eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Dyscyplinarka na zwolnieniu lekarskim

  Dyscyplinarka na zwolnieniu lekarskim

  16:38 14.07.2020 PORADA

  Witam. Od kwietnia przebywam na stałym zwolnieniu. Dnia 26.06 dostałam dyscyplinarkę, ponieważ nie pojawiłam się w pracy przez 7 dni. Okazało się, że moje zwolnienie od lekarza nie przeszło przez system. Lekarz wystawił ponowne zwolnienie, udokumentował i wyjaśnił sprawę. Czy w ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka, zwolnienie lekarskie, nieobecność w pracy
 • Uporczywe narzucanie urlopu opiekuńczego a wypowiedzenie pracownika na podst. art. 55 KP

  Uporczywe narzucanie urlopu opiekuńczego a wypowiedzenie pracownika na podst. art. 55 KP

  11:38 20.06.2020 PORADA

  Witam. Chciałabym dowiedzieć się, czy można wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia na podstawie uporczywego narzucania od 3 miesięcy urlopu opiekuńczego? Od samego początku żona pracodawcy-szefowa wysłała mnie na ww. urlop bez prawa sprzeciwu, od razu z chwilą decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 55 kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, mobbing
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

  16:17 31.03.2020 PORADA

  Witam, w związku ze złą sytuacją finansową firmy, pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę na czas określony za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia. Czy jest to zgodne z prawem? Czy za brak wypowiedzenia należy mi się odszkodowanie? WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, brak wypowiedzenia, prawo pracy
 • Czy mogę przerwać pracę, jeśli nie otrzymam wynagrodzenia?

  Czy mogę przerwać pracę, jeśli nie otrzymam wynagrodzenia?

  17:23 30.12.2014 PORADA

  Moja firma jest w stanie upadłości i jestem na 3-miesięcznym wypowiedzeniu od strony pracodawcy z obowiązkiem pracy, ale pracodawca nie płaci wynagrodzenia. Czy mogę przerwać pracę i podjąć następną? WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, okres wypowiedzenia, brak wynagrodzenia, pracodawca nie płaci
 • Czy na zasiłku chorobowym pracodawca może dać wypowiedzenie?

  Czy na zasiłku chorobowym pracodawca może dać wypowiedzenie?

  14:11 18.08.2014 PORADA

  Witam. Jestem na zasiłku chorobowym już od ponad miesiąca i dzisiaj dostałem pisemnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika z art. 53 & 1 pkt. 1 b) Kodeksu pracy. Pisze również, że zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 KP umowa o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, L4, choroba pracownika, zwolnienie chorobowe
 • Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  08:10 12.03.2014

  ... umowa o pracę wygasa, co dotyczy zarówno umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony. Pracodawca może też, przed upływem tego terminu, rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, o ile zachodzą przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego. W praktyce chodzi tu o przypadek, gdy pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  11:10 24.02.2014

  ... (III PK 88/07) Sąd Najwyższy wyraził przekonanie, że pracownik może wskazać kilka przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, a rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie jest uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn była usprawiedliwiona ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy przez pracownika
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie natychmiastowe

  Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie natychmiastowe

  10:45 17.09.2013

  ... natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę w okresie wypowiedzenia przysługuje oczywiście również pracownikowi, a to w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy lub ziszczenia innej wymienionej w art.55 k.p. przyczyny uzasadniającej skorzystanie z tego trybu. Prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga złożenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie?

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie?

  21:33 05.08.2013 PORADA

  Dostałam wypowiedzenie z pracy z art. 53 kp. w związku z wyczerpaniem okresu zasiłkowego i dalszą niezdolnością do pracy na tym stanowisku. Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Umowa była na czas nieokreślony. WIĘCEJ

  Tematy: art. 53 kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, niezdolność do pracy
 • Utrata prawa jazdy = utrata pracy?

  Utrata prawa jazdy = utrata pracy?

  00:10 18.05.2013

  ... - Kodeks pracy Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi pamiętać, że nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczne jest także podanie informacji dotyczącej powodu zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo jazdy, utrata prawa jazdy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

  Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

  12:59 28.02.2013

  ... je uważać za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (art. 55 Kodeks pracy). Jednym ze skutków takiej kwalifikacji oświadczenia pracownika, zdaniem SN, powinno być wpisanie do świadectwa pracy, że stosunek pracy ustał wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika – tak ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, umowa na czas określony
 • Zwolnienie z pracy

  Zwolnienie z pracy

  20:44 13.02.2013 PORADA

  Witam bardzo interesuje mnie sprawa powodów zwolnienia z pracy. Pracuję jako kelner w restauracji mam umowę o pracę do września, lecz kiedyś pracodawca powiedział mi iż jeśli coś mu nie będzie pasować, to zwolni od razu bez wypowiedzenia i nie mamy się wtedy co sądzić o to. Lecz ... WIĘCEJ

  Tematy: rozmowa kwalifikacyjna, umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy na czas określony, warunki wypowiedzenia umowy
 • Jak mam wyliczyć kwotę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę?

  Jak mam wyliczyć kwotę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę?

  23:43 03.12.2012 PORADA

  Umowa była zawarta na czas nieokreślony. Została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia z art. 52 kp. na co składam pozew do Sądu Pracy. Przywrócenie do pracy jest niemożliwe pozostało mi tylko ubiegać się o odszkodowanie. Jestem pod ochroną przedemerytalną podlegam pod art 39 ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie dla pracownika, odszkodowanie, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Utrata prawa jazdy grozi bezrobociem

  Utrata prawa jazdy grozi bezrobociem

  00:10 01.12.2012

  ... . Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca podejmując decyzję o zwolnieniu rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi pamiętać, że nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczne jest także podanie informacji dotyczącej powodu zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo jazdy, utrata prawa jazdy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę za zgodą pracownika

  Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę za zgodą pracownika

  00:10 28.11.2012

  ... pracownika, zmienił swoją decyzję i zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy jest możliwe rozwiązanie umowy za porozumieniem, jeśli pracownik otrzymał już zwolnienie dyscyplinarne na piśmie? Odpowiedź: Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest ważne i z chwilą doręczenia pracownikowi nie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Brak wynagrodzenia

  Brak wynagrodzenia

  06:58 04.11.2012 PORADA

  Czy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w związku z artykułem 55 kp należy się oprawa? WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, art. 55 kodeksu pracy, odprawa przy zwolnieniu, odprawa dla pracownika
 • Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

  Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

  10:45 29.08.2012

  ... koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 § 1 kp). Uwaga! Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 kp). Termin powyższy liczy się od momentu, gdy wiadomość ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, dyscyplinarka, rozwiązanie umowy o pracę
 • Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  10:29 11.05.2012

  ... zdecydowanie przekreśla kompetencje pracownika do sprawowania dotychczasowej funkcji. Szkoda poniesiona przez zakład pracy, a rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp. Rozwiązanie umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić niezależnie od tego, czy pracownik popełnił przestępstwo na szkodę zakładu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  12:46 13.03.2012

  ... prawnej. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Sytuacja wygląda analogicznie, kiedy zakończenie stosunku pracy następuje przez jego rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W praktyce będzie to oznaczało konieczność złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, oświadczenie woli
 • Czy wymuszanie świadczenia pracy "przy okazji" może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę?

  Czy wymuszanie świadczenia pracy "przy okazji" może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę?

  21:43 08.03.2012 PORADA

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie X należącej do pani Y. Mój zakres obowiązków obejmuje m.in. prowadzenie ewidencji towarowej w tej firmie,  za co otrzymuję stosowne wynagrodzenie. Niestety, niejako przy okazji moja pracodawczyni od ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: