eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podatkowe
 • Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  ... wynika z wpisów w dziale 4 KRS, Spółka posiada liczne bezskutecznie egzekwowane zaległości podatkowe na kwotę przeszło 100.000 zł. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim ... bowiem wierzytelności odpisane jako nieściągalne nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Przede wszystkim wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Zmiany w amortyzacji jednorazowej w 2018 r.: wyższy limit odpisu

  Zmiany w amortyzacji jednorazowej w 2018 r.: wyższy limit odpisu

  ... ? Zmiana ta jest pozytywna - po prostu prawo do odpisania w koszty jednorazowo środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 5.000 zł zyskają wszyscy podatnicy. Odpisanie w koszty Przypomnijmy - ustawy podatkowe pozwalają na niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych czy wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Wydatki na samochód używany w firmie należy księgować z umiarem

  Wydatki na samochód używany w firmie należy księgować z umiarem

  ... kosztów uzyskania przychodu, dla takiego auta musi być zaprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i liczona kilometrówka, określająca górny limit wydatków uznawanych za koszty. Czym jest kilometrówka? - niczym innym jak iloczynem faktycznie przejechanych służbowo kilometrów i stawki za 1 km przebiegu samochodu, określonej w odrębnych przepisach. Co ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  ... podwykonawcy. Należy zaznaczyć, że co do zasady koszty poniesione na noclegi dla pracowników podwykonawców stanowią koszty związane z działalnością podwykonawcy. Nie ... .4010.10.2017.1.SK). Warto zaznaczyć, że wyrażone powyżej poglądy, organy podatkowe podzielają również w innych interpretacjach indywidualnych. W zakresie kosztów związanych z ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Spłata prywatnego kredytu w kosztach podatkowych firmy?

  Spłata prywatnego kredytu w kosztach podatkowych firmy?

  ... przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, • być właściwie udokumentowany. Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, koszty kredytu
 • Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  ... 1 pkt 1 lit. a Ustawy CIT, w świetle którego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania ... ponoszone na zapłatę opłat ze użytkowanie wieczyste jako koszty ogólne Spółki, czyli - inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, stanowią koszty pośrednie, które zgodnie z art. 15 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów

  Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów

  ... z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów ... zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Dotacje unijne: korekta amortyzacji w dacie decyzji a nie pieniędzy

  Dotacje unijne: korekta amortyzacji w dacie decyzji a nie pieniędzy

  ... ? Stare stanowisko: ważna data wpływu pieniędzy Dotychczas organy podatkowe uznawały, że podatnik uzyskujący dotację powinien dokonać korekty kosztów amortyzacji w dniu, ... 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Transakcje gotówkowe: Umowy ramowe a koszty uzyskania przychodu

  Transakcje gotówkowe: Umowy ramowe a koszty uzyskania przychodu

  ... to powoduje, że każdy przypadek należy rozstrzygać odrębnie. Organy podatkowe wskazują dla przykładu, że umowę leasingu należy rozumieć jako jedną transakcję, w ... współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur przekracza ten limit, koszty wynikające z takiej faktury będą mogły być zaliczone do podatkowych kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  ... poleciał. W związku z powyższym spółka zadała pytanie czy w przypadku gdy zwróci pracownikowi koszty podróży służbowej będzie mogła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ... ,50, które nie mają zastosowania w analizowanym przypadku). W odniesieniu do strat uznawanych za koszty uzyskania przychodów przyjmuje się, że straty mogą być ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Wykup samochodu służbowego od pracodawcy

  Wykup samochodu służbowego od pracodawcy PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy poniższej kwestii. Mam możliwość zakupu użytkowanego przez ze mnie przez 4 lata samochodu służbowego od mojego pracowadawcy ze zniżką wynoszącą 30% z tytułu bezwypadkowego użytkowania i dbania o pojazd. Czy oprócz doliczenia do mojego przychodu różnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: wykup samochodu, uprawnienia pracownika, samochód służbowy, samochód firmowy
 • Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych

  Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych PORADA

  Firma - osoba fizyczna w roku 2007 na podstawie przedwstępnej umowy, wpłaciła zaliczkę w kwocie 405 000 zł bruttona zakup apartamentów w hoteludo spółki deweloperskiej - (konto 080). W roku 2010 deweloper ogłosił upadłość , a wartość wpłaconej zaliczki tj. 405 000 zł została ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, strata z działalności gospodarczej, spółka deweloperska, ewidencja księgowa
 • Dzierżawa leasingu spółce powiązanej

  Dzierżawa leasingu spółce powiązanej PORADA

  Zamierzamy wydzierżawić komputer, który jest w leasingu finansowym (spółka badana) spółce powiązanej kapitałowo. Czy koszty rat i odsetek będą kosztem podatkowym, co z amotyzacją - jak podjeść podatkowo? WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, leasing, spółka, raty
 • Faktura w następnym miesiącu

  Faktura w następnym miesiącu PORADA

  Otrzymałam fakturę w dniu 09.11.2016, data wystawienia 31.10.2016 r. data sprzedaży 28.10.2016 r., więc kiedy w koszty? Prowadzę pełną księgowość. 1). Faktura dotyczy kosztów pośrednich np. wywóz nieczystości. 2). Zakup towarów handlowych. Czy obie faktury są kosztem podatkowym w ... WIĘCEJ

  Tematy: data wystawienia faktury, data sprzedaży, pełna księgowość, ewidencja księgowa
 • Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela

  Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela PORADA

  Auto firmowe uległo wypadkowi (działalność mieszana 50% VAT). Otrzymaliśmy fakturę z serwisu za naprawę wystawioną na naszą firmę. Wartość netto wraz z połową VAT pokrywa ubezpieczyciel. Nie wiem, jak ją zaksięgować. Czy wartość netto z faktury wraz z połową VAT-u jest naszym ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, wypadek drogowy, działalność mieszana, ewidencja księgowa
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza
 • Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach?

  Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach? PORADA

  Mam działalność agenta ubezpieczeniowego i korzystam z samochodu, którego jestem współwłaścicielem. Pytanie: czy mogę odliczać w kosztach uzyskania przychodu rachunki za paliwo, OC i części? Czy w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu stawka za 1km obowiązuje mnie 0,8358 zł (przy ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny w firmie, działalność gospodarcza, koszty eksploatacyjne, kilometrówka
 • Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym?

  Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym? PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy prowizji jaką bank pobiera za realizację zajęcia egzekucyjnego z tyt. nieuregulowania zobowiązania wobec kontrahenta. Taki koszt jest podatkowy czy należy taką prowizję potraktować jak koszty egzekucyjne czyli NKUP? Z góry dziękuję za pomoc, Kamila ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, zajęcie komornicze, koszty podatkowe, NKUP
 • Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance

  Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance PORADA

  Zwracam się z prośbą o pomoc. Jak mam prawidłowo ewidencjonować poniesione koszty do budowy, która jest w trakcie realizacji, tak samo przychód jeśli jest wystawiony w części za tą budową? Czy mogę ewidencjonować od razu wszystkie koszty jako podatkowe, tak samo sprzedaż? Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, faktura kosztowa, usługi budowlane

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 150

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.