eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podatkowe
 • Wygaśnięcie wierzytelności nie determinuje powstania przychodu

  Wygaśnięcie wierzytelności nie determinuje powstania przychodu

  ... po stronie Wnioskodawcy jako wierzyciela Spółki przejmowanej, która to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie. Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo: • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-3.4010.21.2018.l.KK: „wygaśnięcie Zobowiązań z tyt ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, przychody podatkowe
 • Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

  Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

  Gdy przedsiębiorca zamierza wykupić samochód z leasingu - wykorzystywany podczas trwania umowy na potrzeby firmowe - do swojego majątku prywatnego, przeszkodzie ku temu nie stoi faktura wystawiona na jego firm. Przekazanie samochodu do majątku prywatnego będzie poza podatkiem VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, leasing samochodów, samochód w leasingu, samochód dla firmy
 • Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  ... w zw. z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT. (...) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odsetki od zaciągniętych przez Wnioskodawcę pożyczek będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoznawane w momencie ich uregulowania. Mając na względzie przedstawioną powyżej argumentację dotyczącą zakwalifikowania odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Płatności gotówkowe: czy fiskus zmienia zdanie?

  Płatności gotówkowe: czy fiskus zmienia zdanie?

  ... którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnik: zmniejsza koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania ... wartości transakcji. Pogląd ten wydawał się zostać zaakceptowany organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Dla przykładu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

  Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

  ... stosować także w stosunku do składników majątku nabytych przed tą datą, które są już amortyzowane. W poprzednich latach zatem odpisy takie stanowiły koszty podatkowe, ale od 2018 r. już nimi nie są. A co z ulepszeniami? Sytuacja komplikuje się, gdy przedsiębiorca ponosił nakłady związane z ulepszeniem składnika majątku ... WIĘCEJ

  Tematy: Zaliczka na podatek, podatek od firmy, podatek PIT, rok 2018
 • Korekta faktury szacunkowej rozliczana na bieżąco

  Korekta faktury szacunkowej rozliczana na bieżąco

  ... jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Natomiast art. 15 ust. 4k wprowadza zastrzeżenie, że ... więc stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując korekty zarówno zwiększającej jak i zmniejszającej koszty uzyskania przychodów na zasadach opisanych w stanie faktycznym nie postępuje prawidłowo ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Podatek CIT i podmioty powiązane: usługi rekrutacji nie są limitowane

  Podatek CIT i podmioty powiązane: usługi rekrutacji nie są limitowane

  ... art. 15e ust. 1 updop. c. Tym samym Usługi rekrutacji lub ich elementy nabywane przez Wnioskodawcę od Usługodawcy/Podmiotów Powiązanych będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy bez ograniczeń wynikających z regulacji art. 15e ust. 1 updop. (...)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Wiesz, że budujesz nieruchomości dla firmy? Zbieraj faktury

  Wiesz, że budujesz nieruchomości dla firmy? Zbieraj faktury

  ... , doradztwa finansowego i prawnego związanego z prowadzoną inwestycją, kosztów sporządzenia dokumentacji przetargowej, kosztów niezbędnych ekspertyz obiektów budowlanych, • koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. przede wszystkim koszty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji. Ponadto stosownie do art. 22g ust. 17 ww ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  ... i tymczasowo aresztowanych. Współpracuje ona z dwunastoma jednostkami penitencjarnymi w kraju. Spółka chciałaby wiedzieć, w jaki sposób powinna ustalać koszty uzyskania przychodu od wypłaconych wynagrodzeń. W szczególności, czy koszty uzyskania przychodów nie są wyliczane po potrąceniu 7% na cele Funduszu określone w art. 43 § 8 oraz 45% na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo

  Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo

  ... ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw ... . 6c ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 6f ww. ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Koszt podatkowy przy leasingu

  Koszt podatkowy przy leasingu PORADA

  Witam, faktura za leasing operacyjny wystawiona w grudniu z datą zakończenia dostawy styczniową, wprowadzona do ksiąg w grudniu czy bilansowo i podatkowo (podp) będzie kosztem w styczniu? WIĘCEJ

  Tematy: leasing operacyjny, koszty podatkowe, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Dotacja na zakup środka trwałego

  Dotacja na zakup środka trwałego PORADA

  Czy otrzymaną dotację na zakup środka trwałego w przypadku ustalaniu podstawy opodatkowania należy wyłączyć z kosztów księgowych (amortyzacja) i jednocześnie z przychodów księgowych (rozliczana w czasie dotacja jako pozostałe przychody operacyjne)? Czy taką dotację dla celów ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zakup środków trwałych, środki trwałe, CIT
 • Leasing samochodu, opłata wstępna w formie gotówki, skutki podatkowe

  Leasing samochodu, opłata wstępna w formie gotówki, skutki podatkowe PORADA

  Witam, Faktura za opłatę wstępną leasingu samochodu została zapłacona poprzez polecenie zapłaty w banku w formie gotówki. Otrzymano dowód wpłaty z banku. Kwota wpłaty opiewa na ponad 30 000 zł netto. Czy w związku z tym, że istnieje dowód wpłaty, a na fakturze nie widnieje że ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, PIT, leasing, płatność gotówką
 • Wykup samochodu służbowego od pracodawcy

  Wykup samochodu służbowego od pracodawcy PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy poniższej kwestii. Mam możliwość zakupu użytkowanego przez ze mnie przez 4 lata samochodu służbowego od mojego pracowadawcy ze zniżką wynoszącą 30% z tytułu bezwypadkowego użytkowania i dbania o pojazd. Czy oprócz doliczenia do mojego przychodu różnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: wykup samochodu, uprawnienia pracownika, samochód służbowy, samochód firmowy
 • Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych

  Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych PORADA

  Firma - osoba fizyczna w roku 2007 na podstawie przedwstępnej umowy, wpłaciła zaliczkę w kwocie 405 000 zł bruttona zakup apartamentów w hoteludo spółki deweloperskiej - (konto 080). W roku 2010 deweloper ogłosił upadłość , a wartość wpłaconej zaliczki tj. 405 000 zł została ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, strata z działalności gospodarczej, spółka deweloperska, ewidencja księgowa
 • Dzierżawa leasingu spółce powiązanej

  Dzierżawa leasingu spółce powiązanej PORADA

  Zamierzamy wydzierżawić komputer, który jest w leasingu finansowym (spółka badana) spółce powiązanej kapitałowo. Czy koszty rat i odsetek będą kosztem podatkowym, co z amotyzacją - jak podjeść podatkowo? WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, leasing, spółka, raty
 • Faktura w następnym miesiącu

  Faktura w następnym miesiącu PORADA

  Otrzymałam fakturę w dniu 09.11.2016, data wystawienia 31.10.2016 r. data sprzedaży 28.10.2016 r., więc kiedy w koszty? Prowadzę pełną księgowość. 1). Faktura dotyczy kosztów pośrednich np. wywóz nieczystości. 2). Zakup towarów handlowych. Czy obie faktury są kosztem podatkowym w ... WIĘCEJ

  Tematy: data wystawienia faktury, data sprzedaży, pełna księgowość, ewidencja księgowa
 • Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela

  Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela PORADA

  Auto firmowe uległo wypadkowi (działalność mieszana 50% VAT). Otrzymaliśmy fakturę z serwisu za naprawę wystawioną na naszą firmę. Wartość netto wraz z połową VAT pokrywa ubezpieczyciel. Nie wiem, jak ją zaksięgować. Czy wartość netto z faktury wraz z połową VAT-u jest naszym ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, wypadek drogowy, działalność mieszana, ewidencja księgowa
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 159

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.