie wynagrodzenia wymaga wypłaty dodatku wyrównawczego Warto zaznaczyć, iż jeśli zmiany warunków pracy i płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, zwolnienia grupowe, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  Utrata zdolności do pracy a nowe warunki zatrudnienia

  13:37 09.02.2011

  ... pracy, może wypowiedzieć pracownicy warunki pracy i płacy. Wysokość wynagrodzenia na nowym stanowisku pracy musi być jednak adekwatna do wykonywanej pracy i porównywalna do płacy pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach pracy. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, badania kontrolne, obowiązkowe badania kontrolne, badania lekarskie
 • Obniżenie wynagrodzenia - wypowiedzenie zmieniajace

  Obniżenie wynagrodzenia - wypowiedzenie zmieniajace

  13:18 04.11.2010

  ... wypowiedzenie warunków pracy i płacy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, jeżeli strony - przy zawieraniu umowy o pracę - przewidziały możliwość jej wypowiedzenia (art. 33 kp). Jeżeli takiego postanowienia nie zawarto, warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: obniżenie wynagrodzenia, wypowiedzenie zmieniające, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

  Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

  10:04 12.04.2010

  ... , wypowiedzenie warunków pracy i płacy określa się mianem wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ- w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy o pracę- nie jest ono krokiem w kierunku zakończenia stosunku pracy lecz jedynie w kierunku jego przekształcenia. Jest ono konieczne w przypadku, gdy zamiarem pracodawcy jest zmiana istotnych warunków umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, zwolnienia grupowe
 • Przejście zakładu pracy a układ zbiorowy

  Przejście zakładu pracy a układ zbiorowy

  10:28 13.11.2009

  ... warunków pracy i płacy, musi czekać do końca jednorocznego okresu? Czy też może wręczyć je wcześniej? Wszystkie wątpliwości w tej kwestii rozwiewa uchwała poszerzonego składu SN , w myśl której wypowiedzenie przez pracodawcę warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: