eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  Zmiana ZUZP a zmiana warunków pracy i zaszeregowania

  12:39 21.01.2022 PORADA

  Dzień dobry. Czy zmiana warunków pracy i płacy wymuszona zmianą ZUZP może wiązać się z obniżeniem kategorii zaszeregowania (z VII na VI), co powiązane jest z niższymi widełkami wynagrodzenia zasadniczego? Jednocześnie w wyniku zmian ZUZP poziom płacy zasadniczej wzrósł w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków pracy, warunki pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy i płacy
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  22:30 31.05.2020 PORADA

  Witam, urlop macierzyński roczny trwa do 04.06.20 r. Szef wypowiada warunki płacy, gdyż likwiduje zakładowy regulamin płacy, gdzie na umowie była stała kwota 800 zł plus dodatki przy umowie na czas nieokreślony pełen etat. Od 05 do 30.06 trwa urlop wypoczynkowy. Jakie wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana warunków pracy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Wypowiedzenie warunków umowy a urlop wypoczynkowy

  Wypowiedzenie warunków umowy a urlop wypoczynkowy

  11:34 30.05.2020 PORADA

  Witam, pracownicy wypowiedziano warunki płacy od 1 czerwca, do końca maja jest na rodzicielskim. Czy urlop wypoczynkowy od 1 czerwca jest liczony wg wypowiedzenia, czy wg zasad przed macierzyńskim? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, urlop rodzicielski, powrót do pracy po urlopie rodzicielskim
 • Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne

  Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne

  09:24 28.12.2017 PORADA

  Witam, dostałam w dniu 27.12.2017 r., wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego w treści jest, że od dnia 1 stycznia 2018 r., proponowane są nowe warunki umowy o pracę, wymiar czasu pracy 1/2 etatu oraz mniejsza pensja. Jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia tj. do ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Art. 43. pkt. 2

  Art. 43. pkt. 2

  12:26 15.09.2017 PORADA

  Dzień dobry! Mam uprawnienia elektryczne NOT kat: E:D, skończył się okres ważności tych uprawnień. Zawsze w tym przypadku na odnowienie tych uprawnień zakład pracy wysyłał mnie do odnowienia i pokrywał koszty ich uzyskania z delegacją włącznie. Czy w chwili obecnej ma ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia elektryczne, odnowienie uprawnień, art. 43 kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Degradacja pracownika po dłuższej chorobie

  Degradacja pracownika po dłuższej chorobie

  22:32 02.08.2017 PORADA

  Witam, opiszę może moja sytuację. Po 3 miesiącach chorobowego spowodowanego chorobą powiadomiłam pracodawcę, że zamierzam wrócić do pracy. Pracodawca powiadomił mnie, że w takim razie degraduje mnie na niższe stanowisko i to z niższą pensja. Dodam, że mam umowę na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: degradacja, długotrwała choroba, obniżenie wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia
 • Zmiana warunków płacy w okresie ochronnym

  Zmiana warunków płacy w okresie ochronnym

  00:18 09.05.2017 PORADA

  Witam! Jestem w okresie ochronnym. Pracodawca chce wręczyć wszystkim pracownikom obsługi (pracuję w szkole), 3-miesięczne wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy (z całego etatu na 0,8 przy tych samych metrażach do sprzątania). Czy robi to prawnie? Czy mogę nie przyjąć ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a ciąża

  Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a ciąża

  19:41 16.05.2015 PORADA

  Witam, moja sytuacja wygląda następująco: Od 20.12.2014 jestem na zwolnieniu, najpierw z powodu ciąży zagrożonej, a później ze szpitala po poronieniu, później od ginekologa. Obecnie L4 mam od psychiatry do 03.06.2015. Dnia 19.06.2015 przekroczę 182 dni okresu zasiłkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, poronienie, przerwanie L4, L4 w ciąży
 • Okres ochronny przed emeryturą a wypowiedzenie stanowiska pracy

  Okres ochronny przed emeryturą a wypowiedzenie stanowiska pracy

  20:39 16.01.2015 PORADA

  Brakuje mi rok do emerytury i dostałem wypowiedzenie stanowiska pracy na gorsze z zachowaniem płacy. Jakie są konsekwencje odmowy? WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny przed emeryturą, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy
 • Wypowiedzenie warunków pracy a likwidacja stanowiska pracy

  Wypowiedzenie warunków pracy a likwidacja stanowiska pracy

  10:06 14.01.2015 PORADA

  Witam, z dniem 31.12.2014 z tytułu reorganizacji w przedsiębiorstwie zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy. Od 05.12 przebywam na L4. W tym czasie kadrowe podpisywały z pracownikami, których stanowiska zostały zlikwidowane, oddelegowania 3-miesięczne do nowej struktury ze zmianą ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, L4, zmiana stanowiska pracy, prawo do odprawy
 • „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  00:22 24.03.2014

  Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, rozwiązaniem stosunku pracy lub jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy wynikająca z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie zależy od zakresu upoważnienia, lecz od samego aktu umocowania pracownika do działania w ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przed wypowiedzeniem, ochrona stosunku pracy, działacz związkowy, związki zawodowe
 • Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  10:18 20.02.2014

  ... warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  00:16 08.11.2013

  ... przez pracodawcę pracownikowi warunków pracy lub płacy wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak przypadki, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności zaproponowania mu nowych warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 § 4 k.p., wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  00:29 13.10.2013

  ... pracownikowi warunków pracy i płacy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Pracownik może, w przypadku takiej woli, jedynie sugerować wprowadzenie dla niego korzystnych zmian do umowy. Nie ma jednak możliwości złożenia pracodawcy takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  00:20 03.10.2013

  ... odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie stosunku pracy. Okres wypowiedzenia nie biegnie jednak na nowo, liczony jest on bowiem od daty złożenia przez pracodawcę oświadczenia o zmianie warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy może być więc ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Utrata zdolności do pracy na danym stanowisku a zwolnienie pracownika

  Utrata zdolności do pracy na danym stanowisku a zwolnienie pracownika

  10:12 03.07.2013

  ... pracy ważny wyjątek. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Zatem pracodawca może mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, zwolnienie pracownika, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  00:44 26.06.2013

  ... zbiorowym stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków przez nowego pracodawcę. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie przez pracodawcę pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Przydatne linki: - Kodeks pracy Zanim dojdzie do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, zarówno dotychczasowy pracodawca jak ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, przejęcie spółki, przejęcie firmy, przejęcie
 • Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  09:21 06.09.2012

  ... . 94 z późn. zm., dalej „Kodeks pracy”), ponieważ są to dwie różne instytucje prawa pracy. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie zmieniające, zwane także wypowiedzeniem warunków pracy i płacy jest całkowicie zależne od woli pracodawcy i polega na zmianie podstawowych warunków pracy (np. dotychczasowego stanowiska, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana wysokości pensji, zmiana warunków wynagrodzenia, wynagrodzenia, wypowiedzenie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  00:12 04.08.2012

  ... czasu pracy) - zaproponować im również konkretne, nowe warunki w miejsce tych wypowiedzianych. Uwaga! Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art. 42 § 2 Kodeksu pracy). A zatem prawidłowo przygotowane wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (zwane ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  13:22 09.02.2012

  ... zajął jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy. Zdaniem SN: Zmiana nazwy bez wypowiedzenia zmieniającego Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 kp). Jeżeli jednak strony ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, zmiana stanowiska pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana umowy o pracę

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: