eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie zmieniające
 • Poprawność aneksu do umowy

  Poprawność aneksu do umowy

  03:25 12.10.2022 PORADA

  Witam. Pracownik zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od 2018 r. Obecnie korzysta z art 186(7) KP w okresie od 1-07-22 do 31.12.22. W dniu wczorajszym ze względu na podwyżki w firmie otrzymuje aneks, w którym to jego wynagrodzenie zostaje obniżone co pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: aneks do umowy o pracę, aneks do umowy, obniżony wymiar czasu pracy, obniżenie wynagrodzenia
 • Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

  Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

  11:37 05.08.2020 PORADA

  Witam,  We wrześniu będę wracać do pracy po urlopie macierzyńskim. Zmniejszyłam etat do 7/8. Chciałabym dowiedzieć się czy Pracodawca może skierować mnie do pracy w Oddziale, który znajduje się w innym mieście? W umowie miejsce pracy mam określone jako region północy. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, 7/8 etatu, ochrona przed zwolnieniem, zmniejszenie etatu
 • Aneks zmniejszający etat

  Aneks zmniejszający etat

  12:39 25.07.2020 PORADA

  Dzień dobry  Pracuje w firmie, której z końcem lipca kończy się tarcza antykryzysowa, która nie będzie przedłużana. Dyrektor wpadł na pomysł aby dać pracownikom umowy na niższy etat dla "ratowania miejsc pracy". Ponieważ przy okazji tarczy zostaliśmy oszukani, pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmniejszenie etatu, uprawnienia pracodawcy, zmiana warunków pracy, zmiana umowy o pracę
 • Wypowiedzenie warunków umowy a urlop wypoczynkowy

  Wypowiedzenie warunków umowy a urlop wypoczynkowy

  11:34 30.05.2020 PORADA

  Witam, pracownicy wypowiedziano warunki płacy od 1 czerwca, do końca maja jest na rodzicielskim. Czy urlop wypoczynkowy od 1 czerwca jest liczony wg wypowiedzenia, czy wg zasad przed macierzyńskim? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, urlop rodzicielski, powrót do pracy po urlopie rodzicielskim
 • Czy muszę zgodzić się na obniżkę pensji?

  Czy muszę zgodzić się na obniżkę pensji?

  17:30 13.08.2019 PORADA

  Witam! Pracuję w ośrodku wypoczynkowym i z winy pracodawcy nie mamy klientów gdyż pracodawca każe odwoływac grupy zorganizowane, bo przydzielony budżet kosztów jest przekroczony. Pracodawca chce obniżyć nam pensje na 1 lub 2 miesiące do 60 procent. Czy muszę się na to zgodzić? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika, obniżenie wynagrodzenia, prawa pracodawcy
 • Obniżenie etatu po wychowawczym a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

  Obniżenie etatu po wychowawczym a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

  09:19 11.07.2019 PORADA

  Pracuję w obniżonym wymiarze etatu po urlopie rodzicielskim (7/8). Pracodawca w czasie rodzicielskiego połączył się z innym pracodawcą. Czy muszę podpisać warunki zmieniające umowę o pracę dotyczące stanowiska pracy (uważam, że stanowisko jest niższe niż przed urlopem ... WIĘCEJ

  Tematy: 7/8 etatu, wypowiedzenie zmieniające, warunki pracy, zmiana warunków pracy
 • Aneks do umowy czy wypowiedzenie?

  Aneks do umowy czy wypowiedzenie?

  11:03 14.05.2019 PORADA

  Witam, co jest korzystniejsze dla pracownika, aneks do umowy czy wypowiedzenie? Procownik pracuje na cały etet i dostał propozycje pracy na pół etetu od września. Korzystniejszy dla pracownika jest aneks do umowy czy wypowiedzenie? WIĘCEJ

  Tematy: aneks do umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, praca na pół etatu, porozumienie zmieniające
 • Urlop. Ile dni mogę wybrać?

  Urlop. Ile dni mogę wybrać?

  12:44 13.05.2019 PORADA

  Od zeszłego roku przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego, w maju kończy mi się urlop rodzicielski, następnie wybieram zaległy urlop. Chcę wybrać jeszcze tegoroczny urlop. Czy mogę wybrać 26 dni w całości, czy urlop jest liczony proporcjonalnie do danego miesiąca? Czy po powrocie ... WIĘCEJ

  Tematy: ilość dni urlopu, urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlop rodzicielski
 • Zmiana miejsca pracy pracownika a wypowiedzenie

  Zmiana miejsca pracy pracownika a wypowiedzenie

  19:22 16.02.2018 PORADA

  Firma, w której pracuję zmienia swoją lokalizację, przenosi się do miasta oddalonego o ok. 60 km od obecnego miejsca. W związku z tym, że nie wyraziłam zgody na zmianę warunków pracy, jestem na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Czy w trakcie trwania wypowiedzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana miejsca pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie zmieniające, okres wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne

  Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne

  09:24 28.12.2017 PORADA

  Witam, dostałam w dniu 27.12.2017 r., wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego w treści jest, że od dnia 1 stycznia 2018 r., proponowane są nowe warunki umowy o pracę, wymiar czasu pracy 1/2 etatu oraz mniejsza pensja. Jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia tj. do ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

  12:43 16.06.2016

  ... art. 43 pkt. 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi znajdującemu się pod szczególną ochroną, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, zmiana warunków zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

  Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

  10:51 16.01.2015

  ... wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. jednak niektórym kategoriom pracowników, nawet w przypadku likwiadacji ich stanowisk pracy, nie będzie mogło zostać złożone wypowiedzenie definitywne umowy o pracę. Na przykład odnośnie pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, restrukturyzacja zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Zmiana stanowiska a okres ochronny

  Zmiana stanowiska a okres ochronny

  11:26 22.05.2014

  ... osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten obejmuje także zmianę warunków pracy lub płacy poprzez wypowiedzenie zmieniające. Wyjątkowo jednak pracodawca może wypowiedzieć te warunki pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, okres ochronny, wypowiedzenie zmieniające
 • Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  10:18 20.02.2014

  ... takiego pouczenia, zatrudniony może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Pracodawca musi poprawnie sformułować wypowiedzenie zmieniające zaadresowane do pracownika, a w szczególności pouczyć go o możliwości złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  00:16 08.11.2013

  ... , w których pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności zaproponowania mu nowych warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 § 4 k.p., wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane, gdy pracodawca zamierza czasowo przenieść pracownika do innej pracy niż określona w umowie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  00:29 13.10.2013

  ... właśnie wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Pracownik może, w przypadku takiej woli, jedynie sugerować wprowadzenie dla niego korzystnych zmian do umowy. Nie ma jednak możliwości złożenia pracodawcy takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  00:20 03.10.2013

  ... biegu wypowiedzenia oraz sposobu obliczania terminów wypowiedzenia. W sytuacji, w której pracownik złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie stosunku pracy. Okres wypowiedzenia nie biegnie jednak na nowo, liczony jest on bowiem od daty złożenia przez pracodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  Wypowiedzenie zmieniające w formie ustnej a skutki prawne

  10:20 06.08.2013

  ... strony stosunku pracy traktują ją jako element podmiotowo istotny umowy o pracę, w szczególności w przypadku, gdy z nazwą powiązany jest prestiż danego stanowiska. Wypowiedzenie zmieniające powinno być dokonane z zachowaniem wymogów formalnych nałożonych przez ustawodawcę, a więc winno nastąpić w formie pisemnej, o czym wyraźnie stanowi art. 42 ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  00:44 26.06.2013

  ... . Po roku natomiast warunki umów o pracę wskazane w układzie zbiorowym stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków przez nowego pracodawcę. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie przez pracodawcę pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Przydatne linki: - Kodeks pracy Zanim dojdzie do przejścia zakładu ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, przejęcie spółki, przejęcie firmy, przejęcie
 • Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  09:21 06.09.2012

  ... 170, poz. 1217 z późn. zm., dalej „ustawa”) na stanowisko głównego specjalisty z wynagrodzeniem 6.464,88 zł. Powód powyższe pismo potraktował jako wypowiedzenie zmieniające i oświadczył, że nie wyraża zgody na zaproponowane warunki pracy i płacy. W związku z nieprzyjęciem nowych warunków, umowa o pracę, zdaniem powoda, rozwiązała się ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana wysokości pensji, zmiana warunków wynagrodzenia, wynagrodzenia, wypowiedzenie zmieniające

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: