eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Czy muszę podpisać aneks do umowy będąc na l4 w ciąży

  Czy muszę podpisać aneks do umowy będąc na l4 w ciąży

  03:58 12.01.2023 PORADA

  Witam. Obecnie jestem na L4 ciążowym. Oddział firmy, w którym pracuję, przejmuje nowy właściciel i wszyscy pracownicy tego oddziału mają przejść pod niego podpisując aneksy do umów. Moja firma zamyka tylko ten jeden oddział a reszta pozostaje bez zmian. Czy będąc w ciąży i na ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, zwolnienie lekarskie, L4
 • Zaległy urlop wypoczynkowy po przejściu do innego pracodawcy.

  Zaległy urlop wypoczynkowy po przejściu do innego pracodawcy.

  13:58 15.05.2021 PORADA

  Witam. W dniu dzisiejszym 15.05.2021 otrzymałem świadectwo pracy i nową umowę o pracę z datą 01.04.2021, w świadectwie pracy w pkt 4a, stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania podano; powołanie u innego pracodawcy - Art. 23 z indeksem górnym 1 paragraf 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Urlop macierzyński, a tarcza antykryzysowa

  Urlop macierzyński, a tarcza antykryzysowa

  23:12 17.06.2020 PORADA

  Dzień dobry, jestem w ciąży i od lutego przebywam na L4. Firma, w której pracuję, przyjęła tarczę antykryzysową i obniżyła etaty do 80% do końca sierpnia. W lipcu mam termin porodu. Czy urlop macierzyński będę miała naliczany od 80% wynagrodzenia? Dodatkowo co będzie jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: tarcza antykryzysowa, koronawirus, COVID-19, zmniejszenie etatu
 • Zmiana pracodawcy

  Zmiana pracodawcy

  07:13 30.04.2018 PORADA

  Witam, moja sytuacja wygląda następująco. Byłam zatrudniona przez agencję pracy od 25 miesięcy. Obecnie firma, dla której pracujemy postanowiła zmienić agencję. Nie musimy wykonywać nowych badań lekarskich itd., bo wszystko przechodzi ze starej agencji do nowej. Ale firma ma nowy NIP ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, ciąża, zmiana pracodawcy
 • Wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy

  16:24 17.03.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dot. wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony (1 miesiąc wypowiedzenia). Pod koniec marca chciałbym złożyć wypowiedzenie, aby okres wypowiedzenia skończył się w kwietniu, jednak otrzymaliśmy pismo, że z dniem 1 kwietnia następuje przejście zakładu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, treść wypowiedzenia umowy, warunki wypowiedzenia umowy, umowa na czas określony
 • Przedłużenie i nowa umowa o pracę na L4 w ciąży

  Przedłużenie i nowa umowa o pracę na L4 w ciąży

  01:29 16.12.2017 PORADA

  Witam serdecznie, mam umowę o pracę na czas określony do czerwca 2018. Jestem w 6. miesiącu ciąży, a obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. W styczniu 2018 r. firma, w której pracuję wprowadza pracownikom nowe umowy do podpisania (ze względu na wykupienie firmy - zmianę pracodawcy). ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, przedłużenie umowy o pracę, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Artykuł 23 kodeksu pracy a niepełny wymiar zatrudnienia po urlopie wychowawczym

  Artykuł 23 kodeksu pracy a niepełny wymiar zatrudnienia po urlopie wychowawczym

  12:27 13.12.2017 PORADA

  Dzień dobry, po urlopie wychowawczym poprosiłam o skrócenie czasu pracy do 7/8, na co pracodawca przystał. Pracodawca w grudniu wręczył w grudniu dokument o przejęciu pracowników przez inną spółkę z grupy. Nastąpi to od 1 stycznia na zasadzie wydzielenia części zakładu oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 23 kodeksu pracy, 7/8 etatu, zmniejszenie etatu, zmiana warunków pracy
 • Zmiana właściciela firmy, a umowa lojalnościowa

  Zmiana właściciela firmy, a umowa lojalnościowa

  18:07 10.08.2017 PORADA

  Witam, w przedsiębiorstwie, w którym pracuję, z dniem 1.08 została wyodrębniona spółka, do której zostałem przeniesiony wraz z kilkoma pracownikami z mojego pionu. Podpisałem dokument, w którym jasno opisany tryb mojego wypowiedzenia, gdybym jednak postanowił opuścić nową ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, umowa lojalnościowa, lojalka, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i zaległy urlop wypoczynkowy, gdy podpisałem nową umowę

  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i zaległy urlop wypoczynkowy, gdy podpisałem nową umowę

  21:19 03.04.2017 PORADA

  Mój były pracodawca sprzedał firmę wraz z pracownikami zgodnie z art. 23(1) Kodeksu Pracy. Zostaliśmy o tym poinformowani na piśmie na miesiąc przed zmianą, acz w bardzo oszczędnych słowach - żadnych szczegółów odnośnie nowych warunków zatrudnienia itd. W dniu przejęcia firmy nowy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana właściciela firmy, zaległy urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop
 • Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży?

  Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży?

  08:40 16.03.2017 PORADA

  Dzień dobry, obecnie jestem w 5. miesiącu ciąży i mam umowę na czas nieokreślony od 6 lat. Firma w której pracuję, została wykupiona przez inną i zmieniają wszystkim umowy, poprzez zmianę z czasu nieokreślonego na rok. Czy mi również mogą wprowadzić taką zmianę mimo, że jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, umowa na czas nieokreślony, ciąża
 • Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  00:40 03.11.2015

  ... pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie wskazanych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. I jest to jedyne prawo pracownika, bo tak naprawdę jest to czas na ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, ochrona przed zwolnieniem, zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  09:11 28.09.2015

  ... , jeżeli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nastąpiło na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikowi do okresu zatrudnienia u nowego pracodawcy dolicza się okres przepracowany u poprzedniego. Przydatne linki: Kodeks pracy Mieć na uwadze także należy to, że przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia umowy o pracę, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, umowy o pracę
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  11:34 21.07.2015

  ... jedynie ze stosunków pracy oraz art. 231 § 2 k.p., statuującego solidarną odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.” (Twardowska – Mędrek I., „Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę” Lex, Wolters Kluwer business Warszawa 2011, str. 273). Przydatne linki: Kodeks pracy Co zatem wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  13:08 02.06.2011

  ... pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Norma ta jest skorelowana z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. Pojęciem zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie zakładu pracy, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę
 • Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  12:31 04.05.2010

  ... mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia, czy też nowy szef może ich go pozbawić? Kwestie związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę podlegają regulacjom art. 23 K.p. W myśl tego przepisu, przejęcie firmy powoduje, że nowy szef staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy, które dotychczas łączyły „starego” pracodawcę z personelem ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzeń, trzynastki
 • Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  10:12 27.04.2010

  ... niektórych tematów związanych z transferem firmy prezentowane jest w aktualnym orzecznictwie. Czym w istocie jest „przejście”? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Ustawodawca nie wyjaśnia terminu „przejście”, wskazuje się jednak, że ma on dość szerokie znaczenie (np. kupno, faktyczne przejęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy, Sąd Najwyższy
 • Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  01:10 05.04.2010

  ... pracodawcę w razie przejścia na niego tych jednostek organizacyjnych jako części zakładu pracy. Ponadto, nie można mówić o przejściu pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23 § 1 K.p., jeżeli nie był on zatrudniony w przejętej części zakładu pracy i został ,,przekazany" w dacie późniejszej niż przejęcie wydzielonej części zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy
 • Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  00:45 04.03.2010

  ... na to, że nie był stroną zawartego porozumienia. Dlaczego? Otóż, zgodnie z opinią wyrażoną przez SN w wyroku z 4 lutego 2008 r. (I PK 193/07, OSNP 2009, Nr 7-8, poz. 91), strony stosunku pracy mogą obniżyć wynagrodzenie pracownika na czas oznaczony do momentu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Nic zatem nie stoi na ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenia pracowników
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  08:54 24.02.2010

  ... pracy zawartych w umowie o pracę o ten obowiązek. W takiej sytuacji nie wynika on bowiem ani z treści umowy o pracę, ani też z jakiegokolwiek przepisu prawa pracy. W konsekwencji tego umowa o dofinansowanie dokształcania zostaje pozbawiona charakteru pracowniczego i w przypadku przejęcia zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie pracowników
 • Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  09:25 28.01.2010

  ... dział, w którym pracuje ma innego szefa. Co to oznacza? Czy pracownik ma prawo uznać, że zmiana pracodawcy nie nastąpiła? Do kogo ma kierować ewentualne roszczenia związane ze stosunkiem pracy? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Pod użytym przez ustawodawcę terminem „przejście” kryje się m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy, kodeks pracy

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: