eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › układ zbiorowy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych: projekt zmian budzi kontrowersje

  10:00 28.03.2023

  ... miesięcy lub lat. Permanentne pozostawanie w sporach zbiorowych nie służy dialogowi społecznemu i osłabia możliwości prowadzenia rokowań - podkreśla prof. Jacek Męcina. Spór zbiorowy powinien toczyć się w miarę szybko i stronom powinno zależeć na dojściu do porozumienia. Dlatego Lewiatan popiera propozycję precyzyjnego określenia czasu trwania ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów zbiorowych, spory zbiorowe, spór zbiorowy, układ zbiorowy
 • Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  12:39 21.01.2022 PORADA

  Dzień dobry. Czy zmiana warunków pracy i płacy wymuszona zmianą ZUZP może wiązać się z obniżeniem kategorii zaszeregowania (z VII na VI), co powiązane jest z niższymi widełkami wynagrodzenia zasadniczego? Jednocześnie w wyniku zmian ZUZP poziom płacy zasadniczej wzrósł w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, warunki pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy i płacy
 • Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa

  Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa

  14:23 30.03.2017 PORADA

  W 2014 roku w marcu otrzymałam nagrodę jubileuszową za 20 lat. Powinnam ją otrzymać wcześniej, ale w 2014 roku udokumentowałam 20 letni staż (4 lata w rolnictwie, które zaliczono do nagrody). Czy w 2017 roku powinnam dostać nagrodę za 25 letni staż, czy dopiero w 2019 r., czy tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, staż pracy
 • Układy zbiorowe pracy

  Układy zbiorowe pracy

  15:29 02.12.2014

  ... być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Kompleksowo określają warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Układ zbiorowy zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony.WIĘCEJ

  Tematy: układy zbiorowe pracy, związki zawodowe, stosunek pracy, kodeks pracy
 • Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej

  Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej

  10:25 01.12.2014

  Negocjacje pomiędzy pracodawcą (lub związkiem pracodawców) a związkami zawodowymi, których celem jest ustalenie warunków zatrudnienia – między innymi płacy zasadniczej, urlopów, dodatków, nadgodzin czy warunków pracy. Negocjacje mogą być prowadzone na różnych poziomach – zarówno na poziomie zakładu, jak i całego kraju (w przypadku określonej ... WIĘCEJ

  Tematy: pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej, umowa zbiorowa, negocjacje, warunki zatrudnienia
 • Negocjacje zbiorowe

  Negocjacje zbiorowe

  16:03 26.11.2014

  Negocjacje prowadzone między pracodawcą lub grupą pracodawców a przedstawicielami pracowników (np. organizacjami pracowników). Ich zakres w sferze poruszanych zagadnień, stron negocjacji czy przebiegu rokowań regulowany jest prawnie. Cele negocjacji zbiorowych koncentrują się wokół ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz uregulowania ... WIĘCEJ

  Tematy: negocjacje zbiorowe, negocjacje, zasięg negocjacji, zakres negocjacji
 • Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  09:41 11.01.2010

  Rokowaniom prowadzącym do zawarcia układu zbiorowego pracy powinny towarzyszyć nie tylko umiejętności negocjacyjne stron, ale również stosowne przygotowanie merytoryczne, z którym wiąże się kwestia dostępu do informacji na temat sytuacji ekonomicznej zakładu pracy. Obowiązek przekazania tych informacji związkom zawodowym spoczywa na barkach ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, obowiązki pracodawcy
 • Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  10:31 07.01.2010

  Zawieraniu układu zbiorowego pracy powinna towarzyszyć wzajemna lojalność partnerów socjalnych. I nie jest to tylko pobożne życzenie, lecz zasada, którą statuują przepisy Kodeksu pracy. W istocie chodzi tu m.in. o prowadzenie rokowań w dobrej wierze oraz właściwy szacunek dla interesów drugiej strony układu oraz załogi. Zasada lojalności partnerów ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  01:14 28.11.2009

  ... , iż do czasu wydania orzeczenia stwierdzającego (bądź nie) reprezentatywność organizacji rokowania powinny być zawieszone. W przeciwnym razie należałoby uznać, że zawarty układ zbiorowy jest dotknięty wadą niewłaściwej reprezentacji po stronie pracowników.WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  00:44 27.11.2009

  Rozważmy następującą sytuację: w okresie zawieszenia postanowień układu zbiorowego pracy, jeden z pracowników spełnił wymagania do nagrody jubileuszowej. Rzecz w tym, że zawieszeniu uległy m.in. przepisy dotyczące przyznawania nagród i premii. Czy w takiej sytuacji pracownik z mocy prawa traci uprawnienia do tego świadczenia? Przypomnijmy, ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  01:10 25.11.2009

  ... oparciu o które pracownik może skutecznie dochodzić swych praw w trakcie ewentualnego sporu sądowego. Adresatem postanowień obligacyjnych są natomiast strony, które układ zawarły, a nie zatrudniony personel. Ich zasadniczym celem jest wzmocnienie gwarancji przestrzegania norm układowych. Postanowienia obligacyjne, ze względu na swój bezroszczeniowy ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  Zawieszenie układu zbiorowego pracy

  13:41 18.11.2009

  Trudna sytuacja ekonomiczna, która dopada zakład pracy, nie zawsze musi oznaczać ograniczenie jego działalności lub redukcję zatrudnienia. Pracodawca objęty układem zbiorowym pracy może wyprowadzić firmę na prostą, zawieszając czasowo stosowanie postanowień układu. Porozumienie w razie problemów ekonomicznych Możliwość zawieszenia układu ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: