eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zmiana umowy o pracę
 • Czy pracodawca może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim?

  Czy pracodawca może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim? PORADA

  Czy po urlopie macierzyńskim pracodawca może odmówić mi wykorzystania zaległego i aktualnie przysługującego mi urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca po urlopie macierzyńskim, a będąc na urlopie wypoczynkowym może zmienić moją umowę i obniżyć pensję? Czy będąc na urlopie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu wypoczynkowego, urlop macierzyński, prawo do urlopu macierzyńskiego
 • Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży?

  Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży? PORADA

  Dzień dobry, obecnie jestem w 5. miesiącu ciąży i mam umowę na czas nieokreślony od 6 lat. Firma w której pracuję, została wykupiona przez inną i zmieniają wszystkim umowy, poprzez zmianę z czasu nieokreślonego na rok. Czy mi również mogą wprowadzić taką zmianę mimo, że jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, umowa na czas nieokreślony, ciąża
 • Zamiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony

  Zamiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony PORADA

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie: Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, wygrałam konkurs do służby cywilnej. Będę zatrudniona na innym stanowisku, ale u tego samego pracodawcy. W związku z tym: 1. Czy w tym samym dniu z ... WIĘCEJ

  Tematy: służba cywilna, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, zmiana umowy o pracę
 • Awans a zmiana umowy na czas określony

  Awans a zmiana umowy na czas określony PORADA

  Dzień dobry, jestem zatrudniona w firmie od 4 lat na stanowisku specjalisty i moja trzecią umowę dostałam na czas nieokreślony. Niedawno otrzymałam propozycje awansu na stanowisko kierownicze. Czy w przypadku awansu pracodawca może zmienić moją umowę na okres próbny/czas określony ... WIĘCEJ

  Tematy: trzecia umowa o pracę, umowa na czas nieokreślony, awans, aneks do umowy o pracę
 • Zwolnienie lekarskie u "nowego " pracodawcy

  Zwolnienie lekarskie u "nowego " pracodawcy PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc... do 31.01.2017 pracowałam w jednej firmie już od 2,5 roku. Od 01.02.2017 nasz pracodawca przekształcił firmę i dostałam nową umowę. Tydzień temu dowiedziałam się, że jestem w 6. tygodniu ciąży. Planuję pracować jak najdłużej, niestety objawy dają ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, zmiana umowy o pracę, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku
 • Zmiana umowy, a zasiłek i macierzyńskie

  Zmiana umowy, a zasiłek i macierzyńskie PORADA

  Witam, byłam zatrudniona na pełen etat (dofinansowanie stanowiska pracy z urzędu pracy), 1850 zł brutto do końca września. Po zakończeniu tej umowy dostałam nową na 1/3 etatu 616,67 zł umowa na takich warunkach trwała do końca listopada. W związku z przejęciem dodatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pełny etat, dofinansowanie stanowiska pracy, zmniejszenie etatu, 1/3 etatu
 • Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego lub ograniczyć mu etat?

  Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego lub ograniczyć mu etat? PORADA

  Witam, jestem nauczycielem mianowanym na całym etacie, razem ze mną pracuje jeszcze czterech nauczycieli również zatrudnionych na podstawie mianowania. Ostatnio dyrektor szkoły poinformował nas, że nie ma dla nas godzin gdyż musi zapewnić pół etatu dla nauczyciela kontraktowego ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel mianowany, zmniejszenie etatu, zmiana umowy o pracę, zwolnienie z pracy
 • Aneks do umowy o pracę - zmniejszenie stawki podstawowej

  Aneks do umowy o pracę - zmniejszenie stawki podstawowej PORADA

  Witam, pracodawca chce wszystkim pielęgniarkom dać do podpisania aneks o umowę i obniżyć stawkę podstawową o około 400-450 zł, a tą  kwotę dać jako dodatek do pensji. Wiąże się to z mniejszym dodatkiem za dyżury nocne i za święta, czyli w sumie nasze wynagrodzenie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: aneks do umowy o pracę, zmiana umowy o pracę, zmiana warunków pracy, wysokość wynagrodzenia
 • 500 plus a nowa umowa i inny dochód

  500 plus a nowa umowa i inny dochód PORADA

  Nie miałam przekroczonego dochodu za 2014 rok. Wzięli moje wszystkie umowy. Składałem wniosek 26 listopada 2016. Czy jak dostałam umowę od 1 stycznia na pełny etat to zabiorą mi 500 plus, jak mi przekracza dochód czy będę dostawał tak jak na decyzji jest napisane do października 2017? ... WIĘCEJ

  Tematy: 500 plus, 500 zł na dziecko, zmiana umowy o pracę, praca na pełny etat
 • Urlop macierzyński - zmiana umowy

  Urlop macierzyński - zmiana umowy PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie odnośnie tego jak ZUS podejdzie do wyliczenia mojego urlopu macierzyńskiego.   Pracuję na cały etat, umowa i pracę , czas nieokreślony. Szef zapytał czy nie chcę nowej umowy na cał etat 1/4 gdzie będę robiła dodatkowe rzeczy. Niedawno dowiedziałam się ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, podstawa wymiaru urlopu macierzyńskiego, praca na pełny etat, umowa na czas nieokreślony
 • Aneks do umowy o pracę – co można nim zmienić?

  Aneks do umowy o pracę – co można nim zmienić?

  ... umowy: w tytule powinien się znaleźć zapis, że jest to aneks do umowy, data zawarcia, miejsce podpisania, informacja jakiej to dotyczy umowy (data zawarcia pierwotnej umowy), data wchodzących zmian, zapis, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Propozycję zmiany do umowy może złożyć pracodawca lub pracownik. Zmiana warunków umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: aneks do umowy o pracę, aneks do umowy, umowy o pracę, umowa o pracę
 • Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

  ... proszę o podpowiedź, jak te różnice zlikwidować. Czy zmiany warunków wynagrodzenia (obniżenia lub podwyższenia) można dokonać na podstawie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę? Odpowiedź: W czasie roku po przejęciu jedyna możliwość zmiany istniejących warunków pracy i płacy to zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Zgodnie z art ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie zakładu pracy, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  ... Zmiana samej nazwy nie zawsze wymaga zmiany umowy… Nie każda zmiana warunków pracy musi być dokonana w drodze wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub zawarcia z nimi porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy. Jeśli bowiem zmiana ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, zmiana stanowiska pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana umowy o pracę
 • Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

  Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

  ... informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia została wpisana w treści umowy o pracę, a nie wręczona pracownikowi jako oddzielny dokument, to jakakolwiek zmiana tych warunków powinna skutkować zmianą postanowień umowy o pracę w formie aneksu. Jednym z przypadków, gdy zmiana umowy o pracę nie będzie konieczna, jest również tymczasowe powierzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana warunków zatrudnienia, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

  ... tego warunku pracy umożliwiłoby kontynuację zatrudnienia na tych samych warunkach płacowych. Dlatego SN przyjął, że zmiana warunków nie była rażąco niedogodna, a odmowa ich przyjęcia stanowiła współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę, co pozbawiło pracownicę prawa do odprawy pieniężnej. Podstawa prawna: art. 8 ustawy z 13 marca 2003 ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pieniężna, wypłata odprawy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  ... umowę cywilnoprawną. Podobnie stary pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, a przedsiębiorca przejmujący nie może zawrzeć z takim pracownikiem nowej umowy o pracę na innych zasadach. W każdym z tych przypadków sąd uzna, że nadal trwa w niezmienionej postaci poprzednia umowa o pracę. Jedyną różnicą będzie to, że na miejsce starego ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie zakładu pracy, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę
 • Czasowa zmiana obowiązków pracownika a umowa o pracę

  Czasowa zmiana obowiązków pracownika a umowa o pracę

  ... nowy pracownik będzie już wyszkolony, dotychczasowy ma wykonywać pracę w dziale księgowości i ewentualnie udzielać wskazówek dotyczących pracy pracownikowi nowo zatrudnionemu. Można ustnie, ale lepiej mieć jakiś dowód Czasowe powierzenie obowiązków innego rodzaju niż wynikające z umowy o pracę nie wymaga formy pisemnej. Może być dokonane ustnie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakres obowiązków pracownika, zmiana umowy o pracę, zmiana warunków pracy, zakres zadań pracownika
 • Treść terminowej umowy o pracę można uzupełnić

  Treść terminowej umowy o pracę można uzupełnić

  ... ., że użyty w art. 33 K.p. termin „zawieranie” („przy zawieraniu umowy [ ...] strony mogą przewidzieć") odnosi się do określenia rodzaju umowy, nie określa on natomiast daty dopuszczalności wprowadzenia klauzuli o wypowiedzeniu. Zapis zezwalający na przedterminowe zakończenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może pojawić się w jej treści ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, umowy terminowe, praca na czas określony, zmiana umowy o pracę
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia a umowa o pracę

  Zmiana minimalnego wynagrodzenia a umowa o pracę

  ... zmian w treści umów o pracę. Zmiana umowy o pracę wymaga zachowania formy pisemnej. Najprostszym sposobem jest zawarcie aneksu określającego nową wysokość wynagrodzenia za pracę. Aneks powinien zostać podpisany przez obie strony stosunku pracy (złożenie podpisu jest wyrazem akceptacji zmian wprowadzonych do umowy). Pracownikom nieobecnym w pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę, minimalne wynagrodzenie, zmiana umowy o pracę
 • Zmiana umowy bez zmiany charakteru pracy

  Zmiana umowy bez zmiany charakteru pracy

  ... nie zastąpi umowy o pracę Jeżeli na podstawie zawartej umowy zlecenia pracownik będzie wykonywał takie same obowiązki, jak w sytuacji, gdy miał zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowa cywilnoprawna będzie miała charakter umowy o pracę. Jeśli zatem w charakterze pracy zleceniobiorcy nic się nie zmieniło, należy zawrzeć umowę o pracę. Nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana umowy o pracę, umowa zlecenia, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.