eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary umowne
 • Zakaz konkurencji w umowie zlecenie. Na co uważać?

  Zakaz konkurencji w umowie zlecenie. Na co uważać?

  12:01 31.05.2023

  ... . Kary umowne i klauzula poufności przy zakazie konkurencji Warto pamiętać, że klauzula zakazu konkurencji może być wzbogacona o zapis dotyczący kar umownych, co będzie kolejnym krokiem prewencyjnym dla jednej ze stron. Łamiąc ustalenia zakazu konkurencji, Zleceniobiorca będzie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w formie kary ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, umowa zlecenia, umowa zlecenie
 • Umowa przewozu. Uwaga na pułapki w zakresie kar umownych

  Umowa przewozu. Uwaga na pułapki w zakresie kar umownych

  00:22 28.05.2023

  ... kary. Czy wysokość kary umownej można zmniejszyć? Rażąco wysokie kary umowne bywają powodem odstąpienia od umowy przewozu, ale na ich wysokość można wpływać zarówno przed podjęciem zlecenia, jak i po jego realizacji. Najlepsze z punktu widzenia zleceniobiorcy jest zmniejszenie kary ... pozwalają zredukować wysokość kary lub stwierdzić jej nieskuteczność ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa przewozu towarów, transport towarów, usługi transportowe
 • Czy karę umowną za zerwanie nieopłacalnej umowy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

  Czy karę umowną za zerwanie nieopłacalnej umowy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

  12:54 13.02.2023

  ... . 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w ... stron, a następnie się z niej nie wywiązała co doprowadziło do konieczności zapłaty kary umownej. W ocenie organu wnioskodawczyni nie wykazała związku przyczynowo – skutkowego, co ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, koszty podatkowe, wydatki a koszty
 • Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  13:37 24.01.2023

  ... zleceniodawcy, dane przewoźnika, koszt transportu czy rodzaj przewożonego towaru, spotyka się również różnego rodzaju zapisy kar umownych. Czym są kary umowne? Kary umowne są narzędziem dochodzenia rekompensaty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania określonych obowiązków zawartych w umowie. Jak wyjaśnia Maurycy Kieruj, radca prawny ... WIĘCEJ

  Tematy: transport, kara umowna, kary umowne, umowa przewozu
 • Otrzymana kara umowna a obowiązek zapłaty PIT

  Otrzymana kara umowna a obowiązek zapłaty PIT

  13:17 18.05.2022

  Kary umowne, w odróżnieniu od ... kary umowne, a nie odszkodowanie podlegające zasadniczo zwolnieniu z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT). Wyroki sądów administracyjnych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny były w tej sprawie zgodne stwierdzając, że organ podatkowy prawidłowo wskazał, że nie można uznać kary ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, podatek dochodowy, podatek PIT
 • COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  COVID a kary umowne. Kiedy kara umowna to koszt uzyskania przychodu?

  00:26 21.12.2021

  ... kary umowne za opóźnienia. W związku z tym zrodziło się pytanie, czy kary umowne, niezawinione przez podatnika, a będące skutkiem pandemii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy karę umowną można uznać za koszt podatkowy Jakie kary umowne ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  14:10 13.05.2021

  ... dokonywanych dostaw. Podsumowując, DIAS uznał, że ponoszone przez spółkę kary umowne, nie spełniając przesłanek art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jednocześnie znajdują ... że w opisanych przez nią okolicznościach, „tańszym” dla niej rozwiązaniem było poniesienie kary za opóźnienie, niż wstrzymywanie bieżącej produkcji i przeprogramowywanie maszyn i procesu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  ... Administracyjny w Gdańsku poczynił trafne ustalenia, że zobowiązanie spółki do zapłaty kary umownej wynikało wprost z umowy zawartej z kontrahentem. WSA trafnie ustalił ... uznał, że organ interpretacyjny pominął okoliczność, że w umowie o współpracy obowiązek zapłaty kary umownej został nałożony na oba podmioty, tj. skarżącą spółkę oraz podmiot ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  12:44 18.03.2021

  ... . Umorzenie zobowiązania w postaci kar umownych czy odszkodowania prowadzić może do powstania przychodu, na co wskazuje bezpośrednio przepis ustawy. Niemniej zwolnienie z kary w zamian za dodatkowe świadczenia określone w ugodzie sądowej może okazać się problematyczne, co pokazuje przypadek interpretacji Dyrektora KIS z dnia 7 grudnia 2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, podatek od firmy, zwolnienie z długu
 • Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  00:22 14.01.2021

  ... oraz terminu wymagalności, który warunkuje możliwość dochodzenia roszczenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza dającemu zlecenie możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli powstała szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej. Kary umowne najczęściej zastrzegane są w trzech sytuacjach. Pierwsza to opóźnienia przyjmującego ... WIĘCEJ

  Tematy: remont mieszkania, prace remontowe, umowa o roboty budowlane, usługi budowlane

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: