eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Podatek bankowy w kosztach uzyskania przychodu?

  Podatek bankowy w kosztach uzyskania przychodu?

  ... pkt 70 tej ustawy dodano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o ... przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek bankowy, kredyty hipoteczne, system podatkowy, podatki
 • Leasing zwrotny samochodu osobowego

  Leasing zwrotny samochodu osobowego PORADA

  Jestem na PKPiR. Kupiłam samochód osobowy za kwotę 65000 brutto, VAT 12154,47 zł netto 52845,53 zł. Odliczyłam połowę VAT (cele mieszane), pozostałą część dodałam do wartości początkowej i amortyzuję (czyli od kwoty 58 922,77 zł = 52845,53 6077,24 VAT). W następnym miesiącu po ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, kupno samochodu, samochód osobowy, sprzedaż samochodu
 • Podatek CIT: Różne daty na fakturze VAT a przeliczanie walut obcych

  Podatek CIT: Różne daty na fakturze VAT a przeliczanie walut obcych

  ... dochodowym od osób prawnych? Ustawa o CIT jako zasadę wskazuje, że jeżeli koszty zostały poniesione w walutach obcych, do ich przeliczenia na złote polskie należy ... . Należy przy tym pamiętać, że moment odniesienia obliczonej kwoty w ciężar kosztów uzyskania przychodu może być zupełnie inny. Wracając do naszego przykładu nabywca do przeliczenia kosztu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Jedzenie do pracy jest kosztem uzyskania przychodu spółki

  Jedzenie do pracy jest kosztem uzyskania przychodu spółki

  ... wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Prócz tego, uznanie ... WIĘCEJ

  Tematy: napoje, napoje dla pracowników, napoje energetyczne, świadczenia pracownicze
 • Nielimitowane 50% koszty uzyskania przychodów versja 2.0

  Nielimitowane 50% koszty uzyskania przychodów versja 2.0

  ... rozporządzania przez nich tymi prawami - mogą stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Przy czym przepis odnoszący się do praw autorskich mówi, że koszt te są liczone po potrąceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe. Wyłączenie z limitu Koszty uzyskania przychodu na poziomie 50 proc to duża ulga. I dlatego ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, przychody podatkowe
 • Podatek od sprzedaży podwójnie zapłaconego/kupionego mieszkania

  Podatek od sprzedaży podwójnie zapłaconego/kupionego mieszkania

  ... udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wymieniony wyżej przepis wskazuje jakie koszty stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości. Są to m.in. koszty nabycia i nakłady ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Zagraniczne i zdalne studia można zaliczyć do kosztów firmy

  Zagraniczne i zdalne studia można zaliczyć do kosztów firmy

  ... , jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione. Kwalifikując zatem wydatek w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, czesne za studia, koszty uzyskania przychodu
 • Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

  Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

  ... wykonania swojej pracy muszą udać się w taką podróż. Stąd nie dziwi, że jej koszty z reguły ponosi podmiot, na rzecz którego zlecenie jest wykonywane. Z reguły zleceniodawca ... jest to, aby otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: w celu osiągnięcia przychodów lub w celu realizacji zadań ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Wydatki na usługi cateringowe dla pracowników w kosztach firmy

  Wydatki na usługi cateringowe dla pracowników w kosztach firmy

  ... uzyskania przychodów, w której możliwość takiej kwalifikacji uzależniona jest od spełnienia następujących warunków: 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: kawa, herbata, koszty firmy, artykuły spożywcze
 • Odsetki od kredytu w koszty podatkowe nie zawsze w dacie zapłaty

  Odsetki od kredytu w koszty podatkowe nie zawsze w dacie zapłaty

  ... koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów: • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, • koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki od kredytu, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty kredytu
 • Opłaty za użytkowanie wieczyste to koszty pośrednie firmy

  Opłaty za użytkowanie wieczyste to koszty pośrednie firmy

  ... koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów: • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, • koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna
 • Kupno mieszkania na działalność gospodarczą

  Kupno mieszkania na działalność gospodarczą PORADA

  Chciałbym kupić nieduże ~40 m2 mieszkanie na działalność gospodarczą. W tym celu chcę zaciągnąć kredyt na firmę. Odsetki, amortyzacja 10% (mieszkanie > 5 lat, własność), czynsz, media mogę wtedy wciągnąć w koszty prowadzenia działalności. Jednak może się okazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, działalność gospodarcza, zakupy na firmę, kredyt na firmę
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

  Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Witam, Niedawno otrzymałem dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W biznesplanie uwzględniłem rzeczy, które zamierzam za tą dotację kupić. Rzeczy te będą kupowane jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej na faktury imienne. Ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, koszty transportu, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • PIT-36 a prawa autorskie

  PIT-36 a prawa autorskie PORADA

  Witam, osoba fizyczna uzyskuje przychody z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu na podst. art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDoF.  Czy w sytuacji, gdy: - zamiast kosztów 50% os. zastosuje koszty faktycznie poniesione (udokumentowane), to czy w PIT-36 ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, koszty uzyskania przychodu, KUP, ewidencja księgowa
 • Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego

  Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego PORADA

  Wynajmuję mieszkanie i podatek z tego tytułu rozliczam na zasadach ogółnych. Po ostatnich lokatorach musiałam zrobić remont i z tego powodu przez trzy miesiące nie miałam z tego tytułu przychodu. Czy opłacone przeze mnie koszty utrzymania mieszkania (czynsz, energia, gaz), za te trzy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, najem prywatny
 • PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki?

  PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki? PORADA

  Zawsze rozliczam się przez internet, dzięki programowi e-deklaracje. W ubiegłym roku sprzedałem akcje w ramach akcjonariatu pracowniczego. Rozliczam się na formularzu PIT-38, tak jak mi przekazano u pracodawcy, gdzie nabyłem akcje. Przychód i koszty uzyskania przychodu chcę wykazać ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, e-deklaracje, sprzedaż akcji

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 127

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.