eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia na rzecz pracowników
 • Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  12:33 28.12.2020

  ... na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  13:50 01.12.2020

  ... pracowników opłatami z tytułu korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Ponosi ona też wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa. Spółka zadała pytanie, czy zryczałtowana wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  13:44 14.10.2020

  ... 2015 r. możliwość określenia wartości tego świadczenia w formie zryczałtowanej. Tak więc wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia, jaką należy przypisać pracownikowi z ... służbowego” nie zostało w ustawie zdefiniowane. W orzecznictwie zwrócono uwagę na konieczność powołania się na rozumienie tego pojęcia w języku potocznym (np. wyrok NSA z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  12:50 23.09.2020

  ... świadczenia musiałaby mieć jednoznaczną podstawę normatywną, której brak, podczas gdy ma ją formuła przeciwna – bazująca na ryczałcie obejmującym wszystkie elementy składające się na to świadczenie. Nie sposób zatem zgodzić się z argumentacją w istocie negującą ryczałtowy model rozpoznawania wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika jest opodatkowany

  Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika jest opodatkowany

  13:40 03.09.2020

  ... na pracodawcę obowiązek zwrotu pracownikowi tych kosztów. Wobec powyższego dokonany na rzecz pracowników zwrot poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania, na podstawie właściwej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych związanych z działalnością Urzędu Gminy, stanowi po stronie pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Termin wypłaty wczasów pod gruszą

  Termin wypłaty wczasów pod gruszą

  08:58 21.08.2020 PORADA

  Pracownik na przełomie kwietnia i maja był na urlopie. Wypisał wniosek o przyznanie wczasów pod gruszą. Osoba odpowiedzialna za przelewy przeoczyła ten wniosek i dopiero teraz zauważyła, że przelew nie został zrobiony. Pracownik o dziwo nie zgłosił faktu, że nie otrzymał pieniędzy ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, świadczenia z ZFŚS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników
 • Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  05:11 25.12.2019

  ... będzie udostępniać pracownikom nieodpłatnie samochody służbowe na cele prywatne, Wydatki Eksploatacyjne (związane z samochodami osobowymi, wykorzystywanymi przez pracowników Wnioskodawcy zarówno do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych tych pracowników) ponoszone przez Spółkę będą objęte ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  11:24 02.08.2019

  ... w wyniku zwykłego korzystania z pojazdu. Spółka zadała pytanie, czy wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • ZFŚS: 500+ tworzy dochód?

  ZFŚS: 500+ tworzy dochód?

  09:39 28.06.2019

  ... takie nie wlicza się do „dochodu”, nie oznacza że nie wpływa na sytuację życiową osoby uprawnionej. Oczywiście pokreślenia wymaga, że pracodawca nie może zmusić swoich pracowników do złożenia oświadczenia o pobieraniu świadczenia 500+ pod rygorem rozwiązania umowy czy też gorszego traktowania. Złożenie oświadczenia jest ... WIĘCEJ

  Tematy: 500+, 500 plus, dochód, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  13:11 29.04.2019

  ... samochód nie spełnia swojej funkcji, z ryczałtu ma być wyłączone. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykułach: Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie ... obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia.(…)” Wcześniej NSA orzekał identycznie w wyrokach z 28 września 2018 r., sygn. akt II FSK ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Umowa zlecenie: kilometrówka zwolniona z podatku

  Umowa zlecenie: kilometrówka zwolniona z podatku

  09:39 13.02.2019

  ... na rzecz zleceniobiorcy za przejechane kilometry w celu realizacji czynności służbowym ... , osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Czy przysługują mi zaległe "wakacje pod gruszą", jeśli przebywałam wówczas na zwolnieniu lekarskim?

  Czy przysługują mi zaległe "wakacje pod gruszą", jeśli przebywałam wówczas na zwolnieniu lekarskim?

  21:45 16.04.2018 PORADA

  W 2016 roku dowiedziałam, się że jestem w ciąży, o czym poinformowałam kierownictwo mojego zakładu pracy, jednak z uwagi na substancje niebezpieczne wykorzystywane na jego terenie, zmuszona byłam pójść na zwolnienie lekarskie (wykorzystałam wówczas urlop - 14 dni pod rząd - i ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, świadczenia na rzecz pracowników, zwolnienie lekarskie, ciąża
 • Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  10:17 07.12.2017 PORADA

  Witam, od kwietnia zaczęłam nową pracę, jest to moja pierwsza praca na umowę o pracę. Nie mam rodziny i stąd moje pytanie: co w takim razie mogę wpisać w uzasadnieniu w takim wniosku o wczasy pod gruszą? Z góry dziękuję za pomoc. :)  WIĘCEJ

  Tematy: pierwsza praca, wczasy pod gruszą, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z ZFŚS
 • Wczasy pod gruszą. Dla kogo?

  Wczasy pod gruszą. Dla kogo?

  17:27 28.08.2017 PORADA

  Pracuję w swojej firmie od stycznia. Najpierw umowa zlecenie, teraz od 4 mać umowa o pracę. Czy należy mi się świadczenie socjalne zwane wczasami pod gruszą? Dodam, że już mam wypracowane urlop 10-dniowy. U mnie w zakładzie twierdzą, że dopiero po roku można się ubiegać, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, umowa zlecenia, umowa zlecenia, świadczenia z ZFŚS
 • Wczasy pod gruszą dla zatrudnionych w trakcie roku

  Wczasy pod gruszą dla zatrudnionych w trakcie roku

  09:13 16.12.2016 PORADA

  Witam, mam wątpliwość dotyczącą świadczeń dla pracowników: Jak powszechnie wiadomo w sytuacji, w której nie tworzy się ZFŚS po spełnieniu założenia ustawowego tj. wykorzystaniu 14-dniowego urlopu każdy pracownik winien mieć wypłacone świadczenie urlopowe, wyjątkiem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, świadczenia z ZFŚS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników
 • Czy należy mi się pracowniczy bon świąteczny?

  Czy należy mi się pracowniczy bon świąteczny?

  00:57 16.12.2016 PORADA

  Witam, proszę mi podać informację na temat bonu pracowniczego. Jeżeli jestem na zasiłku chorobowym, a będąc jeszcze pracownikiem do końca tego roku a przepracowałam cały rok w firmie, to czy należy mi się bon pracowniczy? Wszyscy pracownicy już takie bony dostali w firmie, a do ... WIĘCEJ

  Tematy: bony świąteczne, bony, świadczenia z ZFŚS, ZFŚS
 • L4 a "wczasy pod gruszą ". Czy słusznie przepadają?

  L4 a "wczasy pod gruszą ". Czy słusznie przepadają?

  16:42 04.12.2015 PORADA

  Witam, zacznę od tego, że na na początku roku wypisałem sobie urlop "wczasy pod gruszą" na grudzień w święta od 21 grudnia (w mojej prywatnej firmie, aby otrzymać takie świadczenie trzeba mieć ciągłość urlopu 7 dni roboczych), lecz niespodziewanie doznałem urazu, który wysłał ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, przedłużenie L4, wczasy pod gruszą, świadczenia z ZFŚS
 • Dofinansowanie do wczasów

  Dofinansowanie do wczasów

  10:47 02.09.2015 PORADA

  Czy dofinansowanie do urlopu tzw. "wczasy pod gruszą" mogą być wypłacone pracownikowi, który weźmie urlop 14 dni kalendarzowych na przełomie roku, jeśli takie zapisy nie są zawarte w regulaminie ZFŚS? Czy urlop musi być w całości wykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie wczasów pracowniczych, świadczenia na rzecz pracowników, wczasy pod gruszą, ZFŚS
 • Dlaczego w mojej pracy nie mogę skorzystać z dopłat do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie?

  Dlaczego w mojej pracy nie mogę skorzystać z dopłat do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie?

  11:59 01.04.2014 PORADA

  Witam, chciałam się dowiedzieć, czy każdy ma prawo do dopłat do "wczasów pod gruszą"? Jakie są przepisy, o co w tym chodzi, dlaczego jedni mają a drudzy nie? Pracuję w dużej firmie zatrudniającej około 800 osób (dokładnie nie wiem, ale coś koło tego). Firma ma założony ZFŚS ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, ZFŚS, wynagrodzenie brutto, dodatki do wynagrodzeń
 • Pracuję w szkole. Czy należą mi się bony świąteczne?

  Pracuję w szkole. Czy należą mi się bony świąteczne?

  15:02 15.12.2013 PORADA

  Pracuję w szkole podstawowej (budżetówka) cztery miesiące. Czy przysługuje mi tak zwane karpiowe z ZFŚS? WIĘCEJ

  Tematy: praca w szkole, dodatki do wynagrodzeń, bony świąteczne, prawa pracownika

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 21

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: