eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › nagradzanie pracowników
 • Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  14:07 18.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, mam takie pytanie: zostałem w kwietniu 2020 r. ukarany karą nagany z wpisem do akt. W lutym 2021 r. pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie pracy i wprowadził do regulaminu zapis: "nagroda jubileuszowa nie przysługuje pracownikowi wobec którego w okresie 2 lat przed ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników
 • Lata szkoły i praca u rodziców do nagrody jubileuszowej

  Lata szkoły i praca u rodziców do nagrody jubileuszowej

  12:08 22.10.2021 PORADA

  Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące pracownika (lat 62), który na dzień dzisiejszy ma staż ogółem 42 lata, 5 m-cy i 14 dni. Przeglądając teczkę akt osobowych pracownika znalazłam dokumenty, które nie zostały wprowadzone do programu, tj.: 1) szkoła liceum ekonomiczne - od ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników
 • Jubileusz Nauczyciela

  Jubileusz Nauczyciela

  10:32 04.10.2021 PORADA

  Witam, nauczyciel przed doliczeniem stażu miał 32 lata pracy. Doliczono mu 8 lat i wypada mu 40 lecie. Czy prawidłowo jest wypłacić 40 lecie a 35 lecie uległo przedawnieniu ? WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, staż pracy, lata pracy, nagroda jubileuszowa
 • Nagroda jubileuszowa

  Nagroda jubileuszowa

  13:02 26.07.2021 PORADA

  Dzień dobry 20.02.2021 otrzymałem nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. W czerwcu tego roku dowiedziałem się, że do lat pracy można doliczyć okresy nieskładkowe przepracowane w gospodarstwie rolnym, tak więc podliczyłem lata przepracowane w gospodarstwie rolnym u rodziców i doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, staż pracy, lata pracy
 • Zasiłek opiekuńczy a dodatek za wysługę

  Zasiłek opiekuńczy a dodatek za wysługę

  19:42 20.05.2020 PORADA

  Dzień dobry, w związku z zamknięciem placówek oświatowych od początku maja przebywam na dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Zasiłek otrzymuję z ZUS-u gdyż pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Chciałam zapytać, czy jeśli będę na zasiłku cały miesiąc, to przepadnie mi ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, koronawirus, wysługa lat, dodatek za wysługę lat
 • Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  11:00 06.02.2020 PORADA

  Witam, w styczniu otrzymałem jubileuszówkę za 20 lat pracy. W styczniu tego roku uznano mi pracę w gospodarstwie rodziców (5 lat i 5 miesięcy). Czy w związku z tym należy mi się jubileuszówka za 25 lat pracy, mimo, że minął rok od podjęcia poprzedniej? Bardzo dziękuję za ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania
 • Nagroda jubileuszowa - pominięto mnie

  Nagroda jubileuszowa - pominięto mnie

  13:15 22.11.2019 PORADA

  Od stycznia 2019 roku do końca lipca 2019 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Z początkiem sierpnia wróciłam do pracy. Pracuję w pieczy zastępczej. Na dzień pracownika socjalnego nie otrzymałam nagrody. Wszyscy dostali oprócz mnie. Czy to zgodne z prawem? WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, dodatki do wynagrodzeń, nagradzanie pracowników, L4
 • Pracujący emeryt a nagroda jubileuszowa

  Pracujący emeryt a nagroda jubileuszowa

  20:44 27.10.2019 PORADA

  Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej jako pracownik administacji - szkoła podlega pod starostwo. W związku z przejściem na emeryturę 26.07.2019 r. rozwiązałam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony (przepracowałam 43 lata), ale ponownie mnie zatrudniono na drugi dzień tj. od ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń, nagradzanie pracowników
 • Wypadek w pracy z winy pracodawcy, a nagroda roczna wynikająca z zapisów ZUSP

  Wypadek w pracy z winy pracodawcy, a nagroda roczna wynikająca z zapisów ZUSP

  07:08 18.01.2019 PORADA

  Dzień dobry, uległem wypadkowi przy pracy. Pośliznąłem się skutkiem czego uszkodziłem łękotkę w kolanie. Leczenie trwało 6 tygodni. W opisie wypadku sporządzonym przez BHP jako przyczynę podano warunki atmosferyczne (na zewnątrz pomieszczeń było mokro), jak i wyślizgane płytki ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, protokół wypadkowy, BHP, przepisy BHP
 • Przejście na emeryturę, a nagroda jubileuszowa

  Przejście na emeryturę, a nagroda jubileuszowa

  11:19 05.12.2018 PORADA

  Dzień dobry, jestem pracownikiem szkoły, w lutym 2020 roku nabędę prawo do emerytury, natomiast w sierpniu 2020 roku mój staż pracy wyniesie 45 lat, więc należałaby mi się nagroda jubileuszowa. Czy prawdą jest, że jeżeli przejdę na emeryturę, a do stażu pracy 45 lat zabraknie ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do emerytury, przejście na emeryturę, praca w szkole
 • Premie i podwyżki wynagrodzenia, czyli wielka niewiadoma

  Premie i podwyżki wynagrodzenia, czyli wielka niewiadoma

  10:09 13.12.2017

  ... przypadku premii - nieznajomość reguł gry deklaruje tu aż 25% pracowników. Najbardziej świadomi są pracownicy, którzy zarabiają najwięcej - w grupie osób, których ... systemy motywacyjne pracowników, w tym także formułowanie czytelnych zasad premii i podwyżek. Takie stanowiska i jasne zasady są potrzebne, tym bardziej, że wśród pracowników silne ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wynagradzania, premie, premia, nagradzanie pracowników
 • Po co się tworzy system premiowania?

  Po co się tworzy system premiowania?

  00:23 17.04.2017

  ... wynagrodzenia od wyników zwiększają poczucie sprawiedliwości systemu wynagradzania. Motywacyjna rola premii Prawidłowo zastosowana premia może mieć duży wpływ na motywację pracowników. Zgodnie z teorią oczekiwań V. Vrooma motywacja zależy od siły oczekiwania oraz oceny prawdopodobieństwa spełnienia tego oczekiwania. Jeśli pracownik oceni, że ma ... WIĘCEJ

  Tematy: system premiowania, zasady wynagradzania, premia, wynagrodzenie premiowe
 • Premie domeną mężczyzn

  Premie domeną mężczyzn

  00:22 08.05.2016

  W ciągu roku otrzymujemy średnio 4709 zł brutto premii, co stanowi 11% rocznego wynagrodzenia. Z ankiety serwisu z ofertami pracy MonsterPolska.pl wynika również, że mężczyźni nie tylko zarabiają więcej, ale i otrzymują wyższe premie – i to ponad dwukrotnie. Otrzymywanie premii zadeklarowała co piąta osoba biorąca udział w ankiecie serwisu ... WIĘCEJ

  Tematy: premie, premia, nagradzanie pracowników, dodatki do wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia pracowników - zasada równego traktowania

  Wynagrodzenia pracowników - zasada równego traktowania

  13:28 13.01.2015

  ... pracowników, dochodzi do gorszego traktowania pracowników z dłuższym doświadczeniem i stażem zakładowym. W celu uniknięcia zarzutów naruszenia zasady równego traktowania pracodawcy nie pozostaje nic innego jak w możliwie najkrótszym terminie wyrównać płace dotychczasowych pracowników do warunków ustalonych dla nowo przyjętych przez pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wynagradzania, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników, system wynagrodzeń
 • Obliczanie wynagrodzenia z dokumentacji zastępczej

  Obliczanie wynagrodzenia z dokumentacji zastępczej

  10:29 13.07.2011

  Obliczając wysokość wynagrodzenia z dokumentacji innej niż płacowa, należy uwzględnić tylko takie składniki wynagrodzenia, które przysługiwały bezwarunkowo w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki i zostały w dokumentacji określone, np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określono kwotowo lub procentowo od znanego kwotowo składnika ... WIĘCEJ

  Tematy: premie, wysokość wynagrodzenia, dokumentacja zastępcza, zasady wynagradzania
 • Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  13:32 05.07.2011

  Warunki nabywania prawa do nagrody jubileuszowej, w tym ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody, wysokość nagrody oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają przepisy wewnątrzzakładowe, tj. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania. Pytanie: Proszę o pomoc w interpretacji zapisu w naszym zakładowym ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników, prawo do nagrody jubileuszowej
 • Sposoby motywacji pracowników: akcje

  Sposoby motywacji pracowników: akcje

  10:23 30.05.2011

  ... jest możliwość nabycia przez pracowników akcji po obniżonej cenie. Zwykle, rozwiązanie to adresowane jest do większej grupy pracowników, którzy przez ustalony okres ... za szczególnie dobre wyniki uzyskiwane przez danych pracowników. Nie bez znaczenia jest także wpływ nagrody na retencję pracowników, ponieważ jest ona odroczona w czasie, motywuje ... WIĘCEJ

  Tematy: motywowanie pracowników, motywacja pracownika, metody motywacyjne, nagradzanie pracowników
 • Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  13:26 20.05.2011

  ... (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy bądź rozporządzenia). Może się zdarzyć, że pracodawca ustanawiając samodzielnie zasady wynagradzania czy przyznawania nagród, wprowadzi dla pracowników mniej korzystne rozwiązania niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 lutego 1999 r. Zakład pracy uznał, że ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń, nagrody
 • Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  13:23 12.05.2011

  ... pracownika, pracodawca powinien zmienić je w drodze wypowiedzenia zmieniającego. 1. Przez 1 rok przejętych pracowników obejmuje „stary” układ zbiorowy W razie przejęcia pracowników na skutek przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników w okresie 1 roku od przejścia stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagradzanie pracowników
 • Świadczenia pozapłacowe z wyobraźnią

  Świadczenia pozapłacowe z wyobraźnią

  10:39 19.05.2010

  ... z beneficjentów otrzyma po jego śmierci 5 tysięcy EUR, a dzięki umowie z zakładem pogrzebowym wynegocjowano także promocyjną cenę pogrzebu. Japońskie firmy dbają o swoich pracowników do końca życia - niektórym z nich wykupują miejsca na cmentarzu. Z racji tego, że ziemia na tamtejszych miejscach wiecznego spoczynku jest droga ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pozapłacowe, motywatory pozapłacowe, nagradzanie pracowników, pozapłacowe systemy motywacyjne

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: