eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stosunek pracy
 • Umowa o pracę czy B2B?

  Umowa o pracę czy B2B?

  00:35 22.05.2022

  ... dziwi. W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę obowiązuje tzw. stosunek pracy, a każda ze stron musi przestrzegać postanowień Kodeksu pracy. On zaś opiera się na założeniu, że pracownik ... zdrowotną (54%) największą zaletą umowy B2B według badanych jest elastyczny czas pracy (56%), zaś wadą - brak przywilejów gwarantowanych przez Kodeks pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, praca na etat, etat, B2B
 • Gotowość do pracy - co to oznacza w prawie pracy?

  Gotowość do pracy - co to oznacza w prawie pracy?

  00:22 24.02.2021

  ... stronami umowy o pracę – złożenia oświadczeń woli, pracownik mimo to nie stawił się do pracy, a pracodawca zaniechał rozwiązania takiej umowy o pracę, bowiem błędnie uznał, że wobec niestawienia się do pracy stosunek pracy nie został w ogóle nawiązany. WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACOWNIKOWI WYNAGRODZENIA Spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że ... WIĘCEJ

  Tematy: gotowość do pracy, prawo pracy, wynagrodzenie za pracę, świadczenie pracy
 • Czy wspólnik większościowy może pozostać pracownikiem spółki?

  Czy wspólnik większościowy może pozostać pracownikiem spółki?

  00:35 10.05.2020

  ... w świetle regulacji Kodeksu spółek handlowych. Co na to prawo pracy? Jak wspomniano powyżej, przepisy Kodeksu pracy definiują stosunek pracy za pomocą jego konstytutywnych cech: wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, wykonywanie pracy następuje w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Szczególnego ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik większościowy, wspólnik, wspólnicy, spółki
 • Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

  Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

  11:11 02.08.2019

  ... konieczne elementy stosunku pracy – bez choćby jednego z nich nie może być mowy o stosunku pracy. Jednocześnie, jednak gdy wszystkie elementy są spełnione, stosunek pracy faktycznie ... nie oznaczają, że umowa o pracę staje się jedynym rozwiązaniem. Stosunek pracy wciąż charakteryzuje się określonymi cechami, których niespełnienie sprawia, że o umowie ... WIĘCEJ

  Tematy: formy zatrudnienia, stosunek pracy, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne
 • Wykonywanie tych samych czynności, ale u innego pracodawcy

  Wykonywanie tych samych czynności, ale u innego pracodawcy

  09:04 24.04.2019 PORADA

  Dzień dobry, jestem na emeryturze górniczej i chcę założyć działalność gospodarczą. Uzyskiwałem przychody na podstawie stosunku pracy w ramach takich samych czynności, jakie zostaną określone w zakresie działalności gospodarczej. Teraz, prowadząc działalność gospodarczą, ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura górnicza, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, usługi elektryczne
 • Czy muszę się rozliczać?

  Czy muszę się rozliczać?

  18:52 01.03.2019 PORADA

  Witam, mam taki problem, pracowałem w 2017 roku w firmie, ale 6 grudnia 2017 roku została rozwiązana. W związku z tym w tym, w roku 2018 miałem jeden stosunek pracy, więc się z niego rozliczyłem elektronicznie. Tydzień później przyszedł mi PIT-11 ze stosunku pracy z firmy, w której ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2017, rozwiązanie umowy o pracę, rok 2018, PIT-11
 • Pracodawca nie opłacał składek ZUS

  Pracodawca nie opłacał składek ZUS

  11:56 05.02.2019 PORADA

  Witam, w ubiegłym roku pracowałam 4 miesiące "na czarno", tzn. bez umowy, u osoby która okazała się bardzo nieuczciwa i na dodatek nie wypłaciła mi w całości pieniędzy. Sprawę zgłosiłam do sądu pracy i sąd orzekł, że były pracodawca ma wypłacić zaległe pieniądze oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na czarno, zaległe wynagrodzenie, wynagrodzenie dla pracownika, stosunek pracy
 • Rolnik VAT-owiec, a rozliczenie PIT-11 ze stosunku pracy

  Rolnik VAT-owiec, a rozliczenie PIT-11 ze stosunku pracy

  14:25 14.01.2019 PORADA

  Witam, jestem rolnikiem VAT-owcem, ale jednak od kilku miesięcy podjąłem się pracy na umowę, dostałem dzisiaj PIT-11 i zastanawiam się, czy mogę normalnie złożyć jako osoba prywatna ten PIT-37? Czy to jest zależne od mojego VAT-u. Dodam jeszcze, że nie prowadzę żadnych działów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, rolnik, rozliczenia podatkowe
 • Dojazd do pracy prywatnym samochodem a koszty w rocznym PIT

  Dojazd do pracy prywatnym samochodem a koszty w rocznym PIT

  13:48 03.01.2019

  ... ma jednak najpopularniejszego rozwiązania, czyli dojazdu do pracy własnym samochodem. Załóżmy, że zakład pracy pracownika jest oddalony od jego miejsca zamieszkania o ... połączenia komunikacji publicznej, które umożliwiałyby podróżowanie nimi do oraz z pracy. W rezultacie pracownik z naszego przykładu w rocznym PIT uwzględni koszty uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, umowa o pracę
 • Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  12:53 27.04.2018

  ... Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych wynika, że dopuszczalne jest zatrudnienie osadzonego albo na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą, a sytuacje te należy rozróżnić, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Trzy dni zabrane z ciągłości stosunku pracy

  Trzy dni zabrane z ciągłości stosunku pracy

  13:39 12.04.2018 PORADA

  Witam, miałem pracę od listopada 2016 roku (co miesiąc przedłużaną umowę), tzw praca tymczasową do końca lutego 2018 roku. W styczniu 2018 roku miałem wypadek i poszedłem na zwolnienie, które trwało do 9 kwietnia. Dnia 10 kwietnia dostałem skierowanie na badanie wstępne do pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ciągłość zatrudnienia, stosunek pracy, umowa przedłużana co miesiąc, praca tymczasowa
 • Zmiana pracy w ciągu roku a zeznanie PIT

  Zmiana pracy w ciągu roku a zeznanie PIT

  09:34 06.04.2018 PORADA

  Dzień dobry, w sierpniu 2017 roku zmieniłam pracę (mam dwa PIT-y, na których zaznaczona jest opcja z jednego stosunku pracy). W starej pracy wypłatę miałem do 10. dnia każdego miesiąca, natomiast w nowej ostatniego dnia miesiąca. Spowodowało to, że w sierpniu otrzymałem dwie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana pracy, niedopłata podatku, nadpłata podatku, stosunek pracy
 • PIT-8C - rozliczenie za 2017 rok

  PIT-8C - rozliczenie za 2017 rok

  22:26 19.03.2018 PORADA

  W zeszłym roku miałem dwa źródła dochodów: ze stosunku pracy oraz wygraną w konkursie o kwocie nieco ponad 1000 zł. Organizator konkursu odprowadził podatek do US, otrzymałem kwotę netto na konto w banku. Otrzymałem niedawno PIT-8C od organizatora. Teraz jak wpisuję do PIT-a wygraną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nagrody, rozliczenie nagrody, stosunek pracy, niedopłata podatku
 • Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  13:19 08.06.2017

  ... nawiązania stosunku pracy. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy stosunek pracy, decyduje zawarcie odrębnej umowy. Podobnie dzieje się w przypadku odwołania pracownika z funkcji w zarządzie spółki. Wskutek odwołania ustaje tylko stosunek organizacyjnoprawny, a stosunek pracy trwa do czasu, aż zostanie rozwiązany w trybie przepisów prawa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, zarząd spółki, stosunek pracy, powołanie członka zarządu
 • Umowa o pracę. Czy na pewno lepsza niż zlecenie?

  Umowa o pracę. Czy na pewno lepsza niż zlecenie?

  11:01 11.05.2017

  ... w rzeczywistości istniał stosunek pracy może powodować dotkliwe konsekwencje finansowe, wynikające z zastosowania do nich obowiązków z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. W szczególności pracodawca będzie musiał zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne od stosunku pracy, a niekiedy wypłacić świadczenia ze stosunku pracy, np ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zatrudnienie
 • Czy zachodzi stosunek pracy?

  Czy zachodzi stosunek pracy?

  19:13 27.04.2017 PORADA

  Jestem zatrudniony na pół etatu w spółce cywilnej, której wspólnik ma jeszcze swoją firmę X - jednoosobową działalność gospodarczą. Czy wobec tej firmy X zachodzi stosunek pracy ze mną? WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza, stosunek pracy
 • Kiedy ustanie mój stosunek pracy?

  Kiedy ustanie mój stosunek pracy?

  13:08 08.04.2017 PORADA

  Witam serdecznie, potrzebuję informacji na temat wypowiedzenia. Jeżeli złożę je 18 kwietnia, to kiedy ustanie mój stosunek pracy? Dodam, że obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Dodatkowo czy ma znaczenie godzina i forma złożenia wypowiedzenia? Moje kierownictwo znajduje ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia, stosunek pracy, warunki wypowiedzenia umowy
 • Zatrudnienie nowego pracownika

  Zatrudnienie nowego pracownika

  08:30 23.03.2017 PORADA

  Pracownik złożył pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, obowiązujący go okres wypowiedzenia, to trzy miesiące. Pytanie: czy pracodawca podczas trwania okresu wypowiedzenia pracownika może ogłosić konkurs na jego stanowisko, a następnie zatrudnić nowego kandydata ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie pracowników, wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

  Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

  12:12 08.06.2016

  ... są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Przepis art. 12 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, umowa o pracę
 • Umowa prorogacyjna między pracownikiem a pracodawcą

  Umowa prorogacyjna między pracownikiem a pracodawcą

  15:27 18.05.2015

  ... nastąpić w osobnym dokumencie, bądź stanowić element właściwej umowy regulującej określony stosunek prawny. W ramach umownego określenia właściwości sądu w praktyce możliwe są dwa ... cywilnego nie daje podstaw do przyjęcia, że modyfikacja przez strony stosunku pracy zasad określonych w art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego jest niedopuszczalna. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa prorogacyjna, stosunek pracy, umowa o pracę, strony umowy

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: