eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › regulamin pracy
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  11:27 07.04.2023

  ... obowiązki: wprowadzenie regulaminu wynagradzania ustalającego warunki wynagradzania za pracę (art. 772 § 1 kodeksu pracy, Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19, dalej k.p.); wprowadzenie regulaminu pracy ustalającego organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, chyba że w tym zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, PFRON
 • Regulamin pracy. Jakie kary grożą pracodawcom za naruszenia?

  Regulamin pracy. Jakie kary grożą pracodawcom za naruszenia?

  11:56 30.12.2022

  ... w hierarchii źródła prawa pracy. Czyli pracodawca może zawrzeć w regulaminie pracy bardziej korzystne dla pracownika ustalenia niż przewiduje Kodeks pracy (np. dłuższy wymiar urlopu), ale mniej korzystnych już nie. Regulamin pracy ze związkami zawodowymi lub bez Przepis art. 104 K.p. stanowi, że regulamin pracy pracodawca ustala w uzgodnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, prawo pracy, obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  10:28 21.07.2022

  ... piętnastokrotności minimalnego, ustalanego wynagrodzenia za pracę. Liczba zatrudnionych pracowników w kontekście regulaminu pracy, wynagradzania i FGŚS Jeżeli pracodawca zatrudnia minimum 20 i mniej niż 50 pracowników, musi wprowadzić regulamin pracy i wynagradzania pod warunkiem, że z takim żądaniem wystąpi zakładowa organizacja związkowa ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia społeczne, PFRON, wpłaty na PFRON
 • Po uregulowaniu pracy zdalnej ruszą masowe kontrole PIP?

  Po uregulowaniu pracy zdalnej ruszą masowe kontrole PIP?

  09:50 04.10.2021

  ... oraz wypłacanie ekwiwalentów za zużycie energii elektrycznej podczas pracy – mówi Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. Głównymi założeniami propozycji zmian w Kodeksie pracy jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej. Będzie to wymagało od pracodawców stosujących ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zdalna, telepraca, kodeks pracy, kontrola PIP
 • Powrót do pracy po macierzyńskim a zmiany godzin

  Powrót do pracy po macierzyńskim a zmiany godzin

  12:30 28.08.2020 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc. Od 1.09 wracam do pracy. Kobieta, która mnie zastępowała, zostaje również w pracy. Przydzielono nam nowe obowiązki, ale co najgorsze nowe godziny pracy... Wcześniej pracowałam od 8-16, teraz kazano nam się dogadać między sobą od której będziemy pracować ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, godziny pracy, czas pracy, harmonogram czasu pracy
 • Czy można zmienić zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, z pozostawieniem nazwy

  Czy można zmienić zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, z pozostawieniem nazwy

  12:00 26.05.2020 PORADA

  Czy można zmienić wicedyrektorowi zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, zmieniając regulamin organizacyjny i wręczając zakres obowiązków referenta z nazewnictwem wicedyrektor? Jestem w okresie chronionym. WIĘCEJ

  Tematy: zakres obowiązków pracownika, stanowisko pracy, obowiązki pracownika, zmiana zakresu obowiązków
 • Zapis w umowie o pracę

  Zapis w umowie o pracę

  10:52 16.01.2020 PORADA

  W umowie o pracę została zawarta adnotacja, że pracownik zgadza się z treścią regulaminu pracy. W zakładzie nie ma jednak regulaminu pracy a przekazywana jest informacja o warunkach zatrudnienia. Czy jest to istotny błąd? WIĘCEJ

  Tematy: treść umowy o pracę, regulamin pracy, warunki zatrudnienia, zatrudnianie pracowników
 • Czy praca i miłość idą w parze?

  Czy praca i miłość idą w parze?

  09:49 19.02.2019

  ... ”, aktywni zawodowo Polacy mają dość klarownie zdefiniowane podejście do związków w pracy i generalnie nie widzą w nich nic złego. 71 proc. wychodzi z założenia ... , gdzie jedna piąta przedsiębiorstw, już w 2004 roku, wprowadziła wewnętrzny regulamin zakazujący romansów i związków pomiędzy pracownikami – zaznacza Magda Dąbrowska. Z jednego ... WIĘCEJ

  Tematy: praca, romans w biurze, praca zawodowa, romans w pracy
 • Szkolenie BHP

  Szkolenie BHP

  12:32 25.05.2018 PORADA

  Witam, mam taką sytuację. Pracodawca w czwartek na zmianie od 14 do 22 mówi mi dziś pracujesz do 19, bo jutro jest szkolenie BHP na 6 rano i każe mi odrabiać te 3 godziny z czwartku. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że odmówiłem tego szkolenia, bo nie będę odrabiał zwykłych ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolenia BHP pracowników, zasady BHP, regulamin pracy, czas pracy
 • Używanie komórki prywatnej w godzinach pracy

  Używanie komórki prywatnej w godzinach pracy

  09:40 16.05.2018 PORADA

  Dzień dobry! Pracodawca mojego partnera planuje wprowadzić zakaz używania telefonu prywatnego w godzinach pracy. Zgodnie z pozyskaną przeze mnie wiedzą ma do tego prawo, o ile wprowadzi tą zasadę w ramach regulaminu pracy lub zapisze to umowie. Czy wprowadzenie zakazu ustnie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: komórka prywatna, używanie komórki prywatnej w godzinach pracy, czas pracy, godziny pracy
 • Praca po 9 godzin dziennie – umowa na 8 godzin

  Praca po 9 godzin dziennie – umowa na 8 godzin

  06:43 04.01.2018 PORADA

  Witam, czy pracodawca ma prawo kazać mi siedzieć w pracy po 9 godzin dziennie, kiedy na umowie mam 8 godzin? Kierownik tłumaczy to godzinną przerwą. Praca jest przy komputerze przez cały dzień, do tego zdarza się, że jeszcze zostajemy dłużej. Moje pytanie brzmi czy ta dodatkowa godzina ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, godziny pracy, przerwa w pracy, grafik pracy
 • L4 i zasiłek macierzyński a średnia wynagrodzenia

  L4 i zasiłek macierzyński a średnia wynagrodzenia

  11:29 19.10.2017 PORADA

  Witam, jestem w ciąży, w tym momencie nadal pracuję, ale w końcu będę musiała przejść na L4. Na chwilę obecną otrzymuje wynagrodzenie miesięczne premie uznaniową co miesiąc. Na umowie o pracę jest wpisana ona jako "premia uznaniowa do 12% wynagrodzenia podstawowego". W ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, zasiłek macierzyński, podstawa wymiaru zasiłku, aneks do umowy
 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej

  Czas pracy osoby niepełnosprawnej

  16:28 25.08.2017 PORADA

  Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem. Nie mogę więc pracować w godzinach nocnych, zatem moje pytanie brzmi: od której mam zaczynać pierwszą zmianę? Dodam, że drugą zmianę mam od godz. 14 do 21. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: osoba niepełnosprawna, umiarkowany stopień niepełnosprawności, czas pracy, godziny pracy
 • Palenie papierosów poza wyznaczonymi przerwami

  Palenie papierosów poza wyznaczonymi przerwami

  08:54 24.08.2017 PORADA

  Jakiś czas temu pracodawca wprowadził obowiązek rejestrowania wyjść na papierosa w celu rozliczenia tego czasu (każde wyjście z automatu nalicza 10 min przerwy). Ostatnim czasem pracodawca rozpoczął skrupulatne kontrolowanie pracowników poprzez przegląd kamer, gdyż jego zdaniem nie ... WIĘCEJ

  Tematy: palenie papierosów, palarnie, czas pracy, godziny pracy
 • Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  12:10 29.06.2017

  ... obowiązujący regulamin pracy lub wynagradzania, powinni postąpić tak jak w sytuacji, w której chcieliby taki regulamin wprowadzić. W obu przypadkach najlepszy rozwiązaniem jest wprowadzanie zmian w uzgodnieniu z pracownikami - mówi Cezary Karolczyk, ekspert z obszaru kadr i płac w Sage. Po co nam regulaminy pracy Regulamin pracy to normatywny ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, prawo pracy, porady dla pracodawcy
 • Artykuł 23 KP a przywileje pracowników

  Artykuł 23 KP a przywileje pracowników

  11:29 21.06.2017 PORADA

  Witam, pewna osoba pracowała w firmie energetycznej, w której 14 sierpnia (dzień energetyka) był dniem wolnym od pracy. Osoba ta przeszła do innej firmy na podstawie art. 23 KP. Moje pytanie brzmi czy wolne w dniu 14 sierpnia też przysługuje w ramach przywilejów pracowniczych? WIĘCEJ

  Tematy: art. 23 kodeksu pracy, kodeks pracy, dzień wolny od pracy, prawo pracy
 • Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  08:12 30.12.2014

  ... , negatywne stanowisko. Aby nowy regulamin mógł wejść w życie, szef firmy jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie pracowników. Musi dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną ilość egzemplarzy regulaminu, jak również udostępnić tekst regulacji do wglądu na wypadek żądania strony stosunku pracy. Powyższa regulacja wchodzi w życie ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie za pracę, uprawnienia pracodawcy
 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy

  12:26 02.12.2014

  ... zarówno pracodawcy, jak i pracowników, musi także zawierać informację o karach porządkowych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. Co ważne – nie może być mniej korzystny dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Ustalany jest przez pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (chyba ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, akt normatywny, kodeks pracy, zakładowy regulamin pracy
 • Czy romans w pracy ma szanse na happy end?

  Czy romans w pracy ma szanse na happy end?

  11:12 14.02.2014

  ... Prawdopodobnie tak, ale ilość czasu jaką spędza dzisiejszy pracownik w pracy sprawia, że rzeczywiście najłatwiej jest poznać kogoś w pracy. Poznać i się zakochać – widzi się tę osobę przecież ... lat temu przeprowadził serwis Praca.pl wynika, że 30% pracowników w czasie pracy fantazjuje o seksie w biurze. Nic zatem dziwnego, że część pracowników swoje ... WIĘCEJ

  Tematy: praca, romans w biurze, praca zawodowa, romans w pracy
 • Jak rozliczyć prywatne wyjścia pracowników?

  Jak rozliczyć prywatne wyjścia pracowników?

  13:23 08.05.2012

  ... . Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy, a tak jest w przedstawionej sytuacji, zasady rozliczania prywatnych wyjść powinni uregulować właśnie w tym dokumencie. Jeżeli rozliczenie ma następować poprzez odpracowanie wyjść, warto tam zapisać, że czas odpracowania zwolnień od pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych oraz ustalić ... WIĘCEJ

  Tematy: wyjścia prywatne w czasie pracy, czas pracy, wyjście z pracy, prywatne wyjście

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: