eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne

  Wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa, świadczenie przedemerytalne PORADA

  Witam, dostałam w dniu 27.12.2017 r., wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego w treści jest, że od dnia 1 stycznia 2018 r., proponowane są nowe warunki umowy o pracę, wymiar czasu pracy 1/2 etatu oraz mniejsza pensja. Jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia tj. do ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Art. 43. pkt. 2

  Art. 43. pkt. 2 PORADA

  Dzień dobry! Mam uprawnienia elektryczne NOT kat: E:D, skończył się okres ważności tych uprawnień. Zawsze w tym przypadku na odnowienie tych uprawnień zakład pracy wysyłał mnie do odnowienia i pokrywał koszty ich uzyskania z delegacją włącznie. Czy w chwili obecnej ma ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia elektryczne, odnowienie uprawnień, art. 43 kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Degradacja pracownika po dłuższej chorobie

  Degradacja pracownika po dłuższej chorobie PORADA

  Witam, opiszę może moja sytuację. Po 3 miesiącach chorobowego spowodowanego chorobą powiadomiłam pracodawcę, że zamierzam wrócić do pracy. Pracodawca powiadomił mnie, że w takim razie degraduje mnie na niższe stanowisko i to z niższą pensja. Dodam, że mam umowę na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: degradacja, długotrwała choroba, obniżenie wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia
 • Zmiana warunków płacy w okresie ochronnym

  Zmiana warunków płacy w okresie ochronnym PORADA

  Witam! Jestem w okresie ochronnym. Pracodawca chce wręczyć wszystkim pracownikom obsługi (pracuję w szkole), 3-miesięczne wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy (z całego etatu na 0,8 przy tych samych metrażach do sprzątania). Czy robi to prawnie? Czy mogę nie przyjąć ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a ciąża

  Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a ciąża PORADA

  Witam, moja sytuacja wygląda następująco: Od 20.12.2014 jestem na zwolnieniu, najpierw z powodu ciąży zagrożonej, a później ze szpitala po poronieniu, później od ginekologa. Obecnie L4 mam od psychiatry do 03.06.2015. Dnia 19.06.2015 przekroczę 182 dni okresu zasiłkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, poronienie, przerwanie L4, L4 w ciąży
 • Okres ochronny przed emeryturą a wypowiedzenie stanowiska pracy

  Okres ochronny przed emeryturą a wypowiedzenie stanowiska pracy PORADA

  Brakuje mi rok do emerytury i dostałem wypowiedzenie stanowiska pracy na gorsze z zachowaniem płacy. Jakie są konsekwencje odmowy? WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny przed emeryturą, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy
 • Wypowiedzenie warunków pracy a likwidacja stanowiska pracy

  Wypowiedzenie warunków pracy a likwidacja stanowiska pracy PORADA

  Witam, z dniem 31.12.2014 z tytułu reorganizacji w przedsiębiorstwie zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy. Od 05.12 przebywam na L4. W tym czasie kadrowe podpisywały z pracownikami, których stanowiska zostały zlikwidowane, oddelegowania 3-miesięczne do nowej struktury ze zmianą ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, L4, zmiana stanowiska pracy, prawo do odprawy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy PORADA

  Witam, co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2014 składa pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, ale z dniem 30 czerwca gdzie 3-miesięczny okres wypowiedzenia mija z dniem 1 września? Wcześniej było tylko ustnie mówione przez ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy PORADA

  W dniu dzisiejszym tj. 26.08.2014 roku moja mama dostała wypowiedzenie zmieniające, ale z dniem 30 czerwca, gdzie 3-miesięczny okres wypowiedzenia mija w dniu 30 września, a czas na podjęcie decyzji i złożenia oświadczenia minął w dniu 15 sierpnia. Czy pracodawca ma takie prawo?  ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Przejście z całego etatu na pół

  Przejście z całego etatu na pół PORADA

  Witam, moja mama pracuje od 5 lat w sklepie zielarskim i na dniach przyjechała do niej szefowa z informacją, że sklep nie przynosi jej dochodów i musi do niego dokładać... I stwierdziła, że od września mama będzie pracować na pół etatu przez okres 3 miesięcy i jeśli sytuacja się ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w sklepie, zmniejszenie etatu, stosunek pracy, umowa na czas nieokreślony
 • „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  „Częściowy” działacz związkowy podlega ochronie przed wypowiedzeniem

  Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, rozwiązaniem stosunku pracy lub jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy wynikająca z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie zależy od zakresu upoważnienia, lecz od samego aktu umocowania pracownika do działania w ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przed wypowiedzeniem, ochrona stosunku pracy, działacz związkowy, związki zawodowe
 • Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  Wypowiedzenie warunków umowy przyjęte czy nie?

  ... warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie zawsze konieczne

  ... przez pracodawcę pracownikowi warunków pracy lub płacy wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak przypadki, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności zaproponowania mu nowych warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 § 4 k.p., wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

  ... pracownikowi warunków pracy i płacy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Pracownik może, w przypadku takiej woli, jedynie sugerować wprowadzenie dla niego korzystnych zmian do umowy. Nie ma jednak możliwości złożenia pracodawcy takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  Wypowiedzenie zmieniające a brak zgody pracownika

  ... odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie stosunku pracy. Okres wypowiedzenia nie biegnie jednak na nowo, liczony jest on bowiem od daty złożenia przez pracodawcę oświadczenia o zmianie warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy może być więc ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Utrata zdolności do pracy na danym stanowisku a zwolnienie pracownika

  Utrata zdolności do pracy na danym stanowisku a zwolnienie pracownika

  ... pracy ważny wyjątek. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Zatem pracodawca może mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, zwolnienie pracownika, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  ... zbiorowym stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków przez nowego pracodawcę. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie przez pracodawcę pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Przydatne linki: - Kodeks pracy Zanim dojdzie do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, zarówno dotychczasowy pracodawca jak ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, przejęcie spółki, przejęcie firmy, przejęcie
 • Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  Zmiana warunków wynagrodzenia przez pracodawcę

  ... . 94 z późn. zm., dalej „Kodeks pracy”), ponieważ są to dwie różne instytucje prawa pracy. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie zmieniające, zwane także wypowiedzeniem warunków pracy i płacy jest całkowicie zależne od woli pracodawcy i polega na zmianie podstawowych warunków pracy (np. dotychczasowego stanowiska, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana wysokości pensji, zmiana warunków wynagrodzenia, wynagrodzenia, wypowiedzenie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

  ... czasu pracy) - zaproponować im również konkretne, nowe warunki w miejsce tych wypowiedzianych. Uwaga! Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art. 42 § 2 Kodeksu pracy). A zatem prawidłowo przygotowane wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (zwane ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wypowiedzenie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

  ... zajął jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy. Zdaniem SN: Zmiana nazwy bez wypowiedzenia zmieniającego Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 kp). Jeżeli jednak strony ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska, zmiana stanowiska pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zmiana umowy o pracę

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.