eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary porządkowe
 • Jakie kary dla pracownika?

  Jakie kary dla pracownika?

  00:41 20.05.2019

  ... również stosować karę pieniężną. Po czwarte, wysokość kary pieniężnej jest limitowana. Innymi słowy, wysokość kary pieniężnej nie może być dowolna. Kara ... pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara dla pracownika
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... o tym fakcie, pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Reasumując, pracodawcy powinni pamiętać o możliwości dyscyplinowania pracowników, korzystając z kary upomnienia i kary nagany oraz kary pieniężnej, jednocześnie nie zapominając o szeregu wymogów prawnych związanych z prawidłowością korzystania z tej formy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Kara porządkowa dla niezdyscyplinowanych podatników

  Kara porządkowa dla niezdyscyplinowanych podatników

  13:22 20.07.2015

  ... podatkowego lub kontroli. Mogą ją też dostać inni uczestnicy postępowania. Ukarany ma 7 dni na złożenie zażalenia. Urząd skarbowy stosuje kary porządkowe jako zabezpieczenie przed przedłużaniem postępowania podatkowego przez mniej zdyscyplinowanych podatników, będących w trakcie postępowania podatkowego. To narzędzie, które ma usprawniać ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, postępowanie podatkowe, kary porządkowe
 • Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  09:41 17.12.2014

  ... zwłaszcza jeżeli rozpoczynamy pracę w nowych miejscu – w poszczególnych zakładach pracy kwestie porządkowe rozwiązywane są przecież w różny sposób. Przydatne linki: - Kodeks pracy Brak ... w stanie nietrzeźwości spożywa alkohol w czasie pracy Jeśli chodzi o wysokość kary, to przepisy prawa nie pozostawiają wątpliwości: kara za jedno przekroczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • Kara porządkowa: kiedy i za co?

  Kara porządkowa: kiedy i za co?

  11:31 25.03.2014

  ... przejawiającą się w tym, że zdecydowana większość z nich zastrzega w swojej treści kary a nie nagrody. Taka tendencja ma również swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa ... kwestii - kary porządkowe powinien nakładać, gdy ma ku temu podstawy a nie straszyć ich nałożeniem. Ciągłe zastraszanie pracownika możliwością nałożenia na niego kary porządkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  10:10 12.11.2013

  ... sposób bardziej znaczący niż tylko poprzez słowne upomnienie. Temu celowi służą kary porządkowe, którymi są np. upomnienie czy nagana, które przybierają formę pisemną ... - nie będzie powodowało rozpoczęcia biegu terminu do nałożenia kary porządkowej. Przed nałożeniem kary niezbędne jest wysłuchanie pracownika (dla bezpieczeństwa, pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, obowiązki pracownika, kara dla pracownika
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  ... jak: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy może rozszerzyć katalog przyczyn, uzasadniających nałożenie na pracownika określonej kary. Kwestie związane z nakładaniem kar porządkowych na pracowników powinny zostać określone w Regulaminie Pracy bądź w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (w zależności od tego ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  00:15 17.04.2013

  ... pracodawcy szkody, w pierwszej kolejności należy rozważyć zastosowanie wobec niego kary porządkowej – przewidzianej w art. 108 § 1 i 2 Kp tj. upomnienia, nagany bądź kary pieniężnej. Zresztą sam ustawodawca podkreślił, iż przesłankami zastosowania wobec pracownika kary pieniężnej mogą być jedynie szczególnie poważne naruszenia ustalonego porządku ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • Postępowanie podatkowe: kara porządkowa o 100 zł górę

  Postępowanie podatkowe: kara porządkowa o 100 zł górę

  08:56 19.01.2013

  ... podlegać może dość szerokie grono odbiorców. Kara jest narzędziem zabezpieczającym organ przed ryzykiem przedłużania postepowania przez mniej zdyscyplinowanych podatników. Nałożenie kary będzie miało miejsce, jeśli strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania: nie stawia się osobiście bez uzasadnionej ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, postępowanie podatkowe, kary porządkowe
 • Ignorowanie organu podatkowego: kara porządkowa

  Ignorowanie organu podatkowego: kara porządkowa

  12:45 24.11.2011

  ... określonych czynności. Podatnicy nie zawsze są skłonni współpracować z fiskusem. Za swoje zachowanie mogą zostać ukarani karą porządkową. Podstawa i tryb wymierzania kary W toku postępowania podatkowego organ podatkowy niejednokrotnie wzywa podatnika, którego dotyczy sprawa, jak również świadka lub biegłego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, postępowanie podatkowe, kary porządkowe

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: