eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  12:39 21.01.2022 PORADA

  Dzień dobry. Czy zmiana warunków pracy i płacy wymuszona zmianą ZUZP może wiązać się z obniżeniem kategorii zaszeregowania (z VII na VI), co powiązane jest z niższymi widełkami wynagrodzenia zasadniczego? Jednocześnie w wyniku zmian ZUZP poziom płacy zasadniczej wzrósł w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, warunki pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy i płacy
 • Rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  Rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  09:34 02.06.2015

  ... zakres przywilejów pracowniczych w układzie zbiorowym pracy – w okresie stagnacji czy kryzysu gospodarczego może stać się przysłowiową kulą u nogi. Warto wówczas zastanowić się nad rozwiązaniem układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy pracy zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony. W przypadku, gdy układ zawarty jest na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy pracy, rozwiązanie układu zbiorowego pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Układy zbiorowe pracy

  Układy zbiorowe pracy

  15:29 02.12.2014

  ... zobowiązania stron stosunku pracy. Układy mogą poszerzać uprawnienia pracownicze zawarte w Kodeksie pracy, jednak uregulowania takie nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Kompleksowo określają warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Układ zbiorowy zawiera się w formie ... WIĘCEJ

  Tematy: układy zbiorowe pracy, związki zawodowe, stosunek pracy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  09:41 11.01.2010

  ... umiejętności negocjacyjne stron, ale również stosowne przygotowanie merytoryczne, z którym wiąże się kwestia dostępu do informacji na temat sytuacji ekonomicznej zakładu pracy. Obowiązek przekazania tych informacji związkom zawodowym spoczywa na barkach pracodawcy. Co muszą wiedzieć związki? Zgodnie z art. 2414 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, obowiązki pracodawcy
 • Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  10:31 07.01.2010

  ... kłopotów finansowych firmy związki powinny powstrzymać się z eskalacją żądań w zakresie płac i zabiegać o utrzymanie dotychczasowego poziomu realnych dochodów załogi oraz miejsc pracy. Jeżeli chodzi natomiast o „poszanowanie słusznych interesów drugiej strony”, to należy przez to rozumieć nie tylko rezygnację z własnych interesów, ale też ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  01:14 28.11.2009

  ... związkowa, wobec której wniesiono zastrzeżenie, ma prawo wystąpić do właściwego dla pracodawcy sądu rejonowego- sądu pracy o stwierdzenie reprezentatywności. Na decyzję sądu trzeba poczekać 30 dni od złożenia wniosku (por. art. ... organizacji rokowania powinny być zawieszone. W przeciwnym razie należałoby uznać, że zawarty układ zbiorowy ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  00:44 27.11.2009

  ... w uchwale z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08) stwierdził, iż nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 K.p § 1 i 3 K.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  01:10 25.11.2009

  ... sporu sądowego. Adresatem postanowień obligacyjnych są natomiast strony, które układ zawarły, a nie zatrudniony personel. Ich zasadniczym celem jest wzmocnienie gwarancji ... ewentualnych żądań stron układu, które nie mieszczą się w ramach spraw z zakresu prawa pracy wspomnianych w art. 476 K.p.c. Spory, które dotyczą materii zawartej w art. 240 § 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  13:41 18.11.2009

  ... ustawowe i rozszerzają zakres praw pracownika na jego korzyść. Bez wypowiedzenia Zawarcie porozumienia wywołuje określone skutki w treści stosunku pracy, powstałego w oparciu o warunki umowne wynikające z układu zbiorowego pracy. Warunki te- z mocy prawa- ulegają zawieszeniu na okres 3 lat (bądź krótszy). Pracodawca nie ma obowiązku wręczania ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy - postanowienia normatywne

  Układ zbiorowy pracy - postanowienia normatywne

  00:45 16.11.2009

  ... towarzyszą. Postanowienia niezwiązane z treścią stosunku pracy Nic nie stoi na przeszkodzie, aby układ zbiorowy pracy regulował również inne kwestie, niezwiązane z treścią stosunku pracy (tzw. trzecia część układu). Ustawodawca wymaga jednak, żeby zagadnienia te nie były uregulowane przepisami prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący (por ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Przejście zakładu pracy a układ zbiorowy

  Przejście zakładu pracy a układ zbiorowy

  10:28 13.11.2009

  ... i przez okres jednego roku nowemu pracodawcy nie wolno ich zmienić na mniej korzystne. Niesprzyjająca pracownikom zmiana treści umów ukształtowanych poprzez układ zbiorowy pracy może zatem nastąpić dopiero po upływie roku od dnia przejęcia. Pracodawca powinien dokonać tego w formie wypowiedzenia zmieniającego (por. art. 42 ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: