eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Podróż służbowa przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

  Podróż służbowa przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

  ... podczas podróży służbowej innych wydatków (które spełniają definicję kosztów podatkowych) są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu na podstawie dowodów potwierdzających ich poniesienie. Są to m.in. koszty zakupu biletów na różnego rodzaju targi, wystawy, pokazy, koszty opłaty za bagaż w wysokości stwierdzonej fakturą lub rachunkiem itp.WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji na zakup środka trwałego

  Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji na zakup środka trwałego

  ... , że: „(...) do czasu uzyskania dofinansowania na nabycie środka trwałego, odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero w miesiącu otrzymania dofinansowania wystąpi obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodu o tę część odpisów amortyzacyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

  Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

  ... konsekwencji zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości tzw. kilometrówki. Ta sama wątpliwość dotyczyła jego ubezpieczenia. Sama zainteresowana uznała, że obydwa wyżej wymienione wydatki nie mieszczą się w limicie kilometrówki, w związku z czym stanowią w całości koszty uzyskania przychodu (koszty należy tutaj rozliczać na zasadzie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  ... majątku, o zakładanym okresie używania dłuższym niż rok, stanowią dla przedsiębiorcy środki trwałe. Należy je amortyzować, zaś obliczane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Sprawa się komplikuje, gdy środek trwały zostanie oddany do używania innemu podmiotowi bez wynagrodzenia. Ustawy o podatkach dochodowych wskazują, że ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń, podatek od firmy
 • Pisanie i zarabianie na blogu - jak ustalić koszty podatkowe?

  Pisanie i zarabianie na blogu - jak ustalić koszty podatkowe?

  ... wydatki powinny być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik stwierdził, że z jednej strony istnieje związek miedzy kosztem a przychodem, z drugiej zaś podane przez niego koszty nie znalazły się wśród wymienionych w ustawie pozycji, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Jednakże Izba Skarbowa w Bydgoszczy z interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: blog, blogi, videoblogi, działalność gospodarcza
 • Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  ... osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przesłanek odnosi się do możliwości przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mogą być wyłącznie koszty obciążające samego podatnika – wartość ciężarów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia działalności (funkcjonowania). Poniesienie kosztu w rozumieniu omawianej ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  ... postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta ... koszty odpłatnego zbycia. W przypadku przychodu z tytułu udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o faktyczne koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Wypadek drogowy: przychody i koszty w podatku dochodowym

  Wypadek drogowy: przychody i koszty w podatku dochodowym

  ... pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz ... zostało wykupione ubezpieczenie dobrowolne, nie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nie rozpozna także przychodu z tytułu wypłacenia mu odszkodowania z polisy sprawcy wypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, data powstania przychodu, podatek od firmy
 • W kosztach firmy jedynie wydatki na wykształcenie po jej otwarciu

  W kosztach firmy jedynie wydatki na wykształcenie po jej otwarciu

  ... uzyskania przychodów tego źródła. Dlaczego? Należy bowiem pamiętać że jednym z warunków zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego poniesienie w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, PKPiR, własna firma
 • Kilometrówka 2016: na podwyżce straci państwo i Poczta Polska

  Kilometrówka 2016: na podwyżce straci państwo i Poczta Polska

  ... przejeżdżanych kilometrów). Użytkownicy aut prywatnych wskazują na niedoszacowanie rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z wykorzystywaniem smochodów do celów służbowych. Rzeczywiste koszty utrzymania samochodów generują koszty, które nie powinny być przerzucane na pracowników. Co na to resort finansów? W odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2016 ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna
 • Kupno mieszkania na działalność gospodarczą

  Kupno mieszkania na działalność gospodarczą PORADA

  Chciałbym kupić nieduże ~40 m2 mieszkanie na działalność gospodarczą. W tym celu chcę zaciągnąć kredyt na firmę. Odsetki, amortyzacja 10% (mieszkanie > 5 lat, własność), czynsz, media mogę wtedy wciągnąć w koszty prowadzenia działalności. Jednak może się okazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, działalność gospodarcza, zakupy na firmę, kredyt na firmę
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

  Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Witam, Niedawno otrzymałem dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W biznesplanie uwzględniłem rzeczy, które zamierzam za tą dotację kupić. Rzeczy te będą kupowane jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej na faktury imienne. Ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, koszty transportu, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • PIT-36 a prawa autorskie

  PIT-36 a prawa autorskie PORADA

  Witam, osoba fizyczna uzyskuje przychody z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu na podst. art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDoF.  Czy w sytuacji, gdy: - zamiast kosztów 50% os. zastosuje koszty faktycznie poniesione (udokumentowane), to czy w PIT-36 ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, koszty uzyskania przychodu, KUP, ewidencja księgowa
 • Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego

  Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego PORADA

  Wynajmuję mieszkanie i podatek z tego tytułu rozliczam na zasadach ogółnych. Po ostatnich lokatorach musiałam zrobić remont i z tego powodu przez trzy miesiące nie miałam z tego tytułu przychodu. Czy opłacone przeze mnie koszty utrzymania mieszkania (czynsz, energia, gaz), za te trzy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, najem prywatny
 • PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki?

  PIT-38 w e-deklaracji. Jak dołączyć załączniki? PORADA

  Zawsze rozliczam się przez internet, dzięki programowi e-deklaracje. W ubiegłym roku sprzedałem akcje w ramach akcjonariatu pracowniczego. Rozliczam się na formularzu PIT-38, tak jak mi przekazano u pracodawcy, gdzie nabyłem akcje. Przychód i koszty uzyskania przychodu chcę wykazać ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, e-deklaracje, sprzedaż akcji
 • Rozliczenie umowy zlecenia wykonanej w Belgii

  Rozliczenie umowy zlecenia wykonanej w Belgii PORADA

  Witam, jeśłi to możliwe, to proszę o krótkie wyjaśnienie opisanej sytuacji.  Umowa kilkudniowa zawarta z kontrahentem belgijskim (praca wykonywana za granicą). W umowie: zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu i noclegów, diety w wysokości większej od ustawowych.  W rozliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, rozliczenia umowy zlecenia, Belgia, kontrahent zagraniczny

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 126

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.