eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa pracowników
 • Podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa?

  Podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa?

  12:02 29.03.2023

  ... , gdyż spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana powstała w związku z podziałem staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy. Istnieje jednak konieczność, zgodnie z treścią art. 23(1) Kodeksu pracy, zawiadomienia pracowników na piśmie o planowanym przejściu zakładu pracy na 30 dni przed planowaną rejestracją podziału ... WIĘCEJ

  Tematy: podział firmy, sprzedaż części przedsiębiorstwa, umowy o pracę, umowa o pracę
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  10:00 28.03.2023

  ... wypracowaniem odpowiednich porozumień lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa. Konfederacja Lewiatan popiera też propozycję wprowadzenia tzw. mediacji prewencyjnej, ... pracowników. W świetle projektu pracodawca na wniosek organizacji związkowych będzie zobowiązany do przekazania im listy służbowych adresów mailowych zatrudnionych pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów zbiorowych, spory zbiorowe, spór zbiorowy, układ zbiorowy
 • Naruszanie praw pracowników będzie można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy?

  Naruszanie praw pracowników będzie można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy?

  08:30 09.03.2023

  ... prawa pracowników zależą od rodzaju naruszenia. Mogą być ukarani karą upomnienia lub karą finansową w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 złotych, co może wynikać z decyzji organów nadzoru i kontroli przestrzegania prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracowników, prawa pracownika, Państwowa Inspekcja Pracy, PIP
 • Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

  Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

  08:58 26.07.2022

  ... co wynika wprost z art. 342 prawa upadłościowego. Jednak, ... pracowników. Jej przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązania umowy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników z przyczyn, które ich nie obejmują. Dotyczy to sytuacji, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni pracodawca zatrudniający mniej niż 100 pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, upadłość pracodawcy, upadłość firmy, ogłoszenie upadłości
 • Ochrona przed zwolnieniem członka związków zawodowych

  Ochrona przed zwolnieniem członka związków zawodowych

  23:11 08.09.2017 PORADA

  Witam, czy firma może zwolnić członka Zarządu Związku Zawodowego w ramach zwolnień grupowych, którym towarzyszy likwidacja całego działu, w którym pracuje ten pracownik? Praca wykonywana do tej pory przez ten dział będzie realizowana w ramach outsourcingu przez firmę zewnętrzną, a ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie grupowe, związki zawodowe, ochrona przed zwolnieniem, likwidacja działu
 • Prawo pracy łamane przez pracodawców - 7 grzechów głównych

  Prawo pracy łamane przez pracodawców - 7 grzechów głównych

  09:35 09.09.2014

  Ponad jedna trzecia polskich pracowników dostrzega, że w miejscu ich pracy łamane są podstawowe prawa pracownicze. Co jest największym problemem? Z badania zrealizowanego przez Work Service wynika, że do najczęstszych przewinień pracodawców należą: nierozliczanie nadgodzin, łamanie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracowników, prawa pracownika, naruszenie praw pracowniczych, mobbing w pracy
 • Pracodawca dopisuje nam urlopy, na których nie byliśmy. Jak możemy się przed tym bronić?

  Pracodawca dopisuje nam urlopy, na których nie byliśmy. Jak możemy się przed tym bronić?

  15:06 27.04.2014 PORADA

  Pracodawca dopisuje nam urlopy, na których nie byliśmy. Jak możemy się przed tym bronić? Zabiera listę obecności i wpisuje, że nas wtedy nie ma. Czy są jakieś konsekwencje prawne wobec takiego postępowania ze strony pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, lista obecności pracowników, uprawnienia pracodawcy, prawa pracowników
 • Dodatek funkcyjny - czy należy się inspektorowi nadzoru?

  Dodatek funkcyjny - czy należy się inspektorowi nadzoru?

  15:13 15.04.2014 PORADA

  Będąc inspektorem nadzoru zorientowałam się po 4 latach, że nie mam dodatku funkcyjnego. Po mojej interwencji w kadrach dodatek został mi przyznany, lecz nie został wyrównany za ubiegłe lata. Czy należy mi się wyrównanie za poprzedni okres tj., od dnia zatrudnienia 1.03.2010 r. wg ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek funkcyjny, dodatki do wynagrodzeń, nagradzanie pracowników, regulamin wynagradzania
 • Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  00:21 14.03.2014

  ... niewypłacalności pracodawcy - wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego. Umożliwi to dochodzenie przez pracowników takich firm wynagrodzeń i innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, prawa pracowników, upadłość firmy, upadłość pracodawcy
 • Zasiłek macierzyński za część miesiąca

  Zasiłek macierzyński za część miesiąca

  18:07 13.01.2014 PORADA

  Urodziłam dziecko 25 grudnia 2013 roku. Przed urodzeniem dziecka byłam na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wypłacił mi pensję za 1-25 grudzień (100% wynagrodzenia), a za resztę miesiąca zawiesił wypłatę twierdząc, że nie ma podstaw jej wypłacenia. Po dostarczeniu kompletu ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński, urodzenie dziecka, wypłata wynagrodzenia
 • Okresy bezskładkowe. Czy dostanę nagrodę jubileuszową?

  Okresy bezskładkowe. Czy dostanę nagrodę jubileuszową?

  16:00 14.11.2013 PORADA

  Czy okres bezskładkowy liczy się do jubileuszówki? Mam 30 lat pracy, w tym 3 lata bezskładkowe. WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń
 • KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2013

  KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2013

  12:54 06.11.2013

  ... na rzecz walki o prawa pracowników i propagowanie idei solidarności. Ideą Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy. Konkurs organizowany jest od 2008 roku. - Wyróżniamy duże przedsiębiorstwa działające w Polsce, które dbają o swoich pracowników i sięgają po ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawcy, najlepsi pracodawcy, ranking pracodawców, prawa pracowników
 • Większe prawa pracownika - zmiany w Kodeksie pracy?

  Większe prawa pracownika - zmiany w Kodeksie pracy?

  11:53 06.11.2013

  ... . Pracodawcy, którzy nie przestrzega przepisów o czasie pracy będzie groziła odpowiedzialność odszkodowawcza (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). Roszczenia z prawa pracy mają się przedawniać po 5 latach (obecnie, co do zasady są to 3 lata). Od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia mają przysługiwać odsetki ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracowników, prawa pracownika, naruszenie praw pracowniczych, mobbing w pracy
 • Umowa na zastępstwo w szkole

  Umowa na zastępstwo w szkole

  09:12 30.10.2013 PORADA

  Dzień dobry, we wrześniu zatrudniłam pracownicę na umowę zastępstwo (w zastępstwie dziewczyny na zwolnieniu, która urodzi w listopadzie). Wczoraj dowiedziałam się od organu prowadzącego, że na umowie mam dopisać "umowa na zastępstwo, nie dłużej niż do 27 czerwca 2014 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zatrudnianie pracowników, prawa pracowników, praca w szkole
 • KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2012

  KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2012

  10:21 08.11.2012

  ... na świecie) zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. Skanska zatrudnia około 52 tys. pracowników na wybranych rynkach rodzimych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. - Dziękuję za to wyróżnienie w imieniu prawie 8 tysięcy pracowników w całej Polsce. Od lat staramy się być godnym zaufania pracodawcą. Chcemy, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawcy, najlepsi pracodawcy, ranking pracodawców, prawa pracowników
 • KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2011

  KIG: "Pracodawca godny zaufania" 2011

  12:15 04.10.2011

  ... dbając o środowisko naturalne i troszcząc się o pracowników. W spółce wprowadzono bogate świadczenia socjalne dla pracowników jak: bezzwrotne zapomogi dla znajdujących się ... małe, średnie, duże przedsiębiorstwa i inne instytucje) oraz porad prawnych w zakresie prawa pracy. Patronat medialny nad III edycją Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawcy, najlepsi pracodawcy, ranking pracodawców, prawa pracowników

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: