eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  ... przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Czynsz najmu i media podczas budowy w kosztach podatkowych

  Czynsz najmu i media podczas budowy w kosztach podatkowych

  ... w ciężar kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej ... koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami danego okresu. Zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – art. 15 ust. 4d updop stanowi, że są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, amortyzacja przyspieszona
 • Polisa na życie dla pracownika kosztem podatkowym firmy?

  Polisa na życie dla pracownika kosztem podatkowym firmy?

  ... uzyskania przychodów wymienić można nie tylko te, które pozostają w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, ale również inne koszty poniesione w sposób racjonalny, ... . 1 pkt 59 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty, świadczenia pracownicze
 • Koszty uzyskania przychodów: strój sportowy jako odzież służbowa?

  Koszty uzyskania przychodów: strój sportowy jako odzież służbowa?

  ... uzyskania przychodów. Na gruncie ustawyo PDOP, wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników w zawodach sportowych należy analizować w kontekście przesłanek ich potrącalności w koszty uzyskania przychodów uregulowanych w art. 15 ustawy o PDOP. W tym zakresie kosztami uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  ... uzyskania przychodu. Nie mieszczą się bowiem w limicie ustawowej wysokości kilometrówki, a ta wyznacza wysokość kosztu uzyskania przychodu (por. Wyrok NSA z 7 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 1945/11). Warto jednak wskazać, że gdyby pracodawca wynajmował pojazd (np. od swojego pracownika) to wskazany wyżej limit kilometrówki jako kosztu uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt na samochód, składki na ubezpieczenie społeczne, używanie prywatnego samochodu pracownika do celów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od wartości dodanej w podatku dochodowym

  Podatek od wartości dodanej w podatku dochodowym

  ... od wartości dodanej to nie VAT - jest kosztem podatkowym Zwrot podatku od wartości dodanej w podatku dochodowym Podatek od wartości dodanej w koszty uzyskania przychodu? Niestety rozwiązanie takie, jakże pozytywne pod względem rozliczania kosztów, jest negatywne przy deklarowaniu przychodów. Dlaczego? Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od wartości dodanej, podatek dochodowy, VAT należny, podatek VAT
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna
 • Kupno mieszkania na działalność gospodarczą

  Kupno mieszkania na działalność gospodarczą PORADA

  Chciałbym kupić nieduże ~40 m2 mieszkanie na działalność gospodarczą. W tym celu chcę zaciągnąć kredyt na firmę. Odsetki, amortyzacja 10% (mieszkanie > 5 lat, własność), czynsz, media mogę wtedy wciągnąć w koszty prowadzenia działalności. Jednak może się okazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, działalność gospodarcza, zakupy na firmę, kredyt na firmę
 • 4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  ... uzyskania przychodów. W wykładni urzędnicy stwierdzili, że katalog wydatków, których nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, nie zawiera kar umownych. Ale fakt, że tej kategorii wydatków nie ma w tym katalogu wcale nie oznacza, że automatycznie można je uznać za koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Wydatki na rzecz grupy kapitałowej w kosztach uzyskania przychodów

  Wydatki na rzecz grupy kapitałowej w kosztach uzyskania przychodów

  ... o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Uwzględniając przytoczoną regulację, co do zasady koszty poniesione na rzecz całej grupy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika. Warunkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT
 • Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

  Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

  ... pomniejsza koszty uzyskania przychodów nabywcy (i odpowiednio przychody sprzedawcy). Czy tak samo można postąpić w przypadku środka trwałego, którego amortyzacja już się rozpoczęła? Pół biedy, jeżeli zwrot środka trwałego nastąpiłby jeszcze przed rozpoczęciem jego amortyzacji. Wówczas bowiem „nie trafił on jeszcze do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • Rozliczenie faktur korygujących w 2016 r. w podatku dochodowym

  Rozliczenie faktur korygujących w 2016 r. w podatku dochodowym

  ... gdy je zmniejszają). Z kolei w przypadku korekt faktur (czy innych dowodów) dokumentujących koszty, należy je rozliczyć w miesiącu, w którym dokumenty takie otrzymano. Jeżeli ... bowiem, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

  Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Witam, Niedawno otrzymałem dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W biznesplanie uwzględniłem rzeczy, które zamierzam za tą dotację kupić. Rzeczy te będą kupowane jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej na faktury imienne. Ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, koszty transportu, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • PIT-36 a prawa autorskie

  PIT-36 a prawa autorskie PORADA

  Witam, osoba fizyczna uzyskuje przychody z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu na podst. art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDoF.  Czy w sytuacji, gdy: - zamiast kosztów 50% os. zastosuje koszty faktycznie poniesione (udokumentowane), to czy w PIT-36 ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, koszty uzyskania przychodu, KUP, ewidencja księgowa
 • Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego

  Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego PORADA

  Wynajmuję mieszkanie i podatek z tego tytułu rozliczam na zasadach ogółnych. Po ostatnich lokatorach musiałam zrobić remont i z tego powodu przez trzy miesiące nie miałam z tego tytułu przychodu. Czy opłacone przeze mnie koszty utrzymania mieszkania (czynsz, energia, gaz), za te trzy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, najem prywatny
 • PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki?

  PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki? PORADA

  Zawsze rozliczam się przez internet, dzięki programowi e-deklaracje. W ubiegłym roku sprzedałem akcje w ramach akcjonariatu pracowniczego. Rozliczam się na formularzu PIT-38, tak jak mi przekazano u pracodawcy, gdzie nabyłem akcje. Przychód i koszty uzyskania przychodu chcę wykazać ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, e-deklaracje, sprzedaż akcji
 • Rozliczenie umowy zlecenia wykonanej w Belgii

  Rozliczenie umowy zlecenia wykonanej w Belgii PORADA

  Witam, jeśłi to możliwe, to proszę o krótkie wyjaśnienie opisanej sytuacji.  Umowa kilkudniowa zawarta z kontrahentem belgijskim (praca wykonywana za granicą). W umowie: zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu i noclegów, diety w wysokości większej od ustawowych.  W rozliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, rozliczenia umowy zlecenia, Belgia, kontrahent zagraniczny
 • Co dokładnie wlicza się do wartości sprzedaży w działalności?

  Co dokładnie wlicza się do wartości sprzedaży w działalności? PORADA

  Witam, jak oblicza się wartość sprzedaży miesięcznej w działalności (co dokładnie się do niej wlicza)? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż miesięczna, działalność gospodarcza, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • PIT-39 darowizna a koszt uzyskania przychodu

  PIT-39 darowizna a koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam krótkie pytanie, na którego odpowiedzi nie mogłem nigdzie znaleźć. Jeżeli otrzymałem nieruchomość jako darowiznę, sprzedałem ją (bez remontu itd.), to czy w zeznaniu PIT-39 jako koszt uzyskania przychodu wpisuję kwotę 0 zł (jako, że była to darowizna)? Dziękuję i ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, sprzedaż darowizny, sprzedaż nieruchomości, koszty uzyskania przychodu

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 125

następnaREKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.