eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty podatkowe
 • Płatności gotówką nie wszystkich pozbawiają kosztów podatkowych

  Płatności gotówką nie wszystkich pozbawiają kosztów podatkowych

  ... zł (brutto). Jeżeli bowiem się do takiego postępowania nie dostosują, stracą koszty uzyskania przychodu (i w efekcie zapłacą wyższy podatek). Jest jednak grupa podatników, ... . Kto zatem jeszcze liczy podatek od faktycznego dochodu i rozpoznaje rzeczywiste koszty? Chociażby prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy rozliczają się nie na ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  ... . Przepisy podatkowe dopuszczają natomiast możliwość zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, w części finansowanej przez płatnika składek – do zapłaty których był ustawowo zobowiązany (dot. umów zleceń). Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 57a updop stanowią one koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Leasing operacyjny samochodu na firmę a wykup prywatny

  Leasing operacyjny samochodu na firmę a wykup prywatny

  ... nie będzie stanowiła przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe sprzedaży tego samochodu należy oceniać w kontekście przesłanek, o których mowa w art. 10 ust. ... przychodu, • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, leasing samochodów, samochód w leasingu, samochód dla firmy
 • Prace budowlane na hali produkcyjnej w kosztach uzyskania przychodu

  Prace budowlane na hali produkcyjnej w kosztach uzyskania przychodu

  ... kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  ... 361 ze zm. – winno być t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z ... . 23 ust. 1 pkt 30 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Prywatny samochód osobowy pracownika w firmie

  Prywatny samochód osobowy pracownika w firmie

  ... z odbywaniem podróży tym środkiem transportu, a nie tylko wskazywane koszty bezpośrednio związane z użytkowaniem pojazdu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej ... , oraz wyrok WSA w Gliwicach z 24.01.2012 r., sygn. akt akt I SA/Gl 289/12). Koszty używania pojazdu są bowiem pojęciem znacznie szerszym niż eksploatacja pojazdu. Wobec ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny, ryczałt na samochód, podróż służbowa, zwrot kosztów podróży służbowej
 • Udoskonalenie środka trwałego traktowane jako jego remont?

  Udoskonalenie środka trwałego traktowane jako jego remont?

  Wydatki ponoszone na bieżącą naprawę i remonty środków trwałych są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Zgoła inaczej jest wówczas, gdy ponoszone nakłady mają znamiona ulepszenia czy też modernizacji środka trwałego. Wtedy to bowiem należy o wydatki te powiększyć wartość początkową takiego składnika. Granica między remontem a ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Transakcje rozliczane gotówką do 15 tys. zł netto w PIT i CIT 2017

  Transakcje rozliczane gotówką do 15 tys. zł netto w PIT i CIT 2017

  ... zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, podatnicy będą zobowiązani zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia tych kosztów (z uwagi na ich zbyt ... Wartość transakcji bowiem przekracza kwotę 15 000 zł. Zapewne organy podatkowe w takim przypadku będą nakazywały na podstawie tzw. metody „w stu” ustalić, jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  ... wykonywania pracy są odrębnymi miejscowościami. Tylko bowiem w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę wyłącznie w miejscowości, w której mieszka, płatnik może stosować podstawowe koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast pracownik w danym miesiącu świadczy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  ... Polityki Społecznej w sposób jednoznaczny określa bowiem wysokość diet za wyżywienie, zaś przepisy podatkowe wprost wskazują, że zwolnienie stosuje się do wysokości diet określonych ... służbową czy też nie. Zwrotowi zaś podlegają tylko "zwiększone koszty wyżywienia" i to świadczenie jako integralnie związane z podróżą służbową podlega zwolnieniu od ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Faktura w następnym miesiącu

  Faktura w następnym miesiącu PORADA

  Otrzymałam fakturę w dniu 09.11.2016, data wystawienia 31.10.2016 r. data sprzedaży 28.10.2016 r., więc kiedy w koszty? Prowadzę pełną księgowość. 1). Faktura dotyczy kosztów pośrednich np. wywóz nieczystości. 2). Zakup towarów handlowych. Czy obie faktury są kosztem podatkowym w ... WIĘCEJ

  Tematy: data wystawienia faktury, data sprzedaży, pełna księgowość, ewidencja księgowa
 • Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela

  Faktura za naprawę auta opłacona przez ubezpieczyciela PORADA

  Auto firmowe uległo wypadkowi (działalność mieszana 50% VAT). Otrzymaliśmy fakturę z serwisu za naprawę wystawioną na naszą firmę. Wartość netto wraz z połową VAT pokrywa ubezpieczyciel. Nie wiem, jak ją zaksięgować. Czy wartość netto z faktury wraz z połową VAT-u jest naszym ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, wypadek drogowy, działalność mieszana, ewidencja księgowa
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza
 • Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach?

  Auto prywatne w firmie i współwłasność. Co można odliczyć w kosztach? PORADA

  Mam działalność agenta ubezpieczeniowego i korzystam z samochodu, którego jestem współwłaścicielem. Pytanie: czy mogę odliczać w kosztach uzyskania przychodu rachunki za paliwo, OC i części? Czy w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu stawka za 1km obowiązuje mnie 0,8358 zł (przy ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny w firmie, działalność gospodarcza, koszty eksploatacyjne, kilometrówka
 • Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym?

  Czy prowizja z tytułu zajęcia komorniczego jest kosztem podatkowym? PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy prowizji jaką bank pobiera za realizację zajęcia egzekucyjnego z tyt. nieuregulowania zobowiązania wobec kontrahenta. Taki koszt jest podatkowy czy należy taką prowizję potraktować jak koszty egzekucyjne czyli NKUP? Z góry dziękuję za pomoc, Kamila ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, zajęcie komornicze, koszty podatkowe, NKUP
 • Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance

  Ewidencja księgowa faktur kosztowych i przychodowych do umów trwających w budowlance PORADA

  Zwracam się z prośbą o pomoc. Jak mam prawidłowo ewidencjonować poniesione koszty do budowy, która jest w trakcie realizacji, tak samo przychód jeśli jest wystawiony w części za tą budową? Czy mogę ewidencjonować od razu wszystkie koszty jako podatkowe, tak samo sprzedaż? Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, faktura kosztowa, usługi budowlane
 • Kiedy mogę sprzedać zakupioną działkę? Kwestia podziału, jaki będzie od tego podatek?

  Kiedy mogę sprzedać zakupioną działkę? Kwestia podziału, jaki będzie od tego podatek? PORADA

  Za kilka tygodni będę kupować działkę tyle, że jest ona dość duża i chcę ją podzielić na połowę i sprzedać. Zastanawiam się czy lepiej żeby podziału dokonał obecny właściciel, czy ja dopiero po zakupie całości? Obawiam się o koszty podatkowe. Dziękuję z góry za pomocne ... WIĘCEJ

  Tematy: podział działki, kupno działki, sprzedaż działki, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Koszt delegacji a rada nadzorca

  Koszt delegacji a rada nadzorca PORADA

  Pracownik spółki X jest oddelegowany na posiedzenie rady nadzorczej spółki Y (córki). Z umowy wynika, że koszty delegacji pokrywa spółka X. Czy koszt delegacji może stanowić koszt podatkowy dla spółki X? Czy pokrycie kosztów podróży służbowej stanowi dla pracownika dochód do ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacja, podróż służbowa, rozliczenie delegacji, rada nadzorcza
 • Podróż służbowa pracownika samochodem prywatnym a opodatkowanie pracownika

  Podróż służbowa pracownika samochodem prywatnym a opodatkowanie pracownika PORADA

  Pracownik jedzie w delegację samochodem prywatnym. Do delegacji dołącza bilety parkingowe i za przejazd autostradą. Za przejechane kilometry należy mu się kilometrówka np. 100 km* 0,8358 oraz zwrot kosztów parkingu i przejazdu autostradą. Jeśli chodzi o pracodawcę (spółka handlowa) ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, samochód prywatny, delegacja, rozliczenie delegacji

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 143

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.