eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podatkowe
 • Pojęcie transakcji przy umowach o współpracy/ramowych

  Pojęcie transakcji przy umowach o współpracy/ramowych

  ... gospodarce prywatnej, zwalczając w ten sposób zjawiska patologiczne (np. oszustwa podatkowe, "pranie brudnych pieniędzy", wyłudzanie kredytów). Komentowany obowiązek ma ... w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza wartość 15 000 zł, koszty wynikające z takiej faktury mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  ... dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. Niech nasz kurs wynosi tutaj 4,2 zł/euro. Wskutek powyższego przeliczając fakturę na złotówki w księdze zostaną ujęte koszty w wysokości: 1 000 euro x 4,2 zł/euro = 4 200 zł. Następnie przedsiębiorca zapłacił za tę fakturę. Kurs euro jednak podskoczył i wynosi już nie 4,2 zł/euro ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy

  Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy

  ... 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Aby zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  ... akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Jest jeszcze jeden przypadek powstawania przychodu, ale tyczy się on wyłącznie spółdzielni. Jakie podatkowe koszty uzyskania przychodu? Zasady określania kosztów podatkowych przy objęciu udziałów w zamian za aport (niebędący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią) normuje ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Koszty podatkowe gdy zbiorcza faktura VAT zapłacona gotówką

  Koszty podatkowe gdy zbiorcza faktura VAT zapłacona gotówką

  ... tutaj uregulowanie zobowiązania w inny sposób aniżeli pieniężny, np. poprzez potrącenie. Organy podatkowe uznają bowiem, że taki sposób „zapłaty” również jest akceptowalny i ... do końca prawda. Jak to zostało bowiem już podkreślone, przepisy podatkowe (jak i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w omawianym wyłączaniu z kosztów nie odnoszą ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Inkaso, akredytywa, kompensata nie pozbawiają kosztów podatkowych

  Inkaso, akredytywa, kompensata nie pozbawiają kosztów podatkowych

  ... wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów. Należy zwrócić uwagę, że jedną z tych przestanek, o kluczowym znaczeniu w niniejszej sprawie jest znaczenie sformułowania „koszty poniesione”. Analiza orzecznictwa i interpretacji pozwala sformułować wniosek, że wydatki będą mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów o ile będą to ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

  Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

  ... będą stanowić koszty podatkowe tylko do limitu tzw. kilometrówki. W tej sytuacji konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja ta zawiera dane służące weryfikacji rzeczywistego wykorzystywania pojazdu na cele służbowe. Do kosztów faktycznych użycia samochodu osobowego można zaliczać: koszty paliwa, koszty serwisu, koszty płynów ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Spółka, do której wniesiono przedsiębiorstwo, ma obowiązek tzw. kontynuacji amortyzacji środków trwałych. Oznacza to, że przejmuje od poprzednika ustaloną przez niego wartość początkową, metodę amortyzacji oraz rozliczone już odpisy amortyzacyjne. Nie musi natomiast stosować ograniczenia zaliczania do kosztów podatkowych wartości dokonywanych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

  Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

  ... , czy wartość otrzymanych towarów handlowych stanowić będzie dla niego koszty uzyskania przychodów? Czy kosztami takimi będzie wartość otrzymanego wyposażenia? W przedmiotowej ... wydatków, pod warunkiem że: • są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, • są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, • nie ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna firmy, przekazanie darowizny, podatek od firmy
 • Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  ... 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1888 ze zm., dalej: „updop”), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Konstrukcja przepisu dotyczącego ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych

  Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych PORADA

  Firma - osoba fizyczna w roku 2007 na podstawie przedwstępnej umowy, wpłaciła zaliczkę w kwocie 405 000 zł bruttona zakup apartamentów w hoteludo spółki deweloperskiej - (konto 080). W roku 2010 deweloper ogłosił upadłość , a wartość wpłaconej zaliczki tj. 405 000 zł została ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, strata z działalności gospodarczej, spółka deweloperska, ewidencja księgowa
 • Dzierżawa leasingu spółce powiązanej

  Dzierżawa leasingu spółce powiązanej PORADA

  Zamierzamy wydzierżawić komputer, który jest w leasingu finansowym (spółka badana) spółce powiązanej kapitałowo. Czy koszty rat i odsetek będą kosztem podatkowym, co z amotyzacją - jak podjeść podatkowo? WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, leasing, spółka, raty
 • Faktura w następnym miesiącu

  Faktura w następnym miesiącu PORADA

  Otrzymałam fakturę w dniu 09.11.2016, data wystawienia 31.10.2016 r. data sprzedaży 28.10.2016 r., więc kiedy w koszty? Prowadzę pełną księgowość. 1). Faktura dotyczy kosztów pośrednich np. wywóz nieczystości. 2). Zakup towarów handlowych. Czy obie faktury są kosztem podatkowym w ... WIĘCEJ

  Tematy: data wystawienia faktury, data sprzedaży, pełna księgowość, ewidencja księgowa
 • Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela

  Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela PORADA

  Auto firmowe uległo wypadkowi (działalność mieszana 50% VAT). Otrzymaliśmy fakturę z serwisu za naprawę wystawioną na naszą firmę. Wartość netto wraz z połową VAT pokrywa ubezpieczyciel. Nie wiem, jak ją zaksięgować. Czy wartość netto z faktury wraz z połową VAT-u jest naszym ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, wypadek drogowy, działalność mieszana, ewidencja księgowa
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza
 • Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach?

  Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach? PORADA

  Mam działalność agenta ubezpieczeniowego i korzystam z samochodu, którego jestem współwłaścicielem. Pytanie: czy mogę odliczać w kosztach uzyskania przychodu rachunki za paliwo, OC i części? Czy w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu stawka za 1km obowiązuje mnie 0,8358 zł (przy ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny w firmie, działalność gospodarcza, koszty eksploatacyjne, kilometrówka
 • Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym?

  Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym? PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy prowizji jaką bank pobiera za realizację zajęcia egzekucyjnego z tyt. nieuregulowania zobowiązania wobec kontrahenta. Taki koszt jest podatkowy czy należy taką prowizję potraktować jak koszty egzekucyjne czyli NKUP? Z góry dziękuję za pomoc, Kamila ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, zajęcie komornicze, koszty podatkowe, NKUP
 • Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance

  Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance PORADA

  Zwracam się z prośbą o pomoc. Jak mam prawidłowo ewidencjonować poniesione koszty do budowy, która jest w trakcie realizacji, tak samo przychód jeśli jest wystawiony w części za tą budową? Czy mogę ewidencjonować od razu wszystkie koszty jako podatkowe, tak samo sprzedaż? Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, faktura kosztowa, usługi budowlane
 • Kiedy mogę sprzedać zakupioną działkę? Kwestia podziału, jaki będzie od tego podatek?

  Kiedy mogę sprzedać zakupioną działkę? Kwestia podziału, jaki będzie od tego podatek? PORADA

  Za kilka tygodni będę kupować działkę tyle, że jest ona dość duża i chcę ją podzielić na połowę i sprzedać. Zastanawiam się czy lepiej żeby podziału dokonał obecny właściciel, czy ja dopiero po zakupie całości? Obawiam się o koszty podatkowe. Dziękuję z góry za pomocne ... WIĘCEJ

  Tematy: podział działki, kupno działki, sprzedaż działki, rozliczenia z urzędem skarbowym

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 146

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.