eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › układy zbiorowe pracy
 • Rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  Rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  09:34 02.06.2015

  Układy zbiorowe pracy są dogodną formą regulacji stosunków prawnych pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Mają szereg zalet zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Jednak szybkość ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy pracy, rozwiązanie układu zbiorowego pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Zmiana układu zbiorowego pracy

  Zmiana układu zbiorowego pracy

  00:30 06.03.2015

  Układy zbiorowe pracy są dogodną formą regulacji stosunków prawnych pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Podstawową zaletą funkcjonowania układu pracy u danego pracodawcy jest możliwość uregulowania stosunków na linii pracownik-pracodawca w sposób bardziej szczegółowy niż przewidują to przepisy prawa pracy i uwzględniający specyfikę danego ... WIĘCEJ

  Tematy: układy zbiorowe pracy, zmiana układu zbiorowego pracy, układ zbiorowy pracy, zmiana układu
 • Układy zbiorowe pracy

  Układy zbiorowe pracy

  15:29 02.12.2014

  ... pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi, określające zobowiązania stron stosunku pracy. Układy mogą poszerzać uprawnienia pracownicze zawarte w Kodeksie pracy, jednak uregulowania takie nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Kompleksowo określają warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: układy zbiorowe pracy, związki zawodowe, stosunek pracy, kodeks pracy
 • Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej

  Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej

  10:25 01.12.2014

  ... (lub związkiem pracodawców) a związkami zawodowymi, których celem jest ustalenie warunków zatrudnienia – między innymi płacy zasadniczej, urlopów, dodatków, nadgodzin czy warunków pracy. Negocjacje mogą być prowadzone na różnych poziomach – zarówno na poziomie zakładu, jak i całego kraju (w przypadku określonej branży).WIĘCEJ

  Tematy: pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej, umowa zbiorowa, negocjacje, warunki zatrudnienia
 • Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  09:41 11.01.2010

  ... umiejętności negocjacyjne stron, ale również stosowne przygotowanie merytoryczne, z którym wiąże się kwestia dostępu do informacji na temat sytuacji ekonomicznej zakładu pracy. Obowiązek przekazania tych informacji związkom zawodowym spoczywa na barkach pracodawcy. Co muszą wiedzieć związki? Zgodnie z art. 2414 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, obowiązki pracodawcy
 • Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  10:31 07.01.2010

  ... kłopotów finansowych firmy związki powinny powstrzymać się z eskalacją żądań w zakresie płac i zabiegać o utrzymanie dotychczasowego poziomu realnych dochodów załogi oraz miejsc pracy. Jeżeli chodzi natomiast o „poszanowanie słusznych interesów drugiej strony”, to należy przez to rozumieć nie tylko rezygnację z własnych interesów, ale też ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  01:14 28.11.2009

  ... w przypadku organizacji związkowej, która działa tylko na terenie danego zakładu pracy. Gdy kryteria przewyższają realia W praktyce może się jednak okazać ... wniesiono zastrzeżenie, ma prawo wystąpić do właściwego dla pracodawcy sądu rejonowego- sądu pracy o stwierdzenie reprezentatywności. Na decyzję sądu trzeba poczekać 30 dni od złożenia wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  00:44 27.11.2009

  ... w uchwale z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08) stwierdził, iż nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 K.p § 1 i 3 K.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  01:10 25.11.2009

  ... 240 § 1 K.p., treść układu zbiorowego pracy obejmuje: postanowienia o charakterze normatywnym, czyli warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz postanowienia o charakterze ... żądań stron układu, które nie mieszczą się w ramach spraw z zakresu prawa pracy wspomnianych w art. 476 K.p.c. Spory, które dotyczą materii zawartej w art. 240 § ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  13:41 18.11.2009

  ... ustawowe i rozszerzają zakres praw pracownika na jego korzyść. Bez wypowiedzenia Zawarcie porozumienia wywołuje określone skutki w treści stosunku pracy, powstałego w oparciu o warunki umowne wynikające z układu zbiorowego pracy. Warunki te- z mocy prawa- ulegają zawieszeniu na okres 3 lat (bądź krótszy). Pracodawca nie ma obowiązku wręczania ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: