eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › regulamin wynagradzania
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  11:27 07.04.2023

  ... do których wdrożenia zobligowani są pracodawcy. W przypadku zatrudniania co najmniej 50 pracowników na pracodawcy spoczywają poniższe obowiązki: wprowadzenie regulaminu wynagradzania ustalającego warunki wynagradzania za pracę (art. 772 § 1 kodeksu pracy, Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19, dalej k.p.); wprowadzenie regulaminu pracy ustalającego ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, PFRON
 • Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  14:07 18.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, mam takie pytanie: zostałem w kwietniu 2020 r. ukarany karą nagany z wpisem do akt. W lutym 2021 r. pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie pracy i wprowadził do regulaminu zapis: "nagroda jubileuszowa nie przysługuje pracownikowi wobec którego w okresie 2 lat przed ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników
 • Pytanie o premię uznaniową

  Pytanie o premię uznaniową

  12:09 24.03.2021 PORADA

  Witam. W firmie, w której pracuję, na umowie mamy podstawę premię uznaniową (pracuję w dziale handlowym, zajmuję się pracą z zamówieniami od klientów). Premia ta jest rozumiana jako prowizja od sprzedaży ewentualne premie dodatkowe, jednak jej charakter nigdzie nie jest oficjalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie dla pracownika, premia uznaniowa, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  22:30 31.05.2020 PORADA

  Witam, urlop macierzyński roczny trwa do 04.06.20 r. Szef wypowiada warunki płacy, gdyż likwiduje zakładowy regulamin płacy, gdzie na umowie była stała kwota 800 zł plus dodatki przy umowie na czas nieokreślony pełen etat. Od 05 do 30.06 trwa urlop wypoczynkowy. Jakie wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  11:00 06.02.2020 PORADA

  Witam, w styczniu otrzymałem jubileuszówkę za 20 lat pracy. W styczniu tego roku uznano mi pracę w gospodarstwie rodziców (5 lat i 5 miesięcy). Czy w związku z tym należy mi się jubileuszówka za 25 lat pracy, mimo, że minął rok od podjęcia poprzedniej? Bardzo dziękuję za ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania
 • Czy wypłata" wczasów pod gruszą" dla pracowników administracyjnych w szkole jest niezgodna z prawem?

  Czy wypłata" wczasów pod gruszą" dla pracowników administracyjnych w szkole jest niezgodna z prawem?

  15:26 30.01.2020 PORADA

  Dzień dobry, do tej pory pracownicy administracji i obsługi w placówce oświatowej otrzymywali corocznie wczasy pod gruszą pod warunkiem wykorzystania 14-dniowego urlopu wypoczynkowego, do tego dofinansowany był wypoczynek pracowników raz na 3 lata i wypoczynek dzieci pracowników raz na dwa ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie dla pracownika, regulamin wynagradzania
 • Dodatki stażowe. Jak powinna wyglądać ich likwidacja?

  Dodatki stażowe. Jak powinna wyglądać ich likwidacja?

  07:56 30.01.2020 PORADA

  Witam, w moim zakładzie pracy w ubiegłym roku zlikwidowano dodatki stażowe dla osób nowo zatrudnionych. Pracownicy zatrudnieni wiele lat nadal te dodatki posiadają i co roku zwiększają się o każdy przepracowany rok. W związku z tym pracując na tym samym stanowisku, jest spora ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, likwidacja dodatków stażowych, wynagrodzenie dla pracownika, dodatki do wynagrodzeń
 • Wyjazd służbowy

  Wyjazd służbowy

  17:26 04.03.2019 PORADA

  Dzień dobry, potrzebuję małej porady księgowej. Ile powinnam wypłacić dodatku pracownikowi do wypłaty z tytułu wyjazdu służbowego w momencie, gdy ten wyjechał 19.02 o godzinie 19.00, a wrócił 20.02 o godzinie 23.00. Pracownik miał zapewnione wyżywienie oraz nocleg i samochód z ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, delegacje, rozliczenie delegacji, dodatki do wynagrodzeń
 • Jak procentowo płatne są dodatki do pensji w czasie L4?

  Jak procentowo płatne są dodatki do pensji w czasie L4?

  16:41 01.03.2019 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem oświaty (nie nauczyciel). Miałem wypadek w pracy, chorobowe zapłacone 100%. Mam dodatki w postaci premii uznaniowej, premii regulaminowej oraz dodatek spedycyjny. W/w dodatki zostały wypłacone w kwocie pomniejszonej o 50%, chorobowe 14 dni. Czy to jest właściwe ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek w pracy, L4, zasiłek chorobowy, premia uznaniowa
 • Prowizja na zasiłku i macierzyńskim

  Prowizja na zasiłku i macierzyńskim

  15:39 28.02.2019 PORADA

  Hipotetyczna sytuacja. Wracam z macierzyńskiego, zmieniam etat na mniejszy i wiem, że z tego etatu wyprowadzana jest podstawa. Natomiast wyrabiam też prowizje ze sprzedaży wypłacaną z jednomiesięcznym opóźnieniem. Na urlopie wypoczynkowym wypłacana średnia suma z 3 miesięcy. Czy na ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, zmniejszenie etatu, L4, ciąża
 • Wynagrodzenie starszej woźnej

  Wynagrodzenie starszej woźnej

  06:27 30.01.2019 PORADA

  Podjęłam pracę od 11 stycznia na zastępstwo za osobę chorą. W umowie mam płacę zasadniczą 1740 zł plus 20% premii. Wysługi lat nie mam płaconej, gdyż nie mam lat przepracowanych. Czy powinnam zarabiać przynajmniej minimalną pensję krajową, bo z tej podstawy plus premii raczej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia, najniższa krajowa
 • Dokumentacja pracownicza kierowcy - nowe zapisy

  Dokumentacja pracownicza kierowcy - nowe zapisy

  00:22 11.12.2017

  ... w dni wolne) - zatem ogólny wzrost kosztów zatrudnienia będzie o wiele wyższy niż ustawowe 100 zł brutto. Weryfikując również swoje zasady pracy i wynagradzania warto wrócić do podstaw i przypomnieć sobie jakie aktywności związane z prowadzeniem pojazdu mają największy wpływ na wysokość dodatkowych składników wynagrodzenia. Aktywności ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, czas pracy kierowcy
 • Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  12:10 29.06.2017

  ... regulaminów, a zatem również decyzji o ich uchyleniu. 2. Przekazanie decyzji pracownikom Wszelkie zmiany w zakresie regulaminów pracy i wynagradzania powinny być zakomunikowane załodze. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, prawo pracy, porady dla pracodawcy
 • Wynagrodzenia pracowników - zasada równego traktowania

  Wynagrodzenia pracowników - zasada równego traktowania

  13:28 13.01.2015

  ... odpowiedzialność. Pozostaje więc pytanie, czy na taką samą ocenę zasługuje pracodawca, który nie przestrzega zasady równego traktowania dowolnie kształtując warunki wynagradzania i tolerując stan, w którym nowo zatrudnieni pracownicy otrzymują już na wstępie wyższe wynagrodzenie niż dotychczasowa kadra, i pracodawca, który podejmuje okresowo ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wynagradzania, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników, system wynagrodzeń
 • Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  08:12 30.12.2014

  ... działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca jest zobowiązany ustalić z nią zmiany treści regulaminu wynagradzania (§ 2 art. 772 kp). Związki zawodowe mają 30 dni na przedstawienie ... przypadku, gdy organizacje związkowe przedstawią wspólne, negatywne stanowisko. Aby nowy regulamin mógł wejść w życie, szef firmy jest zobowiązany zawiadomić o tej ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie za pracę, uprawnienia pracodawcy
 • Składniki dodatkowe wynagrodzenia

  Składniki dodatkowe wynagrodzenia

  12:49 02.12.2014

  Dobrowolnie przyznawane przez pracodawcę dodatki do obligatoryjnego wynagrodzenia, których zasady przyznawania i wypłacania określane są w wewnętrznym regulaminie firmy, układach zbiorowych pracy funkcjonujących u danego pracodawcy bądź w umowie o pracę. Składnikami dodatkowymi wynagrodzenia mogą być na przykład: premie, dodatki, nagrody, ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatkowe składniki wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie, dodatki płacowe
 • Siatka płac

  Siatka płac

  12:47 02.12.2014

  Struktura wynagrodzeń w danej firmie, ukazująca różnice w wysokości płac na poszczególnych stanowiskach, w zależności od ich usytuowania w hierarchii. Siatka płac powinna uwzględniać zarówno ważność stanowisk dla firmy, jak również sytuację na rynku pracy – jeżeli mamy do czynienia z niedoborem konkretnej grupy specjalistów, przełoży się to na ... WIĘCEJ

  Tematy: siatka płac, płaca, wynagrodzenie, struktura wynagrodzeń
 • Premia

  Premia

  16:46 01.12.2014

  Składnik wynagrodzenia bieżącego, stanowiący dodatek do pensji zasadniczej. Jej przyznanie uzależnione jest od spełnienia ściśle określonych w odpowiednim regulaminie kryteriów – premia nie może mieć charakteru uznaniowego (taki charakter ma nagroda, często mylnie nazywana premią uznaniową). Ważnym elementem jest również konieczność sformułowania ... WIĘCEJ

  Tematy: premia, składniki wynagrodzenia, pensja, dodatki płacowe
 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Zmiana regulaminu wynagradzania

  10:50 09.03.2012

  ... : Zamierzam napisać nowy regulamin wynagradzania, tzn. dostosować treść do obowiązujących przepisów, ponieważ ostatni regulamin jest z 2003 r. Czy muszę wypowiedzieć stary regulamin, czy wystarczy na koniec regulaminu napisać, że stary traci moc z dniem…, a nowy obowiązuje z dniem...? Odpowiedź: Zmiany w regulaminie wynagradzania wchodzą w życie po ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin wynagradzania, regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, zmiana regulaminu wynagradzania
 • Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  13:27 07.11.2011

  ... pracę. Wysokość i zasady obliczania dodatku stażowego regulują przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy) lub pragmatyki służbowe. Pytanie: Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania pracownikom naszej spółki przysługuje dodatek stażowy, którego podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 28

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: