eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

  Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

  ... bez większych problemów. Pojazd taki będzie mógł zostać uznany za środek trwały podlegający amortyzacji, zaś odpisy amortyzacyjne będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu. Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że amortyzacji podlegają środki trwałe w postaci m.in. środki ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna samochodu, samochód firmowy, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  ... się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym, kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Z powyższego wynika, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  ... Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przypadku uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o. powstałej w drodze przekształcenia spółki komandytowej, koszty uzyskania przychodu ustalić należy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  ... bowiem z tym przepisem, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te zaś dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  ... pracownika podczas podróży służbowej będą w całości kosztem uzyskania przychodu, nawet jeśli koszty te będą wyższe niż przysługujące pracownikowi limity. Podobnie, wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem rozmowy handlowej przez pracownika firmy z klientem stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

  Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

  ... w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Regulacje ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Umowa przekazu jako forma regulowania zobowiązań w CIT

  Umowa przekazu jako forma regulowania zobowiązań w CIT

  ... uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16. Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania ... od 1 stycznia 2017 r., zdaniem Wnioskodawcy, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlegać będzie płatność, której wartość przekracza 15. ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  ... do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, wydatki a koszty
 • Czy koszty związane z uzyskaniem odszkodowania za pożar w zakładzie mogę wrzucić w PKPiR?

  Czy koszty związane z uzyskaniem odszkodowania za pożar w zakładzie mogę wrzucić w PKPiR? PORADA

  Witam, mieliśmy pożar w zakładzie, dostaliśmy odszkodowanie jednak niewystarczająco duże. Teraz oddaliśmy sprawę do sądu by dalej walczyć z PZU. Jest wyznaczony termin rozprawy i w związku z tym dostaliśmy pismo, że mamy opłacić jakies zaliczki na koszty dopuszczenia dowodu z ... WIĘCEJ

  Tematy: pożar, odszkodowanie, pozew sądowy, KPiR
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  ... uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wprost wyłączone z kosztów podatkowych przez ustawodawcę. Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  ... tak temu ostatniemu nie zawsze pozwoli ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (dzięki czemu przekazywana danina byłaby niższa). Ustawy podatkowe (w art. 23 ust. 1 pkt ... inna zapłacona kara umowna automatycznie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (w rachunku podatkowym). Każdy wydatek, aby mógł zostać zaliczony do kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Koszty uzyskania - kontrakt

  Koszty uzyskania - kontrakt PORADA

  W trakcie roku nieprawidłowo naliczane były koszty uzyskania (20% 0 winny być 111,25 zł). Dotyczy to umowy na świadczenie usług zarządzania (prezes spółki). Co teraz należy zrobić? Czy korekty można dokonać w rocznym rozliczeniu PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, korekta deklaracji
 • Rozliczenie pracy wykonanej osobiście (z prawami autorskimi) w Niemczech

  Rozliczenie pracy wykonanej osobiście (z prawami autorskimi) w Niemczech PORADA

  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób mam rozliczyć dochód uzyskany w Niemczech w roku 2016. Chcę sprawdzić czy zrobiłem to prawidłowo. Prowadziłem wykłady autorskie na jednym z uniwersytetów w Niemczech przez miesiąc. W Polsce pracuję na etacie uczelni. Za prowadzone w Niemczech ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, praca za granicą, praca w Niemczech, Niemcy
 • Korekta do zeznania PIT-36 rok 2015. Zatrudnienie w Polsce oraz w Niemczech

  Korekta do zeznania PIT-36 rok 2015. Zatrudnienie w Polsce oraz w Niemczech PORADA

  Witam, potrzebuje porady księgowej. US zgłosił się do mnie o dokonanie korekty-PIT 36 za rok 2015. Wysyłając deklarację za rok 2015 zadeklarowałam uzyskanie tylko przychodów w Polsce. Od końca maja do końca grudnia byłam jednak zatrudniona o umowę o pracę w Niemczech. Urząd ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Niemczech, praca za granicą, dochody z zagranicy, Niemcy
 • Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi

  Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące księgowania na kontach ewidencji przebiegu pojazdu. Auto używane jest na podstawie umowy najmu od firmy zewnętrznej, drugie auto jest - środki trwałe i chcemy odliczać 100% VAT-u. Przykładowo kupiłem paliwo za 1000 zł netto, 230 VAT przejechałem na tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, ewidencja przebiegu pojazdu, kilometrówka
 • Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR?

  Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR? PORADA

  Witam, prowadzę KPiR. Kupiłam wraz z abonamentem telefony. Otrzymałam fakturę za telefony w wysokości 2000 zł netto. Czy wartość faktury za telefony mogę wliczyć do KUP w dniu otrzymania tejże faktury (jest to również dzień oddania telefonów do użytkowania) oraz odliczyć VAT? Co ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, PKPiR, ewidencja księgowa, zakupy na raty
 • Aneks do polisy samochodowej w leasingu operacyjnym. Według jakiej daty ujmuję w koszty podatkowe?

  Aneks do polisy samochodowej w leasingu operacyjnym. Według jakiej daty ujmuję w koszty podatkowe? PORADA

  Polisa ubezpieczeniowa samochodu w leasingu operacyjnym wyst. 27.02.2017 do 26.02.2018 i księgowanie międzyokresowe w 02.2017, (polisa termin płatności 03.2017 opłacona jednorazowo), ale błędne były dane ubezpieczającego i wystawiono aneks z datą 04.2017: 1. Międzyokresowe księgowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, samochód w leasingu, leasing operacyjny, polisa ubezpieczeniowa
 • Polska działalność a praca w Holandii

  Polska działalność a praca w Holandii PORADA

  Dzień dobry, chciałbym założyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi na terenie Holandii - zastanawiam się teraz, na ile jest to opłacalne - jakie podatki i gdzie trzeba odprowadzać (i w jakiej wysokości % zarobków)...? Jestem laikiem w temacie. Proszę o pomoc i ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, polskie firmy za granicą, Holandia
 • Jak obliczyć kwotę uzyskania przychodu, jeśli sprzedało się kawałek ziemi, a kupiło ziemię i dom?

  Jak obliczyć kwotę uzyskania przychodu, jeśli sprzedało się kawałek ziemi, a kupiło ziemię i dom? PORADA

  Dzień dobry, mam pytanie, dotyczące PIT-39. Sprzedałam 1,5 ha działki niezabudowanej za 20 tysięcy z terenu, który 3 lata temu kupiłam (powierzchnia 2,5 ha plus stary dom za 180 tys. zł). Jak w takiej sytuacji wyznaczyć kwotę uzyskania przychodu? Bardzo dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż działki, sprzedaż ziemi, działka
 • Koszty uzyskania przychodu na macierzyńskim a świadczenia medyczne

  Koszty uzyskania przychodu na macierzyńskim a świadczenia medyczne PORADA

  Witam, od sierpnia 2016 przebywam na urlopie macierzyńskim. Mam zapewniony pakiet świadczeń medycznych opłacany przez pracodawcę. Czy w rozliczeniu zasierpień-grudzień mam uwzględnić koszty uzyskania przychodu? W pełnej wysokości? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, urlop macierzyński, świadczenia medyczne

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 138

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.