eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe

  Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe

  ... ten nie zaliczy takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Czy jest tutaj istotne to, ... uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  ... do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(...) Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Prowadzenie firmy w mieszkaniu na cenzurowanym

  Prowadzenie firmy w mieszkaniu na cenzurowanym

  ... koszty - zwłaszcza na początku jej ... osobistym. W rezultacie nie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie są spełnione wymogi, o których mowa powoływanym wcześniej ... wymienionych w katalogu wyłączeń), które służ uzyskaniu przychodu bądź zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. Stąd wydaje się, że obecne podejście ... WIĘCEJ

  Tematy: siedziba firmy, miejsce wykonywania działalności, remont, koszty firmy
 • Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  ... , które w przypadku wykonania umowy stanowiłyby koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami albo inne niż bezpośrednio związane z przychodami, jak również wydatków, które stanowiłyby element wartości początkowej środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej i byłyby odnoszone w koszty przy zbyciu tego składnika majątku ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Samochody osobowe ponownie solą w oku fiskusa

  Samochody osobowe ponownie solą w oku fiskusa

  ... do celów działalności gospodarczej i celów osobistych stanowi środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej oraz, że ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z użytkowaniem ww. pojazdu (takie jak: paliwo, oleje, części samochodowe, ubezpieczenie), bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, Jego ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, amortyzacja jednorazowa, środki transportu
 • Studia podyplomowe z coachingu w koszty podatkowe firmy?

  Studia podyplomowe z coachingu w koszty podatkowe firmy?

  ... koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki: • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: czesne za studia, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Usługi niematerialne będą ograniczane w kosztach podatkowych!

  Usługi niematerialne będą ograniczane w kosztach podatkowych!

  ... usługi niematerialne w ogóle nie będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie w przepisach nowelizujących ustawę o CIT ograniczono ... usług, licencji i opłat ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Koszty te, poza wymogiem ich faktycznego poniesienia (niefikcyjny charakter) i związku z prowadzoną działalnością, o ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • PIT-39. Jak rozliczyć podatek?

  PIT-39. Jak rozliczyć podatek? PORADA

  Witam, w 2014 roku nabyłam mieszkanie w drodze zamiany. Zamieniłam kawalerkę, której wartość określona została w akcie notarialnym na kwotę 85 000 zł na mieszkanie 4-pokojowe o wartości 130 000 zł. Dopłaciłam gotówką 45 000 zł. W 2017 sprzedałam mieszkanie 4-pokojowe za kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana mieszkania, sprzedaż mieszkania, kupno domu, cele mieszkaniowe
 • Przychody i koszty podatkowe przy budowie i sprzedaży nieruchomości

  Przychody i koszty podatkowe przy budowie i sprzedaży nieruchomości

  ... który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ww. ustawy). W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać bezpośrednie koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości – co do zasady – w momencie, w którym osiągnięty został odpowiadający im przychód, tj. w dacie sprzedaży nieruchomości na ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  ... uzyskania przychodu przedsiębiorca powinien wyłączać tą część odpisu, która przypada na płatności gotówkowe? Ograniczenia w kosztach płatności gotówkowych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi (art. 22p), że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • 50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński

  50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński PORADA

  Dzień dobry, jak obliczyć wynagrodzenie, gdy na umowie o pracę 80%, to prawa autorskie. Wynagrodzenie brutto to 9140 zł. Ile wyniesie i jak obliczyć:   - jeśli w 1 miesiącu będę na zwykłym zwolnieniu lekarskim 4 dni? - jeśli jestem w ciąży i będę na zwolnieniu lekarskim (100%?) ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, koszty uzyskania przychodu, KUP, zasiłek macierzyński
 • Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  ... koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata dywidendy, raty dywidendy, kredyt bankowy, koszty kredytu
 • Czy koszty związane z uzyskaniem odszkodowania za pożar w zakładzie mogę wrzucić w PKPiR?

  Czy koszty związane z uzyskaniem odszkodowania za pożar w zakładzie mogę wrzucić w PKPiR? PORADA

  Witam, mieliśmy pożar w zakładzie, dostaliśmy odszkodowanie jednak niewystarczająco duże. Teraz oddaliśmy sprawę do sądu by dalej walczyć z PZU. Jest wyznaczony termin rozprawy i w związku z tym dostaliśmy pismo, że mamy opłacić jakies zaliczki na koszty dopuszczenia dowodu z ... WIĘCEJ

  Tematy: pożar, odszkodowanie, pozew sądowy, KPiR
 • Koszty uzyskania - kontrakt

  Koszty uzyskania - kontrakt PORADA

  W trakcie roku nieprawidłowo naliczane były koszty uzyskania (20% 0 winny być 111,25 zł). Dotyczy to umowy na świadczenie usług zarządzania (prezes spółki). Co teraz należy zrobić? Czy korekty można dokonać w rocznym rozliczeniu PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, korekta deklaracji
 • Rozliczenie pracy wykonanej osobiście (z prawami autorskimi) w Niemczech

  Rozliczenie pracy wykonanej osobiście (z prawami autorskimi) w Niemczech PORADA

  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób mam rozliczyć dochód uzyskany w Niemczech w roku 2016. Chcę sprawdzić czy zrobiłem to prawidłowo. Prowadziłem wykłady autorskie na jednym z uniwersytetów w Niemczech przez miesiąc. W Polsce pracuję na etacie uczelni. Za prowadzone w Niemczech ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, praca za granicą, praca w Niemczech, Niemcy
 • Korekta do zeznania PIT-36 rok 2015. Zatrudnienie w Polsce oraz w Niemczech

  Korekta do zeznania PIT-36 rok 2015. Zatrudnienie w Polsce oraz w Niemczech PORADA

  Witam, potrzebuje porady księgowej. US zgłosił się do mnie o dokonanie korekty-PIT 36 za rok 2015. Wysyłając deklarację za rok 2015 zadeklarowałam uzyskanie tylko przychodów w Polsce. Od końca maja do końca grudnia byłam jednak zatrudniona o umowę o pracę w Niemczech. Urząd ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Niemczech, praca za granicą, dochody z zagranicy, Niemcy
 • Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi

  Ewidencja przebiegu auta a VAT i pełne księgi PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące księgowania na kontach ewidencji przebiegu pojazdu. Auto używane jest na podstawie umowy najmu od firmy zewnętrznej, drugie auto jest - środki trwałe i chcemy odliczać 100% VAT-u. Przykładowo kupiłem paliwo za 1000 zł netto, 230 VAT przejechałem na tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowanie faktur, ewidencja przebiegu pojazdu, kilometrówka
 • Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR?

  Telefon kupiony na raty. Jak rozliczyć w KPiR? PORADA

  Witam, prowadzę KPiR. Kupiłam wraz z abonamentem telefony. Otrzymałam fakturę za telefony w wysokości 2000 zł netto. Czy wartość faktury za telefony mogę wliczyć do KUP w dniu otrzymania tejże faktury (jest to również dzień oddania telefonów do użytkowania) oraz odliczyć VAT? Co ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, PKPiR, ewidencja księgowa, zakupy na raty
 • Aneks do polisy samochodowej w leasingu operacyjnym. Według jakiej daty ujmuję w koszty podatkowe?

  Aneks do polisy samochodowej w leasingu operacyjnym. Według jakiej daty ujmuję w koszty podatkowe? PORADA

  Polisa ubezpieczeniowa samochodu w leasingu operacyjnym wyst. 27.02.2017 do 26.02.2018 i księgowanie międzyokresowe w 02.2017, (polisa termin płatności 03.2017 opłacona jednorazowo), ale błędne były dane ubezpieczającego i wystawiono aneks z datą 04.2017: 1. Międzyokresowe księgowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, samochód w leasingu, leasing operacyjny, polisa ubezpieczeniowa
 • Polska działalność a praca w Holandii

  Polska działalność a praca w Holandii PORADA

  Dzień dobry, chciałbym założyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi na terenie Holandii - zastanawiam się teraz, na ile jest to opłacalne - jakie podatki i gdzie trzeba odprowadzać (i w jakiej wysokości % zarobków)...? Jestem laikiem w temacie. Proszę o pomoc i ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, polskie firmy za granicą, Holandia

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 139

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.