eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przedawnienie roszczeń
 • Czy spadek się należy.

  Czy spadek się należy.

  15:06 25.10.2020 PORADA

  Dzień dobry nurtuje mnie ten temat... Mój tata nie żyje od 10 lat, mamie się przypomniało, że miał ziemię zapisaną przez swoją mamę (jako niemowlę babcia zmarła krótko po porodzie). Tata nie przebywał tam od 50 lat ani z rodziną się nie kontaktował... Czy w takim przypadku moja ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, spadkobierca, prawo do spadku, nieruchomość w spadku
 • Spłaciłeś kredyt we frankach? Zobacz, czy ciągle możesz dochodzić roszczeń od banku

  Spłaciłeś kredyt we frankach? Zobacz, czy ciągle możesz dochodzić roszczeń od banku

  13:02 04.09.2020

  ... się z jego spłatą. Czy wcześniejsza spłata kredytu zamyka im drogę dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu czy nadpłaconych rat? Odpowiedź na ... jest całkowicie zamknięta i kredytobiorca nie ma już możliwości dochodzenia swoich roszczeń. - Nawet po uregulowaniu ostatniej raty można występować z roszczeniami, powołując się ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza spłata kredytu, dochodzenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  12:47 25.03.2020

  ... podstawie ustawy. Wstrzymanie terminów cywilnych ma znaczenie przede wszystkim dla biegu terminów przedawnienia roszczeń, a więc jest istotne dla osób, które dopiero zamierzają dochodzić swych praw w sądzie. W praktyce, przedawnienie roszczenia oznacza brak możliwości skutecznego poszukiwania ochrony prawnej. Proponowane zmiany oznaczają, że jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, postępowanie sądowe, sądy
 • Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło?

  Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło?

  00:20 18.02.2020

  ... się wymagalne w dniu 13 kwietnia 2009 roku, to przedawnienie nastąpi z dniem 13 kwietnia 2019 roku. Interpretacja przepisów nastręcza konsumentom wielu problemów i niejednokrotnie może pojawić się przekonanie, iż 6-letni termin jest zasadą dotyczącą wszystkich roszczeń, zarówno tych wymagalnych przed nowelizacją oraz po wprowadzeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, dochodzenie roszczeń, kodeks cywilny
 • Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  11:07 05.02.2020

  ... się PFRON, wskazuje, iż bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Tymczasem w art. 70 ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  13:11 29.01.2020

  ... tych kosztów stanowi jeden z kluczowych warunków uzyskiwania dofinansowania na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. FPP zwróciła się do UOKiK z pytaniem o okres przedawnienia roszczeń PFRON o zwrot pomocy publicznej udzielonej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Oto odpowiedź Urzędu (DMP-2.52.179.2019.AH): „Środki Państwowego Funduszu ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • Kredyt we frankach: czy należy bać się o przedawnienie roszczeń?

  Kredyt we frankach: czy należy bać się o przedawnienie roszczeń?

  00:30 07.12.2019

  ... na ten temat należy zauważyć, że uwzględnienie zarzutu przedawnienia podnoszonego przez banki w tego rodzaju sprawach oznaczałoby również przedawnienie roszczeń banku o zwrot wypłaconego kredytu. Prawomocne stwierdzenie przedawnienia roszczeń pomiędzy stronami (co do kilku lub kilkunastu najdawniejszych wpłat) mogłoby być zatem dobrą podstawą do ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, frankowicze
 • 5 pytań o przedawnienie długu

  5 pytań o przedawnienie długu

  00:22 26.01.2019

  ... przedawnienie długu oznacza, że przestaje on istnieć? Przepisy, a dokładniej art. 118 Kodeksu cywilnego, jasno określają, kiedy dana wierzytelność ulega przedawnieniu. W świetle przepisów, które zmieniły się 9 lipca 2018 roku, co do zasady dług przedawnia się po 6 latach od daty wymagalności zobowiązania, a dla roszczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: dług przedawniony, przedawnienie długów, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń
 • Przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych po zmianie

  Przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych po zmianie

  00:36 21.12.2018

  ... . Drugą, rewolucyjną zmianą, jest odejście od zasady uzależnienia uwzględnienia przedawnienia roszczenia od inicjatywy dłużnika co do roszczeń przeciwko konsumentom. Przez lata obowiązywania Kodeksu cywilnego przedawnienie polegało na tym, że pomimo upływu terminów przedawnienia roszczenia istniało ono nadal, mogło być dochodzone przed sądem ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych, kodeks cywilny, termin przedawnienia
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  10:05 18.12.2018

  ... wskazał bezpośrednio, że do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Zgodnie ... wskazują, że jeżeli przedawnienie nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, członek zarządu
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

  09:45 05.11.2018

  ... art. 118 kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata; jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks cywilny, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Umorzenie zadłużenia

  Umorzenie zadłużenia

  09:16 30.01.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie jazdy bez ważnego biletu w autobusie MPK. Dzisiaj rano dostałam telefon od pani z pewnej firmy, że mam do zapłacenia dużą kwotę za jazdę bez ważnego biletu. Zaznaczę, że mandat ten dostałam będąc uczennicą w gimnazjum, czyli 11 lat temu. Tak, to moja ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie długu, umorzenie, brak biletu, mandat
 • Czy płatność została już przedawniona?

  Czy płatność została już przedawniona?

  21:34 22.08.2017 PORADA

  Witam, w 2011 roku nie zapłaciłam za fakturę za kosmetyki. Teraz chcą abym zapłacila. Czy to zobowiązanie nie będzie już przedawnione? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie roszczeń, zaległa faktura, zaległe płatności
 • Przedawnienie kredytu

  Przedawnienie kredytu

  11:39 28.07.2017 PORADA

  Witam, mieliśmy kredyt w Eurobanku w 2013 r. prawnym wierzycielem została firma FUNDUSZ BEST INSFIZ i teraz dostałam pismo, że mam spłacić dług i moje pytanie brzmi, czy już zostało to przedawnione czy nie? W ciągu tych czterech lat żadnego pisma nie dostaliśmy. WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń, kredyt
 • Po jakim czasie przedawnia się zaciągnięty dług?

  Po jakim czasie przedawnia się zaciągnięty dług?

  22:42 14.08.2016 PORADA

  Witam, w 2008 roku pożyczyłam dużą kwotę pieniędzy kuzynce, bardzo dobrze mi się powodziło, więc nie ubiegałam się o zwrot długu. Niestety stan majątkowy się u mnie pogorszył i chciałabym odzyskać pieniądze - niestety bez skutku. Moje pytanie, to czy ten dług w jakiś sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczka, zwrot pieniędzy, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń
 • Czy rozliczać PIT-8C z firmy windykacyjnej o przedawnieniu zadłużenia?

  Czy rozliczać PIT-8C z firmy windykacyjnej o przedawnieniu zadłużenia?

  20:28 14.03.2016 PORADA

  Dostałam pocztą PIT-8C z firmy windykacyjnej KRUK o przedawnieniu zadłużenia na kwotę 13 tys.zł. Nadmieniam, że od 6 lat nie rozliczam się z Urzędem Skarbowym, bo przebywam na zasiłku stałym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł z powodu przewlekłej choroby ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, przedawnienie długu, KRUK, przedawnienie roszczeń
 • Bank nie chce usunąć mnie z BIK-u

  Bank nie chce usunąć mnie z BIK-u

  10:40 29.07.2015 PORADA

  Witam, zakładałem konto bankowe w 2001 roku. Miałem tam konto ror. W 2007 byłem w banku konto zamknąć. Podpisałem dokumenty i przeniosłem rachunek do innego banku. Starałem się o pożyczkę bankową i dostałem negatywną odpowiedź, a chodzi tutaj o to, iż bank nie wycofał mnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, Biuro Informacji Kredytowej, BIK, przedawnienie roszczeń
 • Podstawa do wydania decyzja o wysokości podatku

  Podstawa do wydania decyzja o wysokości podatku

  21:58 22.05.2015 PORADA

  Babcia przed śmiercią w 2008 r. uczyniła mnie jedynym spadkobiercą poprzez akt notarialny. Orzeczenie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się w 2008 r. Niestety nie zgłosiłem nabycia spadku w US. Z końcem grudnia 2013 r. teoretycznie ewentualne roszczenia US zostały przedawnione. W ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, nabycie spadku, śmierć babci, spadek
 • Muszę być ubezpieczona w KRUS jeśli mąż dzierżawi ziemię a umowa nie jest zarejestrowana w geodezji?

  Muszę być ubezpieczona w KRUS jeśli mąż dzierżawi ziemię a umowa nie jest zarejestrowana w geodezji?

  17:05 08.01.2015 PORADA

  Witam serdecznie! Mąż posiada ziemię 1,09 ha przeliczeniowego. Od kiedy ją otrzymał cały czas pracuje, a ja obecnie jestem bezrobotna, skończył mi się zasiłek i potrzebowałam decyzję z KRUS czy będę u nich ubezpieczona czy nie, celem przedłożenia jej w Urzędzie Pracy. Mąż ... WIĘCEJ

  Tematy: ziemia rolna, małżeństwo, żona, mąż
 • Jak zablokować egzekucję komornika?

  Jak zablokować egzekucję komornika?

  19:45 09.09.2014 PORADA

  Jak zablokować egzekucję przedawnionych roszczeń komornika? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja długu, egzekucja komornicza, przedawnienie roszczeń

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: