eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kara dla pracownika
 • Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  14:07 18.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, mam takie pytanie: zostałem w kwietniu 2020 r. ukarany karą nagany z wpisem do akt. W lutym 2021 r. pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie pracy i wprowadził do regulaminu zapis: "nagroda jubileuszowa nie przysługuje pracownikowi wobec którego w okresie 2 lat przed ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników
 • Umowa zlecenie a nałożona kara

  Umowa zlecenie a nałożona kara

  22:42 23.06.2021 PORADA

  Dzień dobry.  Pracowałam na umowę zlecenie.  Nie zgodziłam się na "bycie kablem szefa", to zostałam zmuszona w atmosferze krzyku, zastraszania przez pracodawcę, ubliżania przy innym pracowniku do podpisania przygotowanego pisma, w którym mam nałożoną karę finansową oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, posądzenie o kradzież, umowa zlecenie, oskarżenie o kradzież
 • Kara nagany

  Kara nagany

  23:17 19.02.2021 PORADA

  Witam,  Dostałem karę nagany, której teść brzmi: Na podstawie art. 108kp oraz 114kp z powodu nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Czy pracodawca powinien podać konkretny dzień, w którym niedopełniłem swoich obowiązków i czy może być tak, że nie podał jakich ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana dla pracownika, kara dla pracownika, kara porządkowa, nagana
 • Zakaz wypowiadania się w mediach

  Zakaz wypowiadania się w mediach

  13:26 16.07.2020 PORADA

  Czy zakaz wypowiadania się w mediach należy uznać za rodzaj kary porządkowej? Jakiś czas temu udzieliłem w mediach informacji niezgodnych z linią dyrekcji. Otrzymałem karę upomnienia, a po wszystkim zakaz wypowiadania się w mediach. Czy w związku z tym ów zakaz można uznać za ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kara porządkowa, upomnienie, media
 • Nagana a kilkudniowe zwolnienie lekarskie

  Nagana a kilkudniowe zwolnienie lekarskie

  21:22 01.06.2020 PORADA

  Dzień dobry, Co prawda kwestia nagany w kontekście zwolnienia lekarskiego była przerabiana, ale mój  przypadek jest szczególny. Otrzymałem naganę po upływie 20 dni od zaistnienia incydentu (i poinformowaniu o tym pracodawcy), a w międzyczasie byłem na zwolnieniu od 3 do 11 dnia po ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana dla pracownika, zwolnienie lekarskie, nagana, L4
 • Jakie kary dla pracownika?

  Jakie kary dla pracownika?

  00:41 20.05.2019

  ... dla pracownika (Sł. Prac. 1978, Nr 1, s. 8). Obowiązek wysłuchania pracownika przed zastosowaniem kary oznacza konieczność podjęcia przez pracodawcę odpowiednich czynności w celu umożliwienia pracownikowi złożenia wyjaśnienia. Pracodawca może też zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara dla pracownika
 • Złamanie zakazu konkurencji po powrocie z macierzyńskiego

  Złamanie zakazu konkurencji po powrocie z macierzyńskiego

  22:28 19.05.2018 PORADA

  Witam, moja sytuacja to: - umowa o pracę - 3 miesiace wypowiedzenia - roczny zakaz konkurencji - kara za złamanie określona jako % od wysokości "wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia u pracodawcy" Co w sytuacji, kiedy wracam z ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, zakaz konkurencji, złamanie zakazu konkurencji, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Kara za pracę "na czarno"

  Kara za pracę "na czarno"

  08:28 29.11.2017 PORADA

  Pracownik pracował przez 2 miesiące na 1/2 etatu, a pozostałe dni w tych 2 miesiącach "na czarno". Chcę to zgłosić do US. Co musi zrobić i jaką kare musi zapłacić za ten okres? WIĘCEJ

  Tematy: praca na czarno, praca bez umowy, praca na pół etatu, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Jaka karę może wyznaczyć pracodawca za podpisanie listy obecności za cały miesiąc z góry?

  Jaka karę może wyznaczyć pracodawca za podpisanie listy obecności za cały miesiąc z góry?

  00:00 15.06.2017 PORADA

  Za podpisanie listy obecności prezes zakładu ukarał mnie naganą. Listę podpisałem do końca miesiąca. Uznał, że jest to fałszowanie dokumentów. WIĘCEJ

  Tematy: lista obecności, lista obecności pracowników, nagana dla pracownika, nagana
 • Zwolnienie dyscyplinarne i kara 1000 zł

  Zwolnienie dyscyplinarne i kara 1000 zł

  14:20 13.06.2017 PORADA

  Witam, pracuję w agencji ochrony Solid Security na umowę zlecenie,i mam pewien problem. Poinformowałem z wyprzedzeniem przełożonego, że nie mogę zjawić się danego dnia i oczywiście nie było mnie tego dnia w pracy, z powodu złego samopoczucia Teraz dostanę grzywnę za ten ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, nieobecność w pracy, zwolnienie dyscyplinarne, kara dla pracownika
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... może nałożyć na pracownika innej kary niż kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna. Ta ostatnia może zostać nałożona na pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów p.poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Czy otrzymam PIT z firmy, w której zabrali to co zarobiłam?

  Czy otrzymam PIT z firmy, w której zabrali to co zarobiłam?

  11:29 03.03.2016 PORADA

  Witam, w zeszłym roku pracowałam kilka dni za granicą jako opiekunka, jednak zrezygnowałam i nałożyli (firma) na mnie karę. Zabrali to, co zarobilam. W związku z tym czy otrzymam PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, praca za granicą, dochody z zagranicy, opiekunka
 • Kara porządkowa: kiedy i za co?

  Kara porządkowa: kiedy i za co?

  11:31 25.03.2014

  ... pracowniczych na kary majątkowe (kara pieniężna) i niemajątkowe (kara upomnienia lub naganny). Wspomniany katalog kar jest wykazem zamkniętym. Pracodawca nie może stosować innych rodzajów kar porządkowych niż wymienione w kodeksie pracy. Upomnienie i naganę stosujemy w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika określonej organizacji i porządku ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  10:10 12.11.2013

  ... Po pierwsze, kara porządkowa może być zastosowana w stosunku do pracownika jedynie przez okres 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika, ale nie później niż 3 miesiące od daty samego zdarzenia. Są to terminy dla pracodawcy nieprzekraczalne. Jeśli zostaną przekroczone, wówczas kara zostanie uchylona ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, obowiązki pracownika, kara dla pracownika
 • Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  00:10 08.09.2012

  ... ich wartość jest obniżona dla kontrahenta (odbiorcy). W zależności od konkretnego przypadku wadliwego wykonania przez pracownika produktów lub usług: pracodawca będzie mógł uznać, że pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie albo wynagrodzenie zostanie obniżone, czy też pracodawca zażąda od pracownika usunięcia wad towaru bez prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie obowiązków pracowniczych, kara dla pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, potrącenia z wynagrodzeń
 • Kara pieniężna za naruszenie porządku

  Kara pieniężna za naruszenie porządku

  00:25 07.07.2012

  ... dla tego rodzaju potrąceń (dla wymienionego pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: kara finansowa, kara pieniężna, naruszenie porządku, kara dla pracownika
 • Jak stosować kary porządkowe?

  Jak stosować kary porządkowe?

  13:12 21.04.2011

  ... wobec takiego pracownika innych form odpowiedzialności np. odpowiedzialności materialnej (jeśli pracownik swym nagannym zachowaniem wyrządził szkodę pracodawcy), odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej (jeżeli zachowanie się pracownika zawiera znamiona przestępstwa lub wykroczenia), odpowiedzialności zawodowej. Kara pieniężna polega ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kara porządkowa, kary porządkowe
 • Mobbing i kara porządkowa a prawa pracownika

  Mobbing i kara porządkowa a prawa pracownika

  10:15 10.09.2010

  ... Kara nagany jest karą porządkową, którą pracodawca może zastosować w ściśle określonych przypadkach, tj. w razie nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji ... . 5. Mobbing może skutkować zadośćuczynieniem lub odszkodowaniem dla pracownika Warto zauważyć, iż w sytuacji, w której mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia, może ... WIĘCEJ

  Tematy: mobbing w pracy, mobbing, prawa pracownika, kara porządkowa
 • Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  09:40 21.05.2010

  ... w zdobyciu lepszej posady może okazać się kara porządkowa, którą nałożono na niego przed siedmioma miesiącami. Czy ... nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy. Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej łączy się m.in. z umieszczeniem w jego ... świadomość, że jego wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. W praktyce oznacza to, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  13:13 07.05.2010

  ... kara może być zastosowana jedynie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Warto dodać, że jest to wymóg kategoryczny. W opinii SN (por. uzasadnienie wyroku z 4 marca 1999 r., I PKN 605/98, OSNAPiUS 2000, Nr 8, poz. 307), instytucja ,,wysłuchania pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: