eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podróż służbowa
 • Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  ... zapewnienia pracownikowi noclegu. W zależności od okoliczności podatek niekiedy bowiem - zdaniem fiskusa - należy zapłacić. Nocleg podczas podróży służbowej - przychód bez podatku Podróż służbowa odbywa się na wyraźne polecenie pracodawcy. Ten jest też zobowiązany pokryć wszelkie koszty z nim związane, w tym w zakresie noclegu (co może ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Czy mogę rozliczyć 3-miesięczną delegacje zagraniczną w trzech ratach?

  Czy mogę rozliczyć 3-miesięczną delegacje zagraniczną w trzech ratach? PORADA

  Dzień dobry, prowadzę firmę na zasadach ogólnych, KPiR, bez VAT. Przebywam w delegacji zagranicznej 3 miesiące, ale ze zleceniodawcą. Rozliczam się na koniec każdego miesiaca, wystawiając mu fakturę. Wiem, że delegację, powinno się rozliczyć, po jej zakończeniu, po powrocie do ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacja za granicę, podróż służbowa, dieta, działalność gospodarcza
 • Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie w innym dniu

  Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie w innym dniu PORADA

  Witam serdecznie, będę jechał na szkolenie do innego miasta. Z szefem dogadałem się, że po szkoleniu (środa, czwartek i piątek) zostanę jeszcze na weekend we własnym zakresie. Oczywiście nocleg w dniach szkolenia zostanie opłacony przez firmę, zaś za weekend zapłacę z własnej ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolenia pracowników, wydatki na szkolenia, podróż służbowa, delegacja
 • Podróż służbowa w firmie transportowej

  Podróż służbowa w firmie transportowej

  ... czy nie. Pojawił się ustawowy zapis o tym, że każdy wyjazd poza siedzibę firmy oddział (lub miejsce zamieszkania) w celach służbowych stanowi podróż służbową i przysługuje zwrot poniesionych w związku z tym kosztów. Bez znaczenia jest częstotliwość tych wyjazdów ani ich powtarzalny charakter. Zasady określa pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  ... jako podróży służbowej powoduje ryzyko powstania zaległości w zapłacie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części należności wypłaconej za podróż służbową. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również zwrócić uwagę, że wysokość zwolnienia dla świadczeń z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Rozliczanie własnego samochodu dla celów służbowych

  Rozliczanie własnego samochodu dla celów służbowych PORADA

  Dzień dobry, pracuję jako specjalista ds. HR. Codziennie muszę wyjeżdzać do klientów, czyli odbywać podróż służbową w czasie pracy. Pracodawca oddaje mi pieniądze tylko za fakturę za zakupione paliwo. Co z kosztami użytkowania samochodu? Pracodawcy przedstawiam kilometrówkę i ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny, samochód prywatny w firmie, podróż służbowa, kilometrówka
 • Czy utworzyłem w Belgii zakład?

  Czy utworzyłem w Belgii zakład? PORADA

  Jestem osobą fizyczną, prowadzę działalność gospodarczą rezydent polski. Nawiązałem współpracę z firmą w Wielkiej Brytanii i na podstawie tej umowy świadczę jej usługi informatyczne. Część usług wykonuję w Polsce, a część w Belgii. W ramach podróży służbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, działalność gospodarcza, Belgia, kontrahent zagraniczny
 • Delegacja - dojazdy z hotelu i z powrotem

  Delegacja - dojazdy z hotelu i z powrotem PORADA

  Pracownicy zostali wysłani z delegacją do Niemiec samochodem służbowym na tydzień czasu. Pracodawca zapewnił hotel położony tak, że od niego do miejsca wykonywania docelowej pracy (fabryki) - dojazd zajmuje godzinę w jedną stronę. Czy za dojazdy z hotelu do tej fabryki i z powrotem ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacja, delegacja za granicę, podróż służbowa, rozliczenie delegacji
 • Stawka kilometrówki

  Stawka kilometrówki PORADA

  Witam, czy będąc zatrudnionym na umowie zlecenie obowiązuje mnie taka sama stawka za kilometr jak zatrudnionych na umowie o pracę? Mój pracodawca ustanowił stawkę na poziomie 0,6 zł (moje auto ma 1998 cm3) oraz czy skoro moja praca polega na codziennych wyjazdach poza gminę, w której ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka kilometrówki, kilometrówka, podróż służbowa, delegacja
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  ... tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli pracownik odbywa podróż służbową, która jest związana z osiągnięciem przychodu Spółki, dokonane wypłaty za ... . Wydatki na wyżywienie pracownik musi bowiem ponosić niezależnie od tego czy odbywa podróż służbową czy też nie. Zwrotowi zaś podlegają tylko "zwiększone koszty wyżywienia" i ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wyżywienie na szkoleniu pracowników bez podatku dochodowego

  Wyżywienie na szkoleniu pracowników bez podatku dochodowego

  Jeżeli pracodawca nie jest w stanie jednoznacznie przypisać kosztów związanych z posiłkami dla swoich pracowników i zleceniobiorców serwowanych na przeprowadzanych dla nich szkoleniach, nie rozpozna u nich z tego tytułu przychodu - wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09.08.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Podróż służbowa samochodem pracownika: kilometrówka to nie tylko paliwo

  Podróż służbowa samochodem pracownika: kilometrówka to nie tylko paliwo

  Pracownicy odbywający podróże służbowe, nierzadko korzystają z prywatnych samochodów, ponosząc przy tym koszty wynikające z opłat za przejazdy drogami płatnymi oraz opłat parkingowych. Zwrot tych kosztów będzie stanowił dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jednak tylko do wysokości kwoty tzw. kilometrówki. Oceniając czy zwrot poniesionych ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na zapewnienie noclegów osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) oraz pracownikom podwykonawców mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jednak tylko wówczas, gdy obowiązek zapewniania noclegów wynika z postanowień zawartej umowy. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Praca dla firmy w Anglii albo Australii

  Praca dla firmy w Anglii albo Australii PORADA

  Dzień dobry, proszę o udzielenie porady w następującej sprawie. Mieszkam od pięciu lat w Melbourne, Australii gdzie jestem zatrudniony w lokalnej filii globalnej korporacji. Ostatnio pojawiła się możliwość przeprowadzki, kontynuacji zatrudnienia w korporacji, ale z mojego domu w ... WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, Anglia, Australia, praca w korporacji
 • Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  ... . poprzez brak możliwości zwrotu niewykorzystanych biletów czy brak możliwości odzyskania wpisowego w momencie kiedy powzięto informację o tym, że pracownik nie wyjedzie w podróż służbową (tu: np. korespondencja mailowa, z której wynikać będzie, że przewoźnik nie zwróci należności za niewykorzystane bilety). Powyższe oznacza, że w każdym ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Szkolenie pracownicze. Jak powinno zostać rozliczone?

  Szkolenie pracownicze. Jak powinno zostać rozliczone? PORADA

  Dzień dobry, pracodawca skierował mnie na cykl szkoleń. Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Niektóre części szkolenia odbywają się w sobotę i niedzielę - godz. 10-19, inne w tygodniu - powiedzmy w czwartek w godz. 10-19. Jak pracodawca powinien rozliczać mi to ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolenia pracowników, podróż służbowa, wydatki na szkolenia, dofinansowanie szkolenia
 • Kiedy nocleg pracowników kontrahenta będzie kosztem podatkowym?

  Kiedy nocleg pracowników kontrahenta będzie kosztem podatkowym?

  Jeżeli zapewnienie noclegu pracownikom podwykonawcy wynika z zawartej z nim umowy, jego wartość może być zaliczona do podatkowym kosztów uzyskania przychodu spółki. Jeżeli jednak zapewnienie noclegu będzie wynikać z ustaleń słownych, kosztu rozpoznać nie można - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02. ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  Jeżeli w zawartych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia, umowach o dzieło) nie ma zapisu stanowiącego o zapewnieniu noclegu osobom zatrudnionym na podstawie tych umów - takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu pracodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.06.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Czy szwedzka firma pośrednicząca w zakupie biletów ma obowiązek wystawić fakturę VAT UE?

  Czy szwedzka firma pośrednicząca w zakupie biletów ma obowiązek wystawić fakturę VAT UE? PORADA

  Kupiłem bilety przez aplikację skyscanner, która odesłała mnie do strony kupna swojego pośrednika gotogate (to ta szwedzka firma właśnie) po odbyciu podróży liniami Lot i Lufthansa zwróciłem się zgodnie z wytycznymi na stronie do pośrednika (gotogate) o fakturę na bilety ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrahent zagraniczny, Szwecja, VAT w UE, wystawienie faktury
 • Rozliczenie delegacji zagranicznej

  Rozliczenie delegacji zagranicznej PORADA

  Witam, pracownik wyjeżdżając w delegację do Czech wziął zaliczkę w kwocie 200 zł. Na miejscu wymienił w kantorze kwotę do zapłaty faktury za nocleg 1000 CZK po kursie kantorowym 0,1786 wydatkując 178,60 zł. Czy mogę zastosować do wyceny faktury kurs faktycznie zastosowany? WIĘCEJ

  Tematy: delegacje zagraniczne, rozliczenie delegacji, podróż służbowa, kantor

 

1 2 ... 10 ... 20

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.