eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Jak przeliczyć wynagrodzenie w załączniku PIT/ZG?

  Jak przeliczyć wynagrodzenie w załączniku PIT/ZG? PORADA

  Witam, chcę wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Wiem już prawie wszystko. Jeszcze tylko jedna kwestia. Czy dietę zgraniczną obliczam od przychodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie, czy bez odliczania kosztów? Na przykład 19.08.2016 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, PIT/ZG, dieta zagraniczna, przeliczenie wynagrodzenia
 • Pożyczki pozabankowe. Ile wyjdą koszty przychodu?

  Pożyczki pozabankowe. Ile wyjdą koszty przychodu? PORADA

  Witam! Planuję założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (VAT). Potrzebuję gotówki na start firmy, niestety żaden bank nie udzieli mi kredytu w najbliższych miesiącach. Kredyt firmowy zupełnie nie wchodzi w grę. Mam możliwość skorzystania z instytucji pozabankowej ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek VAT, pożyczka, kredyt prywatny
 • Pojęcie transakcji przy umowach o współpracy/ramowych

  Pojęcie transakcji przy umowach o współpracy/ramowych

  ... być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Przychody z innych źródeł - allegro

  Przychody z innych źródeł - allegro PORADA

  Witam! Kupiłam pewien przedmiot za 940 zł i sprzedałam na allegro za 3000 zł, koszt prowizji allegro wyniósł 36,55 zł. Czy koszt zakupu mam odliczyć wcześniej od otrzymanej kwoty czy ująć w kosztach uzyskania przychodu? Czyli czy tak jest prawidłowo: kwota przychodu: 3000 zł kwota ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody z innych źródeł, allegro, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • PIT-36 - rozliczenie zwrotu z IKZE

  PIT-36 - rozliczenie zwrotu z IKZE PORADA

  Witam! Rozumiem, że zwrot z IKZE rozliczam poprzez PIT-36, wpisując przychód w polu 85. Co powinnam wpisać jako koszty uzyskania przychodu w polu 86? Czy wszelkie pozostałe dane dotyczące przychodu itd. wynikające z mojego zatrudnienia muszę tutaj powielić (mimo, że wprowadziłam je już ... WIĘCEJ

  Tematy: IKZE, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, PIT-36, PIT-37
 • Koszty i VAT z rachunków za użytkowanie lokalu użyczonego od rodziny na działalność gospodarczą

  Koszty i VAT z rachunków za użytkowanie lokalu użyczonego od rodziny na działalność gospodarczą PORADA

  Matka - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej użycza córce lokal mieszkalny na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa użyczenia szczegółowo omawia koszty użytkowania lokalu, jakie prowadząca w nim działalność (PKPiR - VAT) córka zobowiązuje się ponosić, a ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, miejsce wykonywania działalności, umowa użyczenia, PKPiR
 • Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy

  Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy

  ... ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: • musi ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  ... akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Jest jeszcze jeden przypadek powstawania przychodu, ale tyczy się on wyłącznie spółdzielni. Jakie podatkowe koszty uzyskania przychodu? Zasady określania kosztów podatkowych przy objęciu udziałów w zamian za aport (niebędący przedsiębiorstwem lub jego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Koszty podatkowe gdy zbiorcza faktura VAT zapłacona gotówką

  Koszty podatkowe gdy zbiorcza faktura VAT zapłacona gotówką

  ... mogły być regulowane w formie kompensaty, bez obaw o ich wyrzucanie z kosztów uzyskania przychodu przez organy podatkowe. Kompensata jest bowiem innym aniżeli finansowe - ... przekraczać wartość 15.000 zł, zostać uregulowana gotówką i zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Ważne w tym przypadku jest jedynie to, aby poszczególne transakcje w ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Rozliczenie PIT-37 z dwoma PIT-ami 11

  Rozliczenie PIT-37 z dwoma PIT-ami 11 PORADA

  Witam, mam do rozliczenia dwa PIT-11. Od 1 lutego 2016 pracuję w innej firmie i dostałam PIT od dwóch różnych pracodawców. Jakie koszty uzyskania przychodu powinnam uwzględnić: w pierwszym PIT mam 278,12 zł, na drugim 1529,66 zł - łącznie 1807,78 zł, czyli kwotę wyższą niż ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, koszty uzyskania przychodu, KUP, jak rozliczyć PIT
 • Inkaso, akredytywa, kompensata nie pozbawiają kosztów podatkowych

  Inkaso, akredytywa, kompensata nie pozbawiają kosztów podatkowych

  ... swoich zobowiązań nie wykluczy ponoszonych wydatków z podatkowych kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy ... Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowani i albo zabezpieczenia źródła przychodów, ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

  Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

  ... służbowych. Wobec powyższego zadała pytanie o sposób rozliczenia przedmiotowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

  Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

  ... jest osiągnięcie, zabezpieczenie, czy też zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna firmy, przekazanie darowizny, podatek od firmy
 • KUP pracownika, kwota pomniejszająca podatek

  KUP pracownika, kwota pomniejszająca podatek PORADA

  Pracowałem u dwóch pracodawców. U pierwszego od 1.01.2016 do 30.11.2016, a u drugiego od 1.12.2016 do nadal. PIT-11 otrzymałem od pierwszego pracodawcy i obejmuje 11 miesięcy. U drugiego pracodawcy wynagrodzenie za grudzień otrzymałem w styczniu i w związku z tym nie otrzymałem PIT-11 ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, obliczenie podatku, kwota wolna od podatku
 • Odsetki ustawowe w rozliczeniu rocznym za 2016 rok

  Odsetki ustawowe w rozliczeniu rocznym za 2016 rok PORADA

  Witam, w tym roku otrzymałam PIT-11 od pracodawcy oraz PIT-8C. W PIT-8C, w części D mam wpiane: odsetki ustawowe od pobranych opłat za prowadzenie rachunku bankowego (poz 24), przychód 60,10 zł (poz. 25 i 30). Pozostałe rubryki w PIT-8C są puste. Wiem, że muszę wypełnić jako ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki ustawowe, PIT-8C, rozliczenie roczne, rozliczenia podatkowe
 • Sprzedaż własnych obrazów przychodem z praw majątkowych

  Sprzedaż własnych obrazów przychodem z praw majątkowych

  ... . Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej działalności należy zastosować 50% normę procentową. Stosownie natomiast do treści art. 22 ust. 10 tej ustawy jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność artystyczna, działalność gospodarcza, podatki artysty, obowiązek podatkowy
 • Koszty uzyskania przychodu - nauczycielka

  Koszty uzyskania przychodu - nauczycielka PORADA

  Żona na PIT z pracy ma KUP 1668,72 zł, choć była na urlopie macierzyńskim do czerwca. W lipcu i sierpniu na urlopie wakacyjnym (nauczycielka), a od września wróciła do pracy. Jakie wpisać koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu podatkowym? Czy za 6 miesięcy, Czy za 4 miesiące, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, nauczyciel, urlop macierzyński
 • KUP po urlopie macierzyńskim

  KUP po urlopie macierzyńskim PORADA

  Witam, do 26 kwietnia byłam na urlopie macierzyńskim, a potem już pracowałam. Zakład pracy w PIT policzył mi koszty uzyskania przychodu za 9 miesięcy. Czy mogę policzyć KUP za cały rok w PIT-37, czy tylko tyle co zakład? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, urlop macierzyński, PIT-37
 • Płatności gotówkowe: przedsiębiorca zagraniczny to "przedsiębiorca"

  Płatności gotówkowe: przedsiębiorca zagraniczny to "przedsiębiorca"

  ... uzyskania przychodu tej części wartości transakcji, która nie została w taki sposób uregulowana (a więc mówiąc inaczej, która została zapłacona gotówką). Jeżeli natomiast transakcja w kosztach już się znalazła, po czym zapłata nastąpiła z pominięciem rachunku płatniczego, przedsiębiorcy są obowiązani do zmniejszenia z tego tytułu kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  ... wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Prócz tego, uznanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 133

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.