eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wierzytelności
 • Zbycie niezapłaconej wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości

  Zbycie niezapłaconej wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości

  13:12 16.09.2021

  ... za kwotę niższą od jej wartości nominalnej. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności będzie wartość nominalna wierzytelności, nie wyższa jednak od ceny sprzedaży wierzytelności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  11:15 24.12.2020

  ... , argumentem jest pośrednie odwołanie do ogólnych, cywilistycznych zasad obrotu. W sytuacji bowiem zbycia wierzytelności na jej cenę składa się również kwota należnego VAT. A zatem, jeśli odnosić ogólną, rynkową wartość takiej wierzytelności jedynie do przychodu należnego, czyli kwoty nieuwzględniającej podatku od towarów i usług, porównywalibyśmy ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Umorzone wierzytelności stanowią koszty podatkowe firmy

  Umorzone wierzytelności stanowią koszty podatkowe firmy

  12:20 21.08.2019

  ... osób fizycznych: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 ... o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności zostały spełnione. Wierzytelności te powstały z tytułu sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności, wierzytelności nieściągalne
 • Zarządzanie wierzytelnościami: rynek stabilny, otoczenie niepewne

  Zarządzanie wierzytelnościami: rynek stabilny, otoczenie niepewne

  10:57 07.02.2019

  ... to co dzieje się w segmencie windykacji wierzytelności wtórnych. Połowa firm z tego drugiego segmentu to posiadacze własnych funduszy sekurytyzacyjnych, które nabywają wierzytelności poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Segment wierzytelności wtórnych Pod koniec września 2018 roku wierzytelności posiadane przez członków KPF osiągnęły wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, dłużnicy, wierzytelności, windykacja
 • Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowania i prognozy

  Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowania i prognozy

  10:17 11.01.2019

  Co działo się w minionym roku na rynku zarządzania wierzytelnościami? Okazją dla podsumowań okazała się organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami listopadowa konferencja November Credit & Collection Days. W czasie spotkania podkreślono m.in. wagę wprowadzenia RODO, prac nad przyjęciem Code of Conduct, czyli europejskiego ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności, windykacja, windykacja należności, firmy windykacyjne
 • Jak inwestować w fundusze wierzytelności?

  Jak inwestować w fundusze wierzytelności?

  13:17 13.12.2018

  ... . Co musisz wiedzieć o inwestowaniu w fundusze wierzytelności? Pamiętaj, że inwestując w fundusz wierzytelności (sekurytyzacyjny) nabywasz certyfikaty inwestycyjne. Za twoje pieniądze, fundusz kupuje wierzytelności, którymi potem zarządza. Zysk pojawia się w momencie skutecznego odzyskiwania wierzytelności. Rośnie wtedy wartość aktywów funduszu ... WIĘCEJ

  Tematy: jak inwestować, fundusze inwestycyjne, inwestowanie w fundusze, fundusze wierzytelności
 • Rynek wierzytelności rośnie wraz z gospodarką

  Rynek wierzytelności rośnie wraz z gospodarką

  10:49 27.09.2018

  ... sposób staje się jednym ze źródeł wzrostu notowanego na rynku wierzytelności. Skala obsługiwanych wierzytelności U schyłku czerwca 2018 r. wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez członków KPF sięgała 81,14 mld PLN. W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość wierzytelności wzrosła o 3,26 mld PLN, czyli o 4,2 proc. i jest to jednocześnie ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, dłużnicy, wierzytelności, windykacja
 • Jak radzi sobie zarządzanie wierzytelnościami?

  Jak radzi sobie zarządzanie wierzytelnościami?

  09:28 06.09.2018

  ... portfeli obserwowana jest natomiast w sektorze wierzytelności telekomunikacyjnych. Badani wskazywali jednak na wysokie ceny portfeli wierzytelności oferowanych na sprzedaż. Jak firmy radzą sobie ze zmiennością podaży portfeli wierzytelności? Aby zapewnić sobie stały napływ portfeli wierzytelności, coraz częściej stosują transakcje forward-flow ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, dłużnicy, wierzytelności, windykacja
 • Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  13:24 09.08.2018

  ... z tego tytułu). O zmianach w zakresie zaliczania wierzytelności do kosztów podatkowych w 2018 r. pisaliśmy m.in. w artykule Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018 Zbycie wierzytelności przedawnionych O ile w przypadku rozliczania w kosztach podatkowych nieściągalnych wierzytelności nie ma wątpliwości co do tego, że do ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  13:35 02.02.2018

  ... wierzytelności należy także podkreślić, że do kosztów zaliczyć można wyłącznie wierzytelności nieprzedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o PDOP). Katalog dowodów dokumentujących nieściągalność wierzytelności został zawarty w art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, dowodem dokumentującym nieściągalność wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: