eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa związków zawodowych
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  10:00 28.03.2023

  ... dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące). W tym okresie spór powinien się zakończyć wypracowaniem odpowiednich porozumień lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa. Konfederacja Lewiatan popiera też propozycję wprowadzenia tzw. mediacji prewencyjnej, w celu przyznania możliwości dojścia do porozumienia na jak najwcześniejszym etapie sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów zbiorowych, spory zbiorowe, spór zbiorowy, układ zbiorowy
 • Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  13:59 23.07.2012

  ... osoba ma prawo do tworzenia związków zawodowych, partii politycznych, stowarzyszeń i innego rodzaju organizacji, pod warunkiem że ich istnienie nie łamie przepisów prawa. Działanie związków zawodowych reguluje Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, a także Kodeks pracy. Definicja i status związków Według przepisów ustawy związek ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, uprawnienia pracownika, uprawnienia pracodawcy
 • Nie tylko związki zawodowe reprezentują pracowników

  Nie tylko związki zawodowe reprezentują pracowników

  12:56 26.04.2011

  ... związki zawodowe, a przepisy prawa pracy wymagają, aby pracodawca skonsultował z pracownikami określone działania. W zależności od brzmienia konkretnego przepisu, przedstawicielom będzie przysługiwało prawo do zaopiniowania lub wyrażenia zgody na określoną propozycję pracodawcy. Przykładowo, w razie braku związków zawodowych w zakładzie, pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, związki zawodowe, prawa związków zawodowych, rady pracowników
 • Zwolnienie członka związku zawodowego - wyrok TK

  Zwolnienie członka związku zawodowego - wyrok TK

  10:13 31.08.2010

  ... wyrok, w którym orzekł, iż pracownik, którego zwolniono z naruszeniem przepisów o ochronie związków zawodowych, może żądać przywrócenia do pracy niezależnie od tego, czy był zatrudniony ... , a w konsekwencji realizację prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. TK przywołał również art. 3 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym nikt ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa związków zawodowych, wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Ochrona związkowa: obietnica to za mało

  Ochrona związkowa: obietnica to za mało

  12:56 01.06.2010

  ... statucie- akceptuje (bądź nie) objęcie pracownika ochroną. Brak oficjalnego stanowiska związków w tej kwestii powoduje, że pracodawca nie jest zobowiązany konsultować wypowiedzenia ... czyni zadość wymaganiom wynikającym z art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Reasumując, złożona w telefonicznej rozmowie obietnica roztoczenia ochrony związkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, prawa związków zawodowych
 • Silna ochrona stosunku pracy inspektora

  Silna ochrona stosunku pracy inspektora

  10:24 11.05.2010

  ... stanowisku. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w w/w sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu związków zawodowych. Ponadto, w czasie pełnienia mandatu oraz rok po jego wygaśnięciu inspektorowi pracy nie można wręczyć niekorzystnego wypowiedzenia zmieniającego, chyba że (art ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, zakaz wypowiadania umowy, rozwiązanie umowy o pracę, prawa związków zawodowych
 • Ograniczona współpraca ze związkami zawodowymi?

  Ograniczona współpraca ze związkami zawodowymi?

  12:19 07.05.2010

  ... on z ochrony związków zawodowych, pomimo że kilka tygodni wcześniej złożył szefowi oświadczenie, że ani nie należy do związków, ani też nie zwrócił się do nich o ochronę swych praw. Czy w takiej sytuacji postawiony przez niego zarzut należy uznać za słuszny? Przypomnijmy, zgodnie z art. 23 K.p., w przypadku, gdy przepisy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, prawa związków zawodowych, prawa pracowników
 • Ochrona związkowa- lista chronionych pracowników

  Ochrona związkowa- lista chronionych pracowników

  09:43 16.04.2010

  ... związków zawodowych wniosek o udostępnienie mu listy zatrudnionych, którzy objęci są ich ochroną. Czy związki mają obowiązek podporządkować się wystosowanej do nich prośbie i przedstawić szefowi listę chronionych? Przypomnijmy, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ... pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, ochrona stosunku pracy, prawa pracowników
 • Tajemnica wynagrodzenia a związki zawodowe

  Tajemnica wynagrodzenia a związki zawodowe

  09:35 16.03.2010

  ... związków zawodowych, jest czym innym niż informacja o wynagrodzeniu danego pracownika- charakteryzuje się bowiem dużo większym stopnień ogólności . Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której pracownik zwraca się do związków zawodowych ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń
 • Zmiana regulaminu wynagradzania a związki zawodowe

  Zmiana regulaminu wynagradzania a związki zawodowe

  10:09 22.02.2010

  ... organizacji związkowej. Zasięgnięcie opinii związków jest więc konieczne o ile (por. art. 251 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 2001 r., Nr 79, ... trzyletnim) zawieszeniu (w całości lub w części) stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jak już jednak wspomniano ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, regulamin, regulamin wynagradzania

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: