eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Prawo pracy łamane przez pracodawców - 7 grzechów głównych

Prawo pracy łamane przez pracodawców - 7 grzechów głównych

2014-09-09 09:35

Prawo pracy łamane przez pracodawców - 7 grzechów głównych

Pracownicy skarżą się na nierozliczanie nadgodzin © Photographee.eu - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Ponad jedna trzecia polskich pracowników dostrzega, że w miejscu ich pracy łamane są podstawowe prawa pracownicze. Co jest największym problemem? Z badania zrealizowanego przez Work Service wynika, że do najczęstszych przewinień pracodawców należą: nierozliczanie nadgodzin, łamanie zasad BHP oraz wypłacanie części wynagrodzenia "pod stołem". Są jednak i pozytywne sygnały - ponad 3/4 badanych przyznaje, że ich przełożeni nie różnicują możliwości rozwoju kariery ze względu na płeć.

Przeczytaj także: Większe prawa pracownika - zmiany w Kodeksie pracy?

CSR i praktyki stosowane w polskich firmach to nowe zagadnienia, o które w tym roku zapytaliśmy pracowników. W czasach coraz silniejszej konkurencyjności rynkowej, firmy opierają swoją przewagę nie tylko na oferowanych produktach czy usługach, lecz także na sposobie prowadzenia biznesu i standardach jego zarządzania. A tutaj bardzo istotnym elementem jest odpowiednie kształtowanie polityki personalnej i relacja pracodawca- pracownik – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A.

Przeprowadzone przez firmę badanie pokazuje, że niestety ponad 1/3 zapytanych pracowników dostrzega negatywne praktyki stosowane przez ich pracodawców. 16% respondentów wskazuje na nierozliczanie nadgodzin, 14% na łamanie zasad BHP, a co dziesiąty zapytany twierdzi, że jego pracodawca wypłaca część wynagrodzenia nieoficjalnie bez umowy, czyli tzw. „pod stołem” .
Jeśli do tego dodamy „pracę na czarno”, z którą w swoim miejscu pracy spotyka się jeszcze 8% pracowników, to takie dane nie napawają optymizmem. Obowiązek zatrudniania pracownika i wypłacania mu odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną pracę to dwa najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów kodeksu pracy – komentuje Tomasz Hanczarek.

Dostrzegane negatywne praktyki zależą od formy zatrudnienia i wykształcenia

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Pracownicy skarżą się na nierozliczanie nadgodzin

Na ten problem wskazuje 16 proc. badanych pracowników i 22 proc. zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.


Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie częściej niż inni jako nieuczciwą praktykę wskazują nierozliczanie nadgodzin (22%), Na dyskryminację w miejscu pracy oraz mobbing najczęściej zwracają uwagę pracownicy pełnoetatowi (15%). Natomiast wypłacanie części wynagrodzenia „pod stołem” najczęściej jest spotykane przez samozatrudnionych i współpracowników na umowę o dzieło/zlecenie (po 14%). Jeśli spojrzymy na wykształcenie respondentów, to pracownicy posiadający wykształcenie zawodowe częściej niż pozostali dostrzegają praktyki „zatrudniania na czarno” (15%). Na łamanie zasad BHP i narażanie zdrowia w miejscu pracy zdecydowanie najczęściej wskazują osoby, które ukończyły edukację na poziomie podstawowym (24%).

fot. mat. prasowe

Negatywne praktyki polskich pracodawców

Nierozliczanie nadgodzin, łamanie zasad BHP oraz wypłacanie części wynagrodzenia pod stołem to najczęstsze przewinienia polskich pracodawców.


Kobiety i mężczyźni w miejscu pracy


76% badanych uważa, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości rozwoju kariery. Przeciwnego zdania jest mniej niż 1/5 pracowników.
Co ciekawe i warto to podkreślić, to mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni nie mają zapewnionych równych szans rozwoju kariery zawodowej (odpowiednio 21% i 13%) – podkreśla Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków
w Work Service S.A.

Czego oczekują pracownicy od swoich pracodawców?


Zapytani pracownicy najbardziej w miejscu pracy potrzebują programów rozwoju swoich kompetencji (42%), przejrzystej polityki rozliczania czasu pracy (40%) oraz zrozumiałej polityki personalnej, w tym jasnej ścieżki kariery (40%).
Rzadziej wskazują na przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (24%), co zdecydowanie jest ważniejsze dla kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 29% i 19%) – dodaje Inglot.

Metodologia badania:
Dane dotyczące praktyk stosowanych przez pracodawców w miejscu pracy są częścią Barometru Rynku Pracy 2 i zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=522) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1004 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu 2014 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: