eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Jakie KUP przy dwóch wypłatach w miesiącu?

  Jakie KUP przy dwóch wypłatach w miesiącu? PORADA

  Witam, mam problem. Zatrudniałam pracownika od stycznia do 04.04,2016 na 1/2 etatu w wynagrodzenie płatne było do 5 dnia następnego miesiąca. W lutym za styczeń, w marcu za luty, w kwietniu za marzec - odliczałam KUP i kwotę wolną. Wynagrodzenie za kwiecień wypłaciłam również w ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, odliczenia podatkowe
 • Płatności gotówką nie wszystkich pozbawiają kosztów podatkowych

  Płatności gotówką nie wszystkich pozbawiają kosztów podatkowych

  ... (brutto). Jeżeli bowiem się do takiego postępowania nie dostosują, stracą koszty uzyskania przychodu (i w efekcie zapłacą wyższy podatek). Jest jednak grupa podatników, która ... uzyskania przychodu. Dzwonimy do księgowej, która potwierdza, że zapłata gotówką za fakturę powyżej 15 000 zł skutkuje zakazem zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Co można zaliczy do kosztów uzyskania przychodu, aby zmniejszyć podatek 19% od sprzedaży mieszkania?

  Co można zaliczy do kosztów uzyskania przychodu, aby zmniejszyć podatek 19% od sprzedaży mieszkania? PORADA

  W 2015 roku nabyłam 1/2 mieszkania w drodze spadku i jako że byłam w drugiej grupie spadkowej musiałam zapłacić od niego podatek do US. Czy jeżeli w grudniu 2016 razem ze współwłaścicielem sprzedaliśmy to mieszkanie (przed upływem 5 lat), to czy aby mieć ulgę w zapłaceniu 19% ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, mieszkania w spadku, koszty uzyskania przychodu, współwłasność nieruchomości
 • Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  ... uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... ust. 1 pkt 57a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Środki trwałe - dofinansowanie z UP, a koszt uzyskania przychodu

  Środki trwałe - dofinansowanie z UP, a koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie kosztów uzyskania przychodów przy zakupie sprzętu ze środków z dofianasowania z urzędu pracy. Czy zakup komputera o wartości 2000 zł może być kosztem uzyskania przychodu w przypadku sfinansowania zakupu przez urząd pracy (dofinansowanie z urzędu pracy dla ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z Urzędu Pracy, środki trwałe, zakup środków trwałych, ewidencja środków trwałych
 • Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  ... mają prawo zaliczenia zapłaconej kwoty składek w koszty uzyskania przychodu, prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe składki są więc wpłacane w celu osiągnięcia przychodu. Mając na uwadze przepisy ustawy o radcach prawnych oraz fakt, że nieopłacenie składek powoduje utratę możliwości uzyskania przychodów z tej działalności, składki opłacane ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Transakcje rozliczane gotówką do 15 tys. zł netto w PIT i CIT 2017

  Transakcje rozliczane gotówką do 15 tys. zł netto w PIT i CIT 2017

  ... uzyskania przychodu Poza obniżeniem limitu transakcji gotówkowych, ustawodawca zdecydował się także na wprowadzenie ujemnych skutków podatkowych wobec podatników, którzy do powyższego nie będą się stosować. Zgodnie z przepisami w ustawach o podatku dochodowym, które wejdą w życie z początkiem 2017 r., do kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  ... zakładu pracy. (...) Reasumując, fakt organizowania przez pracodawcę dowozu pracownika do zakładu pracy nie ma wpływu na koszty uzyskania przychodu tego pracownika. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, koszty podwyższone stosuje się, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  ... wyżywienie pracownik musi bowiem ponosić niezależnie od tego czy odbywa podróż służbową czy też nie. Zwrotowi zaś podlegają tylko "zwiększone koszty wyżywienia" i to świadczenie jako integralnie związane z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego (wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r., sygn ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wartość początkowa środka trwałego w leasingu finansowym

  Wartość początkowa środka trwałego w leasingu finansowym

  ... . 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe
 • Ozdoby świąteczne w kosztach podatkowych firmy?

  Ozdoby świąteczne w kosztach podatkowych firmy?

  ... gabinetu stomatologicznego mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Co do zasady bowiem wydatki na zakup wyposażenia (a takim właśnie składnikiem majątku są dekoracje) lokalu (czy też jego części) wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o ile są ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty reprezentacji
 • Leasing operacyjny w kosztach podatku dochodowego

  Leasing operacyjny w kosztach podatku dochodowego

  ... fizycznych, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Przepis powyższy nie określa terminu, kiedy dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu można potrącić koszty podatkowe. Kwestia związana ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu
 • Umorzenie udziałów spółki bez podatku dochodowego

  Umorzenie udziałów spółki bez podatku dochodowego

  ... dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy spowoduje powstanie przychodu po stronie spółki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko ... . 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ( ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, przychody podatkowe, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Świadczenie ze środków obrotowych a KUP

  Świadczenie ze środków obrotowych a KUP PORADA

  Wypłacamy świadczenie pieniężne dla zleceniobiorców ze środków obrotowych firmy (ozusowane i opodatkowane). Czy taka wypłata będzie kosztem uzyskania przychodów dla naszego przedsiębiorstwa? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, zleceniobiorca
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator

  Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator PORADA

  Zrobiłem zdjęcia na np. komunii u znajomej. Dostałem za swoją pracę 450 zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej, więc spisałem z nią "umowę o dzieło" i chciałbym rozliczyć się z fiskusem: - wynagrodzenie brutto 450 zł - koszty uzyskania przychodu 50%, czyli 225 zł - podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, rozliczenie umowy o dzieło, fotograf, zeznanie podatkowe
 • Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat PORADA

  Witam! Potrzebuję pomocy. Nieruchomość zakupiona w 2013 roku, za 410 000 zł częściowo na kredyt. Sprzedana w 2016 roku za 480 000 zł. Wiem, że można doliczyć koszty na akt notarialny, agencję nieruchomości, remont. Ale też czytam odnośnie kredytu, tylko nie wiem dokładnie jaką ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż nieruchomości, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia?

  Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia? PORADA

  Jeżeli mam umowę zlecenie temat ” opracowanie modelu algorytmicznegodo wyznaczania wskaźników (prace analityczne)" i chcę skorzystać z zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu będącej przedmiotem prawa autorskiego, to czy w umowie musi być specjalny zapis informujący o tym, tak ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa zlecenia, wystawienie rachunku
 • Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych?

  Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych? PORADA

  Spotkałem się z takim twierdzeniem, iż przedsiębiorca na KPiR nie ma obowiązku udostępniania wyciągów bankowych do rozliczenia w biurze rachunkowym choćby były tam przychody oraz koszty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, że może ale nie musi ich ujawniać przed ... WIĘCEJ

  Tematy: KPiR, konto firmowe, wyciąg bankowy, dowody księgowe
 • Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne

  Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne PORADA

  Witam, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Na skutek zmiany profilu działalności (sprzedaż części samochodowych) utraciłam prawo do ryczłtu na rzecz zasad ogólnych. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę ująć w kosztach wydatki dokonane przed przejściem na KPiR? Czy mogę ująć w KUP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 130

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.