eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • W 2017 r. kompensata nie pozbawi kosztów uzyskania przychodu

  W 2017 r. kompensata nie pozbawi kosztów uzyskania przychodu

  ... przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Wierzytelności nieściągalne: cudze postanowienie komornika

  Wierzytelności nieściągalne: cudze postanowienie komornika

  ... wymogów dokumentacyjnych w zakresie zaliczenia własnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z ... uzyskania przychodów. Udokumentowanie nieściągalności w inny sposób niż wskazany w ustawie nie wywiera skutków prawnych w postaci uznania wierzytelności za koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Od przychodów z prowadzenia bloga zapłacimy wyższy podatek

  Od przychodów z prowadzenia bloga zapłacimy wyższy podatek

  ... , usług gastronomicznych, koszty wynajmu łodzi, koszty slipowania łodzi, koszt paliwa do łodzi/silnika zaburtowego itp. Jednym słowem, jeżeli tylko dany wydatek może się przyczynić do powstania przychodu, czyli artykułu w tematyce prowadzonego bloga, fiskus nie widział żadnych przeciwwskazań, aby zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu. Bo to ... WIĘCEJ

  Tematy: blog, blogi, videoblogi, działalność gospodarcza
 • Świadczenie ze środków obrotowych a KUP

  Świadczenie ze środków obrotowych a KUP PORADA

  Wypłacamy świadczenie pieniężne dla zleceniobiorców ze środków obrotowych firmy (ozusowane i opodatkowane). Czy taka wypłata będzie kosztem uzyskania przychodów dla naszego przedsiębiorstwa? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, zleceniobiorca
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Jak ujmować wydatki przy ewidencji przebiegu samochodu osobowego?

  Jak ujmować wydatki przy ewidencji przebiegu samochodu osobowego?

  ... się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania ... uzyskania przychodu, ustalony na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, w miesiącu styczniu wyniósł 560 zł. Wydatki faktycznie poniesione, które zostały ujęte w odpowiednim wykazie, wyniosły natomiast 400 zł. Do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Wydatki spółki na zarząd a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki spółki na zarząd a koszty uzyskania przychodów

  ... osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem ... istnienia związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztem przez spółkę, a powstaniem przychodu lub realną szansą jego powstania bądź też ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podróż służbowa
 • Liczenie kosztów podatkowych w 2017 r. ponad limit 15.000 zł

  Liczenie kosztów podatkowych w 2017 r. ponad limit 15.000 zł

  ... kosztu z podatkowego kosztu uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych Powyższe obostrzenia nie będą stosowane do regulowania swoich zobowiązań w sposób innych aniżeli pieniężny, np. kompensat. Potwierdzają to ostatnie interpretacje podatkowe jak i Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • System kompensat (Netting) nie pozbawia kosztów podatkowych

  System kompensat (Netting) nie pozbawia kosztów podatkowych

  ... 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle powyższego przepisu, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Wynajem za 1 zł i amortyzacja środka trwałego

  Wynajem za 1 zł i amortyzacja środka trwałego

  ... uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wynajętych w taki sposób urządzeń? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości
 • Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator

  Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator PORADA

  Zrobiłem zdjęcia na np. komunii u znajomej. Dostałem za swoją pracę 450 zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej, więc spisałem z nią "umowę o dzieło" i chciałbym rozliczyć się z fiskusem: - wynagrodzenie brutto 450 zł - koszty uzyskania przychodu 50%, czyli 225 zł - podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, rozliczenie umowy o dzieło, fotograf, zeznanie podatkowe
 • Otrzymany rabat a podatek dochodowy i księgi (rachunkowe)
  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Zakup w ramach odwrotnego obciążenia w kosztach uzyskania przychodu

  Zakup w ramach odwrotnego obciążenia w kosztach uzyskania przychodu

  ... . a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodu jest kwota podatku VAT naliczonego w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami VAT nie podlega odliczeniu (i nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat PORADA

  Witam! Potrzebuję pomocy. Nieruchomość zakupiona w 2013 roku, za 410 000 zł częściowo na kredyt. Sprzedana w 2016 roku za 480 000 zł. Wiem, że można doliczyć koszty na akt notarialny, agencję nieruchomości, remont. Ale też czytam odnośnie kredytu, tylko nie wiem dokładnie jaką ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż nieruchomości, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia?

  Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia? PORADA

  Jeżeli mam umowę zlecenie temat ” opracowanie modelu algorytmicznegodo wyznaczania wskaźników (prace analityczne)" i chcę skorzystać z zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu będącej przedmiotem prawa autorskiego, to czy w umowie musi być specjalny zapis informujący o tym, tak ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa zlecenia, wystawienie rachunku
 • Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych?

  Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych? PORADA

  Spotkałem się z takim twierdzeniem, iż przedsiębiorca na KPiR nie ma obowiązku udostępniania wyciągów bankowych do rozliczenia w biurze rachunkowym choćby były tam przychody oraz koszty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, że może ale nie musi ich ujawniać przed ... WIĘCEJ

  Tematy: KPiR, konto firmowe, wyciąg bankowy, dowody księgowe
 • Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne

  Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne PORADA

  Witam, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Na skutek zmiany profilu działalności (sprzedaż części samochodowych) utraciłam prawo do ryczłtu na rzecz zasad ogólnych. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę ująć w kosztach wydatki dokonane przed przejściem na KPiR? Czy mogę ująć w KUP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania, forma opodatkowania
 • Leasing zwrotny samochodu osobowego

  Leasing zwrotny samochodu osobowego PORADA

  Jestem na PKPiR. Kupiłam samochód osobowy za kwotę 65000 brutto, VAT 12154,47 zł netto 52845,53 zł. Odliczyłam połowę VAT (cele mieszane), pozostałą część dodałam do wartości początkowej i amortyzuję (czyli od kwoty 58 922,77 zł = 52845,53 6077,24 VAT). W następnym miesiącu po ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, kupno samochodu, samochód osobowy, sprzedaż samochodu
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 129

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.