eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wierzytelności
 • Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  13:56 19.06.2023

  ... , w pierwotnej sprawie z powództwa przeciw spółce, inny sąd stwierdził istnienie spornej wierzytelności i zasądził zapłatę na rzecz powodów. Po umorzeniu ... 1 k.s.h. może dojść do sytuacji, gdy pomimo, że powództwo skierowane przeciw spółce dotyczy nawet nieistniejącej wierzytelności, odpowiedzialność za nią poniesie były członek zarządu, który ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., spółka, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Zakaz cesji wierzytelności w świetle nowych przepisów

  Zakaz cesji wierzytelności w świetle nowych przepisów

  08:43 02.06.2023

  ... związane z zakazem cesji Zakaz cesji wierzytelności może wiązać się z szeregiem zagrożeń i komplikacji, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Trudno jednak o nich mówić, jeśli najpierw nie przyjrzymy się zaletom samej cesji wierzytelności. Zalety cesji wierzytelności Dzięki cesji wierzytelności, firma może: poprawić płynność finansową ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz cesji, cesja wierzytelności, zaległe płatności, zatory płatnicze
 • Średni dług w firmie windykacyjnej to już 8063 zł

  Średni dług w firmie windykacyjnej to już 8063 zł

  00:20 02.02.2023

  ... Wierzytelności ZPF. Jak interpretować wynik? ZPF po raz kolejny opublikował też w raporcie wyniki Barometru Rynku Wierzytelności. To indeks, którego celem jest ocena nastrojów panujących na rynku wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek wierzytelności, wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności, windykacja wierzytelności
 • Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  08:00 30.08.2022

  Komornicy mają pełne ręce pracy – dane Krajowej Rady Komorniczej wskazują, że w minionym roku liczba spraw egzekucyjnych wzrosła o pokaźne 66 proc. rdr. Te statystyki najprawdopodobniej będą jeszcze wyższe, bowiem od połowy kwietnia ruszyły zamrożone na czas pandemii eksmisje. Niektórym z dłużników wydaje się, że ich kłopoty z komornikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, dłużnik, dłużnicy, wierzytelności
 • Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

  Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

  08:58 26.07.2022

  ... upadłości, warto zawczasu kilka rzeczy na ten temat wiedzieć. Jeśli wierzytelności wynikają z dokumentacji finansowo-kadrowej upadłego pracodawcy, a ich wysokość nie będzie sporna, to stosownie do art. 237 p.u. zostaną umieszczone na liście wierzytelności z urzędu. Dotyczy to również tych o charakterze majątkowym, które przysługują pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, upadłość pracodawcy, upadłość firmy, ogłoszenie upadłości
 • Rynek wierzytelności - co może przynieść przyszłość?

  Rynek wierzytelności - co może przynieść przyszłość?

  00:20 03.07.2022

  ... etapie prac projekt ustawy się znajdował. Wskazano, że spółki z rynku wierzytelności będą musiały posiadać niezbędne 20 mln zł kapitałów własnych, firmy te ... przejściowe. Niestety przedstawienie szczątkowych koncepcji ustawy szkodzi sektorowi wierzytelności poprzez tworzenie „nawisu legislacyjnego” zwiększając niepewność w sektorze. Miejmy nadzieję, ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek wierzytelności, wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności, windykacja wierzytelności
 • Zbycie niezapłaconej wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości

  Zbycie niezapłaconej wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości

  13:12 16.09.2021

  ... za kwotę niższą od jej wartości nominalnej. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności będzie wartość nominalna wierzytelności, nie wyższa jednak od ceny sprzedaży wierzytelności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  11:15 24.12.2020

  ... , argumentem jest pośrednie odwołanie do ogólnych, cywilistycznych zasad obrotu. W sytuacji bowiem zbycia wierzytelności na jej cenę składa się również kwota należnego VAT. A zatem, jeśli odnosić ogólną, rynkową wartość takiej wierzytelności jedynie do przychodu należnego, czyli kwoty nieuwzględniającej podatku od towarów i usług, porównywalibyśmy ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Umorzone wierzytelności stanowią koszty podatkowe firmy

  Umorzone wierzytelności stanowią koszty podatkowe firmy

  12:20 21.08.2019

  ... osób fizycznych: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 ... o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności zostały spełnione. Wierzytelności te powstały z tytułu sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności, wierzytelności nieściągalne
 • Zarządzanie wierzytelnościami: rynek stabilny, otoczenie niepewne

  Zarządzanie wierzytelnościami: rynek stabilny, otoczenie niepewne

  10:57 07.02.2019

  ... to co dzieje się w segmencie windykacji wierzytelności wtórnych. Połowa firm z tego drugiego segmentu to posiadacze własnych funduszy sekurytyzacyjnych, które nabywają wierzytelności poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Segment wierzytelności wtórnych Pod koniec września 2018 roku wierzytelności posiadane przez członków KPF osiągnęły wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, dłużnicy, wierzytelności, windykacja

 

1 2 ... 10 ... 14

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: