eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  00:50 04.11.2023

  ... dnia 5 września 2019 r. (III PK 96/18). Stan faktyczny Pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem z uwagi na likwidację stanowiska pracy pracownika. Okres wypowiedzenia trwał od ... przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ma możliwość zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. Za ww. okres ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy i pracownika

  Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy i pracownika

  11:11 09.11.2018

  ... za dany rok proporcjonalnie do upływu okresu wypowiedzenia. Skuteczność wypowiedzenia umowy O tym, czy wypowiedzenie jest skuteczne, decyduje fakt, czy osoba, do której zostało takie pismo skierowane, miała realną możliwość zapoznania się z jego treścią, nawet jeżeli tego nie uczyniła. Co do zasady wypowiedzenie umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, zwolnienie pracownika
 • Okres wypowiedzenia

  Okres wypowiedzenia

  16:34 26.11.2014

  ... Regulowany prawnie czas między złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy – ze strony pracownika lub pracodawcy – a jej rozwiązaniem. O długości okresu wypowiedzenia decyduje rodzaj zawartej umowy i staż pracy u danego pracodawcy. W przypadku umowy o pracę na czas określony okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli umowa zawarta została ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, wypowiedzenie, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę

  Rozwiązanie umowy o pracę

  13:43 21.09.2011

  ... umowa na czas wykonania określonej pracy). Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Tak pracownik, jak i pracodawca może rozwiązać umowę o pracę zawartą: – na czas określony w przypadku zastępstwa. Wtedy okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Umowa na czas określony Dopuszcza się też rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, o ile umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy

  Sposoby rozwiązania stosunku pracy

  11:50 15.07.2011

  ... pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Brak pisemnej formy takiego oświadczenia spowoduje z reguły uznanie rozwiązania umowy o pracę za ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

  Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

  13:31 17.05.2011

  ... wypowiedzeniem polega na charakterze każdego z tych trybów – wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy, zaś przyczyny je uzasadniające nie muszą mieć szczególnego charakteru. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę: w jaki sposób?

  Rozwiązanie umowy o pracę: w jaki sposób?

  12:52 01.10.2010

  ... rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Oznacza to, że co do zasady można to uczynić zarówno ustnie jak i pisemnie, jednakże ze względów dowodowych zaleca się aby porozumienie stron sporządzać w formie pisemnej. Ważne! Za porozumieniem lub wypowiedzeniem - bez prawa do zasiłku Warto zwrócić uwagę, iż rozwiązując umowę o pracę za ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy

  Zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy

  11:38 24.08.2010

  ... umowy o pracę (wyrok SN z 8 czerwca 2001 r., I PKN 453/00OSNP, 2003/8/196). Podobnie wypowiedział się SN także w innym wyroku, orzekając, że wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po upływie znacznego czasu od likwidacji komórki organizacyjnej, w której pracownik był zatrudniony, jeżeli pracodawca wyznaczył mu inne miejsce pracy, może być uznane za ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy pracownikowi, rozwiązanie umowy o pracę, przyczyna wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  10:00 31.05.2010

  ... pracę. Czy taki krok jest zgodny z prawem, czy też szef może spodziewać się, że zwolniony skieruje sprawę do sądu pracy, a ten uzna, że dokonane wypowiedzenie było wadliwe? Przypomnijmy, umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: HIV, aids, wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy a wypowiedzenie

  Umowa na czas wykonania określonej pracy a wypowiedzenie

  13:21 24.05.2010

  ... rozwiązanie za wypowiedzeniem. W piśmiennictwie wskazuje się, że taka możliwość stałaby w sprzeczności z celem, dla którego zawiera się tego rodzaju umowę. Niekiedy jednak wypowiedzenie umowy zawartej na czas określonej pracy staje się dopuszczalne. Wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o wykonanie określonej pracy, umowa o pracę, umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: