eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Niezapłacony podatek od nieruchomości jest kosztem podatkowym

  Niezapłacony podatek od nieruchomości jest kosztem podatkowym

  ... koszty się odnoszą, przekracza rok, wówczas zalicza się je do kosztów danego okresu w sposób proporcjonalny. Jednocześnie art. 15 ustawy o CIT mówi, że „za dzień poniesienia kosztu uzyskania ... uznali przedstawiciele fiskusa. „Należy je zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych – (…) - w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Amortyzacja samochodu osobowego używanego prywatnie

  Amortyzacja samochodu osobowego używanego prywatnie

  ... gospodarczej, należy do majątku firmy i powinien być zaliczony do środków trwałych. Dokonywane odpisy z tytułu amortyzacji samochodu w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodu. Nie zmienia tego fakt, że auto sporadycznie będzie wykorzystywane także prywatnie - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  ... przychodu ponad wartość nominalną objętych za aport udziałów, jako niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne

  Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne PORADA

  Witam, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Na skutek zmiany profilu działalności (sprzedaż części samochodowych) utraciłam prawo do ryczłtu na rzecz zasad ogólnych. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę ująć w kosztach wydatki dokonane przed przejściem na KPiR? Czy mogę ująć w KUP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania, forma opodatkowania
 • Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  ... ich korygowania. W związku z tym przychodem ze zbycia takiego składnika będzie cena sprzedaży (w wartości netto, gdy podatnik rozlicza VAT), zaś kosztami uzyskania przychodu - jego wartość początkowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne - zarówno stanowiące jak i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja środków trwałych
 • Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister zaklina rzeczywistość

  Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister zaklina rzeczywistość

  ... rachunku bankowego przy transakcjach przekraczających 15 000 zł, utraci prawo do rozpoznania poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: Koniec płatności gotówką. Koszty podatkowe tylko gdy przelew bankowy Niestety limit transakcji to nie jedyny problem. Większym są różnice ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych przez pracownika

  Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych przez pracownika

  ... do celów prywatnych czy też nie (koszty ubezpieczenia, koszty eksploatacyjne, koszty serwisowania i napraw). W sytuacji, gdy Wnioskodawca zdecyduje się ... jazd prywatnych pracowników trafia do przychodu pracownika, to wydatek związany z zakupem tego paliwa stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  ... odrębne sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia tych udziałów (akcji). W rozpatrywanej sprawie koszty uzyskania przychodu należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Kompensata należności zamiast przelewu bankowego pozbawi kosztów podatkowych?

  Kompensata należności zamiast przelewu bankowego pozbawi kosztów podatkowych?

  ... za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, należy przeanalizować skutki podatkowe z tym związane. System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, bariery przedsiębiorczości, bariery działalności gospodarczej, podatek od firmy W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej kosztem podatkowym

  Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej kosztem podatkowym

  ... koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Uznanie wydatku za koszt podatkowy wymaga również wykazania, że jest on racjonalnie i gospodarczo uzasadniony. Zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: szpitale, opieka medyczna, usługi medyczne, odszkodowanie za błąd w sztuce
 • Podatek bankowy w kosztach uzyskania przychodu?

  Podatek bankowy w kosztach uzyskania przychodu?

  ... pkt 70 tej ustawy dodano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o ... przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek bankowy, kredyty hipoteczne, system podatkowy, podatki
 • Leasing zwrotny samochodu osobowego

  Leasing zwrotny samochodu osobowego PORADA

  Jestem na PKPiR. Kupiłam samochód osobowy za kwotę 65000 brutto, VAT 12154,47 zł netto 52845,53 zł. Odliczyłam połowę VAT (cele mieszane), pozostałą część dodałam do wartości początkowej i amortyzuję (czyli od kwoty 58 922,77 zł = 52845,53 6077,24 VAT). W następnym miesiącu po ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, kupno samochodu, samochód osobowy, sprzedaż samochodu
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna
 • Kupno mieszkania na działalność gospodarczą

  Kupno mieszkania na działalność gospodarczą PORADA

  Chciałbym kupić nieduże ~40 m2 mieszkanie na działalność gospodarczą. W tym celu chcę zaciągnąć kredyt na firmę. Odsetki, amortyzacja 10% (mieszkanie > 5 lat, własność), czynsz, media mogę wtedy wciągnąć w koszty prowadzenia działalności. Jednak może się okazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, działalność gospodarcza, zakupy na firmę, kredyt na firmę
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

  Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Witam, Niedawno otrzymałem dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W biznesplanie uwzględniłem rzeczy, które zamierzam za tą dotację kupić. Rzeczy te będą kupowane jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej na faktury imienne. Ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, koszty transportu, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • PIT-36 a prawa autorskie

  PIT-36 a prawa autorskie PORADA

  Witam, osoba fizyczna uzyskuje przychody z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu na podst. art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDoF.  Czy w sytuacji, gdy: - zamiast kosztów 50% os. zastosuje koszty faktycznie poniesione (udokumentowane), to czy w PIT-36 ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, koszty uzyskania przychodu, KUP, ewidencja księgowa
 • Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego

  Rozliczenie roczne podatku od najmu prywatnego PORADA

  Wynajmuję mieszkanie i podatek z tego tytułu rozliczam na zasadach ogółnych. Po ostatnich lokatorach musiałam zrobić remont i z tego powodu przez trzy miesiące nie miałam z tego tytułu przychodu. Czy opłacone przeze mnie koszty utrzymania mieszkania (czynsz, energia, gaz), za te trzy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, najem prywatny

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 128

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.