eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary umowne
 • COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  00:26 21.12.2021

  ... kary umowne za opóźnienia. W związku z tym zrodziło się pytanie, czy kary umowne, niezawinione przez podatnika, a będące skutkiem pandemii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy karę umowną można uznać za koszt podatkowy Jakie kary umowne ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  14:10 13.05.2021

  ... dokonywanych dostaw. Podsumowując, DIAS uznał, że ponoszone przez spółkę kary umowne, nie spełniając przesłanek art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jednocześnie znajdują ... że w opisanych przez nią okolicznościach, „tańszym” dla niej rozwiązaniem było poniesienie kary za opóźnienie, niż wstrzymywanie bieżącej produkcji i przeprogramowywanie maszyn i procesu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  ... Administracyjny w Gdańsku poczynił trafne ustalenia, że zobowiązanie spółki do zapłaty kary umownej wynikało wprost z umowy zawartej z kontrahentem. WSA trafnie ustalił ... uznał, że organ interpretacyjny pominął okoliczność, że w umowie o współpracy obowiązek zapłaty kary umownej został nałożony na oba podmioty, tj. skarżącą spółkę oraz podmiot ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  12:44 18.03.2021

  ... . Umorzenie zobowiązania w postaci kar umownych czy odszkodowania prowadzić może do powstania przychodu, na co wskazuje bezpośrednio przepis ustawy. Niemniej zwolnienie z kary w zamian za dodatkowe świadczenia określone w ugodzie sądowej może okazać się problematyczne, co pokazuje przypadek interpretacji Dyrektora KIS z dnia 7 grudnia 2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, podatek od firmy, zwolnienie z długu
 • Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  00:22 14.01.2021

  ... oraz terminu wymagalności, który warunkuje możliwość dochodzenia roszczenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza dającemu zlecenie możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli powstała szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej. Kary umowne najczęściej zastrzegane są w trzech sytuacjach. Pierwsza to opóźnienia przyjmującego ... WIĘCEJ

  Tematy: remont mieszkania, prace remontowe, umowa o roboty budowlane, usługi budowlane
 • Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  11:13 02.01.2021

  ... biznesowych zachować wiarygodność rynkową. Jednak fiskus, dokonując wykładni przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, stwierdził, że wskazuje on kary umowne jako wyłączone z katalogu wydatków, jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 16 września ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odszkodowanie za uszkodzone mienie nie jest kosztem podatkowym

  Odszkodowanie za uszkodzone mienie nie jest kosztem podatkowym

  13:40 12.08.2020

  ... i usług. Powyższy przepis wyklucza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. W zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 19 powołanej ustawy katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca uwzględnił kary umowne i odszkodowania z tytułu:  wad dostarczonych towarów,  wad ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

  Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

  11:09 21.07.2020

  ... kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności. Podsumowując, w opinii Organu przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wszelkie kary umowne ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odstępne, kara umowna za rozwiązanie umowy a rozliczenie VAT

  Odstępne, kara umowna za rozwiązanie umowy a rozliczenie VAT

  12:18 09.04.2020

  ... umowy. W tego typu przypadkach umowy najczęściej przewidują różne sposoby rozliczenia pomiędzy stronami. Do najczęstszych zaliczyć można odstępne, zwrot zadatku, kary umowne czy rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ustalenie charakteru tych świadczeń na potrzeby podatkowe jest bardzo ważne, ponieważ determinuje prawidłowość rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, kary umowne, rozwiązanie umowy
 • Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  13:37 23.03.2020

  ... mocy której ci ostatni zostali zobowiązani solidarnie do zapłaty na jego rzecz kary umownej w kwocie 12.125,86 zł za nieterminowe przeniesienie własności nieruchomości w ... przelewem na jego rachunek bankowy w dniu 18 września 2019 r. Podstawą prawną naliczenia kary umownej była umowa z dnia 18 listopada 2012 r. oraz ugoda z dnia 3 września 2019 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: