eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › rozliczenia podatkowe
 • Ulga na dziecko

  Ulga na dziecko

  12:39 21.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, chciałam spytać czy w związku nieformalnym, zarówno mama dziecka jak i ojciec, mogą skorzystać z ulgi na dziecko? Obiło mi się o uszy, że tylko mama dziecka może. Będę  wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: ulga na dziecko, prawo do ulgi, konkubinat, rozliczenia roczne
 • Ulga na dzieci przy niepełnym roku przepracowanym

  Ulga na dzieci przy niepełnym roku przepracowanym

  12:20 21.02.2020 PORADA

  Pracowałem niepełny rok w 2019 (t.j. 10 miesięcy UOP), przez 2 miesiące po prostu mieliśmy "wolne", nie będąc ani zatrudnionym lub na bezrobociu. Czy ulga podatkowa za dwoje dzieci przysługuje na całe 12 miesięcy, czy też tylko na 10 miesięcy, będąc pracownikiem w oparciu UOP? WIĘCEJ

  Tematy: ulga podatkowa, ulga na dzieci, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Co bardziej się opłaca - dotacja z WFOŚiGW czy odliczenie w PIT-37 (PIT-O)?

  Co bardziej się opłaca - dotacja z WFOŚiGW czy odliczenie w PIT-37 (PIT-O)?

  15:17 19.02.2020 PORADA

  Wymieniłem w domu źródło ciepła na eko. Koszt = 20 tys. zł. Z WFOŚiGW dostanę dotację w wys. 18% tej kwoty. Druga możliwość to odliczenie tej kwoty poprzez PIT-O. Podstawa podatku = 35 tys. zł. Jaka będzie różnica między obiema możliwościami? Za odpowiedź z góry dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: ulga termomodernizacyjna, PIT zerowy, PIT-37, odliczenia podatkowe
 • Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

  Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

  12:38 19.02.2020

  ... zdefiniowany w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Na tej podstawie organy podatkowe twierdzą, że ulga nie przysługuje w przypadkach ponoszenia wydatków termomodernizacyjnych na dom w budowie. Fiskus wyjaśnia Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek od dochodu

  Podatek od dochodu

  20:02 18.02.2020 PORADA

  W ramach programu poprawy komfortu akustycznego w mieszkaniu własnościowym położonym w okolicach lotniska otrzymaliśmy z mężem od portu lotniczego dofinansowanie do wymiany okien w ww. mieszkaniu. Do tej kwoty dołożyliśmy jeszcze trochę własnych środków, ponieważ program nie ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, podatek dochodowy, mieszkanie własnościowe, wymiana okien
 • Cesja umowy deweloperskiej a ulga mieszkaniowa

  Cesja umowy deweloperskiej a ulga mieszkaniowa

  19:14 18.02.2020 PORADA

  Witam, w lipcu 2017 kupiłem mieszkanie u dewelopera, podpisałem "umowę deweloperską, przedwstępną umowę sprzedaży". W marcu 2019 sprzedałem go poprzez "umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej i przedwstępnej umowy sprzedaży". Dochód ze ... WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie od dewelopera, umowa deweloperska, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży
 • Jaki podatek od sprzedaży strony internetowej?

  Jaki podatek od sprzedaży strony internetowej?

  18:11 18.02.2020 PORADA

  Witam, jestem osobą fizyczną, sprzedałem stronę internetową za 4000 zł. Została sporządzona umowa kupna sprzedaży. Jaki podatek muszę zapłacić, do kiedy oraz w jaki sposób? Dzięki! WIĘCEJ

  Tematy: e-biznes, osoba fizyczna, sprzedaż strony internetowej, strona www
 • Darowizna w dwóch przelewach

  Darowizna w dwóch przelewach

  15:07 18.02.2020 PORADA

  Czy w sytuacji, kiedy matka przelewa darowiznę córce w dwóch częściach, dzień po dniu, trzeba spisywać dwie umowy i wysyłać dwa zgłoszenia do US? WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna pieniężna, matka, córka
 • Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  14:49 18.02.2020 PORADA

  W spadku po mężu żona odziedziczyła samochód, który następnie sprzedała (minęło 2 miesiace od otwarcia testamentu). Podczas trwania małżeństwa nie było rozdzielności majątkowej. Na jakim dokumencie PIT należy to rozliczyć? Czy podlega to pod podatek od dochodu? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, mąż, żona, dziedziczenie
 • Ocieplenie domu z ulga termomodernizacyjną

  Ocieplenie domu z ulga termomodernizacyjną

  12:36 18.02.2020

  ... , których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy). W myśl art. 26h ust ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Jaki PIT mam złożyć w Urzędzie Skarbowym?

  Jaki PIT mam złożyć w Urzędzie Skarbowym?

  06:43 18.02.2020 PORADA

  Jaki PIT powinnam złożyć (37 czy 0), jeśli nie mam ukończone 26 lat, mam umowę na cały etat i co miesiąc nie miałam zabieranego podatku od sierpnia? WIĘCEJ

  Tematy: PIT zerowy, PIT-37, jak rozliczyć PIT, formularze podatkowe
 • Ulga na dziecko przy pracy na pół etatu

  Ulga na dziecko przy pracy na pół etatu

  20:36 17.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, w 2019 roku pracowałam na pół etatu, 1200 zł brutto miesięcznie, co dało kwotę roczną w rozliczeniu PIT około 11 800 zł rocznie. Czy przy takich dochodach możliwy jest zwrot ulgi na dziecko w kwocie około 790zł?samotnie wychowuje syna. Będę wdzięczna za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: ulga na dziecko, praca na pół etatu, zwrot ulgi, ulgi podatkowe
 • Małoletni nie odliczy ulgi termomodernizacyjnej?

  Małoletni nie odliczy ulgi termomodernizacyjnej?

  13:51 17.02.2020

  ... , których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy). W myśl art. 26h ust ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

  Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

  13:51 17.02.2020

  ... oraz emerytury w PIT-37 Najczęściej wybieranym do rozliczenia podatku jest formularz oznaczony symbolem PIT-37. To on służy bowiem do rozliczenia najczęściej występujących źródeł ... ile podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, ale składa te zeznania podatkowe z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Ulga na samochód w rozliczeniu PIT za 2019 r.

  Ulga na samochód w rozliczeniu PIT za 2019 r.

  12:02 14.02.2020

  Tzw. ulga na samochód to jedno z możliwych odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej mają osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, które są co najmniej współwłaścicielami samochodu osobowego. Ulga rehabilitacyjna Osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom mającym na utrzymaniu takie osoby ustawodawca pozwala ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna tylko za okres niepełnosprawności

  Ulga rehabilitacyjna tylko za okres niepełnosprawności

  10:20 12.02.2020

  ... art. 26 ust. 7a ww. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi powinny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu PIT 2019: ulga rehabilitacyjna

  Odliczenia od dochodu PIT 2019: ulga rehabilitacyjna

  13:14 11.02.2020

  ... b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11. Wskazany katalog odliczeń jest zamknięty, a organy podatkowe podkreślają, że nie można go interpretować rozszerzająco. Wydatki rehabilitacyjne są limitowane i nielimitowane Przepisy regulujące ulgę rehabilitacyjną wskazują przy tym, że ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

  Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

  13:42 10.02.2020

  ... ustawodawca zniósł jeden z warunków takich rozliczeń. Wspólne rozliczenie małżonków Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć małżonkowie, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu ... się korekt rozliczeń podatkowych, którym będzie mogła towarzyszyć zmiana sposobu rozliczenia PIT. Rozliczenie razem z dzieckiem Wspólnie z dzieckiem może rozliczyć się ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, PIT-y, rozliczenia podatkowe, zeznania podatkowe
 • Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 r.

  Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 r.

  13:11 06.02.2020

  Podatkowe koszty uzyskania przychodu to rzeczywiste bądź ryczałtowe „wydatki”, które podatnik ponosi/mógłby ponieść w ... , otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną Niestety 50% koszty podatkowe są ograniczone odgórnym limitem. Nie mogą one przekroczyć kwoty 85 528 zł. Wskazany limit dotyczy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia w PIT 2019: składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Odliczenia w PIT 2019: składki na ubezpieczenie zdrowotne

  12:47 03.02.2020

  ... jego zaklasyfikowanie skutkuje tym, że odliczone składki zmniejszają zobowiązanie podatkowe w stosunku 1:1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza ten, kto finalnie ... pracę czy emerytury/renty); podatnik, mimo braku innych dochodów, skorzysta z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem wykazującym dochody opodatkowane skalą podatkową ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 343

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: