eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Zwolnienie pracownika w Polsce nie jest proste. A jak to wygląda na świecie?

  Zwolnienie pracownika w Polsce nie jest proste. A jak to wygląda na świecie?

  00:22 01.04.2021

  ... odprawa. Czterdziestodziewięciolatek na analogicznym stanowisku, ze stażem pracy równym 11 lat i rocznym dochodem na poziomie 120 tys. euro przy zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracownika, również może otrzymać odszkodowanie zamiast okresu wypowiedzenia, odprawę pieniężną i opłaty socjalne. Są to jednak kwoty wyższe niż w przypadku pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, zwolnienie pracownika, zwolnienia grupowe, zwolnienie z pracy
 • Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  Odprawa przy zwolnieniu z pracy: kiedy i dla kogo?

  15:54 17.02.2016

  ... . odprawa się należy. Zwolnienie indywidualne, choćby nawet pojedynczego pracownika, nie pozbawia go prawa do odprawy, pod warunkiem jednak, że przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy pracownika, a równocześnie przyczyna ta jest wyłącznym powodem uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę (art. 10 ust. 1). Odprawa należy się nie tylko przy ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu z pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika, zwolnienie z pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  Rozwiązanie umowy o pracę: odprawa w podatku dochodowym

  09:44 06.07.2013

  ... mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wskazać przy tym należy, że odszkodowanie ... utraconych korzyści. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie jest zwolniona od podatku, gdyż z mocy ... tego tytułu świadczenie pieniężne nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  Odprawa dla pracownika: zaliczka na podatek i ZUS

  13:23 06.09.2012

  ... czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo ... od tego, co jest podstawą wypłaty odprawy (wola pracodawcy czy odprawa obligatoryjna). Każda odprawa mająca związek z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy jest z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  Zwolnienia grupowe: odprawa pieniężna a składki ZUS

  13:53 16.08.2011

  ... ustawy pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy ... wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tego pracownika. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra pracy i polityki ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, odprawa, odprawa przy zwolnieniu
 • Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  Zwolnienie pracownika z powodu choroby a prawo do odprawy

  12:47 20.12.2010

  ... Odprawa na podstawie tej ustawy przysługuje tylko wówczas, gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika, np. ekonomicznych, organizacyjnych, itp. W tego typu przypadkach pracownikowi może natomiast przysługiwać odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do odprawy, odprawa, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Obniżenie wynagrodzenia - wypowiedzenie zmieniajace

  Obniżenie wynagrodzenia - wypowiedzenie zmieniajace

  13:18 04.11.2010

  ... jeżeli pracownik nie wyrazi zgody, to będzie mu się należała odprawa pieniężna? Odpowiedź: Takie działanie jest nieprawidłowe. Aneks to za mało „ ... wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika (przy niezmienionym stanowisku pracy i zakresie obowiązków), jeżeli nastąpiło z przyczyn ... WIĘCEJ

  Tematy: obniżenie wynagrodzenia, wypowiedzenie zmieniające, odprawa przy zwolnieniu, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  11:29 15.04.2010

  ... . Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem ... przy zatrudnieniu poniżej 100 osób, 10% pracowników – jeżeli w zakładzie pracy pracuje minimum 100 i mniej niż 300 pracowników, 30 pracowników – w wypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników. Odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: jednostki budżetowe, likwidacja przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Odprawa przy zwolnieniu pracownika: kiedy wypłacać?

  Odprawa przy zwolnieniu pracownika: kiedy wypłacać?

  13:39 21.07.2008

  ... pracownika? Nie ma odprawy Odprawy nie musisz wypłacać, gdy umowa rozwiązuje się z powodów leżących po stronie pracownika, takich jak np.: niewłaściwy sposób wykonywania pracy, długotrwała choroba, brak dyspozycyjności, brak zaufania, itp. Odprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, odprawa pieniężna


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: